Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.12.2009. - 29.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2004.gada 8.martā (prot. Nr.11 11.§)
Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu

1. Noteikumi nosaka aktīvā dienesta karavīra dienesta atalgojumu.

2. Profesionālā dienesta karavīrs mēnesī saņem šo noteikumu 1.pielikumā noteikto algu.

(Grozīts ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559)

3. (Svītrots ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559.)

4. Laikposmā, kad karavīrs piedalās starptautiskā operācijā, viņš mēnesī saņem šo noteikumu 3.pielikumā noteiktās piemaksas.

4.1 Laikposmā, kad karavīrs piedalās ātrās reaģēšanas spēkos ārpus Latvijas Republikas teritorijas, viņš mēnesī saņem piemaksu 400 latu apmērā.

(MK 17.02.2009. noteikumu Nr.148 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.02.2009., sk. 12. punktu.)

5. Speciālās piemaksas karavīrs mēnesī saņem saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

6. Par prombūtnē esoša karavīra, militārā vai civilā darbinieka pienākumu pildīšanu vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, kā arī par pedagoģisko darbu militārās izglītības iestādēs papildus tiešajiem amata pienākumiem karavīrs mēnesī var saņemt piemaksu līdz 30 % no savas algas.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1298 redakcijā)

7. Karavīrs nesaņem dienesta atalgojumu par laiku, kad viņš atrodas patvaļīgā prombūtnē vai disciplinārā arestā, vai sakarā ar krimināllietas ierosināšanu viņam piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Ja krimināllietu izbeidz vai stājas spēkā attaisnojošs spriedums krimināllietā, karavīram izmaksā ieturēto dienesta atalgojumu.

8. Karavīrus var materiāli stimulēt, izmantojot līdzekļus 2 % apmērā no plānotā darba samaksas fonda, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus.

9. Šo noteikumu izpildi nodrošina no Aizsardzības ministrijai iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumus Nr.552 "Noteikumi par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru dienesta atalgojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.);

11.2. Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumus Nr.416 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 111.nr.; 2004, 36.nr.).

11.1 Līdz dienai, kad profesionālā dienesta karavīram uzsāk piemērot atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam pārskatīto un noteikto mēneša algu, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.augustam, profesionālā dienesta karavīrs saņem mēneša algu, kāda bija noteikta līdz 2009.gada 1.jūlijam.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.714 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. Šo noteikumu 4.1 punkts piemērojams ar 2009.gada 1.februāri.

(MK 17.02.2009. noteikumu Nr.148 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.marta noteikumiem Nr.131
Profesionālā dienesta karavīra mēneša alga

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.714 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Nr.

p.k.

Dienesta pakāpe

Mēneša alga atkarībā no izdienas (latos)

par 1.gadu
(bāze)

par 2.gadu

par 3.gadu

par 4.–5. gadu

par 6.–7. gadu

par

8.–11. gadu

par

 12.– 15. gadu

par

16.–19.

gadu

par
20.–24.
gadu

par 25.gadu un turp­māka­jiem gadiem

1.

Kareivis, matrozis

268

276

288

296

308

316

332

352

352

352

2.

Dižkareivis, dižmatrozis

291

297

303

318

340

355

373

394

394

394

3.

Kaprālis

322

328

335

342

357

371

399

418

418

418

4.

Seržants

341

347

354

362

377

392

426

458

478

481

5.

Virsseržants, bocmanis

366

374

382

390

406

422

458

499

536

559

6.

Štāba virsseržants,

štāba bocmanis

394

402

411

419

437

454

493

534

582

638

7.

Galvenais virsseržants,  galvenais bocmanis

424

433

442

451

470

489

530

574

623

693

8.

Augstākais virsseržants, augstākais bocmanis

457

466

475

485

505

526

570

618

670

742

9.

Leitnants

347

354

362

370

388

407

437

463

463

463

10.

Virsleitnants

373

381

388

396

413

430

477

515

528

528

11.

Kapteinis, kapteiņ­leitnants

413

421

430

438

457

475

515

578

618

639

12.

Majors, komand­leitnants

455

465

474

483

503

524

568

616

686

754

13.

Pulkvež­leitnants, komand­kapteinis

506

516

527

538

560

583

632

685

742

843

14.

Pulkvedis,

jūras kapteinis

562

574

586

598

622

648

702

762

826

914

15.

Brigādes ģenerālis, flotiles admirālis

688

702

717

731

762

793

860

932

1010

1118

16.

Ģenerāl­majors, kontrad­mirālis

790

806

823

840

874

910

987

1070

1160

1283

17.

