Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumus Nr. 741 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2023.–2025. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 782

Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 26. §)
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 6. panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam (pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumus Nr. 691 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 235. nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
finanšu ministrs J. Reirs

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒
kultūras ministrs N. Puntulis
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 782
Oficiālās statistikas programma 2022.–2024. gadam

1. tabula. Oficiālās statistikas saraksts

Nr.p.k.Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukumsStatistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avoti2022.2023.2024.
12345678
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1.Nefinanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.2.Ceturkšņa nefinanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.3.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.4.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.5.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.6.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.7.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.8.Vispārējās valdības sektora finanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas un Valsts kases datusXXX
1.9.Vispārējās valdības sektora parādsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datusXXX
1.10.Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.11.Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.12.Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.13.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspektaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.14.Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datusXXX
1.15.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspektaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas un Latvijas Bankas datusXXX
1.16.Nacionālais kopienākumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datusXXX
1.17.1.Nefinanšu komersantu finanšu rādītājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojumsXXX
1.17.2.Komersantu finanšu rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo sabiedrību pilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datiXXX
1.18.Līzinga un faktoringa portfelisCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo līzinga sabiedrību pilns apsekojumsXXX
1.19.Lauksaimniecības ekonomiskie kontiAgroresursu un ekonomikas institūtsgadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un SUDAT datusXXX
1.20.Reģionu pievienotā vērtībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datusXXX
1.21.Valsts parāda struktūraCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus un Valsts kases datusXXX
1.22.Pensiju saistību aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.23.Reģionālais iekšzemes kopproduktsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datusXXX
1.24.Piedāvājuma - izlietojuma tabulasCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datusXXX
1.25.Sabiedrību finanšu analīzes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
1.26.Vispārējās valdības darījumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Valsts kases datusXXX
1.27.Vispārējās valdības kopējais bruto parādsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts kases datusXXX
1.28.Ielaides-izlaides tabulasCentrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus X 
1.29.Nacionālo kontu sistēmas papildrādītājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1.Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsAizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma pasūtītāju pilns apsekojums par veiktiem iepirkumiem izmantojot pasūtītāju iesniegtos datusXXX
2.2.Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (dati konfidencialitātes dēļ netiek publicēti)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.3.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.4.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu finanšu rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumsX  
2.5.Banku individuālie publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.6.Banku konsolidētie publiskie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.7.Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.8.Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.9.Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.10.Centrālās valdības darījumiValsts kasemēnesisaprēķins, izmantojot Valsts kases administratīvos datusXXX
2.11.Centrālās valdības parādsValsts kasemēnesisaprēķins, izmantojot Valsts kases administratīvos datusXXX
2.12.Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.13.Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.14.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanaFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.15.Elektroniskās naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumsX  
2.16.Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumsX  
2.17.Noguldījumu garantiju fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.18.Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumsX  
2.19.Azartspēļu un izložu rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnis,
gads
pilns apsekojumsXXX
2.20.Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnis,
gads
pilns apsekojumsXXX
2.21.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsizlases apsekojums; likuma piemērošanas izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem) un noslēgtie iepirkuma līgumi (dati par visiem zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem), respondentu loks balstīts uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjektiemXXX
2.22.Publisko iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadsizlases apsekojums; likuma un procedūras piemērošanas izņēmumi (dati par visiem virs un zem ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem), faktiski izlietotie naudas līdzekļi, respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likuma subjektiemXXX
2.23.Publiskās un privātās partnerības iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsgadspilns apsekojums (dati par visiem virs ES līgumcenu sliekšņa noslēgtiem iepirkuma līgumiem; respondentu loks balstīts uz Publiskās un privātās partnerības likuma subjektiem)XXX
2.24.Publisko iepirkumu rādītājiIepirkumu uzraudzības birojsceturksnispilns apsekojums par visiem pasūtītāju iesniegtiem datiem par noslēgtajiem līgumiem pēc MK noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība"XXX
