Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.04.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumus Nr. 782 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 691

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 2. §)
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
6. panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam (pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 644 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 256. nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 691
Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam

(Pielikums grozīts ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 213)

1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts

Nr.
p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukumsStatistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avoti202120222023
12345678
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1.Nefinanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.2.Ceturkšņa nefinanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.3.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.4.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.5.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.6.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.7.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.8.Vispārējās valdības sektora finanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.9.Vispārējās valdības sektora parādsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datusXXX
1.10.Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.11.Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.12.Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.13.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspektaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.14.Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datusXXX
1.15.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datusXXX
1.16.Nacionālais kopienākumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datusXXX
1.17.1.Nefinanšu komersantu finanšu rādītājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojumsXXX
1.17.2.Komersantu finanšu rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo sabiedrību pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datiXXX
1.18.Līzinga un faktoringa portfelisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo līzinga sabiedrību pilns apsekojumsXXX
1.19.Lauksaimniecības ekonomiskie kontiAgroresursu un ekonomikas institūtsgadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un SUDAT datusXXX
1.20.Reģionu pievienotā vērtībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datusXXX
1.21.Valsts parāda struktūraCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datusXXX
1.22.Pensiju saistību aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.23.Reģionālais iekšzemes kopproduktsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datusXXX
1.24.Piedāvājuma - izlietojuma tabulasCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.25.Sabiedrību finanšu analīzes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
1.26.Vispārējās valdības darījumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.27.Ielaides-izlaides tabulasCentrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus  X
1.28.Nacionālo kontu sistēmas papildrādītājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienestaXXX
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1.Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pasūtītāju pilns apsekojums par veiktiem iepirkumiem izmantojot pasūtītāju iesniegtos datusXXX
2.2.Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (dati konfidencialitātes dēļ netiek publicēti)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.3.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.4.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu finanšu rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumsXXX
2.5.Banku individuālie publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.6.Banku konsolidētie publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.7.Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.8.Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.9.Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.10.Centrālās valdības darījumiValsts kasemēnesisaprēķins, izmantojot Valsts kases administratīvos datusXXX
2.11.Centrālās valdības parādsValsts kasemēnesisaprēķins, izmantojot Valsts kases administratīvos datusXXX
2.12.Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.13.Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.14.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanaFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.15.Elektroniskās naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumsXXX
2.16.Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumsXXX
2.17.Noguldījumu garantiju fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX
2.18.Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsXXX

2.19.

Informācija par darījumiem ar privatizācijas sertifikātiemAkciju sabiedrība "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

nedēļa,

mēnesis

aprēķini, izmantojot privatizācijas sertifikātu tirgus starpnieku sniegto informāciju un AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)" privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmā esošos datusXXX
2.20.Azartspēļu un izložu rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnis,
gads
pilns apsekojumsXXX
2.21.Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnis,
gads
pilns apsekojumsXXX
2.22.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsizlases apsekojums; likuma piemērošanas izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem) un noslēgtie iepirkuma līgumi (dati par visiem zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem), respondentu loks balstīts uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektiemXXX
2.23.Publisko iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsizlases apsekojums; likuma un procedūras piemērošanas izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem), faktiski izlietotie naudas līdzekļi, respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likuma subjektiemXXX
2.24.Publicēto paziņojumu statistikaIepirkumu uzraudzības birojsceturksnis,
gads,
reizi trijos gados
pilns apsekojums par visiem paziņojumu publikāciju datiem (respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, MK noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem")XXX
2.25.Publiskās un privātās partnerības iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadspilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Publiskās un privātās partnerības likuma subjektiem)XXX
2.26.Publisko iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsceturksnispilns apsekojums par visiem pasūtītāju iesniegtiem datiem par noslēgtajiem līgumiem pēc MK noteikumiem Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"XXX
3. Ārējā tirdzniecība
3.1.Preču ārējās tirdzniecības statistikaCentrālā statistikas pārvalde

mēnesis,

ceturksnis,

gads

Sliekšņa izlases apsekojums,

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm;

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta muitas deklarāciju datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm

XXX
4. Cenu statistika
4.1.Saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.2.Ražotāju cenu indekss rūpniecībāCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.3.Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībaiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķiniXXX
4.4.Biznesa pakalpojumu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķiniXXX
4.5.Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniemCentrālā statistikas pārvaldegadstirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas vietu un uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.6.Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
gads
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datusXXX
4.7.Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
gads
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena ražotāju reģistra datusXXX
4.8.Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums;
aprēķini
XXX
4.9.Lauksaimniecības cenas un indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķiniXXX
4.10.Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksiAgroresursu un ekonomikas institūtsceturksnis,
gads
aprēķiniXXX
4.11.Patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.12.Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.13.Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldeceturksnismaksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus
XXX
4.14.Mājokļu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datusXXX
4.15.Eksporta vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzesXXX
4.16.Importa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu - importētāju izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes
XXX
4.17.Būvniecības izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.18.Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.19.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.20.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datusXXX
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
gads
aprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
5.2.Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
5.3.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.4.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.5.Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datusXXX
5.6.Noslēgto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.7.Šķirto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.8.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
5.9.Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanuCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.10.Statistika par starptautisko aizsardzībuPilsonības un migrācijas lietu pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
aprēķiniXXX
5.11.Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiemValsts robežsardzegadspilns apsekojumsXXX
5.12.Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemēPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadsaprēķiniXXX
5.13.Mājsaimniecību skaits, mājsaimniecības vidējais lielums gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
5.14.2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana
(datu publicēšana datubāzē un elektroniskās publikācijas no 2021. līdz 2023. gadam)
Centrālā statistikas pārvaldereizi desmit gadosaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
6.1.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorāCentrālā statistikas pārvaldegadsaugstāko izglītības iestāžu un to zinātnisko institūtu, valsts zinātnisko institūtu pilns apsekojums un uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
6.2.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.3.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.4.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.5.Augstskolu darbības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumsXXX
6.6.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datusXXX
6.7.Interešu izglītības programmu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadsizglītības iestāžu, kuras īsteno interešu izglītības programma, pilns apsekojumsXXX
6.8.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.9.Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolasKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.10.Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)Valsts izglītības satura centrsgadsvidējo izglītības iestāžu pilns apsekojumsXXX
6.11.Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumosCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
6.12.Izdevumi izglītībaiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kases un Izglītības un zinātnes ministrijas datus, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datusXXX
6.13.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (apsekojuma rezultāti par 2018. – 2020. gadu tiks publicēti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi divos gadosuzņēmumu ar strādājošo skaitu virs desmit izlases apsekojumsXXX
6.14.Augstākās izglītības finansējumsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.15.Pieaugušo izglītības apsekojums (apsekojuma rezultātus publicēs 2023. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi sešos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 69 gadiem izlases apsekojums XX
6.16.Arodmācība uzņēmumos (2021. gada apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosuzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojumsXX 
6.17.Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringsIzglītības un zinātnes ministrijagadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras datusXXX
7. Kultūras statistika
7.1.Bibliotēku darbības rādītājiLatvijas Nacionālā bibliotēkagadsLatvijas bibliotēku pilns apsekojumsXXX
7.2.Kino iestāžu darbības rādītājiNacionālais Kino centrsgadskinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns apsekojumsXXX
7.3.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijaiLatvijas Nacionālā bibliotēkagadsLatvijas izdevumu (grāmatu, žurnālu un laikrakstu skaits un tirāža) pilns apsekojums. Dati tiek iegūti pamatojoties uz Latvijā reģistrēto izdevēju iesniegtajiem obligātajiem eksemplāriem Latvijas Nacionālajā bibliotēkāXXX
7.4.Filmu ražošanaNacionālais Kino centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra pieejamos datusXXX
7.5.Muzeju darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.6.Teātru darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.7.Kultūras namu un tautas namu darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.8.Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.9.Koncertorganizāciju darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.10.Arhīvu darbības rādītājiLatvijas Nacionālais arhīvsgadspilns apsekojumsXXX
7.11.Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvarsKultūras ministrijagadsaprēķiniXXX
8. Veselības aprūpes statistika
8.1.Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijasValsts darba inspekcijagadspilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie datiXXX
8.2.Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus un P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas datus par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpiXXX
8.3.Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulāmCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta datus
XXX
8.4.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpeiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāziXXX
8.5.Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
8.6.Ambulatorā medicīniskā palīdzībaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsārstniecības iestāžu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot ārstniecības iestāžu iesūtītos datus un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datusXXX
8.7.Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistikaSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesis,
gads
aprēķini, izmantojot Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas datus (VISUMS), ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus (PREDA)XXX
8.8.Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabētsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju no vienotās veselības informācijas sistēmas Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistramXXX
8.9.Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaitsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju no vienotās veselības informācijas sistēmas Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistramXXX
8.10.Stacionārā medicīniskā palīdzībaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot stacionāro iestāžu iesniegtos pārskatu datus, Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāziXXX
8.11.Mātes un bērna veselības aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību un profilakses un kontroles centra Jaundzimušo reģistra un ārstniecības iestāžu iesniegto pārskatu datus, izmantojot Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datusXXX
8.12.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācijaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, apkopojot ārstniecības iestāžu sniegtos datusXXX
8.13.Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiemValsts darba inspekcijagadspilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie datiXXX
8.14.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītājiNacionālais veselības dienestsceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāziXXX
8.15.Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu sniegtos datusXXX
8.16.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)Slimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot apsekojumu, ko ārstniecības iestādes iesniedz Slimību profilakses un kontroles centramXXX
8.17.Invaliditātes noteikšanaLabklājības ministrijagadspilns apsekojumsXXX
8.18.Potenciāli zaudētie mūža gadiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datusXXX
8.19.Zāļu realizācijas datiZāļu valsts aģentūramēnesislicencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojumsXXX
8.20.Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)Zāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu lieltirgotavu pilns apsekojumsXXX
8.21.Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)Zāļu valsts aģentūragadslicencētu aptieku pilns apsekojumsXXX
8.22.Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)Zāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu ražotāju pilns apsekojumsXXX
8.23.Absolūtā alkohola patēriņšSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta alkohola aprites un Centrālās statistikas pārvaldes iedzīvotāju datusXXX
8.24.Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (2020. gada rezultāti tiks publicēti 2021. gadā, 2022. gada rezultāti - 2023. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi divos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem izlases apsekojumsXXX
8.25.Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums (2021./2022. m.g. rezultāti tiks publicēti 2023. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu 11, 13 un 15-gadīgu skolēnu izlases apsekojumsXXX
8.26.Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā (2021./2022.m.g. rezultāti tiks publicēti 2022. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi trijos gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu 7 un 9-gadīgu skolēnu izlases apsekojumsXX 
8.27.Atkarību izraisošo vielu lietošana darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikā (2020. gada rezultāti tiks publicēti 2021. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem izlases apsekojumsX  
8.28.Atkarību izraisošo vielu lietošana 15-16 gadus vecu skolēnu vidūSlimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu skolēnu vecumā no 15 līdz 16 gadiem izlases apsekojums  X
8.29.Veselības aprūpes resursiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datus un ārstniecības iestāžu iesniegtos pārskatu datus un Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāzes datusXXX
8.30.Medicīnas tūrisma datiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsārstniecības iestāžu, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, pilns apsekojumsXXX
8.31.Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (2020. gada apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2021. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem izlases apsekojumsX  
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1.Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora datusXXX
9.2.Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumiUzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijagadsaprēķini, izmantojot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas datubāzes datusXXX
9.3.Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojumsXXX
9.4.Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
9.5.Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāLabklājības ministrija, Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
9.6.Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijaiNodarbinātības valsts aģentūragadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Maksātnespējas kontroles dienesta datusXXX
9.7.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumiValsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

mēnesis,

ceturksnis,

pusgads,

deviņi mēneši,

gads

pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par pakalpojumu saņēmējiemXXX
9.8.Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālo dienestu pilns apsekojumsXXX
9.9.Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijasLabklājības ministrijagadsilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilns apsekojumsXXX
9.10.Sociāli apdrošinātās personasValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
deviņi mēneši,
gads
pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par sociāli apdrošinātām personāmXXX
9.11.Aprūpe mājāsLabklājības ministrijagadsnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojumsXXX
9.12.Informācija par bāriņtiesu darbuValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadsbāriņtiesu pilns apsekojumsXXX
9.13.Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzībuLabklājības ministrijamēnesisnovadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojumsXXX
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1.ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiemCentrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datusXXX
10.2.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūragadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta datusXXX
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēriTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas datusXXX
11.2.Kriminālā statistikaIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadsaprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmuXXX
11.3.No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācijaLabklājības ministrijagads

novadu un republikas pilsētu pašvaldību un sociālo rehabilitācijas iestāžu pilns apsekojums un dati no sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušām personām sniedzējiem

XXX
11.4.Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesāsTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas datusXXX
11.5.Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītājiIeslodzījuma vietu pārvaldegadsieslodzījuma vietu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes datusXXX
11.6.Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītājiValsts probācijas dienestsgadsaprēķini, izmantojot valsts informācijas sistēmu ‘PLUS’, kuras pārzinis ir Valsts probācijas dienestsXXX
11.7.Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistikaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsgadspilns apsekojums (statistika tiek ņemta no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Izbraukumu reģistrācijas un resursu vadības informācijas sistēmas)XXX
11.8.Ceļu satiksmes negadījumu statistikaValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu sistēmas apakšsistēmā Ceļu policijas reģistrā iekļautos datusXXX
11.9.Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiemFinanšu izlūkošanas dienestsgadsaprēķiniXXX
11.10.Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums (2021. gada apsekojuma dati tiks publicēti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsLatvijas iedzīvotāju izlases apsekojumsXX 
12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu un EuroGrupu reģistra datusXXX
12.2.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienībasCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumusXXX
12.3.Uzņēmumu grupu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu un EuroGrupu reģistra datusXXX
13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
13.1.Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumosCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un citu administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju
XXX
13.2.Ikgadējā uzņēmumu statistika par NACE 2.red. A un O–S sadaļām (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo kontu aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un citu administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju
XXX
13.3.Ikgadējā uzņēmumu statistika par centrālo banku un kredītiestādēmCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums un Latvijas Bankas datiXXX
13.4.Ikgadējā uzņēmumu statistika apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju fondu jomāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
13.5.Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, SIA "LURSOFT IT" un SIA "Firmas.lv" datus
XXX
13.6.Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuriem ir līdzdalība ārvalstu radniecīgajās sabiedrībās, pilns apsekojumsXXX
13.7.Uzņēmumu demogrāfijas rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra datiXXX
13.8.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem un klientu atrašanās vietas (konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek publicēti)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojumsXXX
13.9.Globālo vērtību ķēžu apsekojums (datu publicēšana paredzēta 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi trijos gadosuzņēmumu, ar strādājošo skaitu virs 50, pilns apsekojumsXX 
14. Darba samaksas statistika
14.1.Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis

ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;

aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus

XXX
14.3.Darba samaksas pārmaiņas centrālās valdības iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kancelejas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmuXXX
14.4.Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiksCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.5.Darba samaksas struktūras apsekojums par 2022. gadu (2021. un 2022. gadā gatavošanās apsekojumam, 2023. gadā apsekojums)Centrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kancelejas datus
XXX
14.6.Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2020. gadu (rezultātu publicēšana 2021. gadā; gatavošanās 2024. gada apsekojumam)Centrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.7.Mēneša vidējā darba samaksaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.8.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
15. Nodarbinātības statistika
15.1.Darbaspēka izlases apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas,Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālos datus
XXX
15.2.Reģistrētā bezdarba rādītājiNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmuXXX
15.3.Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionosNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmuXXX
16. Lauksaimniecības statistika
16.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsAgroresursu un ekonomikas institūtsceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datusXXX
16.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums un Lauku atbalsta dienesta datiXXX
16.3.Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un pārdošana (platības, pārdotie apjomi)Centrālā statistikas pārvaldegadslauku saimniecību, kas nodarbojas ar puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšanu, pilns apsekojumsXXX
16.4.Augkopības produktu pārdošana naturālā un vērtības izteiksmē (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti OSP 1.19., 4.9., 16.1. ierakstu sagatavošanā)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnislauku saimniecību ar augkopības standarta izlaidi virs 200 000 eiro un dārzkopībā, un ilggadīgo kultūru audzēšanā specializētu saimniecību ar standarta izlaidi virs 10 000 eiro pilns apsekojumsXXX
16.5.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadslopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Ganāmpulku un dzīvnieku reģistra datiXXX
16.6.Lopkopības produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
lopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas un Piena ražotāju reģistra datus
XXX
16.7.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldemēnesisPārtikas un veterinārā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus
XXX
16.8.Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)Agroresursu un ekonomikas institūtsgadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datus, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bruto segumu aprēķinusXXX
16.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros; dati konfidencialitātes dēļ netiek publicēti)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisputnkopības uzņēmumu, kas nodarbojas ar inkubāciju, pilns apsekojumsXXX
16.10.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Centrālā statistikas pārvaldemēnesis (no maija līdz novembrim)Zemkopības ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes ekspertu vērtējums, izmantojot Lauku atbalsta dienesta informācijuXXX
16.11.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Centrālā statistikas pārvaldemēnesis (no maija līdz novembrim)Zemkopības ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes ekspertu vērtējums, izmantojot SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" un Lauku atbalsta dienesta informācijuXXX
16.12.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozesAgroresursu un ekonomikas institūtsliellopiem – pusgads,
cūkām – ceturksnis
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datusXXX
16.13.Graudu, pākšaugu un rapša iepirktais apjomsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojumsXXX
16.14.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojumsXXX
16.15.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojumsXXX
16.16.Informācija par lauku saimniecību skaitu un vidējo lielumuCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija; aprēķini,izmantojot Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta un Valsts zemes dienesta informācijuXXX
16.17.Informācija par bioloģisko lauksaimniecībuLauksaimniecības datu centrsgadsbioloģisko saimniecību pilns apsekojumsXXX
16.18.Piena produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumsXXX
16.19.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvaldegadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumsXXX
16.20.2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana, dati tiks publicēti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi desmit gadoslauku saimniecību pilns apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmas, Novietņu infrastruktūras reģistra un Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas datiXX 
16.21.Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiValsts augu aizsardzības dienestsgadsaugu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilns apsekojumsXXX
16.22.Augkopības produktu bilances (graudaugi, eļlas augi)Lauku atbalsta dienestsgadsaprēķini, izmantojot Lauku atbalsta dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
16.23.Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)Lauku atbalsta dienestsgadsaprēķini, izmantojot Lauku atbalsta dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
16.24.Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāteLauksaimniecības datu centrsmēnesispiena iepircēju pilns apsekojumsXXX
16.25.Svaigpiena tiešā tirdzniecībaLauksaimniecības datu centrsgadspiena ražotāju pilns apsekojumsXXX
16.26.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušanaLauksaimniecības datu centrsmēnesislauksaimniecību dzīvnieku kautuvju pilns apsekojumsXXX
16.27.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsLauksaimniecības datu centrspusgadsganāmpulku, novietņu un to dzīvnieku pilns apsekojumsXXX
16.28.2023. gada Lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldereizi trīs gadoslauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmas, Novietņu infrastruktūras reģistra un Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas dati XX
16.29.Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuvesLauksaimniecības datu centrspusgadsNovietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuvju pilns apsekojumsXXX
17. Mežsaimniecības statistika
17.1.Informācija par koku ciršanuValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.2.Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumiValsts meža dienestsgadsmežu teritoriju pilns apsekojums; apreķini, izmantojot privātpersonu iesniegtos datusXXX
17.3.Meža atjaunošanaValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.4.Mežaudžu bojājumiValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datusXXX
17.5.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaitsValsts meža dienestsgads (medību sezona)mežu teritoriju pilns apsekojumsXXX
17.6.Informācija par inventarizētajiem mežiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos vides un dabas resursu aizsargjoslāsValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datusXXX
17.7.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadskokapstrādes nozares komersantu, kā arī citu nozaru komersantu, kuri ir veikuši kokmateriālu iepirkumus iepriekšējā gada laikā, izlases apsekojumsXXX
17.8.Vidējās mežsaimniecības izmaksasCentrālā statistikas pārvaldegadsmežu īpašnieku un komersantu izlases apsekojums;
aprēķini izmantojot Valsts zemes dienesta datus (izņemot personu datus)
XXX
17.9.Inventarizēto mežu datiValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.10.Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)Valsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.11.Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanaValsts meža dienestsgadsmeža reproduktīvā materiālu ražotāju pilns apsekojumsXXX
17.12.Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi inventarizētajos mežosValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datusXXX
17.13.Meža platībaZemkopības ministrijagadsizlases apsekojumsXXX
17.14.Koksnes krājaZemkopības ministrijagadsizlases apsekojumsXXX
18. Zivsaimniecības statistika
18.1.Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Latvijas Kuģu reģistra datusXXX
18.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniemCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus
XXX
18.3.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
18.4.Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana, ekonomiskie rādītāji)Centrālā statistikas pārvaldegadsPārtikas un veterinārā dienesta atzīto akvakultūras dzīvnieku audzētavu pilns apsekojumsXXX
18.5.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo kontu aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus
XXX
19. Rūpniecības statistika
19.1.Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
19.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
19.3.Rūpniecības apgrozījuma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
19.4.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
20. Enerģētikas statistika
20.1.Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)Centrālā statistikas pārvaldemēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojums;
uzņēmumu, kas nodarbojas ar naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām, pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir kūdras ieguve un kas importē ogles, izlases apsekojums
XXX
20.2.Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)Centrālā statistikas pārvaldegads

