Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi Ministru kabineta 21.11.2018. ieteikumi Nr. 1/ LV, 235 (6321), 29.11.2018.
Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 719/ LV, 235 (6321), 29.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 746/ LV, 240 (6326), 06.12.2018.
Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 716/ LV, 236 (6322), 30.11.2018.
Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem Ministru kabineta 13.11.2018. noteikumi Nr. 705/ LV, 229 (6315), 21.11.2018.
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 06.12.2018. likums/ LV, 244 (6330), 12.12.2018.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 712/ LV, 231 (6317), 23.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 745/ LV, 240 (6326), 06.12.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" Ministru kabineta 04.12.2018. noteikumi Nr. 753/ LV, 240 (6326), 06.12.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 733/ LV, 236 (6322), 30.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 710/ LV, 231 (6317), 23.11.2018.
Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 708/ LV, 231 (6317), 23.11.2018.
Par Ministru kabinetu Valsts prezidenta 26.11.2018. rīkojums Nr. 3/ LV, 233 (6319), 27.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi" Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 711/ LV, 231 (6317), 23.11.2018.
Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Rīgas domes 31.10.2018. saistošie noteikumi Nr. 55/ LV, 234 (6320), 28.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" Ministru kabineta 04.12.2018. noteikumi Nr. 759/ LV, 240 (6326), 06.12.2018.
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību 06.12.2018. likums/ LV, 244 (6330), 12.12.2018.
Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 1-2/7346 "Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 "Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu" (protokols Nr. 103, 13. punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un 7. punkta darbības apturēšanu" atbilstību likuma "Par pašvaldībām" 49. pantam Satversmes tiesas 15.11.2018. spriedums / LV, 227 (6313), 16.11.2018.
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 720/ LV, 241 (6327), 07.12.2018.
Par Kristas Bračas pārcelšanu Ministru prezidenta 16.11.2018. rīkojums Nr. 307/ LV, 228 (6314), 20.11.2018.
Grozījumi Autortiesību likumā 06.12.2018. likums/ LV, 244 (6330), 12.12.2018.
Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku Ministru kabineta 11.12.2018. noteikumi Nr. 777/ LV, 245 (6331), 13.12.2018.
Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 06.12.2018. likums/ LV, 244 (6330), 12.12.2018.
Par Valsts prezidenta 2018. gada 7. novembra rīkojuma Nr. 1 "Par Ministru kabinetu" atzīšanu par spēku zaudējušu Valsts prezidenta 15.11.2018. rīkojums Nr. 2/ LV, 227 (6313), 16.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā" Ministru kabineta 11.12.2018. noteikumi Nr. 772/ LV, 245 (6331), 13.12.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem" Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr. 718/ LV, 232 (6318), 26.11.2018.
Par Ministru kabineta 2001. gada 9. janvāra instrukcijas Nr. 1 "Ierēdņa uzvedības principi" atzīšanu par spēku zaudējušu Ministru kabineta 21.11.2018. instrukcija Nr. 7/ LV, 235 (6321), 29.11.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi" Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 740/ LV, 240 (6326), 06.12.2018.
Grozījumi Rīgas domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu" Rīgas domes 21.11.2018. saistošie noteikumi Nr. 63/ LV, 240 (6326), 06.12.2018.
Par Valsts prezidenta 2018. gada 26. novembra rīkojuma Nr. 3 "Par Ministru kabinetu" atzīšanu par spēku zaudējušu Valsts prezidenta 10.12.2018. rīkojums Nr. 4/ LV, 243 (6329), 11.12.2018.