Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ministru kabineta 11.11.2021. rīkojums Nr. 828/ LV, 11.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumi Nr. 723/ LV, 01.11.2021.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 04.11.2021. likums/ LV, 05.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumi Nr. 722/ LV, 01.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 02.11.2021. noteikumi Nr. 735/ LV, 04.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 745/ LV, 11.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ministru kabineta 03.11.2021. rīkojums Nr. 800/ LV, 04.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 16.11.2021. noteikumi Nr. 761/ LV, 22.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 744/ LV, 11.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Ministru kabineta 24.11.2021. rīkojums Nr. 879/ LV, 24.11.2021.
Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 04.11.2021. likums/ LV, 05.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 746/ LV, 12.11.2021.
Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam 12.11.2021. likums/ LV, 13.11.2021.
Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 743/ LV, 11.11.2021.
Grozījumi Civilprocesa likumā 11.11.2021. likums/ LV, 24.11.2021.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 11.11.2021. rīkojums Nr. 827/ LV, 13.11.2021.
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 11.11.2021. likums/ LV, 24.11.2021.
Grozījumi Krimināllikumā 11.11.2021. likums/ LV, 13.11.2021.
Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam Satversmes tiesas 04.11.2021. spriedums / LV, 08.11.2021.
Grozījumi Administratīvā procesa likumā 11.11.2021. likums/ LV, 24.11.2021.
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" 21.10.2021. likums/ LV, 04.11.2021.
Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā 11.11.2021. likums/ LV, 17.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 737/ LV, 11.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" Ministru kabineta 02.11.2021. noteikumi Nr. 734/ LV, 04.11.2021.
Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Ministru kabineta 09.11.2021. noteikumi Nr. 740/ LV, 10.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" Ministru kabineta 16.11.2021. noteikumi Nr. 760/ LV, 22.11.2021.
Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi Ministru kabineta 16.11.2021. noteikumi Nr. 752/ LV, 22.11.2021.
Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 28.10.2021. likums/ LV, 09.11.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" Ministru kabineta 02.11.2021. noteikumi Nr. 726/ LV, 05.11.2021.
Par Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumu Nr. 774, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" Saeimas 11.11.2021. paziņojums / LV, 12.11.2021.