Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām

1. pants. Par Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām (turpmāk - Pievienošanās paziņojumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Pievienošanās paziņojumos paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

3. pants. Pievienošanās paziņojumi stājas spēkā to pēdējā paraksta datumā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināmi Pievienošanās paziņojumi angļu valodā un to tulkojumi latviešu valodā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 10. janvārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 22. janvārī

NOTE OF JOINING FOR THE DEPARTMENT OF THE NATIONAL DEFENCE OF CANADA TO PARTICIPATE IN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA The Ministry of Defence of the Republic of Estonia The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany The Ministry of Defence of the Italian Republic The Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania THE MinistRY of Defence OF the Kingdom of the Netherlands The Minister of National Defence of the Republic of Poland The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland CONCERNING THE ESTABLISHMENT, ADMINISTRATION AND OPERATION OF THE NATO STRATEGIC COMMUNICATIONS CENTRE OF EXCELLENCE

The Department of the National Defence of Canada

HAVING DECIDED to broaden its participation in NATO's overall strategic communications transformation efforts; and

DESIRING to join the current Participants of the NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) as of 1 January 2018 and providing the personnel for the post No. OS005 (Strategic Communications Senior Staff Officer with the Operational Support Branch).

ELECTS to participate as of 1 January 2018 in the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment, Administration and Operation of the NATO StratCom COE, which came into effect on 1 July 2014 (NATO StratCom COE Operational MOU).

DECIDES to contribute its share to the annual budget starting with fiscal year 2018.

DECIDES to respect the

Technical Arrangement between the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Minister of National Defence of the Republic of Poland and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding the contributions of the Ministry for Foreign Affairs of Finland to the NATO Strategic Communications Centre of Excellence, as revised on 8 March, 2017 and the

Technical Arrangement between the Swedish Civil Contingencies Agency and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Minister of National Defence of the Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands regarding contributions of the Swedish Civil Contingencies Agency to the NATO Strategic Communications Centre of Excellence.

NOTING THAT without prejudice to rights and obligations under the North Atlantic Treaty, Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces (NATO SOFA) and the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty (Paris Protocol), the Department of National Defence of Canada understands that neither the NATO StratCom COE Operational MOU, nor Department of National Defence of Canada joining thereto, creates any rights or obligations under international law, that neither is eligible for registration under Article 102 of the Charter of the United Nations, nor is either a treaty within the meaning of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The Department of National Defence of Canada nevertheless intends to respect the provisions of the NATO StratCom COE Operational MOU and insists that they be respected by all Participants.

For the Department of the National Defence of Canada

Signature: _______________________

Name: _______________________

Appointment: National Liaison Representative of Canada to NATO Supreme Allied Command Transformation

Place/Date: Norfolk, United States of America, __________________

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as the Participants to the NATO StratCom COE Operational MOU;

WELCOMING the expressed responsibility by the Department of the National Defence of Canada,

ACCEPT the joining of the Department of the National Defence of Canada, as a Participant to the NATO StratCom COE Operational MOU under the provisions outlined in this Note of Joining;

DECIDE that this Note of Joining supplements the NATO StratCom COE Operational MOU.

This Note of Joining will only be effective for the new Participant if it also signs a Note of Joining to the NATO StratCom COE Functional MOU.

This Note of Joining is signed in one original and in the English language. It constitutes an amendment to the NATO StratCom COE's Operational MOU and, as such, will be duly recorded in the NATO StratCom COE's Operational MOU Record of change.

The original document will be deposited with the Republic of Latvia, which will provide certified copies to all Participants to the NATO StratCom COE Operational MOU, the Joining Participant, the NATO StratCom COE itself, as well as HQ SACT.

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Republic of Estonia:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Italian Republic:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Minister of National Defence of the Republic of Poland:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

NEOFICIĀLS TULKOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR KANĀDAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTA PIEVIENOŠANOS SAPRAŠANĀS MEMORANDAM STARP LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU PAR Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos IZVEIDošanu, ADMINISTRēšanu UN DARBĪBU

Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments

NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā;

VĒLOTIES pievienoties pašreizējiem NATO Izcilības centra Stratēģiskās komunikācijas jautājumos (NATO StratCom COE) Dalībniekiem no 2018. gada 1. janvāra, nodrošinot personālu amatam No.OS005 (vecākais eksperts Operacionālā atbalsta nodaļā).

