Tiesību aktu tēmas:
"Darba tiesības"

Atlasīti: 46
Sakārtot pēc alfabēta Trauksmes celšanas likums 20.01.2022. likums/ LV, 03.02.2022.
Trauksmes celšanas likums 11.10.2018. likums/ LV, 24.10.2018.
Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr. 264/ LV, 29.05.2017.
Brīvprātīgā darba likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Arodbiedrību likums 06.03.2014. likums/ LV, 25.03.2014.
Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu 14.02.2013. likums/ LV, 26.02.2013.
Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums 19.05.2011. likums/ LV, 27.05.2011.
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 969/ LV, 26.10.2010.
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr. 461/ LV, 28.05.2010.
Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu reorganizācijas gadījumā 21.01.2010. likums/ LV, 10.02.2010.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 01.12.2009. likums/ LV, 18.12.2009.
Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā 12.12.2008. likums/ LV, 23.12.2008.
Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu 04.12.2008. likums/ LV, 23.12.2008.
Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu 13.11.2008. likums/ LV, 27.11.2008.
Valsts darba inspekcijas likums 19.06.2008. likums/ LV, 09.07.2008.
Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Minimālā vecuma konvenciju 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Piespiedu darba konvenciju 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par 1996.gada 22.oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu 10.11.2005. likums/ LV, 25.11.2005.
Darba strīdu likums 26.09.2002. likums/ LV, 16.10.2002.
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 20.12.2001. likums/ LV, 28.12.2001.
Valsts darba inspekcijas likums 13.12.2001. likums/ LV, 28.12.2001.
Darba aizsardzības likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Darba likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem 29.03.2001. likums/ LV, 18.04.2001.
 
1 2