Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.07.2009. - 29.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.980

Rīgā 2006.gada 30.novembrī (prot. Nr.62 24.§)
Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka darba samaksu, tai skaitā zemāko darba algas likmi, ārstniecības personām, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs (turpmāk - ārstniecības persona), kuras noslēgušas līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (turpmāk - ārstniecības iestāde).

2. Lai noteiktu ārstniecības personu darba samaksu, ārstniecības iestādes vadītāja izveidota komisija (ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā) novērtē attiecīgos amatus un nosaka amata kvalifikācijas kategoriju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 1.pielikumu.

3. Ārstniecības personas mēneša darba algas konkrēto apmēru atbilstoši amata kvalifikācijas kategorijai nosaka ārstniecības iestādes vadītājs, ievērojot šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās ārstniecības personu zemākās mēneša darba algas likmes. Ārstniecības personām, kurām mēneša darba algu nosaka atbilstoši darba apjomam (stundu skaitam mēnesī), mēneša faktisko darba algu aprēķina, mēneša darba algu reizinot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu un iegūto reizinājumu dalot ar vienai darba algas likmei atbilstošo stundu skaitu.

4. Ārstniecības persona saņem piemaksu par papildu darbu (prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, darba apjoma paplašināšanos) līdz 50 % no mēneša darba algas apmēra. Ja ārstniecības personai noteiktas vairākas piemaksas par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50 % no tai noteiktās mēneša darba algas apmēra.

5. Noteiktās piemaksas apmērs par papildu amata pienākumu - prombūtnē esošas ārstniecības personas vai vakanta amata pienākumu - pildīšanu nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošās ārstniecības personas vai vakantā amata mēneša darba algu. Ja papildu pienākumu veic vairākas ārstniecības personas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošās ārstniecības personas vai vakantā amata mēneša darba algu.

6. Ārstniecības persona saņem piemaksu par nakts darbu šādā apmērā:

6.1. ārstniecības persona par darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī ārstniecības persona, kura strādā dzemdību nodaļā un jaundzimušo nodaļā, - ne mazāk kā 75 % apmērā no ārstniecības personai noteiktās stundas algas likmes;

6.2. pārējās ārstniecības personas (izņemot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās ārstniecības personas) - ne mazāk kā 50 % apmērā no ārstniecības personai noteiktās stundas algas likmes.

7. Ārstniecības persona saņem ikmēneša piemaksu par darba stāžu ārstniecības jomā. Piemaksu nosaka šādā apmērā:

7.1. ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 10 līdz 15 gadiem (ieskaitot), - līdz 20 % no ārstniecības personai noteiktās mēneša darba algas;

7.2. ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), - līdz 30 % no ārstniecības personai noteiktās mēneša darba algas;

7.3. ja darba stāžs ārstniecības jomā ir vairāk nekā 20 gadu, - līdz 40 % no ārstniecības personai noteiktās mēneša darba algas.

8. Ārstniecības persona saņem piemaksu par darbu īpašos apstākļos saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

9. Ārstniecības personu var prēmēt par augstiem darba rezultātiem atbilstoši tās darba ieguldījumam, izmantojot finanšu līdzekļus līdz 15 % no plānotā darba samaksas fonda. Konkrētus prēmēšanas apmērus ārstniecības personai nosaka institūcijas vadītājs.

10. Noteikumu izpilde finansējama likuma par valsts budžetu kārtējam gadam un ārstniecības iestādes darba samaksas fonda ietvaros.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumus Nr.804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 155.nr.; 2005, 33., 106., 177., 210.nr.).

11.1 Ārstniecības personu brīdina par mēneša darba algas apmēra izmaiņām atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 14.jūlijam. Līdz dienai, kad ārstniecības personai uzsāk izmaksāt atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam pārskatīto un noteikto mēneša darba algu, ārstniecības persona saņem iepriekšējo mēneša darba algu, kāda bija noteikta līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.707 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.novembra noteikumiem Nr.980
Ārstniecības personu amatu kvalifikācijas kategorijas

I. Ārstniecības jomas institūciju vadītāju amatu kvalifikācijas kategorijas

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Kvalifikācijas kategorija

1.

Galvenais ārsts

1-3

2.

Galvenā ārsta vietnieks

2-4

3.

Nodaļas, struktūrvienības vadītājs

4-6

4.

Virsmāsa, galvenā medicīnas māsa, galvenā vecmāte

4-6

II. Ārstniecības personu amatu kvalifikācijas kategorijas

Nr.
p.k.