NOLEMJ, sākot no 2018. gada 1. janvāra pievienoties Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību, kas stājās spēkā 2014.gada 1.jūlijā (NATO StratCom COE Operational MOU).

NOLEMJ sniegt savu ieguldījumu gada budžetā, sākot to ar 2018. finanšu gadu.

NOLEMJ ievērot Tehnisko vienošanos starp Somijas Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Somijas Ārlietu ministrijas iemaksām NATO izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos, kas pārskatīta 2017.gada 8.martā, un

Tehnisko vienošanos starp Zviedrijas Civilo ārkārtas situāciju aģentūru un Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas

Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju par Zviedrijas Civilo ārkārtas situāciju aģentūras iemaksām NATO izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos.

ATZĪMĒJOT, ka neskarot Ziemeļatlantijas līgumā, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumā par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA) un Protokolā par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu (Parīzes protokols) noteiktās tiesības un pienākumus, Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments izprot, ka ne NATO StratCom COE Operational MOU, ne Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanās nerada tiesības vai pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un nav arī reģistrējama saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtu 102.pantu, ne arī ir starptautisks līgums Vīnes Konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām izpratnē. Tomēr Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta nodoms ir ievērot NATO StratCom COE Operational MOU nosacījumus un uzstāj, lai tos ievērotu visi Dalībnieki.

Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta vārdā:

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: Kanādas nacionālais pārstāvis NATO Sabiedroto spēku transformācijas virspavēlniecībā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās valstis____________________

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrija, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieki,

APSVEICOT Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta izteikto apņemšanos;

PIEKRĪT, ka Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments pievienojas kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos izklāstītajiem noteikumiem;

PIEKRĪT uzskatīt, ka šis Paziņojums par pievienošanos papildina MOU par NATO StratCom COE darbību;

Paziņojums par pievienošanos ir saistošs jaunajam Dalībniekam tikai tad, ja tas parakstīs arī Paziņojumu par pievienošanos MOU par NATO StratCom COE funkcijām;

Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Tas veido grozījumus MOU par NATO StratCom COE darbību un, kā šādi grozījumi, tiek attiecīgi reģistrēts MOU par NATO StratCom COE darbību Izmaiņu reģistrā.

Dokumenta oriģināls tiek deponēts Latvijas Republikā, kas visiem MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī HQ SACT izsniegs apliecinātu tā kopiju.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ___________________

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts: ____________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: ____________________

Vieta/datums: ____________________

NOTE OF JOINING FOR THE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE OF CANADA TO PARTICIPATE IN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA, THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC, THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AS WELL AS HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION CONCERNING THE FUNCTIONAL RELATIONSHIP REGARDING THE NATO STRATEGIC COMMUNICATIONS CENTRE OF EXCELLENCE

The Department of the National Defence of Canada

HAVING DECIDED to broaden its participation in NATO's overall strategic communications transformation efforts; and

CONSIDERING its participation in the NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE), located in the Republic of Latvia as a Sponsoring Nation as set out in the Note of Joining to participate in the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of the Kingdom of Netherlands, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the Establishment, Administration and Operation of the NATO StratCom COE signed on 01 July 2014 (NATO StratCom COE Operational MoU);

ELECTS to participate in the Memorandum of Understanding among the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of the Kingdom of Netherlands, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, concerning the Functional Relationship regarding the NATO StratCom COE, which came into effect on 01 July 2014 (NATO StratCom COE Functional MoU) .

NOTING THAT without prejudice to rights and obligations under the North Atlantic Treaty, the Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces (NATO SOFA), and the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty (Paris Protocol), the Department of National Defence of Canada understands that neither the NATO Stratcom COE Functional MOU, nor Department`s of National Defence of Canada joining thereto, creates any rights or obligations under international law, that neither is eligible for registration under Article 102 of the Charter of the United Nations, nor is either a treaty within the meaning of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The Department of National Defence of Canada nevertheless intends to respect the provisions of the Functional MOU and insists that they be respected by all Participants.

