Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā Ministru kabineta 09.09.2022. rīkojums Nr. 599/ LV, 09.09.2022.
Grozījumi Imigrācijas likumā 22.09.2022. likums/ LV, 23.09.2022.
Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu Rīgas domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr. RD-22-153-sn/ LV, 14.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 550/ LV, 09.09.2022.
Grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā 08.09.2022. likums/ LV, 09.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 563/ LV, 09.09.2022.
Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 6. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" Rīgas domes 07.09.2022. saistošie noteikumi Nr. RD-22-155-sn/ LV, 20.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju" Ministru kabineta 13.09.2022. noteikumi Nr. 576/ LV, 20.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 565/ LV, 12.09.2022.
Normatīvie noteikumi par ieguldījumu brokeru sabiedrību atalgojuma politiku un praksi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 06.09.2022. noteikumi Nr. 162/ LV, 12.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" Ministru kabineta 30.08.2022. noteikumi Nr. 533/ LV, 07.09.2022.
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i. investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 30.08.2022. noteikumi Nr. 543/ LV, 20.09.2022.
Saglabājamo datu apstrādes kārtība Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 583/ LV, 23.09.2022.
Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 552/ LV, 08.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" Ministru kabineta 13.09.2022. noteikumi Nr. 575/ LV, 16.09.2022.
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 592/ LV, 23.09.2022.
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 22.09.2022. likums/ LV, 23.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 546/ LV, 09.09.2022.
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam Ministru kabineta 31.08.2022. rīkojums Nr. 583/ LV, 06.09.2022.
Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi Latvijas Bankas 12.09.2022. noteikumi Nr. 215/ LV, 14.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 548/ LV, 08.09.2022.
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 15.09.2022. likums/ LV, 27.09.2022.
Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi" 15.09.2022. likums/ LV, 19.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 578/ LV, 23.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 579/ LV, 23.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 561/ LV, 16.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi" Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 589/ LV, 22.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" Ministru kabineta 06.09.2022. noteikumi Nr. 547/ LV, 09.09.2022.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" Ministru kabineta 20.09.2022. noteikumi Nr. 590/ LV, 23.09.2022.
Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 22.09.2022. likums/ LV, 23.09.2022.