Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/36

Rīgā 2018.gada 20.decembrī (prot. Nr.54, 8.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 30.novembra lēmumā Nr. 1/32 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
32.panta pirmo daļu, 33.panta pirmo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 11.novembra lēmumā Nr. 1/32 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 244.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14.1 radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru - lietotni - radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, kas lietotājam, izmantojot galiekārtu ar specializētu programmatūru jeb lietotni, nodrošina piekļuvi radio vai televīzijas programmām;";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.20. virtuālais mobilais elektronisko sakaru tīkls - pilnībā vai daļēji cita elektronisko sakaru komersanta nodrošināts mobilais elektronisko sakaru tīkls elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai;";

1.3. papildināt noteikumus ar 2.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.21. virtuālais mobilais operators - elektronisko sakaru komersants, kas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai lieto virtuālo mobilo elektronisko sakaru tīklu, izmantojot numerācijas lietošanas tiesības uz piešķirto vai uz tālāk nodotu numerāciju;";

1.4. papildināt 4.punktu aiz vārdiem "mobilā elektronisko sakaru tīklā" ar vārdiem "tajā skaitā virtuālā mobilā elektronisko sakaru tīklā";

1.5. papildināt 8.punktu aiz vārdiem "visiem lietotājiem" ar vārdiem "norādot darbības izbeigšanas datumu";

1.6. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Informācija par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

   

Vienotais reģistrācijas numurs

   

Elektronisko sakaru pakalpojums

Piekļuves tīkls

Pamattīkls

Vairumtirdzniecība/
Mazumtirdzniecība

1. Balss telefonijas pakalpojums
1.1. Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
1.2. Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
1.3. Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums:  
1.4. Starptautiskais balss telefonijas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums:  
1.5. Balss telefonijas viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
1.6. Balss telefonijas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru - lietotni     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Piekļuves tīkla veids: Komersanta nosaukums:  
1.7. Radiokomunikāciju pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
Balss telefonijas pakalpojums mazumtirdzniecībā nodrošināts tikai juridiskām personām, kurām elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā tiek iekļauti īpaši pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi**.
Balss telefonijas pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
2. Publiskais taksofonu pakalpojums
Publiskais taksofonu pakalpojums     Savs     Savs     mazumtirdzniecība
    Cits   Teritorija*:
Komersanta nosaukums:  
PIEZĪMES:
3. Publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums
3.1. Datu pārraides pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
3.2. Datu pārraides pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums:  
3.3. Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums fiksētā tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
3.4. Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums mobilā tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
3.5. Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru - lietotni     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Piekļuves tīkla veids: Komersanta nosaukums:  
3.6. Paaugstinātas maksas elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
3.7. Datu pārraides viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
3.8. Elektronisko ziņojumu pārraides viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
3.9. Starpierīču saziņas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
4. Publiskais interneta piekļuves pakalpojums
4.1. Interneta piekļuves pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
4.2. Interneta piekļuves pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
4.3. Interneta piekļuves viesabonēšanas pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Publiskais interneta piekļuves pakalpojums mazumtirdzniecībā nodrošināts tikai juridiskām personām, kurām elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā tiek iekļauti īpaši pakalpojuma līmeņa vienošanās nosacījumi**.
Publiskā interneta piekļuves pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
5. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums
5.1. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
5.2. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Komersanta nosaukums: Komersanta nosaukums: Teritorija*:
5.3. Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, izmantojot specializētu programmatūru - lietotni     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
Piekļuves tīkla veids: Komersanta nosaukums:  
Radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojuma tālāk pārdošana***
PIEZĪMES:
6. Nomāto līniju pakalpojums
Nomāto līniju pakalpojums     Savs     Savs     vairumtirdzniecība
    Cits     Cits     mazumtirdzniecība
PIEZĪMES:
7. Starpsavienojuma pakalpojums
Starpsavienojuma pakalpojums
PIEZĪMES:
8. Piekļuves pakalpojums
8.1. Piekļuve elektronisko sakaru pamattīklam
8.2. Piekļuve elektronisko sakaru piekļuves tīklam
8.3. Piekļuve saistītām iekārtām
8.4. Piekļuve datu plūsmai
PIEZĪMES:

Elektronisko sakaru pakalpojums, kas nav regulējams sabiedriskais pakalpojumsi
PIEZĪMES:

Ārvalstī sniegts elektronisko sakaru pakalpojumsii
PIEZĪMES:
 

Datums ____. ____. _________.      
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
     

/paraksts un tā atšifrējums/

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

     
tālrunis        
e-pasts   "    

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.


* Komersants norāda teritoriju, kurā tiek sniegts attiecīgais pakalpojums, atbilstoši šādam iedalījumam: Latvijas Republika, Kurzemes reģions, Liepāja, Ventspils, Latgales reģions, Daugavpils, Rēzekne, Rīgas reģions, Rīga, Jūrmala, Vidzemes reģions, Valmiera, Zemgales reģions, Jelgava, Jēkabpils. Detalizētu reģionos ietilpstošo teritoriju sarakstu skatīt Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".
** angļu val. - service level agreement (SLA).
*** Komersants aizpilda gadījumos, ja tas galalietotājam, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojuma līgumu, pārdod cita operatora elektronisko sakaru pakalpojumu, nemainot un neietekmējot šī pakalpojuma īpašības vai raksturlielumus.

i Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja komersants nesniedz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu.
ii Komersants aizpilda tikai gadījumos, ja komersants nesniedz elektronisko sakaru pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

01.01.2019