Tiesību aktu tēmas:
"Krimināltiesības"

Atlasīti: 86
Sakārtot pēc alfabēta Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu 18.01.2024. likums/ LV, 02.02.2024.
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums 22.06.2017. likums/ LV, 05.07.2017.
Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā 04.06.2015. likums/ LV, 18.06.2015.
Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem 23.10.2014. likums/ LV, 12.11.2014.
Par Grozīto Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri uzstājušies vai uzstāsies Starptautiskā tribunāla tiesvedības procedūrā, un nepieciešamības gadījumā arī viņu tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju 22.05.2014. likums/ LV, 04.06.2014.
Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos 06.03.2014. likums/ LV, 20.03.2014.
Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem 28.11.2013. likums/ LV, 12.12.2013.
Par 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2.fakultatīvo protokolu par nāves soda atcelšanu 28.02.2013. likums/ LV, 15.03.2013.
Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi 02.02.2012. likums/ LV, 22.02.2012.
Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu 13.10.2011. likums/ LV, 26.10.2011.
Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās 16.06.2011. likums/ LV, 29.06.2011.
Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem 06.05.2010. likums/ LV, 26.05.2010.
Par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju 17.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 21.05.2009. likums/ LV, 10.06.2009.
Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību 04.12.2008. likums/ LV, 23.12.2008.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu 13.11.2008. likums/ LV, 27.11.2008.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 24.01.2008. likums/ LV, 12.02.2008.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju 06.09.2007. likums/ LV, 26.09.2007.
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu 24.05.2007. likums/ LV, 12.06.2007.
Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā 25.01.2007. likums/ LV, 08.02.2007.
Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās 19.10.2006. likums/ LV, 08.11.2006.
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos 12.10.2006. likums/ LV, 01.11.2006.
Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās 05.10.2006. likums/ LV, 26.10.2006.
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā 28.09.2006. likums/ LV, 11.10.2006.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums 15.06.2006. likums/ LV, 30.06.2006.
Par Protokolu līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās 08.06.2006. likums/ LV, 27.06.2006.
Par valsts kompensāciju cietušajiem 18.05.2006. likums/ LV, 06.06.2006.
Par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokolu par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju 26.01.2006. likums/ LV, 09.02.2006.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju 17.11.2005. likums/ LV, 30.11.2005.
Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu 26.10.2005. likums/ LV, 11.11.2005.
 
1 2 3