Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība"

Atlasīti: 35
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Arhīvu likums 11.02.2010. likums/ LV, 03.03.2010.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 31.05.2007. likums/ LV, 14.06.2007.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 21.05.2009. likums/ LV, 10.06.2009.
Civilstāvokļa aktu likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr. 154/ LV, 30.04.1996.
Dokumentu juridiskā spēka likums 06.05.2010. likums/ LV, 19.05.2010.
Dokumentu legalizācijas likums 22.03.2007. likums/ LV, 04.04.2007.
Eksporta kredītu garantēšanas likums 22.06.2006. likums/ LV, 07.07.2006.
Elektronisko dokumentu likums 31.10.2002. likums/ LV, 20.11.2002.
Fizisko personu datu aizsardzības likums 23.03.2000. likums/ LV, 06.04.2000.
Fizisko personu datu apstrādes likums 21.06.2018. likums/ LV, 04.07.2018.
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 05.11.2015. likums/ LV, 24.11.2015.
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 19.01.2017. likums/ LV, 07.02.2017.
Iesniegumu likums 27.09.2007. likums/ LV, 11.10.2007.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 09.07.1993.
Obligāto eksemplāru likums 18.05.2006. likums/ LV, 06.06.2006.
Oficiālās elektroniskās adreses likums 16.06.2016. likums/ LV, 01.07.2016.
Par arhīviem 26.03.1991. likums/ Ziņotājs, 06.06.1991.
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību 22.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi 05.04.2001. likums/ LV, 12.04.2001.
Par Eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 27.04.2017. likums/ LV, 03.05.2017.
Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā 08.07.2019. likums/ LV, 22.07.2019.
Par Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām 11.10.2007. likums/ LV, 31.10.2007.
Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa 08.12.2005. likums/ LV, 29.12.2005.
Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā 19.09.2002. likums/ LV, 09.10.2002.
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam 26.04.2007. likums/ LV, 11.05.2007.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam 19.03.2009. likums/ LV, 01.04.2009.
Par pievienošanos 1969.gada 23.maija Vīnes konvencijai par starptautisko līgumu tiesībām Augstākās Padomes 06.04.1993. lēmums / LV, 20.04.1993.
 
1 2