2.25.Publicēto paziņojumu statistikaIepirkumu uzraudzības birojsreizi trijos gadospilns apsekojums par visiem paziņojumu publikāciju datiem (respondentu loks balstīts uz Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu)  X
3. Ārējā tirdzniecība
3.1.Preču ārējās tirdzniecības statistikaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
Sliekšņa izlases apsekojums,
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par uzņēmumu tirdzniecību ar ES dalībvalstīm;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta muitas deklarāciju datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm
XXX
4. Cenu statistika
4.1.Saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.2.Ražotāju cenu indekss rūpniecībāCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.3.Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju būvniecībaiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisbūvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķiniXXX
4.4.Biznesa pakalpojumu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu izlases apsekojums; aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
4.5.Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniemCentrālā statistikas pārvaldegadstirdzniecības vietu, pakalpojumu sniegšanas vietu un uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.6.Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
gads
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datusXXX
4.7.Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
gads
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena ražotāju reģistra datusXXX
4.8.Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojums;
aprēķini
XXX
4.9.Lauksaimniecības cenas un indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Agroresursu un ekonomikas institūta, Lauksaimniecības datu centra, pārskatu 11-iepirkums, 1-iepirkums, 1-puķes un stādi, 1-putnkopība, 21-LS (augkopība), 3-LS un 5-iepirkums informācijuXXX
4.10.Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksiAgroresursu un ekonomikas institūtsceturksnis,
gads
aprēķiniXXX
4.11.Patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
tirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.12.Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.13.Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnismaksas pakalpojumu objektu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus
XXX
4.14.Mājokļu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datusXXX
4.15.Eksporta vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzesXXX
4.16.Importa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu – importētāju izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes
XXX
4.17.Būvniecības izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
būvuzņēmumu un tirdzniecības uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.18.Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesistirdzniecības un maksas pakalpojumu objektu izlases apsekojumsXXX
4.19.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini
XXX
4.20.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datusXXX
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis,
gads
aprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
5.2.Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
5.3.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.4.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldenedēļa, mēnesis, ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.5.Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datusXXX
5.6.Noslēgto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.7.Šķirto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.8.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
5.9.Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanuCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datusXXX
5.10.Statistika par starptautisko aizsardzībuPilsonības un migrācijas lietu pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
aprēķiniXXX
5.11.Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiemValsts robežsardzeceturksnis,
gads
pilns apsekojumsXXX
5.12.Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemēPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadsaprēķiniXXX
5.13.Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, tai skaitā 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšana, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusXXX
5.14.2021. gada tautas skaitīšana
(datu publicēšana datubāzē un elektroniskās publikācijas no 2021. līdz 2022. gadam)
Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datusX  
5.15.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc izglītības līmeņaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus XX
5.16.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ekonomiskām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī citu administratīvo datu avotu un apsekojumu datus XX
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
6.1.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumsXXX
6.2.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.3.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.4.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.5.Augstskolu darbības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumsXXX
6.6.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datusXXX
6.7.Interešu izglītības programmu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadsizglītības iestāžu, kuras īsteno interešu izglītības programma, pilns apsekojumsXXX
6.8.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītājiIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.9.Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)Valsts izglītības satura centrsgadsvidējo izglītības iestāžu pilns apsekojumsXXX
6.10.Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumosCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
6.11.Izdevumi izglītībaiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kases un Izglītības un zinātnes ministrijas datus, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datusXXX
6.12.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (apsekojuma rezultāti par 2018.–2020. gadu tiks publicēti 2022. gadā, par 2020.–2022. gadu tiks publicēti 2024. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi divos gadosuzņēmumu ar strādājošo skaitu virs desmit izlases apsekojumsXXX
6.13.Augstākās izglītības finansējumsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumsXXX
6.14.Pieaugušo izglītības apsekojums (apsekojuma rezultātus publicēs 2023. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi sešos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 69 gadiem izlases apsekojumsXX 
6.15.Arodmācība uzņēmumos (2021. gada apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosuzņēmumu ar strādājošo skaitu virs 10 izlases apsekojumsX  
