Tiesību aktu tēmas:
"Veselības aprūpe, farmācija"

Atlasīti: 31
Sakārtot pēc alfabēta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Veselības aprūpes finansēšanas likums 14.12.2017. likums/ LV, 31.12.2017.
Psihologu likums 30.03.2017. likums/ LV, 12.04.2017.
Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem 28.11.2013. likums/ LV, 12.12.2013.
Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti 03.06.2010. likums/ LV, 22.06.2010.
Invaliditātes likums 20.05.2010. likums/ LV, 09.06.2010.
Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem 06.05.2010. likums/ LV, 26.05.2010.
Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 28.01.2010. likums/ LV, 17.02.2010.
Pacientu tiesību likums 17.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu 10.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Latvijas Sarkanā Krusta likums 08.04.2009. likums/ LV, 29.04.2009.
Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību 04.12.2008. likums/ LV, 23.12.2008.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums 15.11.2007. likums/ LV, 05.12.2007.
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1046/ LV, 30.12.2006.
Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību 02.12.2004. likums/ LV, 21.12.2004.
Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā 11.11.2004. likums/ LV, 01.12.2004.
DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums 17.06.2004. likums/ LV, 07.07.2004.
Cilvēka genoma izpētes likums 13.06.2002. likums/ LV, 03.07.2002.
Seksuālās un reproduktīvās veselības likums 31.01.2002. likums/ LV, 19.02.2002.
Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību 24.09.1998. likums/ LV, 13.10.1998.
Epidemioloģiskās drošības likums 11.12.1997. likums/ LV, 30.12.1997.
Ārstniecības likums 12.06.1997. likums/ LV, 01.07.1997.
Par prakses ārstiem 24.04.1997. likums/ LV, 08.05.1997.
Farmācijas likums 10.04.1997. likums/ LV, 24.04.1997.
Par mērījumu vienotību 27.02.1997. likums/ LV, 11.03.1997.
Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums 09.05.1996. likums/ LV, 23.05.1996.
Par prekursoriem 09.05.1996. likums/ LV, 23.05.1996.
Par farmaceitisko darbību 27.04.1993. likums/ LV, 15.05.1993.
Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību 29.09.1992. likums/ Ziņotājs, 29.10.1992.
 
1 2