Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība Ministru kabineta 29.01.2019. noteikumi Nr. 51/ LV, 22 (6361), 31.01.2019.
Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā 31.01.2019. likums/ LV, 25 (6364), 05.02.2019.
Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.01.2019. noteikumi Nr. 13/ LV, 29 (6368), 11.02.2019.
Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam Saeimas 23.01.2019. paziņojums / LV, 17 (6356), 24.01.2019.
Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību 07.02.2019. likums/ LV, 28 (6367), 08.02.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" Ministru kabineta 12.02.2019. noteikumi Nr. 63/ LV, 32 (6371), 14.02.2019.
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā 17.01.2019. likums/ LV, 21 (6360), 30.01.2019.
Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība Ministru kabineta 29.01.2019. noteikumi Nr. 48/ LV, 22 (6361), 31.01.2019.
Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Rīgas domes 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr. 67/ LV, 19 (6358), 28.01.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu" Ministru kabineta 12.02.2019. noteikumi Nr. 69/ LV, 32 (6371), 14.02.2019.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Rīgas domes 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr. 66/ LV, 19 (6358), 28.01.2019.
Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz sprieduma izpildes izdevumus izpildu lietā par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju Ministru kabineta 29.01.2019. noteikumi Nr. 55/ LV, 25 (6364), 05.02.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi" Ministru kabineta 05.02.2019. noteikumi Nr. 57/ LV, 27 (6366), 07.02.2019.
Par Danas Reiznieces-Ozolas komandējumu Ministru prezidenta 22.01.2019. rīkojums Nr. 10/ LV, 16 (6355), 23.01.2019.
Par Valsts prezidenta vietas izpildīšanu Valsts prezidenta 29.01.2019. paziņojums Nr. 2/ LV, 21 (6360), 30.01.2019.
Par atvaļinājuma piešķiršanu Artim Pabrikam Ministru prezidenta 07.02.2019. rīkojums Nr. 29/ LV, 29 (6368), 11.02.2019.
Par Ministru prezidenta ārštata konsultatīvo darbinieku atbrīvošanu Ministru prezidenta 23.01.2019. rīkojums Nr. 13/ LV, 18 (6357), 25.01.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 05.02.2019. noteikumi Nr. 60/ LV, 27 (6366), 07.02.2019.
Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā Centrālās vēlēšanu komisijas 18.01.2019. lēmums Nr. 3/ LV, 17 (6356), 24.01.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" Ministru kabineta 12.02.2019. noteikumi Nr. 71/ LV, 34 (6373), 18.02.2019.
Par Māra Krastiņa atbrīvošanu no Ministru prezidenta biroja vadītāja amata Ministru prezidenta 23.01.2019. rīkojums Nr. 11/ LV, 18 (6357), 25.01.2019.
Par instrukcijas apstiprināšanu Centrālās vēlēšanu komisijas 18.01.2019. lēmums Nr. 2/ LV, 17 (6356), 24.01.2019.
Par instrukcijas apstiprināšanu Centrālās vēlēšanu komisijas 18.01.2019. lēmums Nr. 1/ LV, 17 (6356), 24.01.2019.
Par Valsts prezidenta vietas izpildīšanu Valsts prezidenta 29.01.2019. paziņojums Nr. 4/ LV, 21 (6360), 30.01.2019.
Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" Rīgas domes 23.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 69/ LV, 25 (6364), 05.02.2019.
Par Valsts prezidenta vietas izpildīšanu Valsts prezidenta 29.01.2019. paziņojums Nr. 3/ LV, 21 (6360), 30.01.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā" Ministru kabineta 12.02.2019. noteikumi Nr. 66/ LV, 32 (6371), 14.02.2019.
Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā Centrālās vēlēšanu komisijas 25.01.2019. lēmums Nr. 4/ LV, 20 (6359), 29.01.2019.
Grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā 07.02.2019. likums/ LV, 30 (6369), 12.02.2019.
Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, ko pārstāv Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, un ASV Aizsardzības departamenta, ko pārstāv ASV Armija, vienošanās memorandu par sadarbības virsnieku norīkojumu Ministru kabineta 29.01.2019. noteikumi Nr. 47/ LV, 22 (6361), 31.01.2019.