Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu

1.pants. Denonsēt 1919.gada 28.novembra Konvenciju par bērnu minimālo vecumu (turpmāk — Konvencija).

2.pants. Konvencija zaudē spēku tās 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 23.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 13.aprīlī
14.04.2006