Tiesību aktu tēmas:
"Intelektuālais īpašums"

Atlasīti: 34
Sakārtot pēc alfabēta Preču zīmju likums 06.02.2020. likums/ LV, 21.02.2020.
Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu–Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums 18.05.2017. likums/ LV, 31.05.2017.
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu 30.03.2017. likums/ LV, 12.04.2017.
Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Filmu likums 17.06.2010. likums/ LV, 29.06.2010.
Par Patentu līgumu 26.11.2009. likums/ LV, 15.12.2009.
Par Singapūras līgumu par preču zīmēm 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.
Patentu likums 15.02.2007. likums/ LV, 27.02.2007.
Zinātniskās darbības likums 14.04.2005. likums/ LV, 05.05.2005.
Par Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu 10.03.2005. likums/ LV, 24.03.2005.
Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra Grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija) 24.02.2005. likums/ LV, 15.03.2005.
Par 1960.gada 21.septembra Līgumu par savstarpēju slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi 02.12.2004. likums/ LV, 21.12.2004.
Par Lokarno Nolīgumu par dizainparaugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu 25.11.2004. likums/ LV, 15.12.2004.
Dizainparaugu likums 28.10.2004. likums/ LV, 17.11.2004.
Par 1961.gada 2.decembra Starptautisko konvenciju par jaunu augu šķirņu aizsardzību 30.05.2002. likums/ LV, 13.06.2002.
Augu šķirņu aizsardzības likums 02.05.2002. likums/ LV, 17.05.2002.
Autortiesību likums 06.04.2000. likums/ LV, 27.04.2000.
Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par autortiesībām 03.02.2000. likums/ LV, 17.02.2000.
Par Vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) līgumu par izpildījumu un fonogrammām 03.02.2000. likums/ LV, 17.02.2000.
Par Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju Madrides Protokolu 02.09.1999. likums/ LV, 17.09.1999.
Par Preču zīmju līgumu 02.09.1999. likums/ LV, 17.09.1999.
Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 16.06.1999. likums/ LV, 01.07.1999.
Par likuma "Par autortiesībām un blakustiesībām" spēka atjaunošanu 21.10.1998. likums/ LV, 29.10.1998.
Par Romas konvenciju par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību 12.03.1998. likums/ LV, 31.03.1998.
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums 12.03.1998. likums/ LV, 31.03.1998.
Par Konvenciju par fonogrammu producentu aizsardzību pret neatļautu viņu fonogrammu pavairošanu 24.03.1997. likums/ LV, 08.04.1997.
Patentu likums 30.03.1995. likums/ LV, 19.04.1995.
DIZAINPARAUGU AIZSARDZĪBAS LIKUMS 04.05.1993. likums/ LV, 03.06.1993.
Par autortiesībām un blakustiesībām 11.05.1993. likums/ LV, 29.05.1993.
 
1 2