Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"Citi saistītie dokumenti"
Atlasīti: 23
Audžuģimenes noteikumi Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr. 354/ LV, 29.06.2018.
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 12.01.2017. likums/ LV, 26.01.2017.
Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr. 524/ LV, 29.09.2015.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529/ LV, 30.12.2013.
Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 32/ LV, 17.12.2013.
Euro ieviešanas kārtības likums 31.01.2013. likums/ LV, 15.02.2013.
Saistošie noteikumi Nr.21 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"" Ventspils pilsētas domes 20.09.2012. lēmums Nr. 145/ LV, 31.10.2012.
Saistošie noteikumi Nr.11 "Par grozījumu Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"" Ventspils pilsētas domes 13.04.2012. lēmums Nr. 53/ LV, 07.06.2012.
Invaliditātes likums 20.05.2010. likums/ LV, 09.06.2010.
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299/ LV, 31.03.2010.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr. 108/ LV, 17.02.2009.
Audžuģimenes noteikumi Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1036/ LV, 29.12.2006.
Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857/ LV, 17.11.2005.
Valsts sociālo pabalstu likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Bērnu tiesību aizsardzības likums 19.06.1998. likums/ LV, 08.07.1998.
Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm 02.04.1998. likums/ LV, 16.04.1998.
Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 02.11.1995. likums/ LV, 17.11.1995.
Par valsts pensijām 02.11.1995. likums/ LV, 23.11.1995.
Par pašvaldībām 19.05.1994. likums/ LV, 24.05.1994.
Civillikums 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 20.02.1937.
Civillikums. OTRĀ DAĻA. Mantojuma tiesības 28.01.1937. likums/ Valdības Vēstnesis, 22.02.1937.