Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr. 253/ LV, 111 (5938), 05.06.2017.
Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Grozījums Ceļu satiksmes likumā 25.05.2017. likums/ LV, 113 (5940), 07.06.2017.
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Grozījumi Civilprocesa likumā 01.06.2017. likums/ LV, 117 (5944), 13.06.2017.
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr. 343/ LV, 124 (5951), 22.06.2017.
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 01.06.2017. likums/ LV, 117 (5944), 13.06.2017.
Grozījumi Autortiesību likumā 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 322/ LV, 119 (5946), 15.06.2017.
Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 01.06.2017. likums/ LV, 117 (5944), 13.06.2017.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 08.06.2017. likums/ LV, 124 (5951), 22.06.2017.
Grozījumi Ārstniecības likumā 08.06.2017. likums/ LV, 117 (5944), 13.06.2017.
Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.–2021. gadam Ministru kabineta 24.05.2017. rīkojums Nr. 245/ LV, 105 (5932), 30.05.2017.
Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr. 294/ LV, 116 (5943), 12.06.2017.
Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā" 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Grozījumi Nacionālās drošības likumā 18.05.2017. likums/ LV, 106 (5933), 31.05.2017.
Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr. 288/ LV, 108 (5935), 02.06.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem" Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr. 296/ LV, 114 (5941), 08.06.2017.
Par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu 25.05.2017. likums/ LV, 110 (5937), 04.06.2017.
Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora lietvedības noteikumi Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr. 286/ LV, 108 (5935), 02.06.2017.
Grozījumi Krimināllikumā 08.06.2017. likums/ LV, 124 (5951), 22.06.2017.
Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 316/ LV, 119 (5946), 15.06.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr. 300/ LV, 114 (5941), 08.06.2017.
Par likuma "Par valsts pensijām" 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam Satversmes tiesas 15.06.2017. spriedums / LV, 121 (5948), 19.06.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība" Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr. 299/ LV, 114 (5941), 08.06.2017.
Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumi Nr. 287/ LV, 108 (5935), 02.06.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 277 "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi" Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr. 297/ LV, 114 (5941), 08.06.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 227 "Zvērināta advokāta eksāmena kārtība" Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumi Nr. 306/ LV, 114 (5941), 08.06.2017.