Tiesību aktu tēmas:
"Darba tiesības"

Atlasīti: 46
Sakārtot pēc alfabēta Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Darba devēju organizāciju un to apvienību likums 29.04.1999. likums/ LV, 19.05.1999.
Par Starptautiskās darba organizācijas 1976.gada 29.oktobra Konvenciju Nr.147 par minimālajām normām uz tirdzniecības kuģiem 11.06.1998. likums/ LV, 20.06.1998.
Streiku likums 23.04.1998. likums/ LV, 12.05.1998.
Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.09.1996. likums/ LV, 27.09.1996.
Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.10.1995. likums/ LV, 31.10.1995.
Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam 05.10.1995. likums/ LV, 21.10.1995.
Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, Ģimenes, darba un krimināllietās 26.01.1995. likums/ LV, 07.02.1995.
Par Starptautiskās darba organizācijas konvencijām Nr. 81, 129, 144, 154, 155, 158, 173 15.06.1994. likums/ LV, 05.07.1994.
Par darba aizsardzību 04.05.1993. likums/ Ziņotājs, 27.05.1993.
Par Latvijas Republikas 1939. gada 28. aprīļa likuma "Par darba inspekciju" spēka atjaunošanu 04.05.1993. likums/ Ziņotājs, 27.05.1993.
Par nodarbinātību 23.12.1991. likums/ Ziņotājs, 30.01.1992.
Par darba koplīgumiem 26.03.1991. likums/ Ziņotājs, 06.06.1991.
Par arodbiedrībām 13.12.1990. likums/ Ziņotājs, 31.01.1991.
Latvijas Darba likumu kodekss 14.04.1972. likums/ Ziņotājs, 27.04.1972.
 
1 2