6.16.Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolasKultūras ministrijagadspilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmas datusXXX
7. Kultūras statistika
7.1.Bibliotēku darbības rādītājiLatvijas Nacionālā bibliotēkagadsLatvijas bibliotēku pilns apsekojumsXXX
7.2.Kino iestāžu darbības rādītājiNacionālais Kino centrsgadskinoteātru un kino izrādīšanas vietu pilns apsekojumsXXX
7.3.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijaiLatvijas Nacionālā bibliotēkagadsLatvijas izdevumu (grāmatu, žurnālu un laikrakstu skaits un tirāža) pilns apsekojums. Dati tiek iegūti pamatojoties uz Latvijā reģistrēto izdevēju iesniegtajiem obligātajiem eksemplāriem Latvijas Nacionālajā bibliotēkāXXX
7.4.Filmu ražošanaNacionālais Kino centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā kino centra pieejamos datusXXX
7.5.Muzeju darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.6.Teātru darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.7.Kultūras namu un tautas namu darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.8.Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.9.Koncertorganizāciju darbības rādītājiKultūras ministrijagadspilns apsekojumsXXX
7.10.Arhīvu darbības rādītājiLatvijas Nacionālais arhīvsgadspilns apsekojumsXXX
7.11.Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvarsKultūras ministrijagadsaprēķiniXXX
8. Veselības aprūpes statistika
8.1.Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijasValsts darba inspekcijagadspilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie datiXXX
8.2.Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus un P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas datus par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpiXXX
8.3.Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulāmCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Nacionālā veselības dienesta datus
XXX
8.4.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpeiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāziXXX
8.5.Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
8.6.Ambulatorā medicīniskā palīdzībaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsārstniecības iestāžu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot ārstniecības iestāžu iesūtītos datus un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datusXXX
8.7.Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistikaSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesis,
gads
aprēķini, izmantojot Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas datus (VISUMS), ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra datus (PREDA)XXX
8.8.Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabētsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju no vienotās veselības informācijas sistēmas Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistramXXX
8.9.Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaitsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju no vienotās veselības informācijas sistēmas Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistramXXX
8.10.Stacionārā medicīniskā palīdzībaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot stacionāro iestāžu iesniegtos pārskatu datus, Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāziXXX
8.11.Mātes un bērna veselības aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību un profilakses un kontroles centra Jaundzimušo reģistra un ārstniecības iestāžu iesniegto pārskatu datus, izmantojot Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmas datusXXX
8.12.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācijaSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, apkopojot ārstniecības iestāžu sniegtos datusXXX
8.13.Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiemValsts darba inspekcijagadspilns apsekojums, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes individuālie datiXXX
8.14.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītājiNacionālais veselības dienestsceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" datu bāziXXX
8.15.Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un ārstniecības iestāžu sniegtos datusXXX
8.16.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)Slimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot apsekojumu, ko ārstniecības iestādes iesniedz Slimību profilakses un kontroles centramXXX
8.17.Invaliditātes noteikšanaLabklājības ministrijagadspilns apsekojumsXXX
8.18.Potenciāli zaudētie mūža gadiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datusXXX
8.19.Zāļu realizācijas datiZāļu valsts aģentūramēnesislicencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojumsXXX
8.20.Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)Zāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu lieltirgotavu pilns apsekojumsXXX
8.21.Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)Zāļu valsts aģentūragadslicencētu aptieku pilns apsekojumsXXX
8.22.Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)Zāļu valsts aģentūragadslicencētu zāļu ražotāju pilns apsekojumsXXX
8.23.Absolūtā alkohola patēriņšSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta alkohola aprites un Centrālās statistikas pārvaldes iedzīvotāju datusXXX
8.24.Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (2020. gada rezultāti tiks publicēti 2021. gadā, 2022. gada rezultāti - 2023. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi divos gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem izlases apsekojumsXXX
8.25.Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums (2021./2022. m.g. rezultāti tiks publicēti 2023. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu 11, 13 un 15-gadīgu skolēnu izlases apsekojumsXX 
8.26.Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā (2021./2022.m.g. rezultāti tiks publicēti 2022. gadā)Slimību profilakses un kontroles centrsreizi trijos gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu 7 un 9-gadīgu skolēnu izlases apsekojumsX X
8.27.Atkarību izraisošo vielu lietošana darbspējas vecuma iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikāSlimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem izlases apsekojums  X
8.28.Atkarību izraisošo vielu lietošana 15-16 gadus vecu skolēnu vidūSlimību profilakses un kontroles centrsreizi četros gadosLatvijas vispārizglītojošo skolu skolēnu vecumā no 15 līdz 16 gadiem izlases apsekojums X 
8.29.Veselības aprūpes resursiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsaprēķini, izmantojot Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datus un ārstniecības iestāžu iesniegtos pārskatu datus un Stacionāra gultu fonda izmantošanas datu bāzes datusXXX
8.30.Medicīnas tūrisma datiSlimību profilakses un kontroles centrsgadsārstniecības iestāžu, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus, pilns apsekojumsXXX
