Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.07.2009. - 29.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1098

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 101.§)
Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 50.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (turpmāk – dienests) darbinieku darba samaksu.

2. Dienesta darbiniekiem ir šāda mēneša amatalga:

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Mēneša amatalga (latos)

minimālā

maksimālā

2.1.

Priekšnieks

1200

1675

2.2.

Priekšnieka vietnieks

880

1218

2.3.

Nodaļas vadītājs

560

1022

2.4.

Skaitļošanas sistēmu analītiķis

560

1022

2.5.

Darījumu operāciju analītiķis

520

868

2.6.

Lektors

520

868

2.7.

Metodiķis

368

646

2.8.

Jaunākais darījumu operāciju analītiķis

368

646

2.9.

Vecākais lietvedis

320

467

2.10.

Kvalificēts darbinieks

190

418

2.11.

Fiziskā darba veicējs

180

201

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.715 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

3. Dienesta darbiniekiem mēneša amat­algas apmērus saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu nosaka un katru gadu pārskata dienesta priekšnieks atbilstoši darbinieka amatam, kā arī ņemot vērā darba ieguldījumu, slodzi, atbildību un darba rezultātus. Dienesta priekšnieka mēneša amatalgas apmēru nosaka ģenerālprokurors.

4. Dienesta darbiniekiem papildus mēneša amatalgai nosaka piemaksu par uz laiku prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu līdz 20 % no mēneša amat­algas, kas noteikta darbiniekam, kurš pilda attiecīgos pienākumus.

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto piemaksu var noteikt uz laiku līdz četriem mēnešiem. Šis nosacījums nav attiecināms, ja prombūtnē esošais dienesta darbinieks ir pirmsdzemdību un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai ilgstošā mācību komandējumā.

6. Šo noteikumu 4.punktā minētās piemaksas piešķiršanas kārtību, kritērijus piemaksu apmēra noteikšanai un konkrētus piemaksas apmērus nosaka dienesta priekšnieks.

7. Dienesta darbinieku atbilstoši darba ieguldījumam var prēmēt, ņemot vērā viņa ieguldījumu noteikto prioritāšu īstenošanā, kā arī neparedzētu ārkārtēju uzdevumu izpildē. Kalendāra gada laikā prēmijām var izmantot ne vairāk kā vienu divpadsmito daļu no gadam plānotās darba samaksas kopsummas. Ieguldījuma izvērtēšanā ņem vērā gūto finansiālo un ekonomisko labumu. Maksimālais izmaksājamās prēmijas apmērs vienā reizē darbiniekam nedrīkst pārsniegt viņa mēneša amatalgas apmēru, kam piemērots koeficients 1,2. Konkrētu prēmijas apmēru darbiniekam, izvērtējot viņa darba ieguldījumu un darba rezultātus saskaņā ar dienesta priekšnieka noteiktu prēmēšanas kārtību un kritērijiem, nosaka dienesta priekšnieks, dienesta priekšniekam – ģenerālprokurors.

8. Šo noteikumu izpilde finansējama dienestam valsts budžetā attiecīgajam gadam paredzētā darba samaksas fonda ietvaros.

9. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

10. Šo noteikumu 7.punkts stājas spēkā ar īpašu Ministru kabineta lēmumu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.715, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

10.1 Dienesta darbinieku brīdina par mēneša amatalgas apmēra izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 2.punktam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 14.jūlijam. Līdz dienai, kad dienesta darbiniekam uzsāk izmaksāt atbilstoši šo noteikumu 2.punktam pārskatīto un noteikto mēneša amatalgu, dienesta darbinieks saņem iepriekšējo mēneša amatalgu, kāda bija noteikta līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.715 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumus Nr.213 “Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas sistēmu” (Latvijas Vēstnesis, 1998, 165./166.nr.; 2004, 207.nr.; 2006, 204.nr.; 2008, 11.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
04.07.2009