Tiesību aktu tēmas:
"Muita un valsts robeža"

Atlasīti: 70
Sakārtot pēc alfabēta Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums 12.11.2021. likums/ LV, 13.11.2021.
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību 05.11.2020. likums/ LV, 17.11.2020.
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību 21.11.2019. likums/ LV, 10.12.2019.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas 15.02.2018. likums/ LV, 27.02.2018.
Par Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses 09.06.2016. likums/ LV, 29.06.2016.
Muitas likums 02.06.2016. likums/ LV, 21.06.2016.
Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu 19.05.2011. likums/ LV, 07.06.2011.
Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu 19.05.2011. likums/ LV, 07.06.2011.
Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu 19.05.2011. likums/ LV, 07.06.2011.
Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu 02.09.2010. likums/ LV, 21.09.2010.
Par Konvenciju par centralizētu muitošanu attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā 10.12.2009. likums/ LV, 30.12.2009.
Latvijas Republikas valsts robežas likums 12.11.2009. likums/ LV, 02.12.2009.
Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem 13.11.2008. likums/ LV, 27.11.2008.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums 21.06.2007. likums/ LV, 05.07.2007.
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām 24.05.2007. likums/ LV, 12.06.2007.
Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem 17.05.2007. likums/ LV, 07.06.2007.
Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu 17.05.2007. likums/ LV, 29.05.2007.
Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas 29.03.2007. likums/ LV, 17.04.2007.
Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu 08.02.2007. likums/ LV, 19.02.2007.
Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās 16.03.2006. likums/ LV, 31.03.2006.
Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās 16.03.2006. likums/ LV, 31.03.2006.
Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas 13.10.2005. likums/ LV, 02.11.2005.
Par Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Līgumu par Konvencijas pagaidu piemērošanu starp noteiktām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Protokolu par Eiropas Kopienu Tiesas sniegto Konvencijas iztulkošanu, pieņemot prejudiciālus nolēmumus, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K 3.pantu, Deklarāciju par vienlaicīgu minētās Konvencijas un Protokola pieņemšanu un Deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar Protokola 2.pantu 29.04.2004. likums/ LV, 01.05.2004.
Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija) 22.04.2004. likums/ LV, 01.05.2004.
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums 07.04.2004. likums/ LV, 23.04.2004.
Muitas likums 18.03.2004. likums/ LV, 06.04.2004.
Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu 06.11.2003. likums/ LV, 26.11.2003.
Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas lietās 16.10.2003. likums/ LV, 30.10.2003.
Par muitas nodokli 12.06.2003. likums/ LV, 03.07.2003.
Par ievedmuitas nodokļa (tarifa) likmēm un papildu kontroles kārtību, kas piemērojama Eiropas Kopienas izcelsmes pārstrādātajām lauksaimniecības precēm 19.06.2003. likums/ LV, 27.06.2003.
 
1 2 3