Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā Ministru kabineta 22.05.2019. rīkojums Nr. 234/ LV, 102 (6441), 23.05.2019.
Grozījums Fizisko personu datu apstrādes likumā 23.05.2019. likums/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā 09.05.2019. likums/ LV, 101 (6440), 22.05.2019.
Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 16.05.2019. likums/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 219/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 30.05.2019. likums/ LV, 118 (6457), 12.06.2019.
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 218/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 215/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 16.05.2019. likums/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 23.05.2019. likums/ LV, 118 (6457), 12.06.2019.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 30.05.2019. likums/ LV, 118 (6457), 12.06.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi" Ministru kabineta 11.06.2019. noteikumi Nr. 247/ LV, 119 (6458), 13.06.2019.
Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā 23.05.2019. likums/ LV, 103 (6442), 23.05.2019.
Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā 30.05.2019. likums/ LV, 111 (6450), 04.06.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" Ministru kabineta 04.06.2019. noteikumi Nr. 234/ LV, 114 (6453), 07.06.2019.
Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā 16.05.2019. likums/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 227/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Zemkopības ministrijas nolikums Ministru kabineta 30.04.2019. noteikumi Nr. 187/ LV, 99 (6438), 20.05.2019.
Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumiem 16.05.2019. likums/ LV, 101 (6440), 22.05.2019.
Grozījums Pievienotās vērtības nodokļa likumā 23.05.2019. likums/ LV, 118 (6457), 12.06.2019.
Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.–2022. gadam Ministru kabineta 22.05.2019. rīkojums Nr. 247/ LV, 104 (6443), 24.05.2019.
Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 459. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 16.05.2019. spriedums / LV, 99 (6438), 20.05.2019.
Par biedrības "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" iesniegto likumprojektu "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" Centrālās vēlēšanu komisijas 17.05.2019. lēmums Nr. 52/ LV, 100 (6439), 21.05.2019.
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam Satversmes tiesas 16.05.2019. spriedums / LV, 99 (6438), 20.05.2019.
Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam Satversmes tiesas 07.06.2019. spriedums / LV, 116 (6455), 10.06.2019.
Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu Ministru kabineta 21.05.2019. noteikumi Nr. 211/ LV, 120 (6459), 14.06.2019.
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 228/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" Ministru kabineta 28.05.2019. noteikumi Nr. 225/ LV, 108 (6447), 30.05.2019.
Par Protokolu par Ziemeļmaķedonijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam 16.05.2019. likums/ LV, 101 (6440), 22.05.2019.
Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju Ministru kabineta 21.05.2019. noteikumi Nr. 212/ LV, 109 (6448), 31.05.2019.