Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 555/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi Darba aizsardzības likumā 31.10.2019. likums/ LV, 233, 19.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 524/ LV, 235, 21.11.2019.
Par valsts budžetu 2020. gadam 14.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 532/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 548/ LV, 239, 27.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 551/ LV, 239, 27.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 531/ LV, 235, 21.11.2019.
Par Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 655 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"" atzīšanu par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 526/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā 14.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 530/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 13.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā 07.11.2019. likums/ LV, 235, 21.11.2019.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā Rīgas domes 29.11.2019. saistošie noteikumi Nr. 87/ LV, 243, 03.12.2019.
Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 541/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 31.10.2019. likums/ LV, 233, 19.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām" Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 573/ LV, 245, 05.12.2019.
Noteikumi par minimālās valsts vecuma pensijas apmēru Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 579/ LV, 245, 05.12.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 527/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā 14.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 14.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 572/ LV, 245, 05.12.2019.
Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 07.11.2019. likums/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījumi Izglītības likumā 14.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 13.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 534/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījums Notariāta likumā 14.11.2019. likums/ LV, 240, 28.11.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumi Nr. 546/ LV, 235, 21.11.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību" Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 577/ LV, 245, 05.12.2019.