Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošos noteikumus "Par Ropažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Garkalnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 82

2021. gada 26. janvārī

Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
26.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 68, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis", Garkalnes novada pašvaldības informatīvais izdevums "Garkalnes novada vēstis" un tīmekļa vietne www.garkalne.lv.

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Garkalnes novada domes 2016. gada 24. maija saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A. Zīriņš

 

Paskaidrojuma raksts
Garkalnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 82 "Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim laikam Garkalnes novada domes saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ir publicēti Garkalnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Garkalnes novada vēstis".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 01.01.2021. stājas spēkā 24.12.2020. likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" kurā noteikts, ka no 01.01.2021. visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā komersantiem, iedzīvotājiem valsts un pašvaldību institūcijām, nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tai skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.

Savukārt no 01.01.2022. oficiālajā vēstnesī "Latvijas Vēstnesis" izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā www.likumi.lv.

Ievērojot augstāk minēto un atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajai daļai, Garkalnes novada dome vēlas mainīt saistošo noteikumu oficiālo publicēšanas vietu, pieņemot saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

3. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Garkalnes novada informatīvā izdevuma "Garkalnes novada vēstis" un tīmekļa vietne www.garkalne.lv.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir bezmaksas pakalpojums.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs A. Zīriņš

25.03.2021