Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Ieroču aprites likums 14.03.2019. likums/ LV, 61 (6400), 27.03.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa" Ministru kabineta 19.03.2019. noteikumi Nr. 127/ LV, 67 (6406), 03.04.2019.
Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138/ LV, 68 (6407), 04.04.2019.
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 21.03.2019. likums/ LV, 66 (6405), 02.04.2019.
Grozījumi likumā "Par policiju" 14.03.2019. likums/ LV, 61 (6400), 27.03.2019.
Grozījumi Darba likumā 28.03.2019. likums/ LV, 78 (6417), 17.04.2019.
Par valsts budžetu 2019. gadam 03.04.2019. likums/ LV, 75 (6414), 12.04.2019.
Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā 14.03.2019. likums/ LV, 61 (6400), 27.03.2019.
Grozījumi Izglītības likumā 21.03.2019. likums/ LV, 67 (6406), 03.04.2019.
Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 21.03.2019. likums/ LV, 62 (6401), 27.03.2019.
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" Ministru kabineta 26.03.2019. noteikumi Nr. 132/ LV, 63 (6402), 28.03.2019.
Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā 21.03.2019. likums/ LV, 62 (6401), 27.03.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" Ministru kabineta 09.04.2019. noteikumi Nr. 153/ LV, 73 (6412), 11.04.2019.
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība Ministru kabineta 26.03.2019. noteikumi Nr. 134/ LV, 63 (6402), 28.03.2019.
Grozījumi Konkurences likumā 28.03.2019. likums/ LV, 71 (6410), 09.04.2019.
Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā 21.03.2019. likums/ LV, 62 (6401), 27.03.2019.
Meliorācijas kadastra noteikumi Ministru kabineta 26.03.2019. noteikumi Nr. 128/ LV, 63 (6402), 28.03.2019.
Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" Latvijas Bankas 28.03.2019. noteikumi Nr. 170/ LV, 64 (6403), 29.03.2019.
Noteikumi par apvienotajām noliktavām Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 136/ LV, 68 (6407), 04.04.2019.
Grozījumi Latvijas Bankas 2017. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 158 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" Latvijas Bankas 28.03.2019. noteikumi Nr. 174/ LV, 64 (6403), 29.03.2019.
Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība Ministru kabineta 09.04.2019. noteikumi Nr. 154/ LV, 78 (6417), 17.04.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" Ministru kabineta 19.03.2019. noteikumi Nr. 126/ LV, 61 (6400), 27.03.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" Ministru kabineta 26.03.2019. noteikumi Nr. 130/ LV, 63 (6402), 28.03.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā" Ministru kabineta 26.03.2019. noteikumi Nr. 129/ LV, 63 (6402), 28.03.2019.
Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 161 "Informācijas par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sniegšanas noteikumi" Latvijas Bankas 28.03.2019. noteikumi Nr. 171/ LV, 64 (6403), 29.03.2019.
Grozījumi Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" Latvijas Bankas 28.03.2019. noteikumi Nr. 172/ LV, 64 (6403), 29.03.2019.
Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā 21.03.2019. likums/ LV, 62 (6401), 27.03.2019.
Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 09.04.2019. noteikumi Nr. 72/ LV, 76 (6415), 15.04.2019.
Par atalgojumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Centrālās vēlēšanu komisijas 04.04.2019. lēmums Nr. 31/ LV, 70 (6409), 08.04.2019.
Grozījumi Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumos Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" Latvijas Bankas 28.03.2019. noteikumi Nr. 173/ LV, 64 (6403), 29.03.2019.