Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.05.2014. - 26.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Liepājā 2008.gada 5.jūnijā (prot. Nr.8, 42.§)
Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām43.pantu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko kārtību Liepājas pilsētā, veidot veselīgu, drošu un estētisku dzīves vidi, aizsargāt dabas un kultūras pieminekļus, novērst tiesību pārkāpumus, kā arī veicināt iedzīvotāju apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.

1.2. Par Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie administratīvās atbildības, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

1.3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta administratīvā atbildība, izdarīts Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.4. Par Domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par saistošo noteikumu pārkāpšanu, fiziskajām personām – līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš četrsimt euro. Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

1.5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par Domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Pašvaldības policija” (turpmāk – Pašvaldības policija) un citas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā norādītās institūcijas un amatpersonas.

1.6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos aktos noteiktajā procesuālajā kārtībā.

1.7. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt):

1.7.1. Pašvaldības policijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākai amatpersonai, bet tās lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā;

1.7.2. Liepājas pilsētas pašvaldības amatpersonas lēmumu – Administratīvajā rajona tiesā;

1.7.3. citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā;

1.7.4. Domes Administratīvās komisijas lēmumu – Administratīvajā rajona tiesā.

1.8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais sods.

1.9. Par Domes saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā.

SEVIŠĶĀ DAĻA
2. BŪVJU UN IELU UZTURĒŠANA KĀRTĪBĀ

(Nodaļa svītrota ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.1. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.4. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.8. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.9. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.10. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.11. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.12. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.13. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.14. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.15. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.16. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.17. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.18. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.19. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.20. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.21. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.22. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.23. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.24. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.25. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.26. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.27. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

2.28. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

3. APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA UN UZTURĒŠANA

(Nodaļa svītrota ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.1. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.4. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

3.7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

4. ĪPAŠUMU UN TIEM PIEGULOŠO TERITORIJU UZKOPŠANA UN UZTURĒŠANA

(Nodaļa svītrota ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.1. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.4. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

4.8. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

5. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

(Nodaļa svītrota ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.1. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.4. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.8. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.9. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.10. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

5.11. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

6. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

6.1. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

6.2. Par līguma noslēgšanu, kas paredz izvest sadzīves atkritumus retāk nekā reizi mēnesī, uzliek naudas sodu sadzīves atkritumu apsaimniekotājam (juridiskajai personai) no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.3. Par atkritumu urnu nenovietošanu pie ieejas veikalos, citās publiskajās ēkās (telpās) un sabiedriskā transporta pieturvietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.4. Par atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu tvertņu skaita vai izvešanas biežuma neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.5. Par atkritumu vadu apkopes vai konteineru telpu tīrības nenodrošināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz divsimt astoņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.6. Par atkritumu nešķirošanu to rašanās vietās, ja Liepājas pilsētas pašvaldība ir noteikusi šķirotu atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu un savākšanai paredzējusi lietot specializētās atkritumu savākšanas tvertnes, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.7. Komersantiem, kuri veic uzņēmējdarbību (komercdarbību) daudzdzīvokļu mājās, par atkritumu apsaimniekošanas līguma nenoslēgšanu ar daudzdzīvokļu mājas pārvaldītāju (apsaimniekotāju) uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.8. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

6.9. Par atkritumu tvertņu izvietošanu ārpus sava īpašuma teritorijas izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz divsimt euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.10. Par teritorijas nesakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc publiskā pasākuma noslēguma (izņemot gadījumus, kad pašvaldība ir saskaņojusi citu teritorijas sakopšanas laiku) uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.11. Par kvēlojošu, degošu sadzīves atkritumu, lielgabarīta, celtniecības, ielu kopšanas, zaļo vai bīstamo atkritumu ievietošanu (iemešanu) atkritumu tvertnēs uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.12. Par atkritumu dedzināšanu uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.13. Par atkritumu tvertņu (urnu) neuzturēšanu kārtībā sadzīves atkritumu apsaimniekotājam vai citai personai, kuras īpašumā ir atkritumu tvertne, uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.14. Par atkritumu tvertņu nemarķēšanu uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

6.15. Atkritumu apsaimniekotājam par teritorijas nesakopšanu, kas piegružota, iztukšojot sadzīves atkritumu tvertnes, uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

7. MĀJDZĪVNIEKU UZTURĒŠANA

7.1. Par pieļaušanu klaiņojošiem mājdzīvniekiem uzturēties nekustamajā īpašumā vai tā teritorijā (bēniņos, pagrabos un citās neapdzīvotās telpās) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām – līdz trīssimt piecdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

7.2. Par klaiņojošu dzīvnieku barošanu ēku pagrabos, kāpņu telpās un tiešā ēku tuvumā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

7.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

7.4. Par suņa ievešanu vai peldināšanu Liepājas pilsētas peldvietās uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divsimt desmit euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.40)

7.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

8. PLUDMALES LIETOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.1. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.2. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.11.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

8.4. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.5. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.6. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.7. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.8. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

8.9. (Zaudējis spēku ar 16.06.2012.; sk. Liepājas pilsētas domes 10.05.2012. saistošo noteikumu Nr.12 21.4.apakšpunktu)

9. REKLĀMU, IZKĀRTŅU UN CITU INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 23.10.2013., sk. Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.14 51.2.apakšpunktu)

9.1. (Zaudējis spēku ar 23.10.2013., sk. Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.14 51.2.apakšpunktu)

9.2. (Zaudējis spēku ar 23.10.2013., sk. Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.14 51.2.apakšpunktu)

9.3. (Zaudējis spēku ar 23.10.2013., sk. Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.14 51.2.apakšpunktu)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
28.05.2014