Tiesību aktu tēmas:
"Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība"

Atlasīti: 45
Sakārtot pēc alfabēta Par Līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu 28.04.2016. likums/ LV, 11.05.2016.
Zemes pārvaldības likums 30.10.2014. likums/ LV, 15.11.2014.
Par Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu 15.12.2011. likums/ LV, 22.12.2011.
Meliorācijas likums 14.01.2010. likums/ LV, 22.01.2010.
Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums 31.01.2008. likums/ LV, 19.02.2008.
Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu 19.04.2007. likums/ LV, 05.05.2007.
Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu 19.04.2007. likums/ LV, 05.05.2007.
Par Nolīgumu par 1982.gada 10.decembra Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas īstenošanu attiecībā uz transzonālo zivju krājumu un tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanu un pārvaldību 19.10.2006. likums/ LV, 08.11.2006.
Par 1995.gada Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem 12.10.2006. likums/ LV, 01.11.2006.
Par izstāšanos no Konvencijas par turpmāko daudzpusīgo sadarbību zvejniecības jomā Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā 17.06.2004. likums/ LV, 29.06.2004.
Par izstāšanos no Konvencijas par zvejniecību un dzīvo resursu saglabāšanu Baltijas jūrā un Beltos 17.06.2004. likums/ LV, 29.06.2004.
Cukura nozares likums 07.04.2004. likums/ LV, 27.04.2004.
Lauksaimniecības un lauku attīstības likums 07.04.2004. likums/ LV, 23.04.2004.
Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai 07.04.2004. likums/ LV, 21.04.2004.
Par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājuma piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 07.04.2004. likums/ LV, 20.04.2004.
Meliorācijas likums 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.
Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm un tā Saprašanās protokola denonsēšanu 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.
Par likuma "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" atzīšanu par spēku zaudējušu 20.11.2003. likums/ LV, 11.12.2003.
Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm un papildu kontroles kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes pārstrādātajām lauksaimniecības precēm 19.06.2003. likums/ LV, 27.06.2003.
Ūdens apsaimniekošanas likums 12.09.2002. likums/ LV, 01.10.2002.
Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmumu Nr.7/2001 par tirdzniecības nosacījumu pilnveidošanu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kā paredzēts Eiropas līguma 2.protokolā 06.12.2001. likums/ LV, 18.12.2001.
Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm un muitas tarifu kvotām, kas piemērojamas Eiropas Kopienas izcelsmes lauksaimniecības precēm 20.06.2000. likums/ LV, 30.06.2000.
Lauku atbalsta dienesta likums 06.04.2000. likums/ LV, 27.04.2000.
Sugu un biotopu aizsardzības likums 16.03.2000. likums/ LV, 05.04.2000.
Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm 09.03.2000. likums/ LV, 23.03.2000.
Meža likums 24.02.2000. likums/ LV, 16.03.2000.
Valsts meža dienesta likums 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Sēklu un šķirņu aprites likums 07.10.1999. likums/ LV, 27.10.1999.
Lauksaimniecības likums 24.10.1996. likums/ LV, 08.11.1996.
Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm 03.10.1996. likums/ LV, 15.10.1996.
 
1 2