Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 26.04.2018. likums/ LV, 89 (6175), 08.05.2018.
Grozījumi Krimināllikumā 26.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 26.04.2018. likums/ LV, 89 (6175), 08.05.2018.
Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" 26.04.2018. likums/ LV, 87 (6173), 03.05.2018.
Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.05.2018. likums/ LV, 95 (6181), 16.05.2018.
Apdrošināšanas līguma likums 03.05.2018. likums/ LV, 97 (6183), 18.05.2018.
Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums 03.05.2018. likums/ LV, 94 (6180), 15.05.2018.
Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā 26.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 26.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumi Nr. 261/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu Ministru kabineta 15.05.2018. noteikumi Nr. 276/ LV, 96 (6182), 17.05.2018.
Noteikumi par drošības pamatprasībām tiesā Ministru kabineta 08.05.2018. noteikumi Nr. 267/ LV, 91 (6177), 10.05.2018.
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums 19.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā 19.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā 19.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 03.05.2018. likums/ LV, 97 (6183), 18.05.2018.
Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā 19.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju" Ministru kabineta 08.05.2018. noteikumi Nr. 264/ LV, 91 (6177), 10.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumi Nr. 254/ LV, 89 (6175), 08.05.2018.
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā 03.05.2018. likums/ LV, 97 (6183), 18.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" Ministru kabineta 15.05.2018. noteikumi Nr. 283/ LV, 96 (6182), 17.05.2018.
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā Ministru kabineta 22.05.2018. noteikumi Nr. 289/ LV, 102 (6188), 25.05.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" Ministru kabineta 15.05.2018. noteikumi Nr. 284/ LV, 96 (6182), 17.05.2018.
Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi Ministru kabineta 08.05.2018. noteikumi Nr. 271/ LV, 98 (6184), 21.05.2018.
Par Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses 19.04.2018. likums/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" Ministru kabineta 08.05.2018. noteikumi Nr. 265/ LV, 91 (6177), 10.05.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību" Ministru kabineta 15.05.2018. noteikumi Nr. 279/ LV, 96 (6182), 17.05.2018.
Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas noteikumi Ministru kabineta 08.05.2018. noteikumi Nr. 263/ LV, 91 (6177), 10.05.2018.
Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā 03.05.2018. likums/ LV, 97 (6183), 18.05.2018.
Par elektroenerģijas kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes samazināšanu Ministru kabineta 07.05.2018. rīkojums Nr. 202/ LV, 90 (6176), 09.05.2018.