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1.Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora datusXXX
9.2.Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumiUzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijagadsaprēķini, izmantojot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas datubāzes datusXXX
9.3.Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumiLabklājības ministrijagadsnovadu un valstspilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojumsXXX
9.4.Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķiniXXX
9.5.Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāLabklājības ministrija, Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums par sociālās aizsardzības pasākumiem Latvijā (pensijām, pabalstiem, pakalpojumiem un atlaidēm)XXX
9.6.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumiValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
deviņi mēneši,
gads
pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par pakalpojumu saņēmējiemXXX
9.7.Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiLabklājības ministrijagadsnovadu un valstspilsētu pašvaldību sociālo dienestu pilns apsekojumsXXX
9.8.Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijasLabklājības ministrijagadsilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilns apsekojumsXXX
9.9.Sociāli apdrošinātās personasValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
deviņi mēneši,
gads
pilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmā "SAIS" esošo informāciju par sociāli apdrošinātām personāmXXX
9.10.Aprūpe mājāsLabklājības ministrijagadsnovadu un valstspilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojumsXXX
9.11.Informācija par bāriņtiesu darbuValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadsbāriņtiesu pilns apsekojumsXXX
9.12.Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzībuLabklājības ministrijamēnesisnovadu un valstspilsētu pašvaldību sociālie dienestu pilns apsekojumsXXX
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1.ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiemCentrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību izlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citu administratīvo datu avotu individuālos personu datusXXX
10.2.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūragadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts kases, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts zemes dienesta datusXXX
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēriTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas datusXXX
11.2.Kriminālā statistikaIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadsaprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmuXXX
11.3.No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācijaLabklājības ministrijagadsnovadu un valstspilsētu pašvaldību un sociālo rehabilitācijas iestāžu pilns apsekojums un dati no sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušām personām sniedzējiemXXX
11.4.Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesāsTiesu administrācijagadsaprēķini, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas datusXXX
11.5.Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītājiIeslodzījuma vietu pārvaldegadsieslodzījuma vietu pilns apsekojums; aprēķini, izmantojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes datusXXX
11.6.Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītājiValsts probācijas dienestsgadsaprēķini, izmantojot valsts informācijas sistēmu 'PLUS', kuras pārzinis ir Valsts probācijas dienestsXXX
11.7.Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistikaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsgadspilns apsekojums (statistika tiek ņemta no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Izbraukumu reģistrācijas un resursu vadības informācijas sistēmas)XXX
11.8.Ceļu satiksmes negadījumu statistikaValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu sistēmas apakšsistēmā Ceļu policijas reģistrā iekļautos datusXXX
11.9.Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiemFinanšu izlūkošanas dienestsgadsaprēķiniXXX
11.10.Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums (2021. gada apsekojuma dati tiks publicēti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsLatvijas iedzīvotāju izlases apsekojumsX  
12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu un EuroGrupu reģistra datusXXX
12.2.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienībasCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes datus, Centrālās statistikas pārvaldes izlases apsekojumusXXX
12.3.Uzņēmumu grupu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu un EuroGrupu reģistra datusXXX
13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
13.1.Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumosCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un citu administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju
XXX
13.2.Ikgadējā uzņēmumu statistika par NACE 2. red. A un O sadaļām (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo kontu aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un citu administratīvo datu avotu (reģistru un datubāzu) informāciju
XXX
13.3.Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, SIA "LURSOFT IT" un SIA "Firmas.lv" datus
XXX
13.4.Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuriem ir līdzdalība ārvalstu radniecīgajās sabiedrībās, pilns apsekojumsXXX
13.5.Uzņēmumu demogrāfijas rādītājiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsStatistikas uzņēmumu reģistra datiXXX
13.6.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem un klientu atrašanās vietas (konfidencialitātes dēļ rezultāti netiek publicēti)Centrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojumsXXX
13.7.Globālo vērtību ķēžu apsekojums (apsekojuma rezultāti par 2018. – 2020. gadu tiks publicēti 2022. gadā, par 2020. – 2022. gadu tiks publicēti 2024. gadā)Centrālā statistikas pārvaldereizi trijos gadosuzņēmumu, ar strādājošo skaitu virs 50, pilns apsekojumsXXX
14. Darba samaksas statistika
14.1.Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.3.Darba samaksas pārmaiņas centrālās valdības iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kancelejas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmuXXX
14.4.Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiksCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.5.Darba samaksas struktūras apsekojums par 2022. gadu (2022. gadā gatavošanās apsekojumam, 2023. gadā apsekojums, 2024. gadā rezultātu publicēšana)Centrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kancelejas datus
XXX
