Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 49
Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi Ministru kabineta 11.10.2022. noteikumi Nr. 636/ LV, 13.10.2022.
Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi Nr. 361/ LV, 27.06.2022.
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumi Nr. 262/ LV, 09.05.2022.
Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumi Nr. 706/ LV, 28.10.2021.
Kārtība, kādā valsts drošības iestādes amatpersona, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 24.09.2019. noteikumi Nr. 445/ LV, 26.09.2019.
Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumi Nr. 851/ LV, 28.12.2018.
Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumi Nr. 825/ LV, 21.12.2018.
Kārtība, kādā Jaunsardzes centra darbiniekam un uz Jaunsardzes centru pārvietotam profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi Ministru kabineta 16.10.2018. noteikumi Nr. 632/ LV, 18.10.2018.
Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu Ministru kabineta 07.11.2017. noteikumi Nr. 662/ LV, 16.11.2017.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr. 810/ LV, 22.12.2016.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr. 806/ LV, 16.12.2016.
Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumi Nr. 225/ LV, 26.04.2016.
Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru Ministru kabineta 26.08.2014. noteikumi Nr. 509/ LV, 28.08.2014.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumi Nr. 93/ LV, 20.02.2014.
Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru Ministru kabineta 10.12.2013. noteikumi Nr. 1440/ LV, 20.12.2013.
Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumi Nr. 1200/ LV, 04.11.2013.
Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē Ministru kabineta 13.08.2013. noteikumi Nr. 589/ LV, 29.08.2013.
Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību Ministru kabineta 06.08.2013. noteikumi Nr. 468/ LV, 08.08.2013.
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 66/ LV, 05.02.2013.
Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība Ministru kabineta 22.03.2011. noteikumi Nr. 219/ LV, 30.03.2011.
Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru Ministru kabineta 15.03.2011. noteikumi Nr. 190/ LV, 18.03.2011.
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1075/ LV, 07.12.2010.
Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām Ministru kabineta 16.11.2010. noteikumi Nr. 1042/ LV, 23.11.2010.
Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 955/ LV, 15.10.2010.
Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 954/ LV, 15.10.2010.
Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 953/ LV, 15.10.2010.
Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību Ministru kabineta 14.09.2010. noteikumi Nr. 865/ LV, 05.10.2010.
Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu Ministru kabineta 24.08.2010. ieteikumi Nr. 1/ LV, 01.09.2010.
Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumi Nr. 741/ LV, 13.08.2010.
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 605/ LV, 06.07.2010.
Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 581/ LV, 06.07.2010.
Noteikumi par algas pabalsta apmēru par dienestu ārvalstī karavīram un militārajam darbiniekam, kura ģimenes locekļi uzturas ārvalstī, no kuras minētā persona nosūtīta uz starptautisko operāciju, un algas pabalsta noteikšanas kārtību Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 580/ LV, 06.07.2010.
Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un to noteikšanas kārtību Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 579/ LV, 06.07.2010.
Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 578/ LV, 06.07.2010.
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 602/ LV, 02.07.2010.
Noteikumi par karavīra, militārā darbinieka un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 606/ LV, 02.07.2010.
Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 595/ LV, 01.07.2010.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 569/ LV, 29.06.2010.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 568/ LV, 29.06.2010.
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 565/ LV, 29.06.2010.
Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 563/ LV, 29.06.2010.
Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 557/ LV, 29.06.2010.
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 541/ LV, 29.06.2010.
Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 545/ LV, 28.06.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 543/ LV, 28.06.2010.
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumi Nr. 500/ LV, 09.06.2010.
Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 257/ LV, 07.04.2010.
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts Ministru kabineta 12.01.2010. noteikumi Nr. 36/ LV, 22.01.2010.
Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1651/ LV, 31.12.2009.