Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.10.2019. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas

(Noteikumu nosaukums grozīts ar 20.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

1. pants. Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai 12 metru platumā — nekustamo īpašumu "Zaļkalni 1" Malnavas pagastā, Kārsavas novadā (kadastra Nr. 6868 001 0100, reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000547893), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6868 001 0096) 0,38 hektāru platībā.

1.1 pants. Sabiedrības vajadzībām — Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas — papildus atsavināt šādus nekustamos īpašumus:

1) nekustamo īpašumu "Zemturi R" Vecumu pagastā, Viļakas novadā (kadastra Nr. 3892 001 0403, reģistrēts Rēzeknes tiesas Vecumu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000550016), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 3892 001 0388) 0,19 hektāru platībā;

2) nekustamo īpašumu "Koki" Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā (kadastra Nr. 6866 010 0072, reģistrēts Rēzeknes tiesas Līdumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000549026), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6866 010 0068) 1,22 hektāru platībā un zemes gabala (kadastra apzīmējums 6866 010 0071) 10,87 hektāru platībā;

3) nekustamo īpašumu "Krupji" Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā (kadastra Nr. 6866 009 0061, reģistrēts Rēzeknes tiesas Līdumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000549250), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6866 009 0058) 4,32 hektāru platībā;

4) nekustamo īpašumu "Kurpes" Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā (kadastra Nr. 6866 001 0088, reģistrēts Rēzeknes tiesas Līdumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000548992), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6866 001 0038) 0,53 hektāru platībā;

5) nekustamo īpašumu "Mārsils" Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā (kadastra Nr. 6866 010 0074, reģistrēts Rēzeknes tiesas Līdumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000548973), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6866 010 0063) 7,59 hektāru platībā;

6) nekustamo īpašumu "Miestiņš" Līdumnieku pagastā, Ciblas novadā (kadastra Nr. 6866 010 0075, reģistrēts Rēzeknes tiesas Līdumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000548971), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6866 010 0064) 1,69 hektāru platībā;

7) nekustamā īpašuma "Vecais ceļš" Liepnas pagastā, Alūksnes novadā (kadastra Nr. 3668 009 0027, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Liepnas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 171), daļu — zemes gabalu (kadastra apzīmējums 3668 005 0029) 0,1041 hektāra platībā;

8) nekustamā īpašuma "Pierobeža" Briģu pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 6846 009 0058, reģistrēts Rēzeknes tiesas Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000097962), daļu — zemes gabalu (kadastra apzīmējums 6846 009 0103) 0,84 hektāru platībā;

9) nekustamā īpašuma "Maizesmājas" Pasienes pagastā, Zilupes novadā (kadastra Nr. 6884 002 0001, reģistrēts Rēzeknes tiesas Pasienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9), daļu — zemes gabalu (kadastra apzīmējums 6884 002 0047) 0,0628 hektāru platībā;

10) nekustamo īpašumu "Cielavas 1" Briģu pagastā, Ludzas novadā (kadastra Nr. 6846 009 0098, reģistrēts Rēzeknes tiesas Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000567102), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6846 009 0092) 0,74 hektāru platībā;

11) nekustamo īpašumu "Mežsētas 1" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā (kadastra Nr. 6896 003 0222, reģistrēts Rēzeknes tiesas Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000567106), kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 003 0212) 0,0117 hektāru platībā;

12) nekustamā īpašuma "Muižniekmājas" Terehovā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā (kadastra Nr. 6896 006 0032, reģistrēts Rēzeknes tiesas Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000025214), sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 006 0039) daļu 0,0875 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 1. pielikumā un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā;

13) nekustamā īpašuma "Kumeliņi" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā (kadastra Nr. 6896 005 0147, reģistrēts Rēzeknes tiesas Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000082823), sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 006 0092) daļu 0,0157 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0140 zemes robežu plānā;

14) nekustamā īpašuma "Klusumiņš" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā (kadastra Nr. 6896 007 0149, reģistrēts Rēzeknes tiesas Zaļesjes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000094456), sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 006 0109) daļu 0,0825 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 3. pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 4. pielikumā.

(20.06.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2019. un 12.09.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.10.2019.)

2. pants. Šā likuma 1. un 1.1 pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

3. pants. Iekšlietu ministrija šā likuma 1. un 1.pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 15. februārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 27. februārī
Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas
valsts robežas joslas  ierīkošanai uz Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas"
1. pielikums
Nekustamā īpašuma "Muižniekmājas" Terehovā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 006 0039) atsavināmās daļas robežu shēma

(Pielikums 12.09.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.10.2019.)

Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu  Latvijas Republikas
valsts robežas joslas  ierīkošanai uz Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas"
2. pielikums
Nekustamā īpašuma "Muižniekmājas" Terehovā, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 006 0039) atsavināmās daļas robežu apraksts

(Pielikums 12.09.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.10.2019.)

Nr.

p. k.

Robežposma numurs

saskaņā ar plānu

Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža

1.

2.1–117–110

Uz austrumiem gar zemes gabalu (kadastra apzīmējumi 6896 006 0039 un 6896 006 0100) robežu

2.

110

Zemes gabalu (kadastra apzīmējumi 6896 006 0039, 6896 006 0100 un 6896 006 0042) robežu krustpunkts

3.

110–116–2.1

Uz rietumiem pa sauszemes līniju, kas ir valsts robežas joslas robežas līnija

4.

2.1

Zemes gabalu (kadastra apzīmējumi 6896 006 0039, 6896 006 0100, 6896 006 0061 un 6896 006 0047) robežu krustpunkts

Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas
valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas"
3. pielikums
Nekustamā īpašuma "Klusumiņš" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6896 006 0109) atsavināmās daļas robežu shēma

(Pielikums 12.09.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.10.2019.)

Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas
valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas"
4. pielikums
Nekustamā īpašuma "Klusumiņš" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, sastāvā esošā zemes gabala  (kadastra apzīmējums 6896 006 0109) atsavināmās daļas robežu apraksts

(Pielikums 12.09.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.10.2019.)

Nr.

p. k.

Robežposmu numurs

saskaņā ar plānu

Plāna situācijas elementi,

pa kuriem noteikta robeža

1.

2–21–20–39

Uz austrumiem pa zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0100 robežu

2.

39–1

Uz dienvidiem pa zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0180 robežu

3.

1–14–6

Uz rietumiem pa sauszemes līniju, kas ir valsts robežas joslas robežas līnija

4.

6

Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 6896 006 0067, 6896 006 0083 un 6896 006 0109 robežu krustpunkts

5.

6–2

Uz ziemeļiem pa zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6896 006 0083 robežu

03.10.2019