Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 662/ LV, 04.10.2021.
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojums Nr. 720/ LV, 09.10.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 05.10.2021. noteikumi Nr. 674/ LV, 07.10.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 08.10.2021. noteikumi Nr. 676/ LV, 09.10.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ministru kabineta 13.10.2021. rīkojums Nr. 736/ LV, 13.10.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumi Nr. 651/ LV, 22.09.2021.
Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 625/ LV, 20.09.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 12.10.2021. noteikumi Nr. 689/ LV, 13.10.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 655/ LV, 30.09.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 637/ LV, 20.09.2021.
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 23.09.2021. likums/ LV, 27.09.2021.
Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumi Nr. 644/ LV, 23.09.2021.
Grozījumi Civillikumā 16.09.2021. likums/ LV, 27.09.2021.
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 16.09.2021. likums/ LV, 21.09.2021.
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 16.09.2021. likums/ LV, 27.09.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 635/ LV, 20.09.2021.
Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 636/ LV, 20.09.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 622/ LV, 20.09.2021.
Gada pārskata sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 652/ LV, 30.09.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 639/ LV, 21.09.2021.
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" Ministru kabineta 21.09.2021. noteikumi Nr. 642/ LV, 24.09.2021.
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā 23.09.2021. likums/ LV, 06.10.2021.
Latvijas Bankas likums 23.09.2021. likums/ LV, 06.10.2021.
Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 16.09.2021. likums/ LV, 27.09.2021.
Par Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024. gadam Ministru kabineta 17.09.2021. rīkojums Nr. 657/ LV, 22.09.2021.
Grozījumi Pasta likumā 16.09.2021. likums/ LV, 21.09.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība" Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi Nr. 623/ LV, 20.09.2021.
Par Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam Satversmes tiesas 07.10.2021. spriedums / LV, 08.10.2021.
Grozījumi Prokuratūras likumā 30.09.2021. likums/ LV, 05.10.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 659/ LV, 30.09.2021.
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.