Tiesību aktu tēmas:
"Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība"

Atlasīti: 39
Sakārtot pēc alfabēta Par Eiropas konvenciju par diplomātisko aģentu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu 17.03.2022. likums/ LV, 30.03.2022.
Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums 10.03.2022. likums/ LV, 22.03.2022.
Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā 08.07.2019. likums/ LV, 22.07.2019.
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Fizisko personu datu apstrādes likums 21.06.2018. likums/ LV, 04.07.2018.
Par Eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 27.04.2017. likums/ LV, 03.05.2017.
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 19.01.2017. likums/ LV, 07.02.2017.
Oficiālās elektroniskās adreses likums 16.06.2016. likums/ LV, 01.07.2016.
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 05.11.2015. likums/ LV, 24.11.2015.
Statistikas likums 04.06.2015. likums/ LV, 18.06.2015.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Personu apliecinošu dokumentu likums 12.01.2012. likums/ LV, 01.02.2012.
Dokumentu juridiskā spēka likums 06.05.2010. likums/ LV, 19.05.2010.
Arhīvu likums 11.02.2010. likums/ LV, 03.03.2010.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 21.05.2009. likums/ LV, 10.06.2009.
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums 08.04.2009. likums/ LV, 29.04.2009.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam 19.03.2009. likums/ LV, 01.04.2009.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 17.07.2008. likums/ LV, 30.07.2008.
Par Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām 11.10.2007. likums/ LV, 31.10.2007.
Iesniegumu likums 27.09.2007. likums/ LV, 11.10.2007.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums 31.05.2007. likums/ LV, 14.06.2007.
Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam 26.04.2007. likums/ LV, 11.05.2007.
Dokumentu legalizācijas likums 22.03.2007. likums/ LV, 04.04.2007.
Eksporta kredītu garantēšanas likums 22.06.2006. likums/ LV, 07.07.2006.
Obligāto eksemplāru likums 18.05.2006. likums/ LV, 06.06.2006.
Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa 08.12.2005. likums/ LV, 29.12.2005.
Civilstāvokļa aktu likums 17.03.2005. likums/ LV, 01.04.2005.
Elektronisko dokumentu likums 31.10.2002. likums/ LV, 20.11.2002.
Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā 19.09.2002. likums/ LV, 09.10.2002.
Personu apliecinošu dokumentu likums 23.05.2002. likums/ LV, 05.06.2002.
 
1 2