Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - 30.09.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi elektronisko sakaru nozarē".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/32

Rīgā 2017.gada 30.novembrī (prot. Nr.43, 4.p.)
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
32.panta pirmo daļu un 33.panta pirmo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu (turpmāk – noteikumi) nosaka to elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, pirms kuru nodrošināšanas un sniegšanas uzsākšanas komersants nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) reģistrācijas paziņojumu, un kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nosūta Regulatoram reģistrācijas vai elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu.

2. Šajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. balss telefonijas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni – iekšzemes vai starptautiskais balss telefonijas pakalpojums, kas lietotājam, izmantojot galiekārtu ar specializētu programmatūru jeb lietotni, nodrošina izsaukumu veikšanu un saņemšanu starp šī lietotāja galiekārtu un publiskam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtu galiekārtu bez specializētas programmatūras jeb lietotnes;

2.2. datu pārraides pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina signālu pārraidi vai maršrutēšanu elektronisko sakaru tīklā un kurā neietilpst publiskā interneta piekļuves, balss telefonijas, elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums un radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

2.3. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina teksta īsziņu1 nosūtīšanu un saņemšanu elektronisko sakaru tīklā starp Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersantu galalietotāju pieslēguma punktiem Latvijas Republikas teritorijā;

2.4. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni – elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, kas lietotājam, izmantojot galiekārtu ar specializētu programmatūru jeb lietotni, nodrošina elektronisko ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu starp šī lietotāja galiekārtu un publiskam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtu galiekārtu bez specializētas programmatūras jeb lietotnes;

2.5. iekšzemes balss telefonijas pakalpojums – balss telefonijas pakalpojums, kas tiek sniegts starp Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersantu galalietotāju pieslēguma punktiem Latvijas Republikas teritorijā;

2.6. pamattīkls2 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kurā ir savienotas pamattīkla iekārtas (pārraides, komutēšanas, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentas iekārtas), kurai ir pievienots piekļuves tīkls un kas nodrošina savienojumu ar cita operatora elektronisko sakaru tīklu;

2.7. piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām pamattīkla pārraides, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentām iekārtām un kabeļiem, tajā skaitā iekārtu un kabeļu kopēja izmantošana;

2.8. piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām piekļuves tīkla iekārtām un kabeļiem, tajā skaitā iekārtu un kabeļu kopēja izmantošana;

2.9. piekļuve saistītām iekārtām – citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajai fiziskai infrastruktūrai, ieskaitot kabeļu kanalizāciju, stabu, sadales punktu, ēkas iekšējo instalāciju, metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu krosu vai tam ekvivalentu iekārtu, antenu mastu un torni vai citu konstrukciju, kas pilda antenu masta vai torņa funkciju, tehnisko ēku vai tās daļu, kas paredzēta saistītu iekārtu vai aprīkojuma izvietošanai;

2.10. piekļuves tīkls3 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kas savieno pamattīklu ar pieslēguma punktu (abonentlīnija un ierīce, kurā ir ievietots pieslēguma punkts, ir piekļuves tīkla sastāvdaļa);

2.11. platjoslas interneta piekļuves pakalpojums – publiskais interneta piekļuves pakalpojums ar datu augšupielādes un lejupielādes ātrumu starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un Latvijas Republikas interneta apmaiņas punktu, ne mazāku kā 256 kilobiti sekundē (turpmāk – kbiti/s);

2.12. publiskais taksofonu pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, ko par samaksu (piemēram, ar monētām, priekšapmaksas karti, kredītkarti u.c.) nodrošina elektronisko sakaru komersants, izmantojot sabiedriskajās vietās ierīkotās elektronisko sakaru iekārtas;

2.13. paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums - elektronisko sakaru pakalpojums, kas tiek sniegts, izmantojot īso kodu, un kas nodrošina teksta īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu elektronisko sakaru tīklā starp Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersantu galalietotāju pieslēguma punktiem Latvijas Republikas teritorijā par paaugstinātu maksu;

2.14. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums publiskajos elektronisko sakaru tīklos – publiskais elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina radio vai televīzijas programmu signālu pārraidīšanu līdz lietotājiem, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu;

