Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Tiesu vara"

Atlasīti: 40
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 164, 14.11.2001.
Civilprocesa likums 14.10.1998. likums/ LV, 326/330, 03.11.1998.
Karatiesu likums 17.03.2005. likums/ LV, 52, 01.04.2005.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 74, 11.05.2005.
Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums 30.11.2017. likums/ LV, 252, 19.12.2017.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07.12.1984. likums/ Ziņotājs, 51, 20.12.1984.
Latvijas Republikas Advokatūras likums 27.04.1993. likums/ Ziņotājs, 28, 19.08.1993.
Notariāta likums 01.06.1993. likums/ LV, 48, 09.07.1993.
Par 1907.gada 18.oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu 01.02.2001. likums/ LV, 26, 15.02.2001.
Par 2004.gada 2.decembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas 05.12.2013. likums/ LV, 250, 20.12.2013.
Par dažu Rīgas pilsētas rajonu tautas tiesu tautas tiesnešu ievēlēšanu Augstākās Padomes 29.05.1991. lēmums / Ziņotājs, 29/30, 01.08.1991.
Par Eiropas konvenciju par informāciju par ārvalstu likumiem un tās papildu protokolu 05.02.1998. likums/ LV, 46/47, 20.02.1998.
Par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem 19.04.2007. likums/ LV, 72, 05.05.2007.
Par Eiropas līgumu par juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu 05.04.2001. likums/ LV, 59, 12.04.2001.
Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā 22.06.2006. likums/ LV, 103, 04.07.2006.
Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos 11.09.2014. likums/ LV, 181, 13.09.2014.
Par Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību 04.11.1999. likums/ LV, 386/387, 23.11.1999.
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 25.04.2002. likums/ LV, 69, 09.05.2002.
Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 28.05.1998. likums/ LV, 176/178, 16.06.1998.
Par Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošanas izbeigšanu 15.10.1998. likums/ LV, 317/320, 28.10.1998.
Par Latvijas Republikas tiesu tiesnešu un tautas piesēdētāju zvērestu 19.03.1991. likums/ Ziņotājs, 21/22, 06.06.1991.
Par Latvijas Saimniecisko tiesu 27.11.1991. likums/ Ziņotājs, 51, 24.12.1991.
Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu 16.06.2009. likums/ LV, 100, 30.06.2009.
Par prokurora uzraudzību Latvijas Republikā 26.09.1990. likums/ Ziņotājs, 41, 11.10.1990.
Par Saimnieciskās tiesas procesu 27.11.1991. likums/ Ziņotājs, 51, 24.12.1991.
Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu 30.11.2017. likums/ LV, 252, 19.12.2017.
Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām 27.10.1994. likums/ LV, 132, 10.11.1994.
Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu 28.10.1999. likums/ LV, 358/361, 02.11.1999.
Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu 22.12.1994. likums/ LV, 152, 30.12.1994.
Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu 25.11.2004. likums/ LV, 192, 03.12.2004.
 
1 2