Ģenerāl­leitnants, viceadmirālis

988

1008

1029

1050

1093

1138

1234

1338

1450

1605

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.marta noteikumiem Nr.131
Obligātā aktīvā militārā dienesta karavīra dienesta atalgojums

(Pielikums svītrots ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.marta noteikumiem Nr.131
Piemaksas karavīram, kurš piedalās starptautiskā operācijā

(Pielikums grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.297; MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.566; MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559)

1. Karavīrs, piedaloties starptautiskā operācijā, papildus algai mēnesī saņem piemaksu 1000 latu apmērā.

2.  Atkarībā no starptautiskās operācijas rakstura un drošības apstākļiem tās norises reģionā šī pielikuma 1.punktā noteiktā piemaksa tiek reizināta ar šādu koeficientu:

Nr.p.k

Operācijas veids

Koeficients

2.1.

starptautiskās glābšanas operācijas un starptautiskās humānās operācijas1,0

2.2.

starptautiskās miera uzturēšanas operācijas1,1-1,2

2.3.

starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas1,3-1,8

2.4.

starptautiskās militārās operācijas, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51.pantā noteiktās neatņemamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību2,0

2.1 Ministru kabinets noteiktā diapazona ietvaros katrā konkrētā gadījumā apstiprina koeficientu piemaksas aprēķināšanai par dalību šī pielikuma 2.2. un 2.3.apakš­punktā minētajās starptautiskajās operācijās, ievērojot attiecīgās starptautiskās operācijas bīstamību un apdraudējuma raksturu.

3. Karavīrs par nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu mēnesī saņem piemaksu 200 latu apmērā.

3.1 (Svītrots ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559.)

4. Laikā, kad karavīrs saņem šajā pielikumā noteiktās piemaksas, karavīra atalgošanai netiek piemēroti citi piemaksu veidi.

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.marta noteikumiem Nr.131
Speciālās piemaksas karavīriem

(Pielikums grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.297; MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.507; MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559; MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.493; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1298)

1. Piemaksa karavīriem par tādu dienesta uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku karavīru veselībai (dzīvībai):

Nr. p.k.

Dienesta pienākumu raksturojums

Piemaksas apmērs mēnesī (latos)

Nosacījumi

1

2

3

4

1.1.

nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas un improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālists, kurš neitralizē improvizētās spridzināšanas ierīces vai nesprāgušu munīciju uz sauszemes vai zem ūdens

64

nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas vai improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālista diploms darbu izpildei uz sauszemes vai zem ūdens. Ir iecelts nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas speciālista amatā un mēnesī, par kuru saņem atalgojumu, ir neitralizējis nesprāgušu munīciju vai improvizētās spridzināšanas ierīces

1.2.

sapieris (atmīnētājs, mīnētājs, spridzinātājs), kurš veic atmīnēšanas darbus uz sauszemes vai zem ūdens

64

sapiera (atmīnētāja, spridzinātāja, mīnētāja) speciālista diploms darbu izpildei uz sauszemes vai zem ūdens. Ir iecelts sapiera amatā un mēnesī, par kuru saņem atalgojumu, ir veicis sapiera darbus uz sauszemes vai zem ūdens

1.3.

ūdenslīdējs, kura uzdevumu izpilde notiek zem ūdens

40

Nacionālo bruņoto spēku Baltijas valstu ūdenslīdēju skolas atzīts sertifikāts. Pilda ūdenslīdēja pienākumus un mēnesī, par kuru saņem atalgojumu, ir niris

1.4.

jūras kuģa vai gaisa kuģa glābšanas komandas (apkalpes) loceklis

24

mēnesī, par kuru saņem atalgo­jumu, ir piedalījies glābšanas operācijā, kas reģistrēta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrā vai Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrā

1.5.

Militārās policijas karavīrs, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi

64

mēnesī, par kuru saņem atalgojumu, ir veicis amatpersonu personīgo apsardzi

1.6.

(svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1298)

1.7.

(svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1298)

2. Piemaksa karavīriem par dienestu specifiskos (apgrūtinošos) apstākļos:

Nr. p.k.

Dienesta pienākumu raksturojums

Piemaksas apmērs

Nosacījumi

2.1.

karavīrs, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā

1 lats stundā

pilda dienesta pienākumus uz militārā kuģa jūrā, nav iekļauts kuģa pasažieru sarakstā

2.2.

(svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1298)

2.3.

gaisa kuģa apkalpes loceklis

4,80 latu stundā

par tajā mēnesī nolidotajām stundām, par kuru saņem atalgojumu

2.4.

speciālo uzdevumu vienības karavīrs

48 lati mēnesī

ieņem karavīra amatu speciālo uzdevumu vienībā un mēnesī, par kuru saņem atalgojumu, ir piedalījies speciālo operāciju uzdevumu izpildē vai niršanas nodarbībās, vai nodarbībās atklātās ūdenstilpēs vai uz peldlīdzekļiem, vai izpletņlēkšanas nodarbībās, vai desantēšanas nodarbībās no gaisa kuģiem, vai spridzināšanas nodarbībās, vai nodarbībās, kurās karavīri veic darbības uz slīpas virsmas vai uz vertikāla šķēršļa piekārtā stāvoklī augstāk par četriem metriem

2.5.

(svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1298)

2.6.

(svītrots ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.493)

2.7.

Godasardzes rotas karavīrs, kurš veic godasardzi

50 latu mēnesī

ieņem karavīra amatu Godasardzes rotā un mēnesī, par kuru saņem atalgojumu, ir veicis godasardzi

3. (Svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1298)

3.1 (Svītrots ar MK 21.08.2007. noteikumiem Nr.559)

4. Par vienu un to pašu laikposmu karavīram var piemērot tikai vienu no šā pielikuma 1. un 2.punktā minētajām piemaksām.

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis
01.12.2009