14.6.Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2024. gadu (2022. gadā datu publicēšana par 2020. gada apsekojumu) (2022. un 2023. gadā gatavošanās 2024. gada apsekojumam)Centrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.7.Mēneša vidējā darba samaksaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)ekonomiski aktīvo uzņēmumu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
14.8.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
15. Nodarbinātības statistika
15.1.Darbaspēka izlases apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
nepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas,Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālos datus
XXX
15.2.Reģistrētā bezdarba rādītājiNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmuXXX
15.3.Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātesNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojums, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmuXXX
16. Lauksaimniecības statistika
16.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsAgroresursu un ekonomikas institūtsceturksnis,
gads
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku atbalsta dienesta un Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datusXXX
16.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums un Lauku atbalsta dienesta datiXXX
16.3.Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un pārdošana (platības, pārdotie apjomi)Centrālā statistikas pārvaldegadslauku saimniecību, kas nodarbojas ar puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšanu, pilns apsekojumsXXX
16.4.Augkopības produktu pārdošana naturālā un vērtības izteiksmē (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti OSP 1.19., 4.9., 16.1. ierakstu sagatavošanā)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnislauku saimniecību ar augkopības standarta izlaidi virs 200 000 euro un dārzkopībā, un ilggadīgo kultūru audzēšanā specializētu saimniecību ar standarta izlaidi virs 10 000 euro pilns apsekojumsXXX
16.5.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadslopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Ganāmpulku un dzīvnieku reģistra datiXXX
16.6.Lopkopības produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
lopkopības lauku saimniecību izlases apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas un Piena ražotāju reģistra datus
XXX
16.7.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldemēnesisPārtikas un veterinārā dienestā reģistrēto kautuvju pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas datus
XXX
16.8.Lauksaimniecības produktu standarta izlaide (standart output) (dati ik pēc 3 gadiem uz 5 gadu bāzes. Dati tiks publicēti 2024. gadā)Agroresursu un ekonomikas institūtsgadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) datus, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bruto segumu aprēķinusXXX
16.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros; dati konfidencialitātes dēļ netiek publicēti)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisputnkopības uzņēmumu, kas nodarbojas ar inkubāciju, pilns apsekojumsXXX
16.10.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Centrālā statistikas pārvaldemēnesis (no maija līdz novembrim)Zemkopības ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes ekspertu vērtējums, izmantojot Lauku atbalsta dienesta informācijuXXX
16.11.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Centrālā statistikas pārvaldemēnesis (no maija līdz novembrim)Zemkopības ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes ekspertu vērtējums, izmantojot SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" un Lauku atbalsta dienesta informācijuXXX
16.12.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozesAgroresursu un ekonomikas institūtsliellopiem – pusgads,
cūkām – ceturksnis
aprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datusXXX
16.13.Graudu, pākšaugu un rapša iepirktais apjomsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu, kas nodarbojas ar graudu, pākšaugu un rapša iepirkumu, pilns apsekojumsXXX
16.14.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojumsXXX
16.15.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojumsXXX
16.16.Informācija par lauku saimniecību skaitu un vidējo lielumuCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācija; aprēķini,izmantojot Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta un Valsts zemes dienesta informācijuXXX
16.17.Informācija par bioloģisko lauksaimniecībuLauksaimniecības datu centrsgadsbioloģisko saimniecību pilns apsekojumsXXX
16.18.Piena produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumsXXX
16.19.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvaldegadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumsXXX
16.20.2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)Centrālā statistikas pārvaldereizi desmit gadoslauku saimniecību pilns apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmas, Novietņu infrastruktūras reģistra un Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas datiX  
16.21.Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiValsts augu aizsardzības dienestsgadsaugu aizsardzības līdzekļu izplatītāju pilns apsekojumsXXX
16.22.Augkopības produktu bilances (graudaugi, eļlas augi)Lauku atbalsta dienestsgadsaprēķini, izmantojot Lauku atbalsta dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
16.23.Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)Lauku atbalsta dienestsgadsaprēķini, izmantojot Lauku atbalsta dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
16.24.Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāteLauksaimniecības datu centrsmēnesispiena iepircēju pilns apsekojumsXXX
16.25.Svaigpiena tiešā tirdzniecībaLauksaimniecības datu centrsgadspiena ražotāju pilns apsekojumsXXX
16.26.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušanaLauksaimniecības datu centrsmēnesislauksaimniecību dzīvnieku kautuvju pilns apsekojumsXXX
16.27.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsLauksaimniecības datu centrspusgadsganāmpulku, novietņu un to dzīvnieku pilns apsekojumsXXX
16.28.2023. gada Lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldereizi trīs gadoslauku saimniecību izlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmas, Novietņu infrastruktūras reģistra un Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas datiXXX
16.29.Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuvesLauksaimniecības datu centrspusgadsNovietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuvju pilns apsekojumsXXX
16.30.Pesticīdu izmantošana lauksaimniecības kultūrām (graudaugi, lauka pupas, rapsis) 2022. gada ražai (rezultātus paredzēts publicēt 2023. gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauku atbalsta dienesta datiXX 