For the Department of National Defence of Canada:

Signature: _______________________

Name: _______________________

Appointment: National Liaison Representative of Canada to NATO Supreme Allied Command Transformation

Place/Date: Norfolk, United States of America, __________________

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, the Ministry of Defence of the Italian Republic, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of the Kingdom of Netherlands, the Minister of National Defence of the Republic of Poland, and the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, as the Participants to the NATO StratCom COE Functional MOU,

WELCOMING the expressed responsibility by the Department of National Defence of Canada;

ACCEPT the Department of National Defence of Canada joining them as a Participant to the NATO StratCom COE Functional MOU under the provisions outlined in this Note of Joining.

The Note of Joining will come into effect on the date on which the last signature is appended to it, or to the Note of Joining for the Department of National Defence of Canada to participate to the NATO StratCom COE Operational MOU.

This Note of Joining is signed in one original and in the English language. The original document will be deposited with Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation which will provide certified copies to all Participants to the NATO StratCom COE Functional MOU, as well as to the NATO StratCom COE itself and the Joining Participant. This joining will be duly recorded in the NATO StratCom COE's Functional MOU Record of Change.

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia:

Signature: _______________________

Name: _______________________

Appointment: ______________________

Place/Date: Norfolk, United States of America, __________________

For the Ministry of Defence of the Republic of Estonia:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Italian Republic:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Minister of National Defence of the Republic of Poland:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: _______________

Place/Date: _______________

For the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation:

Signature: _______________

Name: _______________

Appointment: Supreme Allied Commander Transformation

Place/Date: Norfolk, United States of America, _______________________

NEOFICIĀLS TULKOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR KANĀDAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTA PIEVIENOŠANOS SAPRAŠANĀS MEMORANDAM STARP LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, KĀ ARĪ Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu PAR Ziemeļatlantijas līguma organizācijas IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS FUNKCIONĀLAJĀM ATTIECĪBĀM

Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments

NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju stratēģiskās komunikācijas jomā;

ŅEMOT VĒRĀ savu dalību NATO StratCom COE, kas atrodas Latvijas Republikā kā Sponsorējošajā valstī, kā noteikts Paziņojumā par pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par NATO StratCom COE izveidi, administrāciju un darbību, kas parakstīts stājās spēkā 2014.gada 1.jūlijā (NATO Stratcom COE Operational MoU);.

IZVĒLAS piedalīties Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābu par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām, kas stājās spēkā 2014.gada 1.jūlijā (NATO Stratcom COE Functional MoU).

ATZĪMĒJOT, ka neskarot Ziemeļatlantijas līgumā, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumā par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA) un Protokolā par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu (Parīzes protokols) noteiktās tiesības un pienākumus, Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments izprot, ka ne NATO StratCom COE Functional MOU, ne Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pievienošanās nerada tiesības vai pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un nav arī reģistrējama saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtu 102.pantu, ne arī ir starptautisks līgums Vīnes Konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām izpratnē. Tomēr Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta nodoms ir ievērot NATO StratCom COE Functional MOU nosacījumus un uzstāj, lai tos ievērotu visi Dalībnieki.

Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta vārdā:

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: Kanādas nacionālais pārstāvis NATO Sabiedroto spēku transformācijas virspavēlniecībā

Vieta/datums: Norfolka, Amerikas Savienotās valstis____________________

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrija, Nīderlandes karalistes Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija, kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābs, kā NATO StratCom COE Functional MOU Dalībnieki,

APSVEICOT Kanādas nacionālās aizsardzības departamenta izteikto apņemšanos;

PIEKRĪT, ka Kanādas nacionālās aizsardzības departaments pievienojas kā NATO StratCom COE Functional MOU Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos izklāstītajiem noteikumiem.

Šis Paziņojums par pievienošanos stāsies spēkā tā pēdējā paraksta datumā vai arī datumā, kad stājas spēkā Kanādas nacionālās aizsardzības departamenta Paziņojums par pievienošanos NATO Stratcom COE Operational MoU.

Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Dokumenta oriģināls tiek deponēts pie HQ SACT, kas visiem NATO StratCom COE Functional MOU Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī sev izsniegs apliecinātu tā kopiju. Šī pievienošanās tiek attiecīgi reģistrēta NATO StratCom COE Functional MOU Izmaiņu reģistrā.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

Sabiedroto spēku virspavēlniecības komandiera štāba vārdā

Paraksts:_________________

Vārds Uzvārds: ____________________

Amats: __________________________

Vieta/datums: _____________________

23.01.2019