Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" Ministru kabineta 16.01.2024. noteikumi Nr. 56/ LV, 25.01.2024.
Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā 11.01.2024. likums/ LV, 25.01.2024.
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" Ministru kabineta 23.01.2024. noteikumi Nr. 59/ LV, 31.01.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" Ministru kabineta 06.02.2024. noteikumi Nr. 83/ LV, 09.02.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" Ministru kabineta 30.01.2024. noteikumi Nr. 77/ LV, 07.02.2024.
Grozījums Ostu likumā 25.01.2024. likums/ LV, 31.01.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" Ministru kabineta 06.02.2024. noteikumi Nr. 92/ LV, 07.02.2024.
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam Ministru kabineta 25.01.2024. rīkojums Nr. 72/ LV, 26.01.2024.
Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā Alūksnes novada domes 25.01.2024. saistošie noteikumi Nr. 2/2024/ LV, 29.01.2024.
Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu 18.01.2024. likums/ LV, 02.02.2024.
Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā 11.01.2024. likums/ LV, 25.01.2024.
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.6. pasākuma "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās" īstenošanas noteikumi  Ministru kabineta 23.01.2024. noteikumi Nr. 65/ LV, 24.01.2024.
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā 18.01.2024. likums/ LV, 02.02.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 48 "Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru" Ministru kabineta 23.01.2024. noteikumi Nr. 61/ LV, 24.01.2024.
Grozījumi Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošajos noteikumos Nr. RD-23-220-sn "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā" Rīgas domes 24.01.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-254-sn/ LV, 16.02.2024.
Personu izceļošanas un izvešanas liegumu reģistra noteikumi Ministru kabineta 23.01.2024. noteikumi Nr. 57/ LV, 24.01.2024.
Grozījums likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 18.01.2024. likums/ LV, 24.01.2024.
Noteikumi par valsts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standartu  Ministru kabineta 20.02.2024. noteikumi Nr. 110/ LV, 21.02.2024.
Par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2023-36-03 Satversmes tiesas 24.01.2024. lēmums / LV, 26.01.2024.
Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu Ministru kabineta 23.01.2024. noteikumi Nr. 58/ LV, 31.01.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" Ministru kabineta 06.02.2024. noteikumi Nr. 93/ LV, 09.02.2024.
Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu Rīgas domes 31.01.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-257-sn/ LV, 05.02.2024.
Grozījumi Sodu reģistra likumā 01.02.2024. likums/ LV, 13.02.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 443 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas uzraudzības noteikumi" Ministru kabineta 30.01.2024. noteikumi Nr. 68/ LV, 31.01.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" Ministru kabineta 13.02.2024. noteikumi Nr. 97/ LV, 21.02.2024.
Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 93 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" Rīgas domes 24.01.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-255-sn/ LV, 01.02.2024.
Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 06.02.2024. noteikumi Nr. 89/ LV, 07.02.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem" Ministru kabineta 30.01.2024. noteikumi Nr. 73/ LV, 01.02.2024.
Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas, reģistrētas darbības atļaujas izsniegšanas un informācijas sniegšanas noteikumi Latvijas Bankas 29.01.2024. noteikumi Nr. 270/ LV, 01.02.2024.
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība" Ministru kabineta 23.01.2024. noteikumi Nr. 60/ LV, 24.01.2024.