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums;

uzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes sadali, pārvadi, uzglabāšanu un tirdzniecību, pilns apsekojums;

uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums;

enerģētikas nozares komersantu, kuri ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju pārdošanai, pilns apsekojums;

AS "Sadales tīkli" un AS "Augstsprieguma tīkli" dati

XXX
20.3.Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus indikatoriCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
20.4.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes sadali, pārvadi, uzglabāšanu un tidzniecību, izlases apsekojumsXXX
20.5.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību, izlases apsekojumsXXX
20.6.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmu (SHARE)XXX
20.7.Latvijas energobilanceCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datusXXX
20.8.Primāro energoresursu ietaupījums koģenerācijas stacijāmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
20.9.Naftas produktu drošības rezervesCentrālā statistikas pārvaldemēnesisBūvniecības valsts kontroles biroja dati no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO))XXX
20.10.Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesisBūvniecības valsts kontroles biroja dati no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO))XXX
20.11.Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās par 2020. gadu (dati tiks publicēti 2022. gada 1. ceturksnī)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosmājsaimniecības, izlases apsekojumsXX 
20.12.Kopējā valsts un tautsaimniecības nozaru un sadaļu energointensitāteCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot CSP datusXXX
20.13.Primāro energoresursu patēriņš un enerģijas galapatēriņš atbilstoši Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot CSP datusXXX
21. Būvniecības statistika
21.1.Būvniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
21.2.Būvatļauju skaitsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
Būvniecības informācijas sistēmas datiXXX
21.3.Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
Būvniecības informācijas sistēmas datiXXX
21.4.Būvniecības produkcijas apjomiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
22. Investīciju statistika
22.1.Investīcijas transporta infrastruktūrāCentrālā statistikas pārvaldegadsdzelzceļa infrastruktūras turētāju un autoceļu reģistru pilns apsekojums;
pašvaldību, kuru pārraudzībā ir autoceļi un ielas, pilns apsekojums
XXX
22.2.1.Bruto kapitālieguldījumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
22.2.2.Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļiCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums un budžeta iestāžu pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
23.1.Pakalpojumu apgrozījuma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.2.Pakalpojumu produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.3.Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir tirdzniecība, izlases apsekojumi un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.4.Mazumtirdzniecības apgrozījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir mazumtirdzniecība, izlases apsekojumi un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.5.Automobiļu un motociklu tirdzniecības un remonta uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiemCentrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir automobiļu un motociklu, to detaļu tirdzniecība un remonts, izlases apsekojumsX  
24. Transporta statistika
24.1.Dzelzceļa transporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, pilns apsekojumsXXX
24.2.Kravu pārvadājumi ar autotransportuCentrālā statistikas pārvalde

ceturksnis,

gads

juridisku un fizisku personu piederošu kravas automobiļu, kas uz apsekojuma brīdi ir izgājušas tehnisko apskati un var tikt legāli lietoti, izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra datus

XXX
24.3.Lidostu darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
lidostu, kuru pasažieru apgrozība gadā ir 150 tūkstošu un vairāk, pilns apsekojumsXXX
24.4.Ostu darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic kravu iekraušanu/izkraušanu Latvijas ostās, pilns apsekojumsXXX
24.5.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmēValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnis,
gads
Latvijā reģistrētu pārvadātāju, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, pilns apsekojumsXXX
24.6.Cauruļvadu transporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadiem, pilns apsekojumsXXX
24.7.Pilsētu elektrotransporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic pasažieru pārvadājumus pilsētās ar elektrotransportu, pilns apsekojumsXXX
24.8.Autoceļu tīklsCentrālā statistikas pārvaldegadsValsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi", kas uztur autoceļu reģistru, pilns apsekojumsXXX
24.9.Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaitsValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis,
gads
reģistrēto transporta līdzekļu pilns apsekojums, tai skaitā pilna statistika par elektrotransportlīdzekļu izmantojumu (skaits, nobraukums, īpašnieka statuss)XXX
24.10.Dzelzceļa satiksmes negadījumiValsts dzelzceļa tehniskā inspekcijagadsuzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu un remontuzņēmumu, pilns apsekojumsXXX
24.11.Latvijas iedzīvotāju mobilitāteCentrālā statistikas pārvaldegadspersonu izlases apsekojumsX  
25. Tūrisma statistika
25.1.Tūristu mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
ekonomiski aktīvo individuālo uzņēmumu un komercsabiedrību, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus, pilns apsekojumsXXX
25.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniemCentrālā statistikas pārvaldegadsprivāto mājsaimniecību izlases apsekojumsXXX
25.3.Tūrisma komersantu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus, pilns apsekojumsXXX
25.4.Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji*Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums robežkontroles punktos un aprēķiniXXX
25.5.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
26. Nekustamā īpašuma statistika
26.1.Dzīvojamo telpu īres maksa (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti makroekonomisko rādītāju aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
26.2.Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļāsTiesu administrācijamēnesisaprēķini, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datusXXX
26.3.Dzīvojamais fondsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts zemes dienesta datusXXX
27. Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
27.1.Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanuValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumsXXX
27.2.Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids pēc NACE 2. red. ir nodaļas 08-39 un 49, izlases apsekojumsXXX
27.3.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisāXXX
27.4.Ūdens resursu lietošanaValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru pilns apsekojumsXXX
27.5.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platībaDabas aizsardzības pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmas datusXXX
27.6.Gaisa emisiju kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datusXXX
27.7.Vides nodokļiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
27.8.Materiālu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ,Valsts meža dienesta un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datusXXX
27.9.Informācija par gaisa kvalitātiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātiXXX
27.10.Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijāmValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsoperatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā, pilns apsekojumsXXX
27.11.Vides kvalitātes informācijaValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis,
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātiXXX
27.12.Laika apstākļi LatvijāValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis,
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātiXXX
27.13.Derīgo izrakteņu krājumu bilanceValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegtos datusXXX
27.14.Energoresursu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
27.15.Vides preču un pakalpojumu nozares kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
27.16.Vides aizsardzības izdevumu kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
27.17.Lauksaimnieciskās darbības atkritumiCentrālā statistikas pārvaldereizi divos gadosizlases apsekojumsX X
27.18.Vides monitoringa novērojumu datiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"nepārtrauktipilns apsekojums (atbilstoši Vides monitoringa programmai)XXX
27.19.Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013 – 2020)Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmuXXX
27.20.Latvijas teritorijas un sauszemes teritorijas platībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra telpiskos datus un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfisko karti mērogā 1:10 000XXX
28. Informācijas sabiedrības procesu statistika
28.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercijaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumsXXX
28.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībāsCentrālā statistikas pārvaldegadspersonu izlases apsekojumsXXX
28.3.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksportsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
28.4.Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekssVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķiniXXX
28.5.Saražotās un pārdotās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produkcijas vērtībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
29. Konjunktūras apsekojumi
29.1.Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
apstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.2.Būvniecības konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
būvniecības uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.3.Mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.4.Apstrādes rūpniecības investīciju konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldegadsapstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.5.Pakalpojumu konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
pakalpojumu sektora uzņēmumu izlases apsekojumsXXX

* Dati primāri tiek apkopoti Maksājumu bilances vajadzībām

Lietotie saīsinājumi

COFOG – Valdības funkciju klasifikācija

ESAW – Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā

Eurostat – Eiropas Savienības Statistikas birojs

IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

NACE – Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PVO – Pasaules Veselības organizācija

SI – Eiropas Savienības strukturālais indikators

SUDAT – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

2. tabula. Publicējamie rādītāji un to detalizācija 2021. gadā

Oficiālās statistikas nosaukums - 1. tabulas punktsNr.
p.k.
Publicējamā rādītāja nosaukumsPublicējamā rādītāja detalizācijaPublicējamā rādītāja publicēšanas periodiskums
12345
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Nefinanšu konti1Gada nefinanšu kontiKopā Latvijā, pilna nefinanšu kontu sistēma pa visiem institucionālajiem sektoriemgads
1.1. Nefinanšu konti2Pamatlīdzekļu šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem (uzkrātie lielumi) pašreizējā atjaunošanas vērtībāKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*21 nozares, neto un bruto vērtībā, AN_F6 klasifikācijāgads
1.1. Nefinanšu konti3Pamatlīdzekļu šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem (uzkrātie lielumi) iepriekšējā gada atjaunošanas vērtībāKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*21 nozares, neto un bruto vērtībā, AN_F6 klasifikācijāgads
1.1. Nefinanšu konti4Nefinanšu aktīvu bilances faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa visiem institucionālajiem sektoriem, AN klasifikācijā, izņemot AN.2 šķērsgriezumusgads
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti5Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S2 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 29 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti6Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S2 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 29 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti7Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 25 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti8Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 33 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti9Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S2 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B11, B12, B10.1, B9)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti10Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S13 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B1g, B1n, B2g3g, B2g, B5g, B6g, B8g, B10.1, B9)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti11Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S1 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 15 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti12Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S1 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 22 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti13Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S1 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B1g, B1n, B2g3g, B3g, B5g, B6g, B8g, B10.1, B9)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti14Ceturkšņa nefinanšu kontu atsevišķi resursu un izlietojumu sadaļas un balansposteņu EKS2010 rādītāji, faktiskajās cenās, sezonāli koriģētsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 25 pozīcijas)ceturksnis
1.3. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi15Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiemceturksnis
1.3. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi16Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.3. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi17Vispārējās valdības sektora balansposteņiKopā Latvijāceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)18Vispārējās valdības sektora ieņēmumi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)19Vispārējās valdības sektora izdevumi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)20Vispārējās valdības sektora balansposteņi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)21Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)22Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)23Vispārējās valdības sektora balansposteņiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi24Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi25Centrālās valdības apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi26Pašvaldību apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi27Sociālās apdrošināšanas apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi28Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi29Kopējie vispārējās valdības sektora un Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)30Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)31Centrālās valdības apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)32Pašvaldību apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)33Sociālās apdrošināšanas apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, funkcionālajām kategorijāmgads
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti34Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti35Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti36Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi pašvaldību apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti37Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti38Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa pretsektoriemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti39Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa pretsektoriemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds40Vispārējās valdības sektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds41Centrālās valdības apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds42Pašvaldību apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds43Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija44Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parāduKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija45Pāreja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija46Pāreja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija47Pāreja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija48Vispārējās valdības sektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija49Centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija50Pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija51Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija52Vispārējās valdības sektora parādu skaidrojoša cita papildus informācijaKopā Latvijāgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija53Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parāduKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija54Pāreja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija55Pāreja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija56Pāreja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija57Vispārējās valdības sektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija58Centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija59Pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija60Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija61Vispārējās valdības sektora parādu skaidrojoša cita papildus informācijaKopā Latvijāgads
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta62Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta salīdzināmajās cenās sezonāli nekoriģēts un koriģēts (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta63Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta salīdzināmajās cenās sezonāli nekoriģēts un koriģēts (% pret iepriekšējo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta64Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenās sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta65Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta66Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta atsauces gada vidējās cenās sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta67Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*105 apkopojumam, produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta68Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumam, produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta69Pievienotās vērtības struktūra faktiskajās cenās, procentosKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta70Izlaide un starppatēriņš faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta71Izlaide un starppatēriņš atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta72IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada atbilstošā perioda cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta73IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja atsauces gada vidējās cenas =1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R ), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta74Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbinātoKopā Latvijā, faktiskajās cenās, iepriekšējā gada vidējās cenās, atsauces gada vidējās cenāsceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta75Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbinātoKopā Latvijā, faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, atsauces gada cenāsgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta76Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*645 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta77Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta78Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta atsauces gada cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2.red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta79Pievienotās vērtības indekss faktiskajās cenās (vērtības indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta80Pievienotās vērtības indekss salīdzināmajās cenās (apjoma indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta81Pievienotās vērtības faktiskajās cenās struktūra procentosKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozaresgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta82Pievienotās vērtības iepriekšējā gada cenās struktūra procentosKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozaresgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta83IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta84IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja atsauces gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta85Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās, sezonāli nekoriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S14+ P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta86Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta87Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta88Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās, sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S14+ P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta89Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta90Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta atsauces gada vidējās cenās, sezonāli nekoriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S14+ P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta91Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa faktiskajās cenās, iekšzemes jēdziensKopā Latvijā, COICOP grupasgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta92Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa iepriekšējā gada cenās, iekšzemes jēdziensKopā Latvijā, COICOP grupasgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta93Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa atsauces gada vidējās cenās, iekšzemes jēdziensKopā Latvijā, COICOP grupasgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta94Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē faktiskajās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta95Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta96Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta97Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā faktiskajās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta98Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta99Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta100Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības faktiskajās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumigads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta101Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumigads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta102Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumigads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta103Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozares, AN_F6 klasifikācijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta104Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozares, AN_F6 klasifikācijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta105Krājumu pārmaiņas pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*10 nozaresgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta106Krājumu pārmaiņas pa nozarēm iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*10 nozaresgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta107Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā A*64 nozares, AN_F6 klasifikācijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta108Preču (FOB) un pakalpojumu eksports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta109Preču (FOB) un pakalpojumu eksports iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta110Preču (FOB) un pakalpojumu eksports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta111Preču (FOB) un pakalpojumu imports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta112Preču (FOB) un pakalpojumu imports iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta113Preču (FOB) un pakalpojumu imports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta114Preču un pakalpojumu ārējais saldo faktiskajās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta115Preču un pakalpojumu ārējais saldo iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta116Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības faktiskajās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumi.ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta117Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumi.ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta118Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta119Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumi.ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta120Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta121Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem faktiskajās cenāsKopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta122Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta123Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta124

Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem faktiskajās cenās,

kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts

Kopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta125Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta126Preču (FOB) un pakalpojumu eksports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta127Preču (FOB) un pakalpojumu eksports iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta128Preču (FOB) un pakalpojumu eksports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta129Preču (FOB) un pakalpojumu eksports faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta130Preču (FOB) un pakalpojumu eksports atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta131Preču (FOB) un pakalpojumu imports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta132Preču (FOB) un pakalpojumu imports iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta133Preču (FOB) un pakalpojumu imports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta134Preču (FOB) un pakalpojumu imports faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta135Preču (FOB) un pakalpojumu imports atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta136Preču un pakalpojumu ārējais saldo faktiskajās cenāsKopā Latvijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta137Preču un pakalpojumu ārējais saldo iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta138Preču un pakalpojumu ārējais saldo faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta139Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta140Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta141Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta142Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta143Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas
subsīdijas faktiskajās cenās
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta144Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta145Darba alga pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta146Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, sezonāli neizlīdzināts un sezonāli izlīdzinātsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta147Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, kalendāri koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta148Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta149Darba alga pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta150Darba devēju sociālās iemaksasKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta151Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta152Darba alga pa nozarēm faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta153Darba devēju sociālās iemaksas,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.16. Nacionālais kopienākums154Nacionālais kopienākums faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm (B1g, D1, D2, D31, D4, B5g)ceturksnis, gads
1.16. Nacionālais kopienākums155Nacionālais kopienākums faktiskajās cenās sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponenti (B5g)ceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji156Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas:
aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditori
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji157Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditoriKopā Latvijāceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji158Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji159Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiemKopā Latvijāceturksnis
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji160Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditoriKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji161Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditoriKopā Latvijāgads
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji162Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji163Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiemKopā Latvijāgads
1.18. Līzinga un faktoringa portfelis164Finanšu līzinga portfelisKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī, pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora EKS 2010, rezidenti un nerezidenticeturksnis
1.18. Līzinga un faktoringa portfelis165Līzinga portfelis, finanšu līzings, operatīvais līzings, faktoringa portfelis: izsniegts pārskata periodā; atlikums pārskata perioda beigāsKopā Latvijāceturksnis
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti166Produkcijas vērtība bāzes cenāsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti167Produktu subsīdijasKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti168Produkcijas vērtība ražotāju cenāsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti169StarppatēriņšKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem starppatēriņa posteņiem atbilstoši LEK metodikai (20 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti170Lauksaimniecības ekonomisko kontu ienākumu veidošanas kontsKopā Latvijā, faktiskajāss un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (10 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti171Lauksaimniecības ekonomisko kontu kapitāla veidošanas kontsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (19 pozīcijas)gads
1.20. Reģionu pievienotā vērtība172Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem3, pa 5 plānošanas reģioniem4, NACE 2.red. sadaļu līmenīgads1
1.20. Reģionu pievienotā vērtība173Kopējā pievienotā vērtība faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa republikas pilsētāmgads1
1.21. Valsts parāda struktūra174Vispārējās valdības bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra175Centrālās valdības apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra176Pašvaldību apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra177Sociālās apdrošināšanas apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra178Vispārējās valdības sektora bruto parāda papildus skaidrojošā informācijaKopā Latvijāgads
1.22. Pensiju saistību aprēķini179Pensiju saistību rādītāji (atlikumi, darījumi, citas izmaiņas)Kopā Latvijā, pa pensiju shēmāmgads
1.23. Reģionālais iekšzemes kopprodukts180Reģionālais IKP faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem un republikas pilsētāmgads1
1.23. Reģionālais iekšzemes kopprodukts181Reģionālā IKP faktiskajās cenās uz vienu iedzīvotāju dispersijaKopā Latvijāgads
1.24. Piedāvājuma-izlietojuma tabulas182Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās un iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm, CPA 2.1.red.6 un NACE 2.red. sadalījumā, A*64 nozares un P*64 produktigads
1.25. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji183Saistību īpatsvars bilancē; īstermiņa saistību īpatsvars bilancē; saistības pret pašu kapitālu; kopējā likviditāte; absolūtā likviditāte; visu aktīvu apriteKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.25. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji184Rentabilitāte: komerciālā pirms nodokļiem; komerciālā pēc nodokļiem; ekonomiskā pirms nodokļiem; ekonomiskā pēc nodokļiem; finansiālā pirms nodokļiem; finansiālā pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.26. Vispārējās valdības darījumi185Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi186Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi187Vispārējās valdības sektora nefinanšu aktīvu neto iegādeKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi188Vispārējās valdības sektora finanšu aktīvu neto iegādeKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi189Vispārējās valdības sektora neto finanšu saistībasKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji190Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu)Kopā Latvijāgads
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji191Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu)Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji192Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji193Kopējais nodarbināto skaits (tūksoši personu, nacionālais jēdziens)Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji194Kopējais pašnodarbināto skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens)Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji195Kopējais darba ņēmēju skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens)Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji196Kopējais nodarbināto skaits (tūksoši personu, nacionālais jēdziens),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji197Kopējais pašnodarbināto skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji198Kopējais darba ņēmēju skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji199Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu,
tūkstoši nostrādāto stundu)
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam(nodarbinātībai), A*21 apkopojumam (stundām)gads
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji200Pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši
personu, tūkstoši nostrādāto stundu)
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam(nodarbinātībai), A*21 apkopojumam (stundām)gads
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji201Darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu,
tūkstoši nostrādāto stundu)
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam(nodarbinātībai), A*21 apkopojumam (stundām)gads
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji202Nodarbinātība pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji203Pašnodarbinātie pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji204Darba ņēmēji pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu)Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji205Nodarbinātība pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji206Pašnodarbinātie pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu), kalendāri koriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.28. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji207Darba ņēmēji pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2.red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji1Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods)Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji2Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods)Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji3Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods)Kopā Latvijāgads
2.3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji4Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji5Aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums;
ienākumu/izdevumu pārskata kopsavilkums
Kopā Latvijāpusgads
2.5. Banku individuālie publiskie finanšu un darbības rādītāji6Banku bilances pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins, darbības rādītāji (ROA, ROE), likviditātes seguma rādītāja aprēķinsKopā Latvijā, tirgus dalībnieku dalījumāceturksnis
2.6. Banku konsolidētie publiskie finanšu un darbības rādītāji7Banku bilances pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins, darbības rādītāji (ROA, ROE), likviditātes seguma rādītāja aprēķinsKopā Latvijā, tirgus dalībnieku dalījumāceturksnis
2.7. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji8Banku bilance (aktīvi (t.sk. kredīti un to kvalitāte), saistības (t.sk. noguldījumi) un pašu kapitāls), peļņas vai zaudējumu aprēķins un kapitāla pietiekamības aprēķina galvenās pozīcijasKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji9Banku darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, kredītrisks un aktīvu kvalitāte, likviditāte un finansējums, pelnītspēja, banku tirgus koncentrācija)Kopā Latvijāceturksnis
2.8. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji10Dzīvības apdrošinātāju darbības rādītāji (aktīvi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi u.c.)Kopāceturksnis
2.9. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji11Nedzīvības apdrošinātāju darbības rādītāji (aktīvi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi u.c.)Kopāceturksnis
2.10. Centrālās valdības darījumi12Centrālās valdības darījumiKopā Latvijā; kopā ieņēmumi; kopā izdevumi; pa finansēšanas kategorijāmmēnesis
2.11. Centrālās valdības parāds13Centrālās valdības parādsKopā Latvijā; pa valdības parāda klasifikācijas kategorijāmmēnesis
2.12. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji14Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanaKopā Latvijāceturksnis
2.13. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji15Pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelisKopā Latvijāceturksnis
2.14. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana16Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju aktīvu un saistību pārskats, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelisKopā Latvijāceturksnis
2.15. Elektroniskās naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji17Elektronisko naudas iestāžu darbības rādītāji (likvīdie aktīvi, pašu kapitālsKopāpusgads
2.16. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji18Maksājumu iestāžu darbības rādītāji (likvīdie aktīvi, pašu kapitāls)Kopāpusgads
2.17. Noguldījumu garantiju fonda bilance19Noguldījumu garantiju fonda bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.18. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance20Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.19. Informācija par darījumiem ar sertifikātiem21Darījumi ar privatizācijas sertifikātiemkopā Latvijānedēļa, mēnesis
2.20. Azartspēļu un izložu rādītāji22Ieņēmumi no izlozēmKopā Latvijāceturksnis, gads
2.20. Azartspēļu un izložu rādītāji23Ieņēmumi no azartspēlēm pa veidiem (azartspēļu automāti, spēļu galdi, bingo zāles, totalizators, interaktīvās azartspēles)Kopā Latvijāceturksnis, gads
2.20. Azartspēļu un izložu rādītāji24Ekspluatēto azartspēļu iekārtu, spēļu zāļu un kazino skaitsKopā Latvijāceturksnis, gads
2.21. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji25Laimestu fonds kopā (euro)Kopā Latvijāceturksnis, gads
2.21. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji26Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
2.22. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji27Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits un noslēgto iepirkuma līgumu kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāgads
2.22. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji28Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits un noslēgto iepirkuma līgumu kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāgads
2.22. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji29Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits un noslēgto iepirkuma līgumu kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāgads
2.22. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji30Likuma piemērošanas izņēmumi (noslēgto iepirkuma līgumu nosaukums, noteiktais pamatojums un līgumcena)Kopā Latvijāgads
2.23. Publisko iepirkumu rādītāji31Procedūru un likuma piemērošanas izņēmumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, pamatojums un kopējā līgumsumma) un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apkopojums, tajā skaitā maksājumu, kas veikti, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, apkopojumsKopā Latvijāgads
2.24. Publicēto paziņojumu statistika32Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistikaKopā Latvijā; pa līgumcenu sliekšņiem; pēc iepirkumu veida sadalījumā, pēc skaita un līgumcenas, pēc centralizācijas, sociālās atbildības un inovatīvā risinājuma iegādes, kas saistīts ar vides prasībām, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumuceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika33Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistikaKopā Latvijā; sadalījumā: pēc iepirkumu veida, pēc paziņojumu publikāciju skaita un līgumcenas, pēc centralizacija, sociālās atbildības un inovatīvā risinājuma iegādes, kas saistīti ar vides prasībām, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumuceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika34Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistikaKopā Latvijā; sadalījumā: pēc iepirkumu veida, pa līgumcenu sliekšņiem, pēc skaita un līgumcenas, pēc centralizācijas, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumuceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika35Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistikaKopā Latvijā; pēc iepirkumu veida, pēc līgumcenu sliekšņiem,pēc paziņojumu publikāciju skaita un līgumcenas, pēc centralizācijas, kas saistīts ar vides prasībām, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumuceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika36Pasūtītāju finansēto projektu publicēto paziņojumu statistikaKopā Latvijā; pēc paziņojumu publikāciju skaita un līgumcenasceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika37TOP 10 lielākie publicētie iepirkumiKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika38TOP 10 lielākie izsludināto paziņojumu skaits pa iepirkumu veidiemKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika39TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumosKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika40TOP 5 iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumusKopā Latvijā; pēc Publisko iepirkumu likumaceturksnis
2.24. Publicēto paziņojumu statistika41Iepirkumi, kur rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederībaKopā Latvijā; pēc iepirkumu priekšmeta nosaukuma un uzvarējušā pretendenta valstiskās piederības, pēc pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju nosaukumiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumsgads
2.24. Publicēto paziņojumu statistika42Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summāmKopā Latvijā; pēc iepirkumu priekšmeta, pēc pasūtītāja nosaukuma, pēc iepirkuma identifikācijas numura, pēc uzvarējušā pretendenta nosaukuma, pēc CPV koda, pēc lēmuma pieņemšanas datuma, pēc līguma darbības laika sadalījumā: Publisko iepirkumu likumsgads
2.24. Publicēto paziņojumu statistika43Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederībuKopā Latvijā; pēc līgumcenu sliekšņiem, pēc valstiskās piederības sadalījumā: Publisko iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads
2.24. Publicēto paziņojumu statistika44Eiropas Komisijas publisko iepirkumu pārraudzības ziņojumsKopā Latvijā; pēc paziņojumu, procedūru skaita, līgumcenas, iepirkumu veida, līgumcenas sliekšņa, mazo un vidējo uzņēmumu dalības, sarunu procedūru skaita, viena pretendenta dalības, zaļo un sociālo iepirkumu skaita sadalījumā: Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsreizi trijos gados
2.24. Publicēto paziņojumu statistika45Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošanaKopā Latvijā: pēc izslēgšanas nosacījumiem sadalījumā: Publisko iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumsgads
2.25. Publiskās un privātās partnerības rādītāji46Būvdarbu iepirkumi (noslēgto līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāgads
2.25. Publiskās un privātās partnerības rādītāji47Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa)Kopā Latvijāgads
2.26. Publisko iepirkumu rādītāji48Vides kritēriju piemērošana noslēgtajiem pārtikas produktu iegādes līgumiemKopā Latvijā: pēc iegādes līgumiem un līgumsummām, pēc pasūtītājiem un piegādājiem, pēc noteiktu CPV kodu uzskaitījumaceturksnis
3. Ārējā tirdzniecība
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika1Preču eksports un imports pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūrasKopā Latvijā, pa valstīm un pēc Kombinētās nomenklatūras 4 un 8 zīmju līmenīmēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika2Preču eksports un imports pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūrasKopā Latvijā, pa valstīm un pēc Kombinētās nomenklatūras 2 zīmju līmenīmēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika3Preču eksports un imports pa valstu grupāmKopā Latvijā, pa valstu grupām (ES, eurozonas valstis, NVS)mēnesis, ceturksnis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika4Preču eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas BEC 4.red. klasifikācijas kategorijāmKopā Latvijā, pa nacionālo kontu sastāvdaļām (kapitālpreces, starppatēriņa preces, patēriņa preces) un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijāmceturksnis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika5Preču eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam NACE 2.red.Kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenīceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika6Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijāmKopā Latvijā, pa valstīm, valstu grupām un teritorijām un pa Kombinētās nomenklatūras sadaļāmmēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika7Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un pēc uzņēmumu darbības veida NACE 2.red.Kopā Latvijā, NACE 2.red. 2 zīmju līmenī un Kombinētās nomeklatūras sadaļu līmenīgads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika8Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importāKopā Latvijā, pa atsevišķiem preču kodiemmēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika9Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtībaKopā Latvijā, ES valstis, trešās valstismēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika10Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneriKopsavilkuma dati pa valstu grupām, svarīgāko preču eksports un imports sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm. Preču eksporta un importa kopapjoms arī salīdzināmajās cenāsceturksnis, konkrētais periods no gada sākuma, gads
4. Cenu statistika
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss1Saskaņotais patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss2Saskaņotā patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss3Saskaņotā patēriņa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā4Ražotāju cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā5Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļāsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā6Ražotāju cenu indeksi pret bāzes gadu rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā7Ražotāju cenu pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2.red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju celtniecībai8Būvniecības izmaksu indekss pret bāzes gadu jauno dzīvojamo māju celtniecībaiKopā Latvijā; materiālu izmaksu indekss un darbaspēka izmaksu indekssceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss9Biznesa pakalpojumu cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2.red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenīceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss10Biznesa pakalpojumu cenu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2.red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenīgads
4.6. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi11Gaļas (kautsvarā) vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijā, pa gaļas veidiem - liellopu, cūkas, aitas, kazas, mājputnumēnesis, gads
4.7. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi12Piena vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijāmēnesis, gads
4.8. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi13Graudaugu kultūru, pākšaugu un rapša vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, mieži, auzas, griķi, tritikāle, graudaugu maisījums; pākšaugi, rapsisceturksnis, gads
4.9. Lauksaimniecības cenas un indeksi14Lauksaimniecības produkcijas cenu indekssKopā Latvijāceturksnis, gads
4.9. Lauksaimniecības cenas un indeksi15Augkopības produkcijas cenu indekssKopā Latvijā; pavisam, tai skaitā graudiem (kviešiem, rudziem, miežiem, auzām), tehniskajām kultūrām, rapsim, lopbarības kultūrām, kartupeļiem, dārzeņiem, augļiem un ogām, pārējai augkopības produkcijaiceturksnis, gads
4.9. Lauksaimniecības cenas un indeksi16Lopkopības produkcijas cenu indekssKopā Latvijā; pavisam, tai skaitā gaļai (liellopu, cūkas, aitas un kazas, mājputnu), pienam, olām un pārējai lopkopības produkcijaiceturksnis, gads
4.10. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi17Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu indeksiKopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiemceturksnis, gads
4.10. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi18Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenasKopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiemgads
4.11. Patēriņa cenu indekss19Patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis, gads
4.11. Patēriņa cenu indekss20Patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.11. Patēriņa cenu indekss21Patēriņa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.11. Patēriņa cenu indekss22Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.11. Patēriņa cenu indekss23Patēriņa cenu indekss (1990.gada decembris = 100)Kopā Latvijāmēnesis
4.11. Patēriņa cenu indekss24Patēriņa cenu indekss (1990.gads = 100)Kopā Latvijāceturksnis
4.11. Patēriņa cenu indekss25Vidējās mazumtirdzniecības cenas atsevišķām pārtikas precēmKopā Latvijā, pa preču veidiemgads
4.11. Patēriņa cenu indekss26Pakalpojumu un nepārtikas preču vidējās cenasKopā Latvijā, pa preču veidiemgads
4.11. Patēriņa cenu indekss27Vidējās mazumtirdzniecības cenas atsevišķām pārtikas precēmKopā Latvijā, pa preču veidiemmēnesis
4.11. Patēriņa cenu indekss28Pakalpojumu un nepārtikas preču vidējās cenasKopā Latvijā, pa preču veidiemmēnesis
4.12. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss29Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.12. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss30Nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.13. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksa eksperimentālie aprēķini31Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa galvenajām izdevumu pozīcijāmceturksnis
4.14. Mājokļu cenu indekss32Mājokļa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa mājokļu grupāmceturksnis
4.14. Mājokļu cenu indekss33Mājokļa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa mājokļu grupāmceturksnis
4.14. Mājokļu cenu indekss34Mājokļa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa mājokļu grupāmgads
4.14. Mājokļu cenu indekss35Mājokļa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa mājokļu grupāmgads
4.15. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.16. Importa cenu indekss
36Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
4.15. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.16. Importa cenu indekss
37Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu)Kopā Latvijā, pa CPA iedaļām un nodaļām 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiemgads
4.17. Būvniecības izmaksu indekss38Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa objektu grupāmmēnesis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss39Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa resursu veidiemmēnesis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss40Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei pret bāzes gadu, un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijāmēnesis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss41Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijāceturksnis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss42Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa objektu grupām, pa resursu veidiemceturksnis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss43Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svari

Kopā Latvijā, pa objektu grupām

ceturksnis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss44Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa resursu veidiemgads
4.18. Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem45Administratīvi regulējamo cenu indekssKopā Latvijāmēnesis, gads
4.19. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena46Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cenaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
4.20. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena47Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tai skaitā aramzemei un pļavām un ganībām) pirkšanas cenaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm1Iedzīvotāju skaits mēnešā sākumāKopā Latvijāmēnesis
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm2Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumāPēc dzimuma - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1km2 tīklojumā, 1km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās;
Pēc vecuma (ar viena gada vecuma intervālu) - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām; piecu gadu vecuma grupā - pa novadiem; pa atsevišķām vecuma grupām (piemēram, 0-14, 15-64, 65+) - pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1km2 tīklojumā, 1km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās;
Pēc dzimšanas valsts (dalījumā pa valstīm) - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām; dalījumā dzimšanas valsts - Latvija, cita ES dalībvalsts vai cita valsts - pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1 km2 tīklojumā, 1 km2 tīklojumā;
Pēc valstiskās piederības (dalījumā pa valstīm) - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām; dalījumā valstiskā piederība - Latvija, cita ES dalībvalsts vai cita valsts - pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, 1 km2 tīklojumā;
Pēc dzimuma un pa atsevišķām vecuma grupām (0–6, 7–18, 0–14, 15-24, 13-25, 25-49, 50-64, 65+), pa galvenajām tautībām - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām;
Pa galvenajām tautībām - pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm un blīvi apdzīvotās teritorijās;
21 attīstības centrā darbspējas vecumā pēc dzimuma, pa galvenajām tautībām;
Pēc juridiskā ģimenes stāvokļa (neprecējies, precējies, šķīries, atraitnis) un pēc dzimuma, pa vecuma grupām - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc juridiskā ģimenes stāvokļa (precējies, neprecējies, šķīries, atraitnis) pēc dzimuma - pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm;
Pēc etniskās piederības (pa galvenajām tautībām) atbilstoši Tautību klasifikatoram, pēc dzimuma un pa vecuma grupām - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām; pēc etniskās piederības (pa galvenajām tautībām) atbilstoši Tautību klasifikatoram - pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm
gads1, 2
5.2. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums3Paredzamais mūža ilgumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimumagads1
5.3. Dzīvi dzimušo skaits4Dzīvi dzimušo skaitsKopā Latvijā, pa mēnešiem; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc vecāku laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām pēc mātes vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa;
Mātes vidējais vecumas pēc izglītības līmeņa un bērna dzimšanas secības
gads1, 2
5.4. Mirušo skaits5Mirušo skaitsKopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem, pēc dzimuma un vecuma grupām;
mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem
gads1, 2
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi6Perinatālā mirstība, absolūtos skaitļos, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem

Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem,

pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods));

kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (15 nāves cēloņu grupas)

gads1
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi7Specifiskā perinatālā mirstība (pēc gestācijas vecuma un dzimšanas svara), uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pēc gestācijas vecuma (28 un vairāk nedēļas), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods));
kopā Latvijā, pēc dzimšanas svara (dzimšanas svars 1 000 g un vairāk), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi8Zīdaiņu un bērnu mirstība, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (67 nāves cēloņu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0 dienas, 1-6 dienas, 7-27 dienas, 28 dienas līdz 1 gada vecumam (postneonatālais periods), 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, 15-17 gadi)gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi9Zīdaiņu mirstība, absolūtos skaitļos, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīna neonatāla), 7-27 dienas (vēlīna neonatāla), 0-27 dienas (neonatāla), 28 dienas līdz 1 gadam (postneonatāla));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (14 nāves cēloņu grupas)
gads1
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi10Mātes mirstība [O], absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc mirušo skaita no tieši un netieši ar grūtniecību saistīto nāves cēloņu dēļ (16 diagnožu grupas)gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi11Mātes mirstība [O] absolūtos skaitļos un uz 100 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (līdz 19, 20-34, 35+); pa nāves cēloņiem (tieši un no netieši ar grūtniecību saistītie cēloņi, 2 diagnožu grupas)gads1
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi12Mirstība, absolūtos skaitļos, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-59, 60+; 0-4, 5-9, 10-14, 15-17; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 0-64);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 9 diagnožu grupas);
kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 4 diagnožu grupas)
gads1
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi13Novēršamas mirstības rādītājs, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc veida (profilaktiski, medicīniski novēršama)gads
5.6. Noslēgto laulību skaits14Noslēgto laulību skaitsKopā Latvijā pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un dzimuma; pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām pēc laulāto dzimuma un vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas), pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
gads1, 2
5.7. Šķirto laulību skaits15Šķirto laulību skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilgumagads
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm16Iedzīvotāju starptautiskā migrācijaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pēc dzimuma;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām pēc dzimšanas valsts dalījumā Latvija, cita ES dalībvalsts (dalījumā pa valstīm), Citas valstis (dalījumā pa galvenajām valstīm atbilstoši standartam ISO-3166);
Kopā Latvijā pēc dzimšanas valsts (atbilstoši standartam ISO-3166) pēc vecuma un dzimuma;
Pa novados, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm un blīvi apdzīvotās teritorijās pēc dzimšanas valsts (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts) un dzimuma;
Blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1km2 tīklojumā, 1km2 tīklojumā pēc dzimšanas valsts (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām pēc valstiskās piederības dalījumā Latvija, cita ES dalībvalsts (dalījumā pa valstīm), Citas valstis (dalījumā pa galvenajām valstīm atbilstoši standartam ISO-3166) pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc valstiskās piederības veida, pa galvenajām tautībām;
Pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem pēc valstiskās piederības (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts) un dzimuma;
Pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, 1km2 tīklojumā pēc valstiskās piederības (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts);
Kopā Latvijā pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās dzīvesvietas valsts; pēc ģimenes stāvokļa
gads1, 2
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm17RemigrācijaKopā Latvijā pēc valstiskās piederības;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa vecuma grupām 0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+;
Kopā Latvijā pēc vecuma, dzimuma un ģimenes stāvokļa
gads1, 2
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm18Ierašanās valstī

Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dzīvošana ārzemēs un ierašanās Latvijā kopš 1980. gada;

Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dzīvošana ārzemēs un ierašanās Latvijā kopš 2010. gada

gads1, 2
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm19Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem, pa Rīgas apkaimēm un blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1km2 tīklojumā, 1km2 tīklojumā dzīvesvieta nav mainījusies, mainījusies Latvijā, mainījusies ierodoties no ārzemēmgads1, 2
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu20Latvijas pilsonību ieguvušo personu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu21Latvijas republikas pilsoņu skaits, kuriem atņemta Latvijas republikas pilsonībaKopā Latvijāgads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu22Latvijas republikas pilsoņu skaits, kas atteikušies no Latvijas republikas pilsonībasKopā Latvijāgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību23Personu skaits, kuras iesniegušas iesniegumu starptautiskās aizsardzības saņemšanaiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību24Personu skaits, kuras iesniegušas pirmreizējo iesniegumu starptautiskās aizsardzības saņemšanaiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību25Personu skaits, kuru iesniegumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai atrodas izskatīšanā pārskata perioda beigāsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību26Personu skaits, kuras (tieši vai netieši) atsaukušas savu starptautiskās aizsardzības iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību27Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts administratīvās iestādes lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību28Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts administratīvās iestādes lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību29Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts administratīvās iestādes lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību30Nepilngadīgo bez pavadības skaits, kuri iesnieguši iesniegumu starptautiskās aizsardzības saņemšanaiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību31Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts tiesas lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību32Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts tiesas lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību33Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts tiesas lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību34Personu skaits, kuras ieradušās Latvijā ES pārmitināšanas programmas ietvarosKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību35Personu skaits, kuru starptautiskās aizsardzības iesniegumi atrodas izskatīšanā pārskata perioda beigāsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))36Personu skaits, par kurām saņemti atpakaļuzņemšanas/atbildības uzņemšanās pieprasījumi no citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))37Personu skaits, par kurām pieņemti lēmumi, atbildot uz no citām dalībvalstīm saņemtajiem pieprasījumiemKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))38Personu skaits, kas pārsūtīti uz Latviju no citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))39Personu skaits, par kurām nosūtīti atpakaļuzņemšanas/atbildības uzņemšanās pieprasījumi citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))40Personu skaits, par kurām saņemtas atbildes no dalībvalstīm uz Latvijas nosūtītajiem pieprasījumiemKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs)41Personu skaits, kas pārsūti no Latvijas uz citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))42Personu skaits, par kurām saņemti/nosūtīti informācijas pieprasījumiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem43Trešo valstu valstspiederīgo personu skaits, kuriem atteikta ieceļošana Latvijas Republikā uz ārējās robežasKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības un ieceļošanas atteikuma iemeslagads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem44Trešo valstu piederīgo personu skaits, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiemKopā Latvijā, pa vecuma grupām (0-13, 14-17, 18-34, 35+), pēc dzimuma un valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem45Piespiedu izraidīto personu skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem46Personas, kuras atgrieztas uz tranzīta valsti (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem47Personas, kuras atgrieztas uz izcelsmes valsti (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem48Personas, kurām jāizceļo no valsts (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem49Personas, kuras reāli ir izceļojušas no valsts (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem50Personas, kurām sniegts atbalsts atgriešanas procedūrāKopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem51Personas, kuras atgrieztas readmisijas līguma ietvaros un bez readmisijas līguma (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē52Pārskata periodā izsniegtās pirmreizējās uzturēšanās atļaujasPēc valstiskās piederības, uzturēšanās atļauja derīguma termiņa, ieceļošanas iemesla, vecuma un dzimumagads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē53Pārskata periodā izsniegtās uzturēšanās atļaujas uzturēšanās statusa maiņas gadījumosPēc valstiskās piederības, uzturēšanās iemesla un uzturēšanās atļaujas derīguma termiņagads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē54Derīgās uzturēšanās atļaujas pārskata perioda beigāsPēc valstiskās piederības, uzturēšanās iemesla, vecuma un dzimumagads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē55Pastāvīgie iedzīvotāji pārskata perioda beigāsPēc valstiskās piederībasgads
5.13. Privāto mājsaimniecību skaits, privāto mājsaimniecību vidējais lielums gada sākumā56Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem, pilsētās kopā, laukos kopāgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji) Privātās mājsaimniecības lielumsKopā Latvijā, 6 statistiskajos reģionos, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem sadalījumā pēc personu skaita mājsaimniecībāgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)57Ģimenes statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - partneri, vientuļie vecāki, dēli/meitas, nav zināms, neattiecasgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)58Ģimenes kodola veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - precēta pāra ģimene (bez bērniem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk), kopdzīves parneru ģimene (bez bērniem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk), vientuļā tēva ģimene (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk), vientuļās mātes ģimene (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk)gads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)59Ģimenes kodola lielumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem sadalījumā pēc personu skaita ģimenes kodolāgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)60Mājsaimniecības statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - personas, kas dzīvo privātā mājsaimniecībā (personas, kuras ir ģimenes kodolā, personas, kuras nav ģimenes kodolā (dzīvo vienas, nedzīvo vienas), personas privātā mājsaimniecībā, kuru statuss nav zināms), (personas, kuras nedzīvo privātā mjsaimniecībā (personas institucionālajā mājsaimniecībā, personas, kuras nedzīvo privātā mājsaimniecībā, kurām mājsaimniecības statuss nav zināms (ieskaitot bezpajumtniekus))gads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)61Privātās mājsaimniecības veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - neģimenes mājsaimniecība (persona dzīvo viena, pesona nedzīvo viena), vienas ģimenes mājsaimniecība (pāra mājsaimniecība (bez bērniem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi un vairāk)), vientuļā tēva mājsaimniecība (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi un vairāk), vientuļās mātes mājsaimniecība (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi un vairāk), divu vai vairāku ģimeņu mājsaimniecībagads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)62Mājokļu apstākļiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - personu skaits, kuras dzīvo tradicionālos mājokļos, institucionālajos mājokļos, cita veida mājokļos vai ir bezpajumtniekigads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājsaimniecības un ģimenes rādītāji)63Mājsaimniecību īpašumtiesību statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - mājsaimniecību skaits, kurā, vismaz vienam mājsaimniecības loceklim pieder mājoklis vai tā daļa; kurās, vismaz viens mājsaimniecības loceklis īrē mājokli vai tā daļu; kurās dzīvo uz cita veida vienošanās pamata, kurām īpašumtiesību statuss nav norādītsgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)64Dzīvojamo telpu veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem, 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās dalījumā - apdzīvoti tradicionālie mājokļi, citas mājokļu vienības, institucionālie mājokļi, nav norādīts.gads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)65Tradicionālo mājokļu apdzīvotības statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - apdzīvoti mājokļi, neapdzīvoti mājokļi, nav zināmsgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)66Apdzīvotu tradicionālo mājokļu īpašumtiesību veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - īpašnieka apdzīvoti tradicionālie mājokļi, īrēti apdzīvoti tradicionālie mājokļi, apdzīvoti tradicionālie mājokļi ar citu īpašumtiesību veidu, apdzīvoti tradicionālie mājokļi, kuriem īpašumtiesību veids nav zināmsgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)67Iemītnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem apdzīvotu tradicionālo mājokļu sadalījums pēc tajos dzīvojošo personu skaitagads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)68Izmantojamā grīdas platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem,1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās apdzīvoto tradicionālo mājokļu vidējā lietderīgā platība (intervāli)gads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)69Iedzīvotāju blīvuma standartsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem - iedzīvotāju blīvums (intervāli) apdzīvotos tradicionālajos mājokļosgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)70Ūdens piegādes sistēmaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - tradicionālajā mājoklī ūdensvads ir, ūdensvada nav, nav zināms. 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits un īpatsvars ar ūdensvadugads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)71TualeteKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - tradicionālajā mājoklī tualete ar ūdens novadu ir, ir cita veida tualete, nav norādīts. 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits un īpatsvars ar mājoklī esošu tualeti ar ūdens novadugads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)72Vanna/dušaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā -tradicionālajā mājoklī vanna/duša ir, vannas/dušas nav, nav norādīts. 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās - apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits un īpatsvars ar vannu/dušu.gads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)73Apkures veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - tradicionālajā mājoklī centrālapkure; cita veida apkure; nav norādītsgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)74Tradicionālo mājokļu dalījums pēc ēkas tipaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā - tradicionālie mājokļi dzīvojamās ēkās (viena dzīvokļa, divu dzīvokļu, trīs dzīvokļu vai vairāk dzīvokļu ēkās); tradicionālie mājokļi nedzīvojamās ēkās; nav norādīts.
1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās - apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits un īpatsvars pēc ēkas tipa
gads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Mājokļu rādītāji)75Tradicionālo mājokļu dalījums pēc uzcelšanas laika.Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa novadiem dalījumā pēc uzcelšanas gada - laika periodi (pirms 1919., 1919 - 1945, 1946 - 1960, 1961 - 1980, 1981 - 2000, 1981 - 2000, 2001 - 2010, 2011 - 2015, 2016 un vēlāk, nav norādīts). 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās - apdzīvoto tradicionālo mājokļu minimālais un vidējais vecums; atbilstošā periodā uzcelto tradicionālo mājokļu skaits un īpatsvarsgads1, 2
5.14. 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana (Ģeogrāfiskie rādītāji)76Apdzīvotas vietasKopā Latvijā. Iedzīvotāju skaits apdzīvotajās vietās pēc to lieluma atbilstoši grupām, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/543.gads
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā1Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju skaits, kurās tiek veikts pētniecības darbsKopā Latvijā, sadalījumā pa sektoriemgads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā2Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa sektoriem; sadalījumā pēc kvalifikācijasgads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā3Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbamKopā Latvijā, sadalījumā pa sektorien; sadalījumā pēc finansējuma avotagads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji4Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads 1,2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji5Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) beigušo izglītojamo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klasesgads 1,2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji6Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodasgads 1,2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji7Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads 1,2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji8Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodasgads 1,2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji9Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads 1,2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji10Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu beigušo izglītojamo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klasesgads 1,2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji11Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodasgads 1,2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji12Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads 1,2
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji13Pirmsskolas izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads 1,2
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji14Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodasgads 1,2
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji15Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads 1,2
6.5. Augstskolu darbības rādītāji16Augstskolu un koledžu skaitsKopā Latvijā, pēc juridiskā statusagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji17Studentu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, uz 10 000 iedzīvotāju; pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc mācību maksas finansējuma veida; pēc izglītības tematiskās grupasgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji18Uzņemto studentu skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc studenta dzīves vietas, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc dzīves vietas pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1
6.5. Augstskolu darbības rādītāji19Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc augstskolas juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupasgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji20Mobilo studentu skaitsKopā Latvijā, pēc pastāvīgās dzīves vietas valstsgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji21Mobilo studentu skaitsKopā Latvijā, pēc valsts, kurā iegūta iepriekšējā izglītībagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji22Mobilo studentu īpatsvars no augstskolā studējošajiem, procentosKopā Latvijāgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji23Akadēmiskā personāla skaitsKopā Latvijā; sadalījumā pa augstskolāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji24Profesionālās izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijāgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji25Audzēkņu skaitsKopā Latvijā, uz 10 000 iedzīvotāju; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji26Uzņemto skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji27Beigušo audzēkņu skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji28Pedagoģiskie darbiniekiKopā Latvijā, pēc dzimumagads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji29Interešu izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētāmgads 1,2
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji30Izglītojamo skaits interešu izglītības programmāsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma; pa interešu izglītības programmu jomāmgads 1,2
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji31Pirmsskolas vecuma bērnu apmācība interešu izglītības iestādēsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc mācību valodasgads 1,2
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji32Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētāmgads 1,2
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji33Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām - pēc dzimumagads 1,2
6.9. Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas34Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu skaitsKopā Latvijāgads
6.9. Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas35Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un pa novadiemgads1,2
6.10. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)36Izglītojamo iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenosKopā Latvijā, pēc eksāmena veida, pēc skolas, pēc skolas tipa, pēc urbanizācijas, pēc izglītojamo dzimumagads
6.11. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos37Pētnieciskajā darbā strādājošo skaits, izdevumi pētnieciskajam darbamKopā Latvijā; NACE 2.red. A sadaļas līmenī;
rūpniecība, NACE 2.red. B+C+D+E sadaļu līmenī;
būvniecība, NACE 2.red. F sadaļas līmenī;
pakalpojumi, NACE 2.red. G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S sadaļu līmenī;
pēc dalījuma pa uzņēmumu lieluma grupām
gads
6.11. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos38Izdevumi pētnieciskajām darbībām

