Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 18
Reģionālās attīstības finansēšanas kārtība Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumi Nr. 289/ LV, 16.04.2004.
Vides pārraudzības valsts biroja nolikums Ministru kabineta 06.01.2004. noteikumi Nr. 4/ LV, 09.01.2004.
Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumi Nr. 736/ LV, 30.12.2003.
Valsts investīciju projektu pieteikumu sagatavošanas kārtība Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumi Nr. 734/ LV, 30.12.2003.
Valsts investīciju programmas sagatavošanas, finansēšanas un īstenošanas kārtība Ministru kabineta 07.10.2003. noteikumi Nr. 560/ LV, 31.10.2003.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumi Nr. 301/ LV, 10.07.2001.
Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr. 188/ LV, 11.05.2001.
Meža zemes transformācijas kārtība Ministru kabineta 27.02.2001. noteikumi Nr. 94/ LV, 02.03.2001.
Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanas (introdukcijas), kā arī dzīvnieku populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļauju izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 23.01.2001. noteikumi Nr. 34/ LV, 26.01.2001.
Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi Ministru kabineta 08.02.2000. noteikumi Nr. 51/ LV, 11.02.2000.
Noteikumi par dabas liegumiem Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr. 212/ LV, 22.06.1999.
Kārtība, kādā vērtējama ietekme uz vidi Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr. 213/ LV, 18.06.1999.
Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums Ministru kabineta 24.11.1998. noteikumi Nr. 445/ LV, 27.11.1998.
Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu Ministru kabineta 04.08.1998. noteikumi Nr. 278/ LV, 07.08.1998.
Dzelzceļa būvnoteikumi Ministru kabineta 02.12.1997. noteikumi Nr. 394/ LV, 04.12.1997.
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 02.03.1993. likums/ LV, 25.03.1993.
Par valsts ekoloģisko ekspertīzi 09.10.1990. likums/ Ziņotājs, 08.11.1990.