Profesiju grupa/amata nosaukums

Kvalifikācijas kategorija

1.

Sertificētas ārstniecības personas ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību:

 

1.1.

ārsts, zobārsts

4-6

1.2.

māsa ar augstāko akadēmisko izglītību (doktora grāds)

4-6

2.

Reģistrētas ārstniecības personas ar augstāko profesionālo izglītību:

 

2.1.

ārsts, zobārsts

5-6

2.2.

rezidents

6-7

3.

Sertificētas ārstniecības personas ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un maģistra grādu:

 

3.1.

ergoterapeits, fizioterapeits, audiologopēds

5-6

3.2.

tehniskais ortopēds

5-6

3.3.

māsa

5-6

4.

Sertificētas ārstniecības personas ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību:

 

4.1.

ergoterapeits, fizioterapeits, audiologopēds

6-7

4.2.

tehniskais ortopēds

6-7

4.3.

māsa

6-7

5.

Ārstniecības personas ar 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību:

 

5.1.

ergoterapeits, fizioterapeits, audiologopēds

7-8

5.2.

tehniskais ortopēds

7-8

5.3.

māsa

7-8

6.

Sertificētas ārstniecības personas ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību:

 

6.1.

ārsta palīgs (feldšeris)

7-8

6.2.

vecmāte

7-8

6.3.

māsa

7-8

6.4.

masieris, bērnu masieris

7-9

6.5.

reitterapeits, reitterapeita asistents

7-9

6.6.

ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents

7-9

6.7.

biomedicīnas laborants

7-9

7.

Reģistrētas ārstniecības personas ar 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību:

 

7.1.

ārsta palīgs (feldšeris)

7-9

7.2.

vecmāte

8-9

7.3.

māsa

8-9

7.4.

masieris, bērnu masieris

8-10

7.5.

reitterapeits, reitterapeita asistents

8-10

7.6.

ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents

8-10

7.7.

biomedicīnas laborants

8-10

7.8.

radiologa asistents

8-10

8.

Sertificētas ārstniecības personas ar profesionālo vidējo izglītību:

 

8.1.

feldšeris laborants

8-10

8.2.

medicīnas laborants

10-11

8.3.

zobārstniecības māsa

10-11

8.4.

zobu tehniķis, zobārsta asistents

10-11

9.

Reģistrētas ārstniecības personas ar profesionālo vidējo izglītību:

 

9.1.

zobārstniecības māsa

10-11

9.2.

zobu tehniķis

10-11

9.3.

medicīnas laborants

10-11

10.

Reģistrētas ārstniecības personas ar arodizglītību:

 

10.1.

zobārsta asistents

11-13

10.2.

māsas palīgs

11-13

Veselības ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.novembra noteikumiem Nr.980
Ārstniecības personu zemākā mēneša darba alga

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.707 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Nr.

p.k.

Amata kvalifikācijas kategorija

Zemākā mēneša darba alga/algas likme par slodzi (latos)

1.

1

724

2.

2

620

3.

3

538

4.

4

471

5.

5

388

6.

6

338

7.

7

269

8.

8

226

9.

9

202

10.

10

188

11.

11

185

12.

12

182

13.

13

180

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.novembra noteikumiem Nr.980
Piemaksa ārstniecības personām par darbu īpašos apstākļos

(Pielikums grozīts ar MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.847)

Nr.
p.k.

Piemaksas veids

Piemaksas apmērs (procentos no mēneša darba algas)

1.

Iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai
(diagnostikai)

līdz 40 %

2.

Iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai

līdz 15 %

3.

Iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kurās ir paaugstināts risks veselībai

līdz 10 %

4.

Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori:

4.1.

šī pielikuma 1. un 2.punktā vai 1. un 3.punktā minētajos gadījumos

līdz 45 %

4.2.

šī pielikuma 2. un 3.punktā minētajos gadījumos

līdz 18 %

5.

Ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:

5.1.

ārstniecības personām, kuras veic piespiedu ārstēšanu

līdz 50 %

5.2.

ārstniecības personām, kuras veic tiespsihiatrisko ekspertīzi

līdz 45 %

6.

Par darbu paaugstināta riska apstākļos:

6.1.

neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, kas strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē

25-50 %

6.2.

anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļas speciālistiem

līdz 50 %

7.

Iestādēs un struktūrvienībās, kurās veic mirušu cilvēku patolog­anatomiskos izmeklējumus vai tiesu medicīnisko ekspertīzi

līdz 45 %

Veselības ministrs G.Bērziņš
04.07.2009