Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 445/ LV, 17.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 15.07.2020. noteikumi Nr. 459/ LV, 15.07.2020.
Starptautisko skolu likums 02.07.2020. likums/ LV, 10.07.2020.
Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 455/ LV, 24.07.2020.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 21.07.2020. likums/ LV, 23.07.2020.
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 09.07.2020. likums/ LV, 21.07.2020.
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 457/ LV, 17.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 10.07.2020. noteikumi Nr. 432/ LV, 10.07.2020.
Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 453/ LV, 17.07.2020.
Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 456/ LV, 17.07.2020.
Grozījumi Kredītiestāžu likumā 09.07.2020. likums/ LV, 21.07.2020.
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā 09.07.2020. likums/ LV, 21.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 460/ LV, 30.07.2020.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 09.07.2020. likums/ LV, 21.07.2020.
Grozījumi Iepakojuma likumā 09.07.2020. likums/ LV, 21.07.2020.
Grozījums Ventspils brīvostas likumā 21.07.2020. likums/ LV, 23.07.2020.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.07.2020. noteikumi Nr. 101/ LV, 28.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 434/ LV, 17.07.2020.
Par ANO sankcijām Ārlietu ministrijas 17.07.2020. informācija / LV, 17.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 433/ LV, 15.07.2020.
Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai Kultūras ministrijas 22.07.2020. rīkojums Nr. 2.5-1-107/ LV, 24.07.2020.
Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 466/ LV, 31.07.2020.
Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 458/ LV, 17.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību" Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr. 462/ LV, 31.07.2020.
Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 454/ LV, 17.07.2020.
Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. noteikumi Nr. 94/ LV, 22.07.2020.
Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts līgumu 09.07.2020. likums/ LV, 13.07.2020.
Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā 09.07.2020. likums/ LV, 22.07.2020.
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 442/ LV, 17.07.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumi Nr. 438/ LV, 17.07.2020.