Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.40

Liepājā 2013.gada 14.novembrī (prot. Nr.14, 8.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.4.punktā vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "līdz tūkstoš četrsimt euro";

1.2. aizstāt 3.1.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro";

1.3. aizstāt 3.2. un 3.3.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.4. aizstāt 3.4.punktā vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro";

1.5. aizstāt 3.5.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro";

1.6. aizstāt 3.6.punktā vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "līdz tūkstoš latiem" ar vārdiem "līdz tūkstoš četrsimti euro";

1.7. aizstāt 3.7.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.8. aizstāt 5.1.punktā vārdus "līdz trīsdesmit latiem" ar vārdiem "līdz četrdesmit euro";

1.9. aizstāt 5.2.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro";

1.10. aizstāt 5.3. punktā vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro";

1.11. aizstāt 5.4.punktā vārdus "no pieciem līdz divsimt latiem" ar vārdiem "no septiņiem līdz divsimt astoņdesmit euro";

1.12. aizstāt 5.5.punktā vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt astoņdesmit euro";

1.13. aizstāt 5.6. un 5.7.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro";

1.14. aizstāt 5.8. punktā vārdus "no desmit līdz simt latiem" ar vārdiem "no piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro";

1.15. aizstāt 5.9.punktā vārdus "līdz divdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīsdesmit euro" un vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro";

1.16. aizstāt 5.10.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro";

1.17. aizstāt 5.11.punktā vārdus "no pieciem līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "no septiņiem līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.18. aizstāt 6.2.punktā vārdus "no piecdesmit līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro";

1.19. aizstāt 6.3.punktā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.20. aizstāt 6.4.punktā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "līdz piecsimt septiņdesmit euro";

1.21. aizstāt 6.5.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt astoņdesmit euro";

1.22. aizstāt 6.6.punktā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.23. aizstāt 6.7.punktā vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt astoņdesmit euro";

1.24. aizstāt 6.9.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro" un vārdus "līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz divsimt euro";

1.25. aizstāt 6.10.punktā vārdus "no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro" un vārdus "no piecdesmit līdz piecsimt latiem" ar vārdiem "no septiņdesmit līdz septiņsimt euro";

1.26. aizstāt 6.11.punktā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro" un vārdus "līdz četrsimt latiem" ar vārdiem "līdz piecsimt septiņdesmit euro";

1.27. aizstāt 6.12.punktā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.28. aizstāt 6.13.punktā vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt astoņdesmit euro";

1.29. aizstāt 6.14. un 6.15.punktā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz simt četrdesmit euro";

1.30. aizstāt 7.1.punktā vārdus "līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz divsimt desmit euro" un vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz trīssimt piecdesmit euro";

1.31. aizstāt 7.2.punktā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz septiņdesmit euro";

1.32. aizstāt 7.4.punktā vārdus "no desmit līdz simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "no piecpadsmit līdz divsimt desmit euro".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2014