Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.734

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 91.§)

Valsts investīciju projektu pieteikumu sagatavošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts investīciju projektu pieteikumu (turpmāk - projekta pieteikums) sagatavošanas kārtību.

2. Ministrijas, ministriju padotībā esošās iestādes, citas centrālās valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes (turpmāk - projekta pieteicējs) projekta pieteikumu sagatavo, aizpildot valsts investīciju projekta pieteikuma veidlapu (pielikums).

3. Lai pretendētu uz valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, projekta pieteicējs attiecīgajā ministrijā iesniedz projekta pieteikumu.

4. Projekta pieteicējas iestādes vadītājs ir atbildīgs par projekta pieteikumā sniegtās informācijas precizitāti, atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniegšanu noteiktajā termiņā attiecīgajā ministrijā.

5. Projekta pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētajiem projektiem neiesniedz.

6. Projekta pieteikumā norāda pilnīgu informāciju, lai varētu izvērtēt attiecīgā projekta:

6.1. atbilstību nozares un plānošanas reģiona prioritātēm un mērķiem;

6.2. finansiālās un ekonomiskās atdeves rādītājus;

6.3. citu finanšu avotu nodrošinājumu;

6.4. gatavību ieviešanai.

7. Projekta pieteikumā ir šādas sadaļas:

7.1. projekta nosaukums, pieteicējs un cita informācija;

7.2. projekta mērķi;

7.3. projekta apraksts;

7.4. projekta izmaksas;

7.5. finanšu analīze;

7.6. cita informācija.

8. Projekta pieteikums uzskatāms par sagatavotu, ja ir sniegta informācija visās projekta pieteikuma sadaļās.

9. Projekta pieteicējs projekta pieteikumam pievieno apstiprinājumus par līdzfinansējuma avotu pieejamību.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 31.decembri.


 

1-734.PNG (128604 bytes)

2-734.PNG (133322 bytes)

3-734.PNG (198012 bytes)

4-734.PNG (131377 bytes)

5-734.PNG (148451 bytes)

6-734.PNG (157624 bytes)

7-734.PNG (35597 bytes)

 

31.12.2003