16.31.Pesticīdu izmantošana lauksaimniecības kultūrām (kukurūza, kartupeļi, kāposti, burkāni, sīpoli, galda bietes, ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, avenes, zemenes) 2024. gada ražai (rezultātus paredzēts publicēt 2025. gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadsaugkopības lauku saimniecību izlases apsekojums, Lauku atbalsta dienesta dati XX
17. Mežsaimniecības statistika
17.1.Informācija par koku ciršanuValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.2.Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumiValsts meža dienestsgadsmežu teritoriju pilns apsekojums; apreķini, izmantojot privātpersonu iesniegtos datusXXX
17.3.Meža atjaunošanaValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.4.Mežaudžu bojājumiValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datusXXX
17.5.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaitsValsts meža dienestsgads (medību sezona)mežu teritoriju pilns apsekojumsXXX
17.6.Informācija par inventarizētajiem mežiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos vides un dabas resursu aizsargjoslāsValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datusXXX
17.7.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadskokapstrādes nozares komersantu, kā arī citu nozaru komersantu, kuri ir veikuši kokmateriālu iepirkumus iepriekšējā gada laikā, izlases apsekojumsXXX
17.8.Vidējās mežsaimniecības izmaksasCentrālā statistikas pārvaldegadsmežu īpašnieku un komersantu izlases apsekojums;
aprēķini izmantojot Valsts zemes dienesta datus (izņemot personu datus)
XXX
17.9.Inventarizēto mežu datiValsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.10.Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)Valsts meža dienestsgadsprivātpersonu, kas veic mežsaimniecisko darbību, pilns apsekojumsXXX
17.11.Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošanaValsts meža dienestsgadsmeža reproduktīvā materiālu ražotāju pilns apsekojumsXXX
17.12.Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi inventarizētajos mežosValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Valsts meža dienesta Mežu valsts reģistra datusXXX
17.13.Meža platībaZemkopības ministrijagadsizlases apsekojumsXXX
17.14.Koksnes krājaZemkopības ministrijagadsizlases apsekojumsXXX
17.15.Statistika par meža nozares produkcijuZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Nacionālā meža monitoringa, Valsts meža dienesta un Centrālās statisikas pārvaldes datusXXX
18. Zivsaimniecības statistika
18.1.Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Latvijas Kuģu reģistra datusXXX
18.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniemCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus
XXX
18.3.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
18.4.Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana, ekonomiskie rādītāji)Centrālā statistikas pārvaldegadsPārtikas un veterinārā dienesta atzīto akvakultūras dzīvnieku audzētavu pilns apsekojums XXX
18.5.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti Latvijas nacionālo kontu aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisuzņēmumu, kas nodarbojas ar komerczveju, pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Zemkopības ministrijas – Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) datus
XXX
19. Rūpniecības statistika
19.1.Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
19.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
19.3.Rūpniecības apgrozījuma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
19.4.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu sliekšņa apsekojumsXXX
20. Enerģētikas statistika
20.1.Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)Centrālā statistikas pārvaldemēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojums;
uzņēmumu, kas nodarbojas ar naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām, pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir kūdras ieguve un kas importē ogles, izlases apsekojums
XXX
20.2.Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums;
uzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes sadali, pārvadi, uzglabāšanu un tirdzniecību, pilns apsekojums;
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale, pilns apsekojums;
enerģētikas nozares komersantu, kuri ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju pārdošanai, pilns apsekojums;
AS "Sadales tīkli" un AS "Augstsprieguma tīkli" dati
XXX
20.3.Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus indikatoriCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
20.4.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes sadali, pārvadi, uzglabāšanu un tidzniecību, izlases apsekojumsXXX
20.5.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsuzņēmumu, kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību, izlases apsekojumsXXX
20.6.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmu (SHARE)XXX
20.7.Latvijas energobilanceCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datusXXX
20.8.Primāro energoresursu ietaupījums koģenerācijas stacijāmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
20.9.Naftas produktu drošības rezervesCentrālā statistikas pārvaldemēnesisBūvniecības valsts kontroles biroja dati no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)XXX
20.10.Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesisBūvniecības valsts kontroles biroja dati no naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO)XXX
20.11.Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās par 2020. gaduCentrālā statistikas pārvaldereizi piecos gadosmājsaimniecības izlases apsekojumsX  
20.12.Kopējā valsts un tautsaimniecības nozaru un sadaļu energointensitāteCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
20.13.Primāro energoresursu patēriņš un enerģijas galapatēriņš atbilstoši Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
20.14.Latvijas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) un ne ETS energobilances, teradžoulosCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
21. Būvniecības statistika
21.1.Būvniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
21.2.Būvatļauju skaitsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
Būvniecības informācijas sistēmas datiXXX
21.3.Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
Būvniecības informācijas sistēmas datiXXX
21.4.Būvniecības produkcijas apjomiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
22. Investīciju statistika
22.1.Investīcijas transporta infrastruktūrāCentrālā statistikas pārvaldegadsdzelzceļa infrastruktūras turētāju un autoceļu reģistru pilns apsekojums;
pašvaldību, kuru pārraudzībā ir autoceļi un ielas, pilns apsekojums
XXX
22.2.1.Bruto kapitālieguldījumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
22.2.2.Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļiCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojums un budžeta iestāžu pilns apsekojums;
aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus
XXX
23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
23.1.Pakalpojumu apgrozījuma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.2.Pakalpojumu produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir pakalpojumi, izlases apsekojums un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.3.Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir tirdzniecība, izlases apsekojumi un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
23.4.Mazumtirdzniecības apgrozījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisuzņēmumu, kuru pamatdarbība ir mazumtirdzniecība, izlases apsekojumi un administratīvie dati no Valsts ieņēmuma dienestaXXX
24. Transporta statistika
24.1.Dzelzceļa transporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, pilns apsekojumsXXX
24.2.Kravu pārvadājumi ar autotransportuCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
juridisku un fizisku personu piederošu kravas automobiļu, kas uz apsekojuma brīdi ir izgājušas tehnisko apskati un var tikt legāli lietotas, izlases apsekojums un aprēķini, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra datus un papildus adminstratīvie dati no Valsts SIA Autotransporta direkcijaXXX
24.3.Lidostu darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
lidostu, kuru pasažieru apgrozība gadā ir 150 tūkstošu un vairāk, pilns apsekojumsXXX
24.4.Ostu darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic kravu iekraušanu/izkraušanu Latvijas ostās, pilns apsekojumsXXX
24.5.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmēValsts SIA "Autotransporta direkcija"ceturksnis,
gads
Latvijā reģistrētu pārvadātāju, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem, pilns apsekojumsXXX
24.6.Cauruļvadu transporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic naftas produktu transportēšanu pa cauruļvadiem, pilns apsekojumsXXX
24.7.Pilsētu elektrotransporta darbībaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis,
gads
uzņēmumu, kas veic pasažieru pārvadājumus pilsētās ar elektrotransportu, pilns apsekojumsXXX
24.8.Autoceļu tīklsCentrālā statistikas pārvaldegadsValsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", kas uztur autoceļu reģistru, pilns apsekojumsXXX
24.9.Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaitsValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis,
gads
reģistrēto transporta līdzekļu pilns apsekojums, tai skaitā pilna statistika par elektrotransportlīdzekļu izmantojumu (skaits, nobraukums, īpašnieka statuss)XXX
24.10.Dzelzceļa satiksmes negadījumiValsts dzelzceļa tehniskā inspekcijagadsuzņēmumu, kas veic kravu un pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu un remontuzņēmumu, pilns apsekojumsXXX
24.11.Latvijas iedzīvotāju mobilitāte (aptauja 2021. gadā, rezultāti 2022. gadā)Centrālā statistikas pārvaldegadspersonu izlases apsekojumsX  
25. Tūrisma statistika
25.1.Tūristu mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis,
gads
ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību, kuru pamatdarbības nozare NACE 2. red ir 5510, 5520, 5530 un pārējie komersantu, budžeta iestāžu, biedrību, zemnieku saimniecību un privātpersonu, kas sniedz īstermiņa izmitināšanas pakalpojumus tūristu mītnē (arī papildus savai citas nozares pamatdarbībai), pilns apsekojumsXXX
25.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniemCentrālā statistikas pārvaldegadsprivāto mājsaimniecību izlases apsekojumsXXX
25.3.Tūrisma komersantu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadsuzņēmumu, kas sniedz tūrisma operatora pakalpojumus, pilns apsekojumsXXX
25.4.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes pārskatus un aptaujas - 1-C, 1-tūrisms, 1-tūristu mītnes, B1, B2, kā arī citur publiski pieekamu informāciju, piemēram, Latvijas Bankas Maksājumu bilancesXXX
26. Nekustamā īpašuma statistika
26.1.Dzīvojamo telpu īres maksa (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti makroekonomisko rādītāju aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
26.2.Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļāsTiesu administrācijamēnesisaprēķini, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datusXXX
26.3.Dzīvojamais fonds (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti makroekonomisko rādītāju aprēķinos)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot ekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojuma, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts zemes dienesta datusXXX
27. Vides statistika un ģeogrāfiskās ziņas
27.1.Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanuValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumsXXX
27.2.Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids pēc NACE 2. red. ir nodaļas 08-39 un 49, izlases apsekojumsXXX
27.3.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) (2022. gadā dati par 2020. gadu, 2023. gadā par 2021. gadu un 2024. gadā par 2022. gadu)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisāXXX
27.4.Ūdens resursu lietošanaValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsūdens resursu lietotāju, kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru pilns apsekojumsXXX
27.5.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platībaDabas aizsardzības pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēmas datusXXX
27.6.Gaisa emisiju kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datusXXX
27.7.Vides nodokļiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta datusXXX
27.8.Materiālu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts meža dienesta un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datusXXX
27.9.Informācija par gaisa kvalitātiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātiXXX
27.10.Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijāmValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsoperatoru, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā, pilns apsekojumsXXX
27.11.Vides kvalitātes informācijaValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis,
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātiXXX
27.12.Laika apstākļi LatvijāValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"mēnesis,
gads
novērojumu tīkla mērījumu rezultātiXXX
27.13.Derīgo izrakteņu krājumu bilanceValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot Valsts vides dienesta, Zemes dzīļu izmantotāju sniegtos datusXXX
27.14.Energoresursu plūsmas kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
27.15.Vides preču un pakalpojumu nozares kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
27.16.Vides aizsardzības izdevumu kontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
