Tiesību aktu tēmas:
"Komerctiesības"

Atlasīti: 95
Sakārtot pēc alfabēta Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei 15.11.2023. likums/ LV, 28.11.2023.
Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums 14.09.2023. likums/ LV, 27.09.2023.
Vērtspapīrošanas likums 08.06.2023. likums/ LV, 20.06.2023.
Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums 02.06.2022. likums/ LV, 08.06.2022.
Akciju atpirkšanas likums 31.03.2022. likums/ LV, 19.04.2022.
Grāmatvedības likums 10.06.2021. likums/ LV, 28.06.2021.
Komercnoslēpuma aizsardzības likums 28.02.2019. likums/ LV, 14.03.2019.
Čeku loterijas likums 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Kooperatīvo sabiedrību likums 12.04.2018. likums/ LV, 26.04.2018.
Sociālā uzņēmuma likums 12.10.2017. likums/ LV, 25.10.2017.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 28.07.2017. likums/ LV, 08.08.2017.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 02.02.2017. likums/ LV, 16.02.2017.
Publisko iepirkumu likums 15.12.2016. likums/ LV, 29.12.2016.
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums 23.11.2016. likums/ LV, 10.12.2016.
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 21.04.2016. likums/ LV, 12.05.2016.
Enerģijas dzērienu aprites likums 21.01.2016. likums/ LV, 05.02.2016.
Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm 05.11.2015. likums/ LV, 24.11.2015.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums 22.10.2015. likums/ LV, 12.11.2015.
Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 16.10.2014. likums/ LV, 31.10.2014.
Komercdarbības atbalsta kontroles likums 19.06.2014. likums/ LV, 27.06.2014.
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums 09.07.2013. likums/ LV, 24.07.2013.
Par Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu 15.12.2011. likums/ LV, 22.12.2011.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 25.08.2010. likums/ LV, 03.09.2010.
Mikrouzņēmumu nodokļa likums 09.08.2010. likums/ LV, 19.08.2010.
Par Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību 28.01.2010. likums/ LV, 17.02.2010.
Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu reorganizācijas gadījumā 21.01.2010. likums/ LV, 10.02.2010.
Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās 05.03.2009. likums/ LV, 18.03.2009.
Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās 26.02.2009. likums/ LV, 18.03.2009.
Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums 31.01.2008. likums/ LV, 19.02.2008.
 
1 2 3 4