Kopā Latvijā sadalījumā par finanšu avotiem

gads
6.12. Izdevumi izglītībai39Valsts izdevumi izglītībaiKopā Latvijāgads
6.12. Izdevumi izglītībai40Privātie izdevumi izglītībaiKopā Latvijāgads
6.12. Izdevumi izglītībai41Ārvalstu finanšu avotiKopā Latvijāgads
6.12. Izdevumi izglītībai42Valsts izdevumi izglītībai, % no iekšzemes kopproduktaKopā Latvijāgads
6.14. Augstākās izglītības finansējums43Augstskolu un koledžu ieņēmumiKopā Latvijā, sadalījumā pēc augstākās izglītības iestādes juridiskā statusa, sadalījumā pēc finansējuma avota, sadalījumā pēc ieņēmumu veida, sadalījumā pēc augstskolas par valsts augstskolām un koledžāmgads
6.14. Augstākās izglītības finansējums44Augstskolu un koledžu izdevumiKopā Latvijā, sadalījumā pēc augstākās izglītības iestādes juridiskā statusa sadalījumā pēc izdevumu veida, sadalījumā pēc augstskolas par valsts augstskolām un koledžāmgads
6.17. Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings45Absolventu ienākumiVidējie ienākumi un ienākumu mediāna: pa augstākās izglītības iestādēm, studiju līmeņiem, tematiskajām grupām, jomām, programmu kodiem, dzimumu un vecuma struktūrāgads
6.17. Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings46Nodarbinātība saimnieciskās darbības nozarēsNACE 2.red., 1 zīmes līmenī: pa augstākās izglītības iestādēm, studiju līmeņiem, tematiskajām grupām, jomām, programmu kodiem, dzimumu un vecuma struktūrāgads
6.17. Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings47Nodarbinātība profesijās pa profesiju pamatgrupāmISCO, 1 zīmes līmenī: pa augstākās izglītības iestādēm, studiju līmeņiem, tematiskajām grupām, jomām, programmu kodiem, dzimumu un vecuma struktūrāgads
6.17. Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings48Absolventu deklarētā dzīves vietaPa 6 statistiskie reģioniem: pa augstākās izglītības iestādēm, studiju līmeņiem, tematiskajām grupām, jomām, programmu kodiem, dzimumu un vecuma struktūrāgads1
6.17. Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings49Absolventu nodarbinātībaNodarbinātība, bezdarbs, ekonomiski neaktīvie: pa augstākās izglītības iestādēm, studiju līmeņiem, tematiskajām grupām, jomām, programmu kodiem, dzimumu un vecuma struktūrāgads
6.17. Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings50Absolventu uzņēmējdarbībaJaunveidoto uzņēmumu skaits: pa augstākās izglītības iestādēm, studiju līmeņiem, tematiskajām grupām, jomām, programmu kodiem, dzimumu un vecuma struktūrāgads
7. Kultūras statistika
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji1Bibliotēku skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji2Aktīvo lielotāju skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji3Fizisko apmeklējumu skaits (reizes)Kopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji4Bibliotekāro darbinieku skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji5Skatītākās Latvijas filmas TOP 10 (pēc apmeklējuma Latvijas kinoteātros)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji6Kino izrādīšanas vietu skaitsKopā Latvijā; kopējais kino izrādīšanas vietu skaits; daudzzāļu kinoteātru skaits; ekrānu skaits (t.sk. digitālo ekrānu skaits)gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji7Kinoteātru skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji8Nacionālo filmu apmeklējumsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji9Ārzemju filmu apmeklējumsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji10Apmeklējumu skaits atsevišķi katrai izrādītajai filmaiKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji11Kinoteātru kopējie kases ieņēmumi (euro)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji12Kinobiļetes vidējā cena (euro)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji13Filmu ( Latvijas, Eiropas, ASV, citu valstu) pirmizrāžu skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji14Izrādīto filmu skaits (Latvijas, Eiropas, ASV un citu valstu filmas)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji15Izrādīto 3D filmu skaitsKopā Latvijāgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai16Kopējais grāmatu un brošūru skaits,tirāža un iespiedlokšņu novilkumiKopējais grāmatu un brošūru skaits, tirāža (metiens), iespiedlokšņu novilkumi;
Grāmatas latviešu valodā - kopējais skaits un tirāža (metiens);
Grāmatu sadalījums pēc tematikas/veida - skaits, tirāža, iespiedlokšņu novilkumi:
zinātniskā, populārzinātniskā, oficiālā, lietišķā, mācību, mācību metodiskā, daiļliteratūra, grāmatas bērniem (daiļliteratūra un populārzinātniskā literatūra), uzziņu literatūra, reliģiskā literatūra, memuārliteratūra;
Grāmatu iedalījums pēc izdošanas valodas, oriģinālizdevumi un tulkojumi - skaits, tirāža, iespiedlokšņu novilkumi: oriģinālizdevumi kopā, tulkojumi pavisam kopā, latviešu valodā no angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, franču valodas, itāļu valodas, zviedru valodas un citām valodām.
Grāmatas citās valodās: oriģinālizdevumi citās valodās kopā, krievu valodā, angļu valodā, vācu valodā, citās valodās;
Vārdnīcas - skaits, tirāža, iespiedlokšņu novilkumi
gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai17Žurnālu izdevumu skaits un gada tirāžaŽurnālu kopējais skaits un gada tirāža (metiens.)
Žurnālu skaits, gada tirāža latviešu valodā
gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai18Laikrakstu izdevumu skaits, gada tirāža un viena numura tirāžaLaikrakstu kopējais skaits, gada tirāža, viena numura tirāža.
Laikrakstu skaits, gada tirāža, viena numura tirāža latviešu valodā
gads
7.4. Filmu ražošana19Pabeigto un pirmizrādīto Latvijas filmu skaitsKopā Latvijā; pēc filmu veida (pilnmetrāžas spēlfilmu, īsmetrāžas spēlfilmu, pilnmetrāžas animācijas filmu, īsmetrāžas animācijas filmu, pilnmetrāžas dokumentālo filmu, īsmetrāžas dokumentālo filmu skaits)gads
7.4. Filmu ražošana20Valsts finansējums filmu nozarei (euro)Kopā Latvijāgads
7.4. Filmu ražošana21Kopprodukcijas filmu skaitsKopā Latvijā; sadalījumā: vairākuma kopprodukcijas un mazākuma kopprodukcijas filmasgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji22Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.5. Muzeju darbības rādītāji23Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.5. Muzeju darbības rādītāji24Muzeju apmeklējumu skaits, tai skaitā bezmaksas apmeklējumi un ārvalstu tūristi grupās (tūkst.)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.5. Muzeju darbības rādītāji25Muzeju apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiemKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji265 apmeklētākie muzeji pārskata gadāKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji27Kopējais muzeju krājumu vienību skaits gada beigās (tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji28Jauniegūto vienību skaits muzeju krājumā (vienību skaits, tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji29Zinātnisko publikāciju skaits (referāti, raksti, monogrāfijas, izstāžu un krājumu katalogi)Kopā Latvijāgads
7.6. Teātru darbības rādītāji30Teātru skaits (no tiem operas un baleta teātri, drāmas, muzikālie teātri, bērnu un jaunatnes teātri)Kopā Latvijāgads
7.6. Teātru darbības rādītāji31Teātru izrāžu skaitsKopā teātrosgads
7.6. Teātru darbības rādītāji32Teātru apmeklējumu skaits, (tūkst.)Kopā teātrosgads
7.6. Teātru darbības rādītāji33Teātru apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiemKopā teātrosgads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji34Kultūras centru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji35Pasākumu skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji36Apmeklētāju skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji37Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji38Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (tūkst.)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji39Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaitsKopā Latvijāgads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji40Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji41Koncertu skaitsKopā Latvijāgads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji42Koncertorganizāciju ieņēmumiKopā Latvijāgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji43Apmeklējumu skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji44Izmantoto glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji45Restaurēto kultūras mantojuma vienību skaits Latvijas nacionālajā arhīvāKopā Latvijāgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji46Konservēto kultūras mantojuma vienību skaits Latvijas nacionālajā arhīvāKopā Latvijāgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji47Glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji48Attiecīgajā gadā jaunpieņemto glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji49Arhīva uzraudzībā esošo institūciju skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars50Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaitsKopā Latvijāgads
8. Veselības aprūpes statistika
8.1. Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas1Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaitsKopā Latvijā, detalizācija atbilstoši ESAW metodoloģijaigads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe2Pacientu skaits ar pirmo reizi noteiktu arodslimību, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10), pa vecuma grupāmgads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe3Arodslimību izplatība, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10)gads
8.3. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām4Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo (ārstu, zobārstu, medicīnas māsu, farmaceitu) skaits veselības aprūpes tematiskajā jomāKopā Latvijāgads
8.4. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei5Valsts finansējums veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)6Kopējie izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)7Vispārējās valdības izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)8Privātie izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība9Ekspertīžu skaits alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes noteikšanai, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc ekspertīzes veidagads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība10Ambulatoro apmeklējumu skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām republikas pilsētām un novadiem, pēc veselības aprūpes pakalpojuma veida (ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes), pēc ārstniecības personas (pie ārsta (neieskaitot zobārstus); pie zobārsta; pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām)gads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība11Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība12Ambulatoro operāciju skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā);
kopā Latvijā, pēc atsevišķām operāciju grupām (12 operāciju grupas), pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā)
gads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība13Onkocitoloģiski (profilaktiskā izmeklēšana dzemdes kakla vēža savlaicīgai atklāšanai) izmeklēto sieviešu skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 000 sievietēm attiecīgajā vecumāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, par noteiktu vecuma grupu (25-70 gadi)gads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība14Palīgkabinetu darbs ambulatorajās ārstniecības iestādēs, absolūtos skaitļos un uz 100 apmeklējumiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darbības veida (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, endoskopisko izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits)gads1
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika15Infekcijas un parazitāro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa reģistrējamām infekcijas slimību diagnožu grupāmmēnesis
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika16Infekcijas un parazitāro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, ar letālu iznākumugads
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika17Infekcijas un parazitāro slimību gadījumi, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-14, 15-17, 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 +), pa slimību grupām un apakšgrupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (kopā, 0-17), pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (0-17), pa noteiktām slimībām un slimību grupām (pēc SSK-10, 15 izvēlētas slimības, slimību grupas)
gads1
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika18Uzskaitē esošo tuberkulozes
pacientu skaits, absolūtos skaitļos
Kopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-14, 15-17, 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 +), pa slimību grupām un apakšgrupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (kopā, 0-17), pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (0-17), pa noteiktām slimībām un slimību grupām (pēc SSK-10, pēc izvēlētas tuberkulozes formas)
gads1
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika19Uzskaitē esošo tuberkulozes
pacientu skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām diagnožu grupām (SSK-10 kodi: A15-A19, A15-A16, A15)gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts20Uzskaitē uzņemto cukura diabēta pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts21Uzskaitē esošo cukura diabēta pacientu skaits (prevalence), absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10-E14, E10, E11, E13);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10-E14, E10, E11), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts22Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju

Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: F00-F09; F20-F98, izņemot F63.0 (10 grupas);

kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: F00-F09; F20-F98, izņemot F63.0 (10 grupas), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);

pēc SSK-10 kodiem: F00-F09, F20-F98, izņemot F63.0, Latvijā kopā, pa 97 diagnozēm un diagnožu grupām

gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts23Uzskaitē esošo pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F98);
pēc SSK-10 kodiem: F00-F09, F20-F98, izņemot F63.0, Latvijā kopā, pa 97 diagnozēm un diagnožu grupām
gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts24Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnozēm (SSK-10: F10-F16.0-9;F17.0,1,2,3;F18-F19.0-9 (27 diagnožu grupas)), pa vecuma grupām (0-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)gads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts25Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa diagnožu grupām (pēc SSK-10 kodiem: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (7 diagnožu grupas))gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts26Pirmreizēji reģistrēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (27 diagnožu grupas)), pa vecuma grupām (0-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+);gads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts27Pirmreizēji reģistrēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (7 grupas))gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts28Pacientu skaits ilgtermiņa farmokoloģiskās opioīdu atkarības ārstēšanas programmās, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc programmas veida, pēc kustības veida, pēc dzimumagads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts29Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+); diagnožu grupa pēc SSK-10 kodiem C00-C97 kopā, pa republikas pilsētām un novadiem
gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts30Gada beigās reģistra uzskaitē esošo pacientu skaits ar ļaundabīga audzēja diagnozi, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām)gads1
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts31Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem sadalījums pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī, skaits un īpatsvars %Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (25 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)gads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts32Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem: pirmā gada letalitāte (%) un novērotā 5 gadu izdzīvotība (%)Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (29 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)gads
8.9. Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits33Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits, absolūtos skaitļos

Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);

kopā Latvijā, pēc reģistrētā ievainojumu veida, pēc dzimuma un vecuma grupas;

kopā Latvijā, pēc nolūka saistībā ar gūto traumu, pēc dzimuma un vecuma grupas;

kopā Latvijā, pēc norises vietas, pēc dzimuma un vecuma grupas;

kopā Latvijā, par vainīgā saistību ar cietušo, pēc vecuma grupas

gads
8.9. Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits34Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);
kopā Latvijā, vardarbībā cietušās personas, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)
gads
8.9. Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits35Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu īpatsvars, %Kopā Latvijā, pēc traumas gūšanas mehānisma (13 veidi), pēc vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība36Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība37Gultas aprite, reizesKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība38Gultu slodze, %Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība39Hospitalizāciju skaits (iestājušos pacientu skaits), absolūtos skaitļos un uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas)gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība40Pavadītās gultdienas, absolūtos skaitļos un uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas)gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība41Stacionārā ārstēto skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 000 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-14, 0-17, līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60+);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vairāk; līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60 gadi un vecāki)
gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība42Pavadīto gultdienu skaits pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnožu grupām (SSK-10: F10-F16.0-9; F17.0,1,2,3; F18-F19.0-9, F63.0 (25 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība43Pavadīto gultdienu skaits pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa diagnožu grupām (SSK-10: F00 – F09; F20 – F29; F30 – F39; F40 – F48; F50 – F59; F60 – F69, izņemot F63.0; F70 – F79; F80 – F89; F90 – F98; F99 (48 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība44Stacionārā ārstēto pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc kustības (izrakstīti (pēc vecuma (kopā, 0-17 gadi)) un miruši), pa diagnožu grupām (SSK-10: F10-F16.0-9; F17.0,1,2,3; F18-F19.0-9, F63.0 (25 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība45Stacionārā ārstēto pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa diagnožu grupām (SSK-10: F00 – F09; F20 – F29; F30 – F39; F40 – F48; F50 – F59; F60 – F69, izņemot F63.0; F70 – F79; F80 – F89; F90 – F98; F99 (48 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība46Pavadīto gultdienu skaits izrakstītiem pacientiem, uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18-44, 45-59, 60+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība47No stacionāra izrakstīto pacientu vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienāsKopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-14, 0-17, 15-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība48Stacionāra pacientu letalitāte, %Kopā Latvijā, pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātā);
kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (līdz 1 gadam, 0-14,1-14, 0-17, 15-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (operētie pacienti), pa atsevisķām operācijas grupām (38 grupas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pacientu grupas (neoperēti pacienti), pa diagnožu grupām (2 diagnožu grupas)
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pacientu grupas (neatliekami operētie pacienti), pa atsevišķām diagnožu grupām (11 diagnožu grupas)
gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība49Ķirurģisko operāciju skaits stacionārā, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (38 operācijas grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība50Noteiktas operāciju grupas īpatsvars (%), procentos no kopskaitaKopā Latvijā, pa atsevišķām operācijas grupām (38 operācijas grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība51Operēto pacientu skaits, absolūtos skaitļos

Kopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (38 grupas);

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupu (kopā, 0-17)

gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība52Operācijas un pēcoperācijas periodā mirušo skaits, aboslūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (38 grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība53Palīgkabinetu darbs visos stacionāros, uz 1 stacionāro pacientuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darba (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe54Mātes slimības, grūtniecības un dzemdību sarežģījumi, skaits un īpatsvars (% no kopējā dzemdību skaita)Kopā Latvijā, pa dažādām slimību un sarežģījumu grupām (53 grupas)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe55Dzemdību veida dati: skaits, uz 100 dzemdībāmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc augļu skaita (vienaugļa, daudzaugļu), pēc dzemdību laika (priekšlaicīgas, savlaicīgas, pēclaika), pēc pēc dzemdību vietas (plānotas un neplānotas ārpusstacionāra, stacionārā dzemdības), pēc dzemdību veida (vaginālas, ķeizargrieziens (t.sk. plānots, steidzams))gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe56Analgēzijas īpatsvars dzemdībās, % no dzemdībāmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa analgēzijas veidiem (spinālā,epidurālā, lokālā, intravenozā, endotraheālā, slāpekļa oksiduls), pēc dzemdību veida (kopējais, ķeizargriezienu)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe57Dzemdniecības operācijas, absolūtos skaitļos, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa operācijas veidiem (kopējais, perineotomijas, epiziotomijas, ķeizargriezieni, ārpusdzemdes grūtniecība)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe58Nedzīvi dzimušo bērnu skaits sadalījumā pēc dzimšanas svara, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām svara grupām (līdz 999 gramiem, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe59Dzīvi dzimušo bērnu skaits un īpatsvars, sadalījumā pēc mātes vecuma vai bērna dzimšanas svara (skaits un % no kopējā dzīvi dzimušo skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, atsevišķās svara grupās (500-999 grami, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām mātes vecuma grupām (15-17, 18-19, 20-29, 30-39, 40+)
gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe60Smēķējošo dzemdētāju skaits, īpatsvars, % no dzemdētājāmKopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupā (līdz 19 gadiem, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe61Jaundzimušo slimību biežums, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc diagnozes (noteiktie perinatālā perioda stāvokļi, iedzimtās anomālijas), pēc iznēsātības (iznēsāti, neiznēsāti)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe62Antenatālās aprūpes uzsākšanas īpatsvars līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai, % no uzskaitē ņemtajām grūtniecēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (kopā, 15-17 gadi)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe63Summārais grūtniecību skaits, uz 1 000 sievietēm reproduktīvajā vecumā (15-49 gadi)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe64Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 sievietēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe65Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-34, 35+)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe66Abortu īpatsvars, % kopējā abortu skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (līdz 14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49), pa abortu veidiem (mākslīgie aborti (t.sk. medicīniski; legāli; medikamentozi), spontāni aborti, nenotikuši aborti, pārējie un neskaidras izcelsmes aborti, kopējais abortu skaits (t.sk. pārtraukta pirmā grūtniecība))gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe67Kontracepcija reproduktīvā vecuma sievietēm, uz 1 000 sievietēm (15-49)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa kontracepcijas veidiem (intrauterīnā, ķirurģiskā)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe686 un 12 gadīgo bērnu zobu stāvoklis (piena un pastāvīgo zobu KPE indekss, bērnu īpatsvars ar ortodontiskajām anomālijām un ar pataloģisko periodontu, %)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe69Zīdaiņu, kuri saņēma krūts barošanu, skaits un īpatsvars %Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (6 nedēļas, 3 mēneši, 6 mēneši, 12 mēneši), pēc barošanas veida (kopā, ekskluzīvā zīdīšana)gads1
8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija70Imunizācijas līmenis, %Kopā Latvijā, pēc infekcijas slimības un potes, pa atsevišķām vecuma grupām (jaundzimušie, 2 mēn., 6-11 mēn., 12-15 mēn., 7 gadi, 12 gadi (meitenes), 14 gadi)gads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem71Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pēc smaguma pakāpes; pa nozarēm NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļāmpa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāžagads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem72Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pa nozarēm NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļām, pa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāžagads
8.14. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji73Valsts veselības aprūpes budžeta izdevumiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs74Izpildītie neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits un uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs75Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne vēlāk kā 12 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars republikas pilsētās (%)Pa republikas pilsētāmgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs76Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars novadu pilsētās (%)Pa novadu pilsētāmgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs77Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)Laukos kopāgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs78NMP izsaukumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc rezultāta pa atsevišķām izpildīto izsaukumu grupām (6 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc NMP izsaukuma izpildītāja (ārsts, ārsta palīgs);
kopā Latvijā, pēc pieteikto izsaukumu motīva (3 grupas);
kopā Latvijā, pēc rezultatīvo izsaukumu skaita dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos, pēc izsaukuma vietas (pa republikas pilsētām un novadu pilsētām, laukos kopā) ar ierašanos laiku attiecīgi līdz 12, 15 vai 25 minūtēm
gads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs79Atsevišķu NMP izsaukumu īpatsvars %, procentos no kopskaitaKopā Latvijā, pēc atsevišķa izpildīto izsaukumu rezultāta (6 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc atsevišķa izsaukuma motīva (3 motīvu grupas)
gads
8.16. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)80Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbsKopā Latvijā, ekspertīžu skaits sadalījumā pēc ekspertīzes rezultāta, personas pieskaitāmību noziedzīga nodarījuma nodarīšanas brīdī un ieteiktajiem medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem;
Kopā Latvijā, cietušajiem un lieciniekiem izdarīto ekspertīžu skaits sadalījumā pēc ekspertīzes rezultāta
gads
8.17. Invaliditātes noteikšana81Pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām, un dzimumagads
8.17. Invaliditātes noteikšana82Atkārtoti par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām un dzimumagads
8.17. Invaliditātes noteikšana83Personu ar invaliditāti kopējais skaitsKopā Latvijā, sadalījumā bērni un pieaugušie, pēc funkcionēšanas traucējumiem un invaliditātes grupaspusgads, gads
8.17. Invaliditātes noteikšana84Personu ar invaliditāti īpatsvars iedzīvotāju kopskaitāKopā Latvijā, pa republikas un novadu pilsētām un novadiemgads1
8.18. Potenciāli zaudētie mūža gadi85Potenciāli zaudēto mūža gadu (līdz 64 g.v.) skaits, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc nāves cēloņa (25 diagnožu grupas);
Kopā Latvijā, pa vecuma grupām, pēc nāves cēloņa (3 diagnožu grupas)
gads1
8.19. Zāļu realizācijas dati86Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums (euro)Latvijā, ārpus Latvijasmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati87Zāļu lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms vispārējā tipa aptiekām (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati88Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati89Reģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)Kopā Latvijāgads
8.19. Zāļu realizācijas dati90Nereģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)Kopā Latvijāgads
8.20. Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)91Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijasgads
8.21. Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)92Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)Kopā Latvijā, pēc preču veidiem: pa medikamentiem (lietošanai cilvēkiem), ekstemporāli izgatavotajām zālēm (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles) un pārējām precēmgads
8.22. Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)93Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijasgads
8.23. Absolūtā alkohola patēriņš94Absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju (litri)Kopā Latvijā, uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotājugads
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums95Ikdienas smēķētāju (15-64 g.v.) īpatsvars (%).Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi divos gados1
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums96Iedzīvotāju (15-64 g.v.) īpatsvars, kuri vismaz reizi pēdējā gada laikā apmeklējuši ģimenes ārstu (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi divos gados1
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums97Iedzīvotāju (15-64 g.v.) īpatsvars, kuri uzskata savu veselības stāvokli par labu un diezgan labu (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniem.reizi divos gados1
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums98Iedzīvotāju (15-64 g.v.) īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (ĶMI virs 25) (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi divos gados1
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums99Jauniešu (15-24 g.v.) īpatsvars, kuri savu veselības stāvokli vērtē kā labu un diezgan labu (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi divos gados1
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums100Jauniešu (15-24 g.v.) īpatsvars, kuri veic fiziskus vingrinājumus vismaz 30 minūtes 4-7 reizes nedēļā (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi divos gados1
8.24. Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums101Jauniešu (15-24 g.v.) īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa 6 statistiskajiem reģioniemreizi divos gados1
8.27. Atkarību izraisošo vielu lietošana darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikā102Iedzīvotāju (15-64 g.v) īpatsvars, kuri lieto alkoholu riskantā veidā pēdējā gada laikā (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmreizi četros gados
8.27. Atkarību izraisošo vielu lietošana darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikā103Iedzīvotāju (15-64 g.v) īpatsvars, kuri lieto narkotikas pēdējā mēneša laikā (%)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām.reizi četros gados
8.29. Veselības aprūpes resursi104Ārstniecības iestāžu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc atsevišķa darbības profila (stacionāri, ambulatorās aprūpes ārstniecības iestāžu skaits (ārstu prakses (ģimenes ārstu, internistu, pediatru), ārstu speciālistu prakses, zobārstniecības iestādes), feldšeru-vecmāšu un feldšeru veselības punkti, un medpunkti izglītības iestādēs, ražotnēs, uzņēmumos);
kopā Latvijā stacionāri, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes)
gads
8.29. Veselības aprūpes resursi105Gada vidējais gultu skaits stacionārā, absolūtos skaitļos, uz 10 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības iestādes)gads1
8.29. Veselības aprūpes resursi106Vietu skaits dienas stacionāros, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.29. Veselības aprūpes resursi107Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc palīdzības sniedzēja specialitātes (ārsts, ārsta palīgs)gads
8.29. Veselības aprūpes resursi108Praktizējošo ārstniecības personu skaita struktūra pa vecuma grupām, %Kopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, ģimenes ārsti, zobārsti, medicīnas māsas, ārsta palīgi, vecmātes, farmaceiti, farmaceitu asistenti), pa vecuma grupām (līdz 35, 35 - 39, 40 - 44, 45 - 49, 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65+)gads
8.29. Veselības aprūpes resursi109Ārstniecības personu skaits, absolūtos skaitļos, uz 10 000 iedzīvotāju

Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti (69 specialitātes), pēc ārstnieciskās darbības veida (kopā, praktizējošie);

Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 9 pilsētām, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, zobārsti, medicīnas māsas, ārstu palīgi, vecmātes, zobārstniecības māsas, zobu higienisti, zobārstu asistenti, farmaceiti, farmaceitu asistenti, radiologa asistenti, funkcionālie speciālisti), pēc ārstnieciskās darbības veida (kopā, praktizējošie)

kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, zobārsti, medicīnas māsas, ārstu palīgi, vecmātes), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie)

gads1
8.29. Veselības aprūpes resursi110Iedzīvotāju skaits uz vienu praktizējošu ārstuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.30. Medicīnas tūrisma dati111Ārzemniekiem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi pēc formasKopā Latvijā, pa valstīm, pēc pakalpojuma formas (ambulators, dienas stacionāra, stacionāra pakalpojums)gads
8.30. Medicīnas tūrisma dati112Ārzemniekiem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi pēc veidaKopā Latvijā, pa valstīm, pēc pakalpojuma veida (11 veidi)gads
8.30. Medicīnas tūrisma dati113Medicīnas tūrisma pacientu skaitsKopā Latvijā, pa valstīm, pēc dzimuma;
Kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
gads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums114Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēdējo 12 mēnešu laikāKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums115Medikamentu lietošana ar vai bez ārsta ieteikumaKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums116Konsultāciju biežums ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu pēdējo četru nedēļu laikāKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums117Konsultācijas ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu-gadāKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums118Alkoholisko dzērienu lietošana pēdējā gada laikāKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums119Ķermeņa masas indekssKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
8.31. Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums120Augļu un dārzeņu lietošanaKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām; pa izglītības līmeņiem; pēc nodarbinātības; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem pa kvintiļu grupāmgads1
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits1Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veidaKopā Latvijāmēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits2Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniemKopā Latvijāmēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits3Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku sadalījums pēc vecuma un pensijas kapitālaKopā Latvijāceturksnis
9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi4Izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs (euro)Kopā Latvijāgads
9.3. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi5Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi (euro)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
9.4. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā6Sociālās aizsardzības izdevumi (pēc ESSPROS klasifikācijas)Kopā Latvijāgads
9.5. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā7Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāPa sociālās aizsardzības shēmām, pa ESSPROS funkcijāmgads
9.6. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai8Darba tirgus politikas pasākumu izdevumiKopā Latvijā, sadalījumā pa izdevumu tipiemgads
9.6. Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai9Darba tirgus politikas pasākumi dalībnieku skaitsKopā Latvijā, pa pasākumu veidiemgads
9.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi10Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemmēnesis
9.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi11Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vidējie apmēriKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemmēnesis
9.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi12Valsts pensijas saņēmēju skaitsKopā Latvijā, pēc piešķirtās pensijas apmēramēnesis
9.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi13Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiemKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemgads
9.8. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti14Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa pabalstu veidiemgads1
9.8. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti15Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa pabalstu veidiemgads1
9.9. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas16Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
9.9. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas17Vietu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
9.9. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas18Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju uzturēšanai saņemtais finansējums (izņemot humāno palīdzību)Kopā Latvijā un sadalījumā pa finansējuma avotiemgads
9.9. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas19Klientu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializētajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, pēc vecuma grupāmgads1
9.9. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas20Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti ar invaliditātiKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, pēc piešķirtās invaliditātesgads1
9.9. Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas21Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju uzturēšanai izlietotais finansējumsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
9.10. Sociāli apdrošinātās personas22Sociāli apdrošināto personu skaitsKopā Latvijāgads
9.10. Sociāli apdrošinātās personas23Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksasKopā Latvijāgads
9.11. Aprūpe mājās24Aprūpējamo personu skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, sadalījumā bērni, pilngadīgās personas, personas ar invaliditāti, pensijas vecuma personasgads1
9.11. Aprūpe mājās25Aprūpētāju skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
9.11. Aprūpe mājās26Aprūpei mājās izlietotais pašvaldības budžeta finansējums (euro)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu27Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu28Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā (tikai tie bērni, kuru aizbildņi ir devuši piekrišanu bērna adopcijai citā ģimenē), audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu29Aizbildņu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu30Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu31Audžuģimeņu skaitsKopā Latvijāgads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu32Audžuģimenēs esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu33Aizgādņu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu34Aizgādnībā esošo personu skaitsKopā Latvijāgads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu35Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu36Bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu37Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu38Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu39Nepilngadīgo personu bez pavadības (trešās valsts valstspiederīgie vai bezvalstnieki) skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, pēc statusa, pēc nodrošinātās ārpusģimenes aprūpes formasgads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu40Pieteikumu skaits, ko bērna interesēs iesniegusi bāriņtiesa ar lūgumu tiesai nodrošināt pagaidu aizsardzību pret vardarbībuKopā Latvijā, pēc pieteikuma pamatojumagads
9.12. Informācija par bāriņtiesu darbu41Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, bērna uzturēšanās ilguma institūcijāgads
9.13. Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību42Personu skaits, kurām attiecīgajā mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statussKopā Latvijāmēnesis
9.13. Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību43Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaitsKopā Latvijā, pa pabalstu veidiemmēnesis
9.13. Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību44Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro)Kopā Latvijā, pa pabalstu veidiemmēnesis
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem1Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētājuKopā Latvijāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem2Nabadzības riska slieksņa ilustratīvās vērtības1 personas mājsaimniecība; mājsaimniecība ar 2 pieaugušie un 2 bērni, kas jaunāki par 14 gadiemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem3Nabadzības riska indekssKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa; pēc mājsaimniecības tipa; pēc vecuma, dzimuma un apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa; pēc pilsonības un vecumagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem4Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiemKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un izglītības līmeņagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem5Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam2004. gada nabadzības riska slieksnis; 2007. gada nabadzības riska slieksnisgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem6Variācija ap nabadzības riska slieksniKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un procentus no mediānasgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem7Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanasKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem, bet ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un ņemot vērā visus sociālos transfertus
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem8Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisaKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem9S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekssKopā Latvijā un pēc vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem10Džini koeficientsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem11Strādājošo nabadzības riska indekssKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma; pēc darba laikagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem12Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībaiKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem13Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitātiKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem14Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, pilsētās kopā, laukos kopā, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, pēc mājsaimniecības tipa, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; kvintiļu grupās, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - zemākā robeža, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - augstākā robeža, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; pēc vecuma, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem15Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs (euro, mēnesī) un struktūra (%)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā; vidēji uz vienu mājsaimniecības locekligads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem16Visu mājsaimniecību rīcība esošo ienākumu sadalījums pa ienākumu grupāmMājsaimniecību ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi deciļu un kvintiļu grupās; mājsaimniecību rīcībā esošie (neto) ienākumi deciļu un kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem17Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem18Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem19Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumusKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem20Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājāmKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem21Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem22Ekonomiskā spriedze (mājsaimniecību īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem23Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tiem mājoklī nav tualetes ar ūdens novaduKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem24Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī nav vannas istabas vai dušasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem25Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī ir pārāk tumšs, maz dienas gaismasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem26Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja, ka tām mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdāsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem27Neapmierinošie mājokļa apstākļi (mājsaimniecību īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem28Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no telefona (ieskaitot mobilo telefonu)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās;pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem29Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no krāsu televizoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem30Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās;pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem31Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem32Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no datoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem33Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 4 precēm)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem34Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 3 precēm, neskaitot vieglo automobīli)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem35Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; pa 5 plānošanas reģioniem; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem36Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem37Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumusKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem38Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājāmKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem39Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem40Ekonomiskā spriedze (iedzīvotāju īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem41Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī nav tualetes ar ūdens novaduKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem42Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī nav vannas istabas vai dušasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem43Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī ir pārāk tumšs, maz dienas gaismasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem44Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja, ka tiem mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos vai grīdāsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem45Neapmierinošie mājokļa apstākļi (iedzīvotāju īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem46Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no telefona (ieskaitot mobilo telefonu)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem47Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no krāsu televizoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem48Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem49Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem50Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no datoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem51Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 4 precēm)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem52Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilgtermiņa preču izmantošanas (vismaz 1 no 3 precēm, neskaitot vieglo automobīli)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem53Materiālās nenodrošinātības indekssKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem54Dziļa materiālā nenodrošinātībaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem55Mājsaimniecību iespējas "savilkt galus kopā"Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem56Mājsaimniecībai nepieciešamais zemākais ienākums, lai spētu "savilkt galus kopā"Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem57Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz troksni no kaimiņu dzīvokļiem, kāpņu telpas, ielas vai āraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem58Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz apkārtējās vides piesārņojumu, putekļiem vai citām vides problēmām dzīvesvietas tuvumāKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem59Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas uz vardarbību un noziedzības līmeni dzīvesvietas apkārtnēKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem60Vidējais istabu skaits mājsaimniecību lietošanāKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem61Istabu skaits uz vienu mājsaimniecības locekliKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem62Mājokļa vidējā platība (m2)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem63Mājokļa veidsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem64Aukstā ūdens apgāde (ūdensvads)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem65Karstā ūdens apgādeKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem66KanalizācijaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem67Tīkla gāzeKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem68Balonu gāzeKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem69Stacionārā elektriskā plītsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem70Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī (euro)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem71Mājokļa izdevumi, procentos pret rīcībā esošiem ienākumiemKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem72Ar mājokli saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situācijuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem73Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli (euro)Kopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem74Mājokļa izdevumi uz mājsaimniecības locekli, procentos pret rīcībā esošo ienākumuKopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem75Veselības stāvokļa pašnovērtējums 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem76Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem77Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem78Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem79Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesli 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem80Mājsaimniecību sadalījumsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc personu skaita mājsaimniecībā;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc bērnu skaita;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc to mājsaimniecību demogrāfiskā tipa;
Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, personu skaits mājsaimniecībā, mājsaimniecības demogrāfiskais tips pēc kvintiļu grupām
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem81Mājsaimniecības locekļi sadalījumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc personas sociālekonomiskā statusa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc vecuma un dzimuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem82Vidējais bērnu skaits (visās mājsaimniecībās)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; kvintiļu grupāsgads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem83Vidējais bērnu skaits (mājsiamniecībās ar bērniem)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; kvintiļu grupāsgads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem84Mājsaimniecību vidējais lielumsKvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem85Minimālā ienākuma līmeņa ilustratīvās vērtības (euro, mēnesī)1 personas mājsaimniecība; 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem86Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem,
kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pēc apdzīvotas platības īpašumtiesību statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem, ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas; pēc mājsaimniecības tipa; pēc zemas darba intensitātes
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem87Vispārēja apmierinātība ar dzīviKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pēc aktivitātes statusa; pēc izglītības līmeņa; iedzīvotāji zem un virs nabadzības riska sliekšņa; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem88Uzticēšanās citiem cilvēkiemKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pēc aktivitātes statusa; pēc izglītības līmeņa; iedzīvotāji zem un virs nabadzības riska sliekšņa; pēc mājsaimniecības tipagads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem881Mājsaimniecības ienākumu izmaiņas Covid-19 krīzes ietekmēKopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem882Mājsaimniecības saņemts valsts vai pašvaldības finansēts atbalsts Covid-19 krīzes pārvarēšanai, tai skaitā veids un apjomsKopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem883Iespējas mājsaimniecības bērnam (6–15 gadi) Covid-19 krīzes laikā mācīties attālināti, tai skaitā pieejams tehniskais nodrošinājumsKopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem884Iespējas Covid-19 krīzes laikā strādāt attālinātiKopā Latvijā; pēc dzimuma un vecumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem885Covid-19 krīzes ietekme uz personas garīgo veselībuKopā Latvijā; pēc dzimuma un vecumagads
10.2. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins89Teritorijas attīstības indekssPa republikas pilsētām un novadiem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri1Kopējais notiesāto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veidagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri2Notiesāto nepilngadīgo personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veidagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri3Notiesāto ārvalstnieku skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma pantagads
11.2. Kriminālā statistika4Valstī reģistrējamie noziedzīgie nodarījumiKopā Latvijā, pēc nodarījuma veidiemgads
11.2. Kriminālā statistika5Personu skaits, kurām izvirzīta apsūdzībaKopā Latvijā, pēc dzimumagads
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija6No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas institūciju skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija7No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijā, gan dzīvesvietāKopā Latvijā, kopā novados, kopā republikas pilsētās un kopā sociālās rehabilitācijas institūcijās pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc identificētām vardarbības formāmgads1
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija8Bērnu pavadoņu skaits no prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijāsKopā Latvijāgads
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija9No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālajai rehabilitācijai izlietotais finansējums (euro)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija10No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālajai rehabilitācijai saņemtais finansējums (euro)Kopā un sadalījumā pa finansējuma avotiemgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās11Pabeigto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās12Neizskatīto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās13Saņemto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās14Pabeigto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās15Neizskatīto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji16Ieslodzīto skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma (nepilngadīgie, pilngadīgie); pēc valstiskās piederības (ārzemnieki); pa ieslodzījuma vietu tipiemgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji17Notiesāto skaitsKopā Latvijā; pēc vecuma (pa atsevišķām vecuma grupām); pēc dzimuma; pēc valstiskās piederības (ārzemnieki, tajā skaitā Eiropas Savienības valstspiederīgi); pēc piespriestā brīvības atņemšana soda termiņa ilguma; pēc soda izciešanas reizēm; pēc īpašām vajadzībāmgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji18Apcietināto skaitsKopā Latvijā; pēc valstiskās piederības (ārzemnieki, tajā skaitā Eiropas Savienības valstspiederīgi); pēc dzimumagads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji19Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaitsKopā Latvijā; komersantu izveidotajās vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpēgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji20Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinātie ieslodzītie ieslodzījuma vietāKopā Latvijā; komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpēgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji21Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienāKopā Latvijāgads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji22Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji23Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomāKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji24Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomāKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji25Valsts probācijas dienestā noslēgto izlīgumu skaitsKopā noslēgto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji26Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzībaKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots bez elektroniskās uzraudzības, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots ar elektronisko uzraudzību, nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji27Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmasKopā Latvijā
Probācijas programmās iesaistīto probācijas klientu skaits. Probācijas klientu un notiesāto skaitu, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas programmas, aprēķina, summējot probācijas klientu un notiesāto skaitu, kuri attiecīgajā periodā ir iesaistīti programmā ar probācijas klientu un notiesāto skaitu, kuri turpina dalību programmā no iepriekšējā gada
gads
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika28Ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika29Ugunsgrēkos cietušo un bojā gājušo cilvēku skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma un vecumagads1
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika30Ugunsgrēkos bojā gājušie un cietušie bērniKopā Latvijā, pēc dzimumagads
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika31Ugunsgrēki objektosKopā Latvijā, Rīgā, pa objektiemgads
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika32Kūlas ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika33Glābšanas darbu skaitsKopā Latvijā, pa notikuma veidiemgads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika34Ceļu satiksmes negadījumu skaitsKopā Latvijāceturksnis
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika35Bojā gājušo un ievainoto skaitsKopā Latvijā; pēc vecuma; pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji); pēc transportlīdzekļa statusagads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika36Ceļu satiksmē cietušo bērnu skaitsKopā Latvijā, pa vecuma kategorijāmgads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika37Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaitsKopā Latvijā; pa republikas pilsētām un novadiem, pa novada pagastiemgads1
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika38Ceļu satiksmes negadījumu skaits ar cietušajiem sadalījumā pēc to notikuma vietasKopā Latvijā; pēc notikuma vietas (Rīga, pārējās pilsētas, apdzīvota vieta, valsts autoceļi, cita vieta)gads1
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika39Vadītāju alkohola reibumā izraisītie negadījumu skaitsKopā Latvijāgads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika40Ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto vieglo automobiļu vadītāju skaitsKopā Latvijā, pēc vadītāju vecuma un stāžagads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika41Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu izmaksas (milj. euro)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem42Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiemKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem43Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotā un nosūtītā informācija tiesību aizsardzības iestādēm; nosūtīto dokumentu skaita sadalījums pēc adresātiemKopā Latvijā; pa adresātiem un uzskaitījumā pēc uzsāktajiem kriminālprocesiem (arī kriminālprocesiem pievienotajiem)gads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem44Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu skaitsKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem45Ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (euro) un cita iesaldētā mantaKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem46Materiālu sagatavošana - Finanšu izlūkošanas dienestā, kuros figurē darījumu shēmas ar lielu iesaistīto personu skaitu (20 – 50 un vairāk juridiskās vai fiziskās personas) un darījumu shēmās figurē lielas naudas summas (miljons euro un vairāk)Kopā Latvijā; materiālus skaits ar pazīmi "miljonu lieta" un materiālu skaits ar pazīmi "shēma"gads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem47Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumuKopā Latvijā; no likuma subjektiem saņemto ziņojumu skaits, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumu, kā arī sankciju apiešanu vai to mēģinājumugads
12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)1Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitsKopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem;
pa republikas pilsētām un novadiem;
NACE 2.red. sadaļu, 2 zīmju un 4 zīmju līmenī;
pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 2010 metodoloģijas (S12; S13; S14 un S15)
gads1,2
12.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības2Vietējo vienību skaitsKopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem;
pa republikas pilsētām un novadiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
gads1,2
12.3. Uzņēmumu grupu skaits3Uzņēmumu grupu skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa valstīmgads
12.3. Uzņēmumu grupu skaits4Uzņēmumu skaits uzņēmumu grupāsKopā Latvijā, pa uzņēmumu grupu veidiemgads
13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos1Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 3 zīmju līmenī. NACE 2.red. no G līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 3 zīmju līmenī tikai par rādītājiem Uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām un nodarbināto personu skaits);
pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, 2 zīmju līmenī;
pa republikas pilsētām NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa, sadaļu līmenī;
pēc zināšanu un tehnoloģiskās intensitātes
NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai, un 95. nodaļa
gads1
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos2Darbības veida vienību skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos3Bruto segums precēm tālākpārdošanai,
bruto kapitālieguldījumi zemes gabalos,
bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās,
bruto kapitālieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē,
bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās,
kustamu kapitālieguldījumu preču pārdošana
Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz E sadaļai un G sadaļa, 4 zīmju līmenī - rādītājam Bruto segums precēm tālākpārdošanai, pārējiem rādītājiem Kopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz E sadaļai, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos4Darbinieku nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+ ; NACE 2.red. no B līdz F sadaļai, 3 zīmju līmenī)
gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos5Enerģētikas produktu iepirkumiKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz C sadaļai, 4 zīmju līmenīgads
13.3. Ikgadējā uzņēmumu statistika par centrālo banku un kredītiestādēm6Uzņēmumu skaits, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2.red. 64.11 un 64.19 klasegads
13.4. Ikgadējā uzņēmumu statistika apdrošināšanas pakalpojumu un pensiju fondu jomā7Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2.red. 65. nodaļagads
13.5. Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā)8Uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, bruto ieguldījumi materiālās lietās, nodarbināto personu skaitsKopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz J un no L līdz N sadaļai un S95 2 zīmju līmenī , kontrolējošo valstu dalījumsgads
13.6. Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs)9Uzņēmumu skaits, apgrozījums, nodarbināto personu skaitsNACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai 2 zīmju līmenī, sadalījumā pa valstīmgads
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji10Jaunizveidoti uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji11Likvidēti uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji12Darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji13Likvidēti darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji14Jaunizveidoti darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji15Straujas izaugsmes uzņēmumi pēc strādājošo skaita; apgrozījuma pieaugumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
13.7. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji16Jaunizveidoti straujas izaugsmes uzņēmumi (gazeles) pēc strādājošo skaita; pēc apgrozījuma pieaugumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2.red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai burta līmenīgads1
14. Darba samaksas statistika
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)1Nodarbināto skaita indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemceturksnis

