Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"tiesību akti, kuriem maina statusu"
Atlasīti: 22
Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr. 1089/ LV, 29.09.2009.
Noteikumi par pabalstu, kompensāciju un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 751/ LV, 16.07.2009.
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs sakaru virsnieka statusā Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr. 103/ LV, 11.02.2009.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr. 86/ LV, 10.02.2009.
Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr. 84/ LV, 10.02.2009.
Noteikumi par profesionālā dienesta karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Ministru kabineta 13.01.2009. noteikumi Nr. 46/ LV, 29.01.2009.
Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr. 1098/ LV, 30.12.2008.
Valsts tiesu eksperta mācību maksas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 466/ LV, 01.07.2008.
Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīriem izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru Ministru kabineta 02.01.2007. noteikumi Nr. 20/ LV, 09.01.2007.
Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām Ministru kabineta 30.11.2006. noteikumi Nr. 980/ LV, 06.12.2006.
Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta darbību nodarīti minētās amatpersonas, tās laulātā, radinieka, adoptētā vai adoptētāja mantai vai veselībai Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 968/ LV, 06.12.2006.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 17.10.2006. noteikumi Nr. 859/ LV, 27.10.2006.
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 802/ LV, 29.09.2006.
Noteikumi par apmēru un kārtību, kādā valsts drošības iestāžu un Informācijas analīzes dienesta amatpersonām un darbiniekiem izmaksājami pabalsti, un medicīniskās aprūpes izdevumu apmaksas kārtību Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1024/ LV, 30.12.2005.
Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju Ministru kabineta 20.12.2005. noteikumi Nr. 995/ LV, 30.12.2005.
Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi Ministru kabineta 23.11.2004. noteikumi Nr. 960/ LV, 26.11.2004.
Kārtība, kādā atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti karavīra mantai viņa dienesta pienākumu izpildes dēļ Ministru kabineta 08.06.2004. noteikumi Nr. 528/ LV, 11.06.2004.
Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr. 131/ LV, 11.03.2004.
Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās Ministru kabineta 03.02.2004. noteikumi Nr. 62/ LV, 06.02.2004.
Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumi Nr. 764/ LV, 30.12.2003.
Ar karavīriem notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 17.06.2003. noteikumi Nr. 329/ LV, 09.07.2003.
Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija sedz izdevumus par profesionālā dienesta karavīriem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumi Nr. 288/ LV, 06.06.2003.