Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 29
Par uzdevumu Ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu sporta nodarbību nepārtrauktību Saeimas 28.01.2021. paziņojums / LV, 01.02.2021.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Precizējot iepriekš publicēto Ministru kabineta 07.01.2021. rīkojums Nr. 4/ LV, 12.01.2021.
Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību Rucavas novada domes 29.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 11/2020/ LV, 06.01.2021.
Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ludzas novada domes 28.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 05.01.2021.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 828/ LV, 23.12.2020.
Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" Daugavpils pilsētas domes 24.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 47/ LV, 25.11.2020.
Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību Daugavpils pilsētas domes 19.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 44/ LV, 24.11.2020.
Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2007. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" Ventspils pilsētas domes 13.11.2020. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 19.11.2020.
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Saeimas 10.11.2020. paziņojums / LV, 11.11.2020.
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360/ LV, 09.06.2020.
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Par valsts budžetu 2020. gadam 14.11.2019. likums/ LV, 28.11.2019.
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 05.05.2016. likums/ LV, 25.05.2016.
Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 709/ LV, 28.12.2015.
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591/ LV, 05.11.2015.
Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 07.03.2013. likums/ LV, 27.03.2013.
Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumi Nr. 557/ LV, 29.08.2012.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums 12.07.2010. likums/ LV, 28.07.2010.
Paziņošanas likums 16.06.2010. likums/ LV, 30.06.2010.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 01.12.2009. likums/ LV, 18.12.2009.
Bāriņtiesu likums 22.06.2006. likums/ LV, 07.07.2006.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums 15.06.2006. likums/ LV, 30.06.2006.
Kriminālprocesa likums 21.04.2005. likums/ LV, 11.05.2005.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Administratīvā procesa likums 25.10.2001. likums/ LV, 14.11.2001.
Darba likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Ārstniecības likums 12.06.1997. likums/ LV, 01.07.1997.
Par sapulcēm, gājieniem un piketiem 16.01.1997. likums/ LV, 30.01.1997.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.