Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 368/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā 08.07.2019. likums/ LV, 147 (6486), 22.07.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 361/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.08.2019. noteikumi Nr. 125/ LV, 165 (6504), 15.08.2019.
Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu "Viena veselība" 2019.–2020. gadam Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojums Nr. 402/ LV, 168 (6507), 19.08.2019.
Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 362/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Par Ramonas Petravičas komandējumiem Ministru prezidenta 19.08.2019. rīkojums Nr. 217/ LV, 169 (6508), 20.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumos Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 363/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi Ministru kabineta 19.08.2019. rīkojums Nr. 403/ LV, 169 (6508), 20.08.2019.
Ministru kabineta sēdes protokols Ministru kabineta 13.08.2019. protokols Nr. 34/ LV, 168 (6507), 19.08.2019.
Par atvaļinājuma piešķiršanu Tālim Linkaitam Ministru prezidenta 19.08.2019. rīkojums Nr. 218/ LV, 169 (6508), 20.08.2019.
Par konceptuālo ziņojumu "Par līdzšinējā regulējuma izvērtējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas jomā" Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojums Nr. 401/ LV, 168 (6507), 19.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 377/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 366/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 367/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Par konceptuālo ziņojumu "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu" Ministru kabineta 17.07.2019. rīkojums Nr. 382/ LV, 149 (6488), 24.07.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 364/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 365/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam Ministru kabineta 17.07.2019. rīkojums Nr. 380/ LV, 148 (6487), 23.07.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 370/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi Ministru kabineta 16.07.2019. noteikumi Nr. 357/ LV, 150 (6489), 25.07.2019.
Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā 08.07.2019. likums/ LV, 147 (6486), 22.07.2019.
Par konceptuālo ziņojumu "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas 2021.–2030. gada periodā" Ministru kabineta 17.07.2019. rīkojums Nr. 381/ LV, 148 (6487), 23.07.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 359/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 358/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. maija rīkojumā Nr. 222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju" Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojums Nr. 393/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījumi "Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājiem izskatīšanas normatīvajos noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 08.08.2019. noteikumi Nr. 126/ LV, 165 (6504), 15.08.2019.
Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā Ministru kabineta 14.08.2019. rīkojums Nr. 387/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 376/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" Ministru kabineta 13.08.2019. noteikumi Nr. 375/ LV, 166 (6505), 16.08.2019.