Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Saistītie dokumenti:
"uz tiesību akta pamata izdotie"
Atlasīti: 37
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu Ministru kabineta 01.10.2019. noteikumi Nr. 464/ LV, 08.10.2019.
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Jurim Šultem Ministru kabineta 14.11.2017. rīkojums Nr. 652/ LV, 15.11.2017.
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Kristapam Eklonam Ministru kabineta 14.11.2017. rīkojums Nr. 651/ LV, 15.11.2017.
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Oskaram Āboliņam Ministru kabineta 14.11.2017. rīkojums Nr. 650/ LV, 15.11.2017.
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Ilonai Spurei Ministru kabineta 17.05.2017. rīkojums Nr. 241/ LV, 19.05.2017.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 845/ LV, 23.12.2016.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr. 810/ LV, 22.12.2016.
Par termiņa pagarināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā pulkvedim O. Āboliņam Ministru kabineta 26.07.2016. rīkojums Nr. 419/ LV, 28.07.2016.
Par termiņa pagarināšanu Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ģenerālim N. Garbaram Ministru kabineta 26.07.2016. rīkojums Nr. 418/ LV, 28.07.2016.
Par termiņa pagarināšanu Valsts policijas priekšnieka amatā ģenerālim I. Ķuzim Ministru kabineta 26.07.2016. rīkojums Nr. 417/ LV, 28.07.2016.
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Normundam Plēgermanim Ministru kabineta 05.08.2015. rīkojums Nr. 424/ LV, 06.08.2015.
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I. Zitānam Ministru kabineta 28.07.2015. rīkojums Nr. 399/ LV, 30.07.2015.
Par Normundu Mežvietu Ministru kabineta 04.11.2014. rīkojums Nr. 644/ LV, 06.11.2014.
Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr. 288/ LV, 30.05.2013.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 29.06.2010. noteikumi Nr. 601/ LV, 06.07.2010.
Noteikumi par pabalstu, kompensāciju un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus Ministru kabineta 07.07.2009. noteikumi Nr. 751/ LV, 16.07.2009.
Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumi Nr. 386/ LV, 08.05.2009.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām Ministru kabineta 10.02.2009. noteikumi Nr. 137/ LV, 25.02.2009.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr. 86/ LV, 10.02.2009.
Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr. 84/ LV, 10.02.2009.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, inventāra un individuālo aizsardzības līdzekļu veidiem un to izsniegšanas normām Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 478/ LV, 17.07.2008.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumi Nr. 338/ LV, 22.05.2008.
Noteikumi par Drošības policijas amatpersonu dienesta apliecības paraugu un dienesta apliecības izsniegšanas un nodošanas kārtību Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi Nr. 837/ LV, 13.12.2007.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 07.08.2007. noteikumi Nr. 532/ LV, 10.08.2007.
Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas kadetu un klausītāju darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1011/ LV, 22.12.2006.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 970/ LV, 15.12.2006.
Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta darbību nodarīti minētās amatpersonas, tās laulātā, radinieka, adoptētā vai adoptētāja mantai vai veselībai Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 968/ LV, 06.12.2006.
Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 969/ LV, 06.12.2006.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi sedz ar mācībām saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr. 878/ LV, 10.11.2006.
Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr. 900/ LV, 10.11.2006.
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumi Nr. 904/ LV, 08.11.2006.
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr. 873/ LV, 03.11.2006.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pielīdzināmas iepriekš piešķirtās speciālās dienesta pakāpes Ministru kabineta 24.10.2006. noteikumi Nr. 872/ LV, 02.11.2006.
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 17.10.2006. noteikumi Nr. 859/ LV, 27.10.2006.
Noteikumi par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 803/ LV, 29.09.2006.
Noteikumi par pabalsta un kompensācijas apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 804/ LV, 29.09.2006.
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumi Nr. 802/ LV, 29.09.2006.