2.14.1 radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni – radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, kas lietotājam, izmantojot galiekārtu ar specializētu programmatūru jeb lietotni, nodrošina piekļuvi radio vai televīzijas programmām;

2.15. radiokomunikāciju4 pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums ierobežotai lietotāju grupai, kur balss un datu pārraidei tiek izmantota kopēja radiofrekvenču kanālu lietošana un kur signālu pārraide un uztveršana galvenokārt notiek simpleksa režīmā un galiekārtu identificēšanai netiek izmantota Starptautiskās telekomunikāciju organizācijas ITU-T E.164 rekomendācijā noteiktā metode;

2.16. starptautiskais balss telefonijas pakalpojums – balss telefonijas pakalpojums, kas tiek sniegts no Latvijas Republikas elektronisko sakaru komersanta galalietotāja pieslēguma punkta Latvijas Republikas teritorijā uz ārvalsts elektronisko sakaru komersanta galalietotāja pieslēguma punktu ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

2.17. starpierīču saziņas pakalpojums5 – datu pārraides pakalpojums saziņai starp ierīcēm (automašīnās, mērītājos, elektroniskās ierīcēs, navigācijas ierīcēs u.c.) vai lietotnēm, ar daļēji vai pilnībā automatizētu datu un informācijas pārraidi;

2.18. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojums – publiskais interneta piekļuves pakalpojums ar datu augšupielādes un lejupielādes ātrumu starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un Latvijas Republikas interneta apmaiņas punktu līdz 256 kbiti/s;

2.19. viesabonēšanas pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu, tajā skaitā izsaukumu veikšanu un saņemšanu, elektronisko ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu, datu pārraidi un interneta piekļuvi, izmantojot galiekārtu ar lietotāja identifikācijas iespēju, lietotājam reģistrējoties ārvalsts operatora mobilā elektronisko sakaru tīklā, kā arī ārvalsts vai cita Latvijas Republikas operatora lietotājam reģistrējoties Latvijas Republikas operatora mobilā elektronisko sakaru tīklā;

2.20. virtuālais mobilais elektronisko sakaru tīkls – pilnībā vai daļēji cita elektronisko sakaru komersanta nodrošināts mobilais elektronisko sakaru tīkls elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai;

2.21. virtuālais mobilais operators – elektronisko sakaru komersants, kas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai lieto virtuālo mobilo elektronisko sakaru tīklu, izmantojot numerācijas lietošanas tiesības uz piešķirto vai uz tālāk nodotu numerāciju.

(Grozīts ar SPRK padomes 20.12.2018. lēmumu Nr. 1/36)

3. Elektronisko sakaru tīklu saraksts, pirms kuru nodrošināšanas komersants nosūta Regulatoram komersanta reģistrācijas paziņojumu (1.pielikums):

3.1. fiksētā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai;

3.2. mobilā elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai.

4. Elektronisko sakaru pakalpojumi fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā, tajā skaitā virtuālā mobilā elektronisko sakaru tīklā, pirms kuru sniegšanas uzsākšanas komersants nosūta Regulatoram komersanta reģistrācijas paziņojumu (1.pielikums):

4.1. balss telefonijas pakalpojums:

4.1.1. iekšzemes balss telefonijas pakalpojums;

4.1.2. starptautiskais balss telefonijas pakalpojums balss telefonijas viesabonēšanas pakalpojums;

4.1.3. balss telefonijas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni;

4.1.4. radiokomunikāciju pakalpojums;

4.2. publiskais taksofonu pakalpojums;

4.3. publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums:

4.3.1. datu pārraides pakalpojums;

4.3.2. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums;

4.3.3. elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni;

4.3.4. paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums;

4.3.5. datu pārraides viesabonēšanas pakalpojums;

4.3.6. elektronisko ziņojumu pārraides viesabonēšanas pakalpojums;

4.3.7. starpierīču saziņas pakalpojums5;

4.4. nomāto līniju pakalpojums;

4.5. publiskais interneta piekļuves pakalpojums:

4.5.1. šaurjoslas interneta piekļuves pakalpojums;

4.5.2. platjoslas interneta piekļuves pakalpojums;

4.5.3. interneta piekļuves viesabonēšanas pakalpojums;

4.6. radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;

4.7. piekļuves pakalpojumi:

4.7.1. piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam;

4.7.2. piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam;

4.7.3. piekļuve saistītām iekārtām;

4.7.4. piekļuve datu plūsmai;

4.8. starpsavienojuma pakalpojums.

