Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Būvju klasifikācijas noteikumi Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumi Nr. 326/ LV, 118 (6204), 14.06.2018.
Psihologu noteikumi Ministru kabineta 29.05.2018. noteikumi Nr. 301/ LV, 106 (6192), 31.05.2018.
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 289/ LV, 102 (6188), 25.05.2018.
Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām Ministru kabineta 29.05.2018. noteikumi Nr. 305/ LV, 106 (6192), 31.05.2018.
Grozījums Elektronisko dokumentu likumā 07.06.2018. likums/ LV, 116 (6202), 12.06.2018.
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 10.05.2018. likums/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 17.05.2018. likums/ LV, 105 (6191), 30.05.2018.
Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 17.05.2018. likums/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Grozījumi Civilprocesa likumā 31.05.2018. likums/ LV, 119 (6205), 15.06.2018.
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 31.05.2018. likums/ LV, 111 (6197), 06.06.2018.
Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā 17.05.2018. likums/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā 17.05.2018. likums/ LV, 105 (6191), 30.05.2018.
Grozījumi "Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.05.2018. noteikumi Nr. 86/ LV, 107 (6193), 01.06.2018.
Grozījumi Maksātnespējas likumā 31.05.2018. likums/ LV, 119 (6205), 15.06.2018.
Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā 10.05.2018. likums/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai 10.05.2018. likums/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 17.05.2018. likums/ LV, 105 (6191), 30.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" Ministru kabineta 29.05.2018. noteikumi Nr. 303/ LV, 106 (6192), 31.05.2018.
Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā Ministru kabineta 29.05.2018. noteikumi Nr. 311/ LV, 107 (6193), 01.06.2018.
Psihologu sertifikācijas padomes nolikums Ministru kabineta 29.05.2018. noteikumi Nr. 302/ LV, 106 (6192), 31.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 294/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam Satversmes tiesas 06.06.2018. spriedums / LV, 112 (6198), 07.06.2018.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2017-20-0103 Satversmes tiesas 23.05.2018. lēmums / LV, 103 (6189), 28.05.2018.
Grozījumi "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 17.05.2018. noteikumi Nr. 83/ LV, 99 (6185), 22.05.2018.
Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.05.2018. lēmums Nr. 1/10/ LV, 105 (6191), 30.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 298/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 291/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.
Patērētāju biežāk izmantoto pakalpojumu standartizēto terminu saraksts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.05.2018. noteikumi Nr. 89/ LV, 109 (6195), 05.06.2018.
Grozījumi "Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.05.2018. noteikumi Nr. 87/ LV, 107 (6193), 01.06.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 290/ LV, 101 (6187), 24.05.2018.