Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 01.04.2021. noteikumi Nr. 191/ LV, 01.04.2021.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 18.03.2021. likums/ LV, 24.03.2021.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 25.03.2021. likums/ LV, 31.03.2021.
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 11.03.2021. likums/ LV, 24.03.2021.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 18.03.2021. likums/ LV, 19.03.2021.
Dzīvojamo telpu īres likums 17.03.2021. likums/ LV, 06.04.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 18.03.2021. noteikumi Nr. 166/ LV, 18.03.2021.
Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku Ministru kabineta 11.03.2021. noteikumi Nr. 157/ LV, 16.03.2021.
Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm Ministru kabineta 11.03.2021. noteikumi Nr. 155/ LV, 16.03.2021.
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā Ministru kabineta 11.03.2021. noteikumi Nr. 158/ LV, 16.03.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ministru kabineta 18.03.2021. rīkojums Nr. 169/ LV, 18.03.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 24.03.2021. noteikumi Nr. 180/ LV, 26.03.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ministru kabineta 24.03.2021. rīkojums Nr. 185/ LV, 24.03.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā" Ministru kabineta 24.03.2021. noteikumi Nr. 190/ LV, 26.03.2021.
Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā 04.03.2021. likums/ LV, 16.03.2021.
Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienība" 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam Satversmes tiesas 12.03.2021. spriedums / LV, 16.03.2021.
Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 18.03.2021. likums/ LV, 19.03.2021.
Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 25.03.2021. likums/ LV, 31.03.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 08.04.2021. noteikumi Nr. 208/ LV, 09.04.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" Ministru kabineta 01.04.2021. noteikumi Nr. 193/ LV, 07.04.2021.
Grozījumi Muzeju likumā 18.03.2021. likums/ LV, 31.03.2021.
Starptautisko skolu noteikumi Ministru kabineta 11.03.2021. noteikumi Nr. 159/ LV, 16.03.2021.
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā 25.03.2021. likums/ LV, 06.04.2021.
Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā 18.03.2021. likums/ LV, 19.03.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 28 "Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" Ministru kabineta 24.03.2021. noteikumi Nr. 189/ LV, 26.03.2021.
Grozījumi Civilprocesa likumā 25.03.2021. likums/ LV, 06.04.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" Ministru kabineta 24.03.2021. noteikumi Nr. 188/ LV, 26.03.2021.
Prokuratūras informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 18.03.2021. noteikumi Nr. 177/ LV, 22.03.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" Ministru kabineta 11.03.2021. noteikumi Nr. 161/ LV, 16.03.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" Ministru kabineta 08.04.2021. noteikumi Nr. 223/ LV, 12.04.2021.