(Grozīts ar SPRK padomes 20.12.2018. lēmumu Nr. 1/36)

5. Komersantam ir tiesības nodrošināt šo noteikumu 3.punktā minēto elektronisko sakaru tīklu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikas teritorijā vai sniegt šo noteikumu 4.punktā minēto elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem Latvijas Republikas teritorijā, ja tas Regulatoram ir nosūtījis komersanta reģistrācijas paziņojumu (1.pielikums).

6. Regulators nodrošina elektronisko sakaru komersantu saraksta publisku pieejamību Regulatora mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv.

7. Komersants iesniedz informāciju par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem (3.pielikums) šādos gadījumos:

7.1. uzsākot šo noteikumu 4.punktā noteikto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu;

7.2. pārtraucot sniegt kādu no šo noteikumu 4.punktā noteiktajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem;

7.3. pēc Regulatora pieprasījuma tā noteiktajā termiņā.

8. Elektronisko sakaru komersants Regulatoram iesniedz elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu (2.pielikums) ne vēlāk kā 30 dienas pirms elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas visiem lietotājiem, norādot darbības izbeigšanas datumu.

(Grozīts ar SPRK padomes 20.12.2018. lēmumu Nr. 1/36)

9. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt komersanta reģistrācijas paziņojumā (1.pielikums) un elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumā (2.pielikums) iekļautās ziņas.

10. Regulators izslēdz elektronisko sakaru komersantu no elektronisko sakaru komersantu saraksta šādos gadījumos:

10.1. pēc elektronisko sakaru komersanta rakstveida paziņojuma saņemšanas, ja elektronisko sakaru komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju;

10.2. elektronisko sakaru komersanta darbība ir apturēta, pamatojoties uz komercreģistra ierakstu;

10.3. elektronisko sakaru komersants ir izslēgts no komercreģistra;

10.4. ar Regulatora lēmumu elektronisko sakaru komersantam ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

11. Regulators mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv publicē informāciju par komersantu, kuram ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

12. Komersanti, kuri reģistrēti elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās, līdz 2018.gada 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem (3.pielikums).

13. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 4.jūnija lēmumu Nr.1/9 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 113.nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Direktīva 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.


1 angļu val. – Short Message Service (SMS)
2 angļu val. – Core Network; Backbone Network
3 angļu val. – Access Network
4 angļu val. – radio trunking
5 angļu val. – Machine to machine communications (M2M)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes
2017.gada 30.novembra lēmumam Nr. 1/32
Komersanta reģistrācijas paziņojums

Ar komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanu komersantam ir saistoši vispārējās atļaujas noteikumi.

Komersanta nosaukums:

Vienotais reģistrācijas numurs           

Komersanta mājas lapa internetā:

Tālrunis:

Elektroniskā pasta adrese:

Piekrītu, ka uz šajā komersanta reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi Regulators, izmantojot Regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu Regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Datums

   

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds, tālrunis/

  
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes
2017.gada 30.novembra lēmumam Nr. 1/32
Elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojums

Komersanta nosaukums:

Vienotais reģistrācijas numurs           

Tālrunis:

Elektroniskā pasta adrese:

Apliecinu, ka līdz Elektronisko sakaru komersantu darbības izbeigšanas paziņojuma iesniegšanai Regulatorā, galalietotāji ir informēti par elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Apliecinu, ka uz darbības izbeigšanas paziņojuma nosūtīšanas brīdi valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu samaksāta.

