Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija" Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 432/ LV, 192, 20.09.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 454/ LV, 203, 07.10.2019.
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem Ministru kabineta 03.09.2019. noteikumi Nr. 416/ LV, 197, 27.09.2019.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 464/ LV, 204, 08.10.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" Ministru kabineta 08.10.2019. noteikumi Nr. 470/ LV, 206, 10.10.2019.
Grozījumi Pasta likumā 19.09.2019. likums/ LV, 192A, 20.09.2019.
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā 26.09.2019. likums/ LV, 200, 02.10.2019.
Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā Ministru kabineta 24.09.2019. noteikumi Nr. 446/ LV, 196, 26.09.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi" Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 455/ LV, 203, 07.10.2019.
Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 03.10.2019. likums/ LV, 204, 08.10.2019.
Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu Saeimas 26.09.2019. paziņojums / LV, 197, 27.09.2019.
Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 26.09.2019. likums/ LV, 200A, 02.10.2019.
Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojums Nr. 458/ LV, 196, 26.09.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumos Nr. 850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi" Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 436/ LV, 191, 19.09.2019.
Par konceptuālo ziņojumu "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu" Ministru kabineta 18.09.2019. rīkojums Nr. 445/ LV, 193, 23.09.2019.
Par pagaidu noregulējumu Konkurences padomes 09.09.2019. lēmums Nr. 19/ LV, 189, 17.09.2019.
Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses 05.09.2019. likums/ LV, 191, 19.09.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 438/ LV, 191, 19.09.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 461/ LV, 203, 07.10.2019.
Par Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokolu 05.09.2019. likums/ LV, 191, 19.09.2019.
Noteikumi par valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 431/ LV, 191, 19.09.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 434/ LV, 191, 19.09.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" Ministru kabineta 08.10.2019. noteikumi Nr. 467/ LV, 206, 10.10.2019.
Ieroču un munīcijas kolekciju noteikumi Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 437/ LV, 191, 19.09.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 453/ LV, 203, 07.10.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība" Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumi Nr. 441/ LV, 191, 19.09.2019.
Kārtība, kādā valsts drošības iestādes amatpersona, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 24.09.2019. noteikumi Nr. 445/ LV, 196, 26.09.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 707 "Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas" Ministru kabineta 24.09.2019. noteikumi Nr. 452/ LV, 197, 27.09.2019.
Nacionālie antidopinga noteikumi Ministru kabineta 24.09.2019. noteikumi Nr. 448/ LV, 196, 26.09.2019.
Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmito papildprotokolu 05.09.2019. likums/ LV, 191, 19.09.2019.