Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Krimināltiesības"

Atlasīti: 85
Sakārtot pēc alfabēta Par Eiropas Savienības un Islandes Republikas, un Norvēģijas Karalistes līgumu par to, kā piemērot dažus 2000.gada 29.maija Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001.gada Protokola noteikumus 29.09.2005. likums/ LV, 20.10.2005.
Par Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu 14.04.2005. likums/ LV, 29.04.2005.
Par Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvenciju 17.02.2005. likums/ LV, 09.03.2005.
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību tiesībaizsardzības jomā 02.12.2004. likums/ LV, 21.12.2004.
Par Līgumu par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm 28.10.2004. likums/ LV, 17.11.2004.
Par Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas līgumu par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās 16.09.2004. likums/ LV, 05.10.2004.
Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10.panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20.pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu 29.04.2004. likums/ LV, 01.05.2004.
Par Konvenciju par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu 22.04.2004. likums/ LV, 01.05.2004.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to 07.04.2004. likums/ LV, 28.04.2004.
Par Eiropas Padomes Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās Otro Papildu protokolu 29.01.2004. likums/ LV, 18.02.2004.
Valsts probācijas dienesta likums 18.12.2003. likums/ LV, 30.12.2003.
Par Eiropas konvenciju par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību 05.06.2003. likums/ LV, 19.06.2003.
Par Latvijas Republikas un Austrālijas līgumu par izdošanu 20.02.2003. likums/ LV, 07.03.2003.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Par Dalībvalstu Nolīgumu par tiesvedības nodošanu krimināllietās 31.10.2002. likums/ LV, 13.11.2002.
Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem 24.10.2002. likums/ LV, 08.11.2002.
Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorisma finansēšanu 26.09.2002. likums/ LV, 09.10.2002.
Par Starptautisko konvenciju pret ķīlnieku sagrābšanu 26.09.2002. likums/ LV, 09.10.2002.
Par 1998.gada 17.jūlija Romas Starptautiskās krimināltiesas Statūtiem 20.06.2002. likums/ LV, 28.06.2002.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums 18.04.2002. likums/ LV, 30.04.2002.
Detektīvdarbības likums 05.07.2001. likums/ LV, 20.07.2001.
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību 17.05.2001. likums/ LV, 06.06.2001.
Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju 07.12.2000. likums/ LV, 20.12.2000.
Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu 15.06.2000. likums/ LV, 30.06.2000.
Par Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu 04.03.1999. likums/ LV, 24.03.1999.
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 15.10.1998. likums/ LV, 04.11.1998.
Par Konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju 15.10.1998. likums/ LV, 23.10.1998.
Krimināllikums 17.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Apžēlošanas likums 16.06.1998. likums/ LV, 07.07.1998.
 
1 2 3