Piekrītu, ka uz šajā darbības izbeigšanas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi Regulators, izmantojot Regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Piekrītu, ka pamatojoties uz šo darbības izbeigšanas paziņojumu tiek atņemtas visas lietotāja tiesības Regulatora Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanai.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un apzinos, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1583.pantam varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Datums

   

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu

 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds, tālrunis/

  
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes
2017.gada 30.novembra lēmumam Nr. 1/32

(Pielikums SPRK padomes 20.12.2018. lēmuma Nr. 1/36 redakcijā)

Informācija par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

  
   

Vienotais reģistrācijas numurs

  
 

Elektronisko sakaru pakalpojums

Piekļuves tīkls

Pamattīkls

Vairumtirdzniecība/
Mazumtirdzniecība

1. Balss telefonijas pakalpojums
1.1. Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
1.2. Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
1.3. Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums: 
1.4. Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums: 
1.5. Balss telefonijas viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
1.6. Balss telefonijas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Piekļuves tīkla veids:Komersanta nosaukums: 
1.7. Radiokomunikāciju pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
Balss telefonijas pakalpojums mazumtirdzniecībā nodrošināts tikai juridiskām personām, kurām elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā tiek iekļauti īpaši pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi**.
Balss telefonijas pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
2. Publiskais taksofonu pakalpojums
Publiskais taksofonu pakalpojums     Savs     Savs     mazumtirdzniecība
    Cits Teritorija*:
Komersanta nosaukums: 
PIEZĪMES:
3. Publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums
3.1. Datu pārraides pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
3.2. Datu pārraides pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums: 
3.3. Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums fiksētā tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
3.4. Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums mobilā tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
3.5. Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Piekļuves tīkla veids:Komersanta nosaukums: 
3.6. Paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
3.7. Datu pārraides viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
3.8. Elektronisko ziņojumu pārraides viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
3.9. Starpierīču saziņas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
4. Publiskais interneta piekļuves pakalpojums
4.1. Interneta piekļuves pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
4.2. Interneta piekļuves pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
4.3. Interneta piekļuves viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Publiskais interneta piekļuves pakalpojums mazumtirdzniecībā nodrošināts tikai juridiskām personām, kurām elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā tiek iekļauti īpaši pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi**.
Publiskā interneta piekļuves pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
5. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums
5.1. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
5.2. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums:Komersanta nosaukums:Teritorija*:
5.3. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru – lietotni     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Piekļuves tīkla veids:Komersanta nosaukums: 
Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
6. Nomāto līniju pakalpojums
Nomāto līniju pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
PIEZĪMES:
7. Starpsavienojuma pakalpojums
Starpsavienojuma pakalpojums
PIEZĪMES:
8. Piekļuves pakalpojums
8.1. Piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam
8.2. Piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam
8.3. Piekļuve saistītām iekārtām
8.4. Piekļuve datu plūsmai
PIEZĪMES:
 
Elektronisko sakaru pakalpojums, kas nav regulējams sabiedriskais pakalpojumsi
PIEZĪMES:
 
Ārvalstī sniegts elektronisko sakaru pakalpojumsii
PIEZĪMES:
 
 
Datums ____. ____. _________.   
    
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
   
  

/paraksts un tā atšifrējums/

 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

   
tālrunis    
     
e-pasts    

 


* Komersants norāda teritoriju, kurā tiek sniegts attiecīgais pakalpojums, atbilstoši šādam iedalījumam: Latvijas Republika, Kurzemes reģions, Liepāja, Ventspils, Latgales reģions, Daugavpils, Rēzekne, Rīgas reģions, Rīga, Jūrmala, Vidzemes reģions, Valmiera, Zemgales reģions, Jelgava, Jēkabpils. Detalizētu reģionos ietilpstošo teritoriju sarakstu skatīt Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".
** angļu val. – service level agreement (SLA).
*** Komersants aizpilda gadījumos, ja tas galalietotājam, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu, pārdod cita operatora elektronisko sakaru pakalpojumu, nemainot un neietekmējot šī pakalpojuma īpašības vai raksturlielumus.

i Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja komersants nesniedz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu.
ii Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja komersants nesniedz elektronisko sakaru pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

01.01.2019