Tiesību aktu tēmas:
"Tiesu vara"

Atlasīti: 45
Sakārtot pēc alfabēta Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums 10.03.2022. likums/ LV, 22.03.2022.
Trauksmes celšanas likums 20.01.2022. likums/ LV, 03.02.2022.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību 03.04.2020. likums/ LV, 04.04.2020.
Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos 20.02.2020. likums/ LV, 05.03.2020.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 30.11.2017. likums/ LV, 19.12.2017.
Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu 30.11.2017. likums/ LV, 19.12.2017.
Tiesu ekspertu likums 11.02.2016. likums/ LV, 01.03.2016.
Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos 11.09.2014. likums/ LV, 13.09.2014.
Par 2004.gada 2.decembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas 05.12.2013. likums/ LV, 20.12.2013.
Paziņošanas likums 16.06.2010. likums/ LV, 30.06.2010.
Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu 16.06.2009. likums/ LV, 30.06.2009.
Par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem 19.04.2007. likums/ LV, 05.05.2007.
Tiesu ekspertu likums 14.09.2006. likums/ LV, 03.10.2006.
Tiesnešu izdienas pensiju likums 22.06.2006. likums/ LV, 07.07.2006.
Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā 22.06.2006. likums/ LV, 04.07.2006.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Karatiesu likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu 25.11.2004. likums/ LV, 03.12.2004.
Tiesu izpildītāju likums 24.10.2002. likums/ LV, 13.11.2002.
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 25.04.2002. likums/ LV, 09.05.2002.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Par Eiropas līgumu par juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu 05.04.2001. likums/ LV, 12.04.2001.
Par 1907.gada 18.oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu 01.02.2001. likums/ LV, 15.02.2001.
Par Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību 04.11.1999. likums/ LV, 23.11.1999.
Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu 28.10.1999. likums/ LV, 02.11.1999.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 03.11.1998.
Par Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošanas izbeigšanu 15.10.1998. likums/ LV, 28.10.1998.
Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 28.05.1998. likums/ LV, 16.06.1998.
 
1 2