14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)

2

Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:

neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;

kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiem

ceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)3Nodarbināto skaita indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. F sadaļas līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)4Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. F sadaļas līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)5Nodarbināto skaita indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N, L sadaļas burta līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)6Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N, L sadaļas burta līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss7

Darbaspēka izmaksu indeksi un to pārmaiņas:

neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadus;

kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

neizlīdzinātu, sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;

neizlīdzinātu un kalendāri izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu

Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. no B līdz S sadaļas burta līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss8Vienas stundas darbaspēka izmaksasKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss9Darbaspēka izmaksas un to struktūra (sabiedriskajā, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.3. Darba samaksas pārmaiņas centrālās valdības iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam10Centrālās valdības iestāžu darbinieku atlīdzības indekssCentrālās valdības iestādēsgads
14.3. Darba samaksas pārmaiņas centrālās valdības iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam11Darbinieku skaits centrālās valdības iestādēsCentrālās valdības iestādēsgads
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks12Aizņemto darbvietu skaits (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa profesiju pamatgrupāmceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks13Aizņemto darbvietu skaits (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks14Aizņemto darbvietu skaits (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100, sabiedriskajā, vispārējās valdības sektorā, privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=100)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks15Aizņemto darbvietu skaits pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red.sadaļu un 2 zīmju līmenī1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks16Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sabiedriskajā un privātajā sektorāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem; pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu līmenī; pa profesiju pamatgrupām1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks17Apmaksāto un nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks18Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks19Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100, sabiedriskajā, vispārējās valdības sektorā, privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=100)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks20Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, pa novada pagastiemgads 2
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2020. gadu21Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairākKopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE burtu, 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2020. gadu22Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesīKopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE burtu, 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2020. gadu23Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar dabinieku skaitu 10 un vairākKopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE burtu, 2 zīmju līmenīgads
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa24Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un pārmaiņas:
pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības sektorā sadalījumā pa apkšsektoriem, privātajā sektorāceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa25Strādājošo mēneša vidējā darba samaksaKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa26Strādājošo regulārā vidējā darba samaksa mēnesī un nostrādātā stundāKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa27Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem1.-2.ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem) 1, 3.-4.ceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem) 2
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa28Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātā sektora komersantos ar nodarbināto skaitu >=100)Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa29Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenī1.-2.ceturksnis 1, 3.-4.ceturksnis 2
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa30Strādājošo reālā darba samaksa un pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijāceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa31Sieviešu un vīriešu mēneša vidējā darba samaksa un tās atšķirības (pārskata gada 1.ceturksnī)Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa32Sieviešu un vīriešu vidējās darba samaksas stundā atšķirības (pārskata gada oktobrī saskaņā ar ES metodoloģiju)Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā; pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu līmenī; pēc darba laika; pa vecuma grupāmgads
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem33Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiemKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā; pēc pamatdarbības NACE 2.red. sadaļu līmenī; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasmēnesis
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem34Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem pēc darba devēja biroja vai pamatdarbības adreses, pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adresesmēnesis 1,2
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem35Darba ienākumu deciles un mediānaKopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorāgads
15. Nodarbinātības statistika
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums1Nodarbināto iedzīvotāju skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma (vecuma grupā 15-74)mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums2Bezdarbnieku skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma (vecuma grupā 15-74)mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums3Bezdarba līmenisKopā Latvijā, pēc dzimuma (vecuma grupā 15-74)mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums4Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums5Iedzīvotāji pēc nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un bezdarba līmeņaKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupās (15-89, 15-74, 15-64)ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums6Iedzīvotāji pēc ienākumu veidaKopā Latvijā, pa ienākumu veidiemceturksnis, gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums7Ekonomiski aktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņaceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums8Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc darba slodzes un nepilna darba laika iemesliem;
kopā Latvijā, pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā;
kopā Latvijā, vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbinātības statusa
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums9Darbinieki pēc mēneša neto samaksas lieluma pamatdarbāKopā Latvijā, pa neto samaksas grupāmceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums10Blakusdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc nostrādātā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums11Personas, kuras meklēja darbuKopā Latvijā, pēc dzimuma un statusaceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums12BezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc darba meklēšanas ilguma
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums13Bezdarba līmenisKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74)ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums14Bezdarbnieki ar darba pieredziKopā Latvijā, pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma; kopā Latvijā, pa profesiju grupām;
kopā Latvijā, pēc bez darba pavadītā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums15Ekonomiski neaktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc statusa;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums16Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi)Kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma vecuma grupās 15-74, 15-64;
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-74, 15-64; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-74, 15-64
gads1
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums17Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmeņaKopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59,60-64, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74);
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, vecuma grupās 15-74, 15-64; pilsētās kopā, laukos kopā, vecuma grupās 15-74, 15-64, latvieši un citas tautības vecuma grupās 15-74, 15-64
gads1
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums18Ekonomiski aktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums19Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, normālu un nepilnu laiku nodarbinātie;
pa 6 statistikajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nostrādātā laika;
kopā Latvijā, pēc dizmuma, netipiskā darba veida;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads1
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums20Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbināto statusagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums21Blakusdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums22DarbiniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba līguma veida;
kopā Latvijā, NACE 2.red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc mēneša neto samaksas lieluma pamatdarbā; kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums23Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, NACE 2 red. sadaļu līmenī un pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums24BezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba meklēšanas ilguma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums25Bezdarbnieki ar darba pieredziKopā Latvijā, pēc dzimuma, darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc saimniecisko darbību veidu grupām (NACE 2.red. sadaļu līmenī ) pēdējā darba vietā;
kopā Latvijā, pēc profesijas pamatgrupas;
kopā Latvijā, pēc laika, kas pavadīts bez darba, un pēc dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums26Ilgstošie bezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-74, 15-64)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums27Ekonomiski neaktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc statusa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā; pēc izglītības līmeņa un dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums28Personas, kuras nemeklēja darbuKopā Latvijā, pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums29Iedzīvotāju izglītībaKopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma; kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības; iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām (25-34, 35-54, 55-64, 25-64), pēc dzimuma; iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma; kopā Latvijā pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pilsētās kopā, laukos kopā: mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pēc dzimuma
gads1
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums30Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvarsKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums31Jaunieši (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), kuri pārtraukuši mācībasKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums32Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kas vēlas strādāt vairākKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa, pa vecuma grupām (15-74, 25-74)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums33Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklēKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa, pa vecuma grupām (15-74, 25-74)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums34Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsāktKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa, pa vecuma grupām (15-74, 25-74)gads
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji35Reģistrēto bezdarbnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc izglītības līmeņa, pēc bezdarba ilgumamēnesis1,2
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji36Reģistrētā bezdarba līmenisKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiemmēnesis1,2
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos37Piešķirts bezdarbnieka statuss (skaits)Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, mērķa grupāmmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos38Zaudēts bezdarbnieka statuss (skaits)Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma, mērķa grupāmmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos39Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu vai apmācību ar kuponu metodiKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos40Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (KPP īsie pasākumi)Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos41Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši neformālo apmācību vai neformālo apmācību ar kuponu metodiKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos42Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos noteiktām personu grupāmKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos43Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos44Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Praktiskā apmācība"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos45Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanaiKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos46Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos47Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību "Atbalsta pasākumi ilgstošajiem bezdarbniekiem"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos48Reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijasKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
15.3. Izvērstā statistika par reģistrētā bezdarba situāciju Latvijā un reģionos49Citu personu (nestrādājošie, strādājošie, izglītojamie, izglītojamo vecāki) skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijasKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis1
16. Lauksaimniecības statistika
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās1Lauksaimniecības produkcijas indeksi salīdzināmās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā augkopība un lopkopībagads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās2Lauksaimniecības produkcijas vērtība faktiskās cenāsKopā Latvijāgads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās3Lauksaimniecības produkcijas vērtības struktūraKopā Latvijā pa produktu veidiem (13 pozīcijas)gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība4Lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība5Lauksaimniecības kultūru sējumu platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa graudaugu kultūrām; pākšaugi; rapsis; kartupeļi; dārzeņi; ilggadīgo zālāju siensgads1
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība6Lauksaimniecības kultūru sējumu platībaKopā Latvijā, pa kultūrāmgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība7Lauksaimniecības kultūru kopražaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa graudaugu kultūrām; pākšaugi; rapsis; kartupeļi; dārzeņi; ilggadīgo zālāju siensgads1
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība8Lauksaimniecības kultūru kopražaKopā Latvijā, pa kultūrāmgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība9Lauksaimniecības kultūru vidējā ražībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa graudaugu kultūrām; pākšaugi; rapsis; kartupeļi; dārzeņi; ilggadīgo zālāju siensgads1
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība10Lauksaimniecības kultūru vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrāmgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība11Augkopības produktu ražošana uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa kultūrām - graudi, kartupeļi, dārzeņi, augļi un ogasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība12Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar graudaugu sējumiem, graudaugu sējumu platība un vidējā ražībagads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība13Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu ražībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar graudaugu sējumiem, graudaugu sējumu platībasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība14Lauku saimniecību grupējums pēc kartupeļu stādījumu platībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar kartupeļu stādījumiem, kartupeļu stādījumu platība un vidējā ražībagads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība15Lauku saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar kartupeļu stādījumiem, kartupeļu stādījumu platībasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība16Lauku saimniecību grupējums pēc rapša sējumu platībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar rapša sējumiem, rapša sējumu platībagads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība17Augļu koku un ogulāju (ieskaitot zemenes) stādījumu platība, kopraža un vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrām - ābeles, bumbieres, smiltsērkšķi, cidonijas, plūmes, ķirši, jāņogas, upenes, ērkšķogas, aronijas, avenes, krūmmellenesgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība18No kopējiem augļu un koku stādījumiem platības tirgumKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība19Siltumnīcu (stikla, plēvju) izmantojamā platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība20Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijā; pavisam, tai skaitā pa kultūrām - tomāti, gurķi, salāti, pārējie dārzeņigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība21Ražotas zemenes visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un pārdošana (platības, pārdotie apjomi)22Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšanas platībasKopā Latvijā, atklātā lauka, apsildāmo, neapsildāmo siltumnīcu un ar plēvi apklātās platībās (tai skaitā griešanai paredzēto ziedu, ziemciešu stādu, podu puķu)gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un pārdošana (platības, pārdotie apjomi)23Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla produkcijas pārdošanaKopā Latvijā, pārdoti ziedi (grieztie ziedi, podu puķes), puķu dēsti (ziemcietes, viengadīgās puķes, divdadīgās puķes), dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku un ogulāju stādi pa galvenām sugāmgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits24Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, slaucamās govis, cūkas, aitas, mājputnigads1
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits25Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa lauksaimniecības dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, truši, mājputni, bišu saimes, pēc dzimuma un pa vecuma grupāmgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits26Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, nosacītās mājlopu vienībāsKopā Latvijā, pa galvenajām dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas un kazas, zirgi, truši, mājputnigads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits27Lauku saimniecību grupējums pēc liellopu un slaucamo govju skaitaKopā Latvijāgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits28Lauku saimniecību grupējums pēc cūku un sivēnmāšu skaitaKopā Latvijāgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits29Lauku saimniecību grupējums pēc aitu un kazu skaitaKopā Latvijāgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits30Lopkopības intensitāte (lauksaimniecības dzīvnieku skaits un galveno lopkopības produktu ražošana uz 100 ha platību)Kopā Latvijāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana31Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošanaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
16.6. Lopkopības produktu ražošana32Lopkopības produktu ražošanaKopā Latvijā, gaļa pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu; piens; olas; vilna; medusgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana33Lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana34Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte (vidējais izskaukums no 1 govs, olu ieguve no 1 dējējvistas, vilnas nocirpums no 1 aitas)Kopā Latvijāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana35Iegūta gaļa (kautsvarā) kautuvēs (tūkst. t)Kopā Latvijā; pa veidiem - liellopu un teļu, cūkas, aitu un kazu, putnu, pārējāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana36Iegūta gaļa (kautsvarā) kopā (tūkst. t)Kopā Latvijā; pa veidiem - liellopu un teļu, cūkas, aitu un kazu, putnu, pārējāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana37Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošanaKopā Latvijāceturksnis
16.7. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē38Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta visu veidu gaļa (kautsvarā) kautuvēsKopā Latvijā, pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu, pārējāmēnesis
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)39Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 lauksaimniecības dzīvnieka gadāKopā Latvijā, pa lauksaimniecības dzīvnieku veidiemgads
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)40Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 bišu saimes gadāKopā Latvijāgads
16.8. Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)41Vidējā standarta izlaide (produkcija) no 1 haKopā Latvijā, pa kultūraugu veidiemgads
16.10. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)42Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognozeKopā Latvijā; pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi)mēnesis (maijs novenbris)
16.11. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)43Kultūraugu ražu prognozeKopā Latvijā,pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi)mēnesis (maijs novembris)
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes44Prognozētā bruto iekšzemes produkcija liellopiem (nokautie lopi un neto eksports)Kopā Latvijā

pusgads

16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes45Prognozētā bruto iekšzemes produkcija cūkām (nokautie lopi un neto eksports)Kopā Latvijāceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirktais apjoms46Iepirkti graudi, pākšaugi un rapsisKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, pārtikas kvieši, rudzi, pārtikas rudzi, griķi, mieži, alus mieži, auzas, pārtikas auzas, tritikāle; pākšaugi un rapsisceturksnis, gads
16.14. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana47Iestrādāti minerālmēsli, tai skaitā slāpekļa, fosfora, kālija uz 1 ha sējumu kopplatības (pārrēķinot 100% augu barības vielās)Kopā Latvijā, pa galvenām lauksaimniecības kultūrām - graudaugiem, kartupeļiem, tehniskām kultūrām, dārzeņiem, lopbarības - zaļbarības kultūrāmgads
16.14. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana48Iestrādāti organiskie mēsli (uz 1 ha sējumu kopplatības)Kopā Latvijāgads
16.14. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana49Iestrādāts kaļķošanas materiāls (uz 1 ha sējumu kopplatības)Kopā Latvijāgads
16.15. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana50Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībaKopā Latvijā, pa izmantošanas veidiemgads
16.16. Informācija par lauku saimniecību skaitu un vidējo lielumu51Lauku saimniecību skaits un vidējais lielumsKopā Latvijāgads
16.17. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību52Bioloģiskās lauksaimniecības kultūru sējumu platībasInformācija par bioloģisko graudaugu, pākšaugu, kartupeļu, eļļas augu, dārzeņu, ilggadīgo zālāju, pļavu un ganību, augļu dārzu un ogulāju, zemeņu, segto platību un pārējo kultūru platībāmgads
16.17. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību53Bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju skaitsKopā Latvijāgads
16.18. Piena produktu ražošana54Piena produktu (pārtikas piens, krējums, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, sviests un pārējie dzelteno tauku produkti, siers) ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos55Piena produktu (pārtikas piens, paniņas, krējums, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, sviests un pārējie dzelteno tauku produkti, siers kopā, nogatavināts siers, svaigais siers) ražošanaKopā Latvijāgads
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos56Piena produktu (pārtikas piens, paniņas, krējums, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, sviests un pārējie dzelteno tauku produkti, siers kopā, nogatavināts siers, svaigais siers) ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos57Piena produktu (pārtikas piens, paniņas, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, siers kopā, nogatavināts siers, svaigais siers) ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos58Krējuma, sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanas procesā atgūtais vājpiensKopā Latvijāgads
16.21. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi59Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomiKopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēmgads
16.22. Augkopības produktu bilances (graudaugi, eļlas augi)60Graudaugu bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņš (pārtikai, rūpnieciskai pārstrādei, lopbarībai, sēklai, zudumi)Kopā Latvijā, kopā un pa graudaugu kultūrām (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza, pārējie graudaugi)gads
16.22. Augkopības produktu bilances (graudaugi, eļlas augi)61Eļļas augu bilance: ražošana, imports, eksports, krājumi un to izmaiņas, patēriņš (eļļas ieguvei, sēklai, zudumi)Kopā Latvijā, pa eļļas augu kultūrām (rapša un ripsis sēklas, saulespuķu sēklas, sojas pupiņas)gads
16.23. Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)62Gaļas bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņšKopā Latvijā, pa gaļas veidiem (liellopu gaļa, cūkgaļa, putnu gaļa)gads
16.23. Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)63Piena bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņš, tai skaitā patēriņš lopbarībaiKopā Latvijāgads
16.23. Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)64Olu bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņšKopā Latvijāgads
16.24. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte65Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzumsKopā Latvijā, saimniecību līmenīmēnesis
16.24. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte66Iepirktā piena cenaKopā Latvijāmēnesis
16.24. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte67Piena ražotāju un pārstrādātāju skaitsKopā Latvijāmēnesis
16.25. Svaigpiena tiešā tirdzniecība68Saražotie un pārdotie piena produkti tiešajā tirdzniecībāKopā Latvijā, informācija par pārdotu svaigpienu, sviestu, sieru, biezpienu, rūgušpienu, jogurtu, krējumu, piena eksportugads
16.26. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana69Kautie lauksaimniecības dzīvniekiKopā Latvijā pa galvenajām sugām - liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, putni, trušimēnesis
16.27. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits70Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi un citi grupveida dzīvnieki (mājputni, truši, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki, savvaļas putni, bišu saimes)1. pusgads1 , 2.pusgads2
16.27. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits71Lauksaimniecības produktu ražotāju skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa galvenajām dzīvnieku sugām1. pusgads1 , 2.pusgads2
16.27. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits72Bioloģisko lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi un citi grupveida dzīvnieki (mājputni, truši, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki, savvaļas putni, bišu saimes)1. pusgads1 , 2.pusgads2
16.29. Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves73Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves pa veidiemKopā Latvijā skaits pa sugām pēc dzīvnieku turēšanas veida, kūtsmēslu uzglabāšanas veida, mēslošanas līdzekļu izmantošanas veida, kūtsmēslu izkliedēšanas veidapusgads
17. Mežsaimniecības statistika
17.1. Informācija par koku ciršanu1Koku ciršanas apjomi, ha un m3Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugāmgads1
17.2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi2Meža ugunsgrēkos izdegušās platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiemgads1
17.2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi3Meža ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1
17.2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi4Meža ugunsgrēku nodarītie zaudējumi (euro)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1
17.3. Meža atjaunošana5Atjaunotās meža platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugāmgads1
17.4. Mežaudžu bojājumi6Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiemgads1
17.5. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits7Nomedīto dzīvnieku skaits medību sezonā (tūkst.)Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugāmgads
17.5. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits8Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.)Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugāmgads
17.6. Informācija par inventarizētajiem mežiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos vides un dabas resursu aizsargjoslās9Dabas aizsardzības mežu platības (ha)Kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiemgads
17.7. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem10Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenasKopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem

pusgads

17.8. Vidējās mežsaimniecības izmaksas11Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksasKopā Latvijāgads
17.8. Vidējās mežsaimniecības izmaksas12Mežizstrādes vidējās izmaksasKopā Latvijāgads
17.9. Inventarizēto mežu dati13Inventarizēto mežu datiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1
17.9. Inventarizēto mežu dati14Meža zemes platību sadalījums pa zemes kategorijām (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1
17.9. Inventarizēto mežu dati15Mežaudžu vecumstruktūraKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1
17.9. Inventarizēto mežu dati16Meža platības sadalījumā pa valdošajām koku sugām (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1
17.9. Inventarizēto mežu dati17Mežaudžu krāja (m3)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1
17.10. Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)18Ieaudzētas meža platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1
17.11. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana19Sēklu un sēklu vienību ražošana valstī (hl, kg)Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugāmgads
17.11. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana20Stādāmā materiāla un augu daļu ražošana valstī (milj.gab.)Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugāmgads
17.12. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi inventarizētajos mežos21Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (ha)Kopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiemgads
17.13. Meža platība22Meža platība (ha)Kopā Latvijā pa meža zemes lietošanas veidiem meža apsaimniekošanā; pēc īpašuma formas; pa koku sugām; pa vecuma grupām; pa meža tipu grupāmgads
17.14. Koksnes krāja23Koksnes krāja (m3)Kopā Latvijā; pa koku sugām; pēc īpašuma formasgads
18. Zivsaimniecības statistika
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža1Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža2Galvenā kuģa dzinēja jaudaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža3Kuģa tonnāžaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem4Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguveKopā Latvijā; pa sugām (brētliņas, reņģes, mencas), vēžveidīgie un moluski;
kopā Latvijā, pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
gads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem5Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniemKopā Latvijā; pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcīceturksnis, gads
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena6Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaKopā Latvijā; pa sugām, pa Latvijas ostām: Salacgrīva, Kuiviži, Skulte, Rīga, Mērsrags, Roja, Ventspils, Pāvilosta, Liepājagads
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena7Izkrauto zivju vidējā cenaKopā Latvijā; pa sugāmgads
18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana, ekonomiskie rādītāji)8Pārdotas zivis un vēžveidīgie akvakultūrāKopā Latvijā: pa zivju sugām (karpas, karūsas, līdakas, līņi, varavīksnes foreles, stores)gads
18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana, ekonomiskie rādītāji)9Zivju un vēžveidīgo mazuļu audzēšana akvakultūrāKopā Latvijā: pa zivju sugām (līdakas, līņi, zandarti, foreles); dabisko ūdens resursu atjaunošanai; akvakultūras vajadzībāmgads
19. Rūpniecības statistika
19.1. Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācija1Saražotās rūpniecības produkcijas realizācijaKopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums;
kopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas 10 zīmju līmenī
gads
19.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss2Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis, gads
19.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss3Rūpniecības apgrozījuma indeksi, tai skaitā vietējā tirgus, eksporta, eirozonas, ārpus eirozonas: neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
19.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums4Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums, tai skaitā vietējais tirgus, eksportsKopā Latvijā, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenīceturksnis
20. Enerģētikas statistika
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)1Dabasgāzes imports un patēriņšKopā Latvijā: imports, krājumu izmaiņas, patēriņšmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)2Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsKopā Latvijāmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)3Elektroenerģijas ražošana, imports,eksports un patēriņšKopā Latvijā: pa HES, pa VES, imports un eksports, piegāde iekšējam tirgummēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)4Cieto kurināmo (kūdra, akmeņogles) ražošana, imports un patēriņšKopā Latvijāmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)5Naftas produktu (dīzeļdegviela, mazuts) bunkurēšanaKopā Latvijā: pa naftas produktiem, kurus bunkurēmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)6Naftas produktu imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņš

Kopā Latvijā: pa naftas produktu veidiem

mēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)7Naftas produktu drošības rezervesKopā Latvijā: pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)8Dabasgāzes piegāde patērētājiemKopā Latvijā: NACE 2.red. 2 zīmju līmenīgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)9Elektroenerģijas patēriņšKopā Latvijā: NACE 2.red. 2 zīmju līmenīgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)10Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiemKopā Latvijā, sadalījumā pa hidroelektrostacijām (HES), vēja elektrostacijām (VES), biomasas, biogāzes elektrostacijām un koģenerācijas stacijāmgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)11Katlu māju skaitsKopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pēc uzstādītās siltumenerģijas jaudas un saražotās siltumenerģijasgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)12Katlu māju skaitsKopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās siltumenerģijas jaudasgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)13Katlu māju skaitsKopā Latvijā: katlu mājās saražotā siltumenerģija un tās ražošanai izlietotais kurināmais pa resursu veidiemgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)14Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pēc elektriskās jaudas un atbilstoši saražotā elektroenerģija un siltumenerģijagads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)15Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās elektriskās un siltumenerģijas jaudasgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)16Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija un siltumenerģija un tam patērētai kurināmais pa resursu veidiemgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)17Siltumenerģijas bilanceKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, saražotā siltumenerģija, zudumi, abonentiem piegādātā siltumenerģija, katlumāju un koģenerācijas staciju skaits un jaudagads1
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)18Kurināmā patēriņš pa saimnieciskās darbības veidiemKopā Latvijā, kurināmā patēriņš uzņēmumu katlu mājās un koģenerācijas stacijās pa saimnieciskās darbības veidiem NACE 2.red.(izņemot nodaļu 35) 2 zīmju līmenīgads
20.3. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus indikatori19Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus indikatoriKopā Latvijā, uzņēmumu skaits, kas ražo vismaz 5% no Latvijā saražotās elektroenerģijas; uzņēmumu skaits, kuru uzstādītā jauda ir vismaz 5% no Latvijā uzstādītās elektroenerģijas jaudas; gada laikā uzstādītas jaunas elektroenerģijas jaudas; elektroenerģijas tirgotāju skaits, dabasgāzes tirgotāju skaitsgads
20.4. Dabasgāzes vidējās cenas20Dabasgāzes vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.4. Dabasgāzes vidējās cenas21Dabasgāzes vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 3 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas22Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas23Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas24Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas25Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā: elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem, izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupām

pusgads

20.6. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā26Atjaunojamās enerģijas īpatsvarsKopā Latvijā, atjaunojamās enerģijas (AER) īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā; AER īpatsvars transporta sektorā; AER apsildei un dzesēšanai, elektroenerģijas patēriņāgads
20.7. Latvijas energobilance27Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; ražošana pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija - HES, VES, SES)gads
20.7. Latvijas energobilance28Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; imports un eksports pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance29Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; bunkurēšana pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela)gads
20.7. Latvijas energobilance30Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; krājumu izmaiņas pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biodegviela)gads
20.7. Latvijas energobilance31Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; kopējais patēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance32Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā patērētais pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela)gads
20.7. Latvijas energobilance33Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā saražotais pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija - koģenerācijas stacijās un elektrostacijās)gads
20.7. Latvijas energobilance34Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; zudumi pa energoresursu veidiem (dabasgāze, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance35Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze (kopā un atsevišķi biometāns), biodegviela (piejaukumā un 100% biodegviela), siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance36Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš rūpniecībā (NACE sadaļas B, C, F) pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija,elektroenerģija), NACE sadaļās B un C 2-zīmju līmenī.gads
20.7. Latvijas energobilance37Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš transportā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance38Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš citās nozarēs pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance39Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš mājsaimniecībās pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance40Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš lauksaimniecībā, mežsaimniecībā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance41Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš zivsaimniecības nozarē pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.9. Naftas produktu drošības rezerves42Naftas produktu rezervju apjomsKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.10. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana43Naftas produktu patēriņšKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.10. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana44Naftas produktu ražošanaKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.12. Kopējā valsts un tautsaimniecības nozaru un sadaļu energointensitāte45Kopējā valsts un tautsaimniecības nozaru un sadaļu energointensitāteKopā Latvijā , NACE nozaru un sadaļu līmenīgads
20.13. Primāro energoresursu patēriņš un enerģijas galapatēriņš atbilstoši Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībām46Primāro energoresursu patēriņš un enerģijas galapatēriņš atbilstoši Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībāmKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā; rūpniecībā; būvniecībā; transportā; komerciālajā un pakalpojumu sektorā; mājsaimniecībās; lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībāgads
21. Būvniecības statistika
21.1. Būvniecības produkcijas apjoma indekss1Būvniecības produkcijas indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE F - burta 2 un 3 zīmju līmenī, NACE 42 4 zīmju līmenīceturksnis, gads
21.2. Būvatļauju skaits2Būvatļauju skaits, kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētā platība, tai skaitā jaunbūvēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa būvju veidiem4.ceturksnis1, 1.-3.ceturksnis1,2, gads1
21.2. Būvatļauju skaits3Būvatļauju skaita indekss jaunbūvēm, kurās uzsākti būvniecības darbi: neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu
Kopā Latvijā, pa būvju veidiemceturksnis, gads
21.3. Jaunu dzīvojamo un nedzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā4Ekspluatācijā pieņemtas jaunas dzīvojamās ēkas (tai skaitā viena dzīvokļa mājas, ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaits divu un vairāku dzīvokļu jaunuzbūvētajās mājās) un to platība, jaunu nedzīvojamo ēku platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām, pa būvju veidiem4.ceturksnis1, 1.-3.ceturksnis1,2, gads1
21.4.Būvniecības produkcijas apjomi5Būvniecības produkcijas izlaide (tai skaitā jaunās būvniecības un ārpus Latvijas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms)Kopā Latvijā, NACE F burta, 2 un 3 zīmju līmenī, NACE 42 4 zīmju līmenī; ēku būvniecība pa būvju veidiemceturksnis
22. Investīciju statistika
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā1Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā2Izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā3Izdevumi investīcijām valsts autoceļos (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā4Valsts autoceļu uzturēšanas izdevumi (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā5Vispārējie izdevumi valsts autoceļos (tūkst.euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā6Izdevumi investīcijām pašvaldību autoceļos un ielās (tūkst.euro)Kopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētāmgads 1,2
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā7Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumi (tūkst.euro)Kopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētāmgads 1,2
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā8Vispārējie izdevumi pašvaldību autoceļos un ielās (tūkst.euro)Kopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētāmgads1,2
22.2.1. Bruto kapitālieguldījumi9Bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumos; bruto ieguldījumi pamatlīdzekļos; bruto ieguldījumi ēkās, būvēs un celtnēs; bruto ieguldījumi zemesgabalos; bruto ieguldījumi tehnoloģiskās iekārtās, ierīcēs un mašīnās; bruto ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļosKopā Latvijā, NACE 2.red. no A līdz S sadaļai, NACE 2.red. C sadaļa 2 zīmju līmenīceturksnis
22.2.2. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi10Bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumos; bruto ieguldījumi pamatlīdzekļos; bruto ieguldījumi ēkās, būvēs un celtnēs; bruto ieguldījumi zemesgabalos; bruto ieguldījumi tehnoloģiskās iekārtās, ierīcēs un mašīnās; bruto ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2.red. no A līdz S sadaļu līmenīgads1
23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
23.1. Pakalpojumu apgrozījuma indeksi1Pakalpojumu apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. H, I, J, L, M (izņemot 701,72,75), N, R, S, sadaļas 2 zīmju līmenīmēnesis (H, I, J, L, M, N), ceturksnis (R, S)
23.2. Pakalpojumu produkcijas indeksi2

Pakalpojumu apgrozījuma indeksi:

neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;

kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Kopā Latvijā, NACE 2.red. H, I, J, L, M (izņemot 701, 72 un 75), N sadaļas 2 zīmju līmenī

mēnesis
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi3Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 47. nodaļa 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi4Mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 47. nodaļa 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi5Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 45. nodaļa pa pozīcijām (45, 451+453+454, 452)mēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi6Automobiļu un motociklu tirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 45. nodaļa pa pozīcijām (45, 451+453+454, 452)mēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi7Vairumtirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2.red. 46. nodaļa 3 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi8

Vairumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:

neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;

sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;

kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Kopā Latvijā, NACE 2.red. 46. nodaļa 3 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.4. Mazumtirdzniecības apgrozījums9Mazumtirdzniecības kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiemKopā Latvijā, NACE 2.red. 47. nodaļa pa atsevišķiem grupējumiem un 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis
23.5. Automobiļu un motociklu tirdzniecības un remonta uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiem10Automobiļu un motociklu tirdzniecības un remonta uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pa produktiemKopā Latvijā, NACE 2.red. 45. nodaļa 4-zīmju līmenī, CPA 45.nodaļa 2-zīmju līmenī.reizi piecos gados
24. Transporta statistika
24.1. Dzelzceļa transporta darbība1Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)mēnesis, ceturksnis
24.1. Dzelzceļa transporta darbība2Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie);
kopā Latvijā, pa preču grupām, konteineros;
kopā Latvijā, pa bīstamo kravu kategorijām;
kopā Latvijā, starptautiskie kravu pārvadājumi pa valstīm
gads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība3Kravu apgrozība dzelzceļa transportā (tkm)Kopā Latvijāceturksnis
24.1. Dzelzceļa transporta darbība4Kravu apgrozība dzelceļa transportā (tkm)Kopā Latvijā pa preču grupām, pa bīstamo kravu kategorijām, satiksmes veidiem, konteineriemgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība5Dzelzceļa ritošā sastāva skaitsKopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība6Sliežu ceļu garums (km)Kopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība7Pārvadāti pasažieri ar dzelzceļa transportu (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība8Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (pasažierkilometri)Kopā Latvijāgads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu9Kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu10Kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie), pa preču grupām;
kopā Latvijā, eksporta un importa pārvadājumi pa valstīm
kopā Latvijā, pa bīstamo kravu kategorijām; pa bīstamo kravu kategorijām
gads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu11Kravu apgrozība autotransportā (tkm)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu12Kravu apgrozība autotransportā (tkm)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie), preču grupām, pa bīstamo kravu kategorijāmgads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu13Iekšzemes kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2
24.3. Lidostu darbība14Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā (skaits)Kopā Latvijā (ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām)ceturksnis
24.3. Lidostu darbība15Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
24.3. Lidostu darbība16Nosūtītas un saņemtas kravas lidostā (t)Kopā Latvijāgads
24.3. Lidostu darbība17Gaisa kuģu ar dzinēju skaitsKopā Latvijāgads
24.4. Ostu darbība18Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā pa ostāmmēnesis
24.4. Ostu darbība19Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā, pa ostām, pa kravu veidiemceturksnis
24.4. Ostu darbība20Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā, pa ostām, pa preču grupām, pa galvenajiem virzieniem, konteinerosgads
24.4. Ostu darbība21Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās (skaits)Kopā Latvijā, pa ostāmceturksnis, gads
24.4. Ostu darbība22Kuģu skaitsKopā Latvijā, pa kuģu veidiem, pēc kravnesībasgads
24.5. Pasažieru pārvadājumi regulārajā autobusu satiksmē23Pārvadāti pasažieri regulārajā autobusu satiksmē (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.5. Pasažieru pārvadājumi regulārajā autobusu satiksmē24Pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē (pasažierkilometri)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.6. Cauruļvada transports25Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu (t)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.6. Cauruļvada transports26Transportēta gāze pa maģistrāliem gāzes vadiem (m3)Kopā Latvijāgads
24.6. Cauruļvada transports27Maģistrālo gāzes vadu garums (km)Kopā Latvijāgads
24.6. Cauruļvada transports28Maģistrālā naftas produktu vada garums (km)Kopā Latvijāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība29Tramvaju līniju garums (km)Kopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)gads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība30Trolejbusu līniju garums (km)Kopā Latvijā, Rīgāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība31Ar tramvajiem pārvadāti pasažieri (skaits)Kopā Latvijā, pa pilsētāmceturksnis, gads1,2
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība32Ar trolejbusiem pārvadāti pasažieri (skaits)Kopā Latvijā, pa pilsētāmceturksnis, gads1,2
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība33Trolejbusu skaitsKopā Latvijā, Rīgāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība34Tramvaju vagonu skaitsKopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)gads
24.8. Autoceļu tīkls35Valsts autoceļu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiemgads1,2
24.8. Autoceļu tīkls36Pašvaldību autoceļu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiemgads1,2
24.8. Autoceļu tīkls37Pašvaldību ielu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiem un republikas pilsētāmgads1,2
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits38Reģistrēto transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi autobusi, motocikli, elektrotransportlīdzekļiceturksnis
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits39Reģistrēto, tehniskā kārtībā esošo un apdrošināto transportlīdzekļu skaitsKopā Latvijā, pēc transportlīdzekļa veida un izmantotās transporta enerģijas veidagads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits40Reģistrētā mototransporta skaitsKopā Latvijā, pēc mototransporta veidagads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits41Transportlīdzekļu vidējais vecumsKopā Latvijā, pēc transportlīdzekļa veida (kravas, vieglie, autobusi, elektrotransportlīdzekļi)gads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits42Pirmoreiz reģistrēto transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi, autobusi, motocikli, elektrotransportlīdzekļiceturksnis
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits43Pirmoreiz reģistrēto jauno transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (iesk