Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumi Nr. 28/ LV, 21 (6107), 30.01.2018.
Grozījumi likumā "Par tiesu varu" 18.01.2018. likums/ LV, 20 (6106), 29.01.2018.
Grozījumi likumā "Par autoceļiem" 18.01.2018. likums/ LV, 20 (6106), 29.01.2018.
Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 93/ LV, 34 (6120), 16.02.2018.
Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā 18.01.2018. likums/ LV, 20 (6106), 29.01.2018.
Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 87/ LV, 34 (6120), 16.02.2018.
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 08.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 56/ LV, 23 (6109), 01.02.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 84/ LV, 33 (6119), 15.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" Ministru kabineta 06.02.2018. noteikumi Nr. 73/ LV, 28 (6114), 08.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 55/ LV, 24 (6110), 02.02.2018.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 galaziņojums Saeimas 18.01.2018. galaziņojums / LV, 21 (6107), 30.01.2018.
Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97/ LV, 38 (6124), 22.02.2018.
Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Ministru kabineta 30.01.2018. noteikumi Nr. 65/ LV, 23 (6109), 01.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" Ministru kabineta 30.01.2018. noteikumi Nr. 69/ LV, 27 (6113), 07.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem" Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 57/ LV, 23 (6109), 01.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumos Nr. 505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 54/ LV, 24 (6110), 02.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi Nr. 53/ LV, 21 (6107), 30.01.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai" Ministru kabineta 30.01.2018. noteikumi Nr. 70/ LV, 27 (6113), 07.02.2018.
Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru Ministru kabineta 30.01.2018. noteikumi Nr. 63/ LV, 23 (6109), 01.02.2018.
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" Ministru kabineta 30.01.2018. noteikumi Nr. 66/ LV, 23 (6109), 01.02.2018.
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" Ministru kabineta 06.02.2018. noteikumi Nr. 76/ LV, 28 (6114), 08.02.2018.
Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm" Ministru kabineta 30.01.2018. noteikumi Nr. 59/ LV, 22 (6108), 31.01.2018.
Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 86/ LV, 39 (6125), 23.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 80/ LV, 33 (6119), 15.02.2018.
Par atļauju Dacei Vilsonei savienot amatus Ministru kabineta 30.01.2018. rīkojums Nr. 31/ LV, 23 (6109), 01.02.2018.