27.17.Lauksaimnieciskās darbības atkritumi (dati atsevišķi netiek publicēti, jo tiek izmantoti OSP 27.1. ierakstu sagatavošanā)Centrālā statistikas pārvaldereizi divos gadosizlases apsekojums, apseko lauku saimniecības X 
27.18.Vides monitoringa novērojumu datiValsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"nepārtrauktipilns apsekojums (atbilstoši Vides monitoringa programmai)XXX
27.19.Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013–2020)Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmuXXX
27.20.Latvijas teritorijas un sauszemes teritorijas platībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra telpiskos datus un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfisko karti mērogā 1:10 000XXX
27.21.SEG intensitāte (t CO2 ekv./IKP) (2022. gadā dati par 2020. gadu)Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"gadsaprēķini, izmantojot emisijas no UNFCCC noziņotās SEG inventarizācijas un Centrālās statistikas pārvaldes datusXXX
28. Informācijas sabiedrības procesu statistika
28.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercijaCentrālā statistikas pārvaldegadsUzņēmumu ar darbinieku skaitu NACE 2. red. sadaļās C-N, izņemot KXXX
28.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībāsCentrālā statistikas pārvaldegadspersonu izlases apsekojumsXXX
28.3.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksportsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini no ārējās tirdzniecības statistikas datiemXXX
28.4.Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekssVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijagadsaprēķiniXXX
28.5.Saražotās un pārdotās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produkcijas vērtībaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini no rūpniecības statistikas datiemXXX
29. Konjunktūras apsekojumi
29.1.Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
apstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.2.Būvniecības konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
būvniecības uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.3.Mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis
mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.4.Apstrādes rūpniecības investīciju konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldegadsapstrādes rūpniecības uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
29.5.Pakalpojumu konjunktūras novērtējumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis,
ceturksnis, gads
pakalpojumu sektora uzņēmumu izlases apsekojumsXXX
  
Lietotie saīsinājumi. 
COFOG– Valdības funkciju klasifikācija
ESAW– Eiropas statistika par nelaimes gadījumiem darbā
Eurostat– Eiropas Savienības Statistikas birojs
IKT– informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
NACE 2.red.– Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
OECD– Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PVO– Pasaules Veselības organizācija
SI– Eiropas Savienības strukturālais indikators
SUDAT– Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkls
NAPRO– Naftas produktu informācijas sistēma
NVA– Nodarbinātības valsts aģentūra

2. tabula. Publicējamie rādītāji un to detalizācija 2022. gadā

Oficiālās statistikas nosaukums - 1.tabulas punktsNr.p.k.Publicējamā rādītāja nosaukumsPublicējamā rādītāja detalizācijaPublicējamā rādītāja publicēšanas periodiskums
12345
1. Nacionālo kontu sistēma
1.1. Nefinanšu konti1Gada nefinanšu kontiKopā Latvijā, pilna nefinanšu kontu sistēma pa visiem institucionālajiem sektoriemgads
1.1. Nefinanšu konti2Pamatlīdzekļu šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem (uzkrātie lielumi) pašreizējā atjaunošanas vērtībāKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*645 nozares, neto un bruto vērtībā, AN_F6 klasifikācijā12gads
1.1. Nefinanšu konti3Pamatlīdzekļu šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem (uzkrātie lielumi) iepriekšējā gada atjaunošanas vērtībāKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 nozares, neto un bruto vērtībā, AN_F6 klasifikācijāgads
1.1. Nefinanšu konti4Nefinanšu aktīvu bilances faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa visiem institucionālajiem sektoriem, AN klasifikācijā, izņemot AN.2 šķērsgriezumusgads
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti5Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S2 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 29 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti6Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S2 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 29 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti7Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 25 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti8Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S13 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 33 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti9Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S2 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B11, B12, B10.1, B9)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti10Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S13 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B1g, B1n, B2g3g, B2g, B5g, B6g, B8g, B10.1, B9)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti11Ceturkšņa nefinanšu kontu resursu sadaļa EKS2010, S1 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 15 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti12Ceturkšņa nefinanšu kontu izlietojuma sadaļa EKS2010, S1 sektoram faktiskajās cenāsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 22 pozīcijas)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti13Ceturkšņa nefinanšu kontu balansposteņi EKS2010, S1 sektoramKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: B1g, B1n, B2g3g, B3g, B5g, B6g, B8g, B10.1, B9)ceturksnis
1.2. Ceturkšņa nefinanšu konti14Ceturkšņa nefinanšu kontu atsevišķi resursu un izlietojumu sadaļas un balansposteņu EKS2010 rādītāji, faktiskajās cenās, sezonāli koriģētsKopā Latvijā (EKS 2010 kodi: 25 pozīcijas)ceturksnis
1.3. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi15Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiemceturksnis
1.3. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi16Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.3. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi17Vispārējās valdības sektora balansposteņiKopā Latvijāceturksnis
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)18Vispārējās valdības sektora ieņēmumi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)19Vispārējās valdības sektora izdevumi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.4. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (operatīvie dati)20Vispārējās valdības sektora balansposteņi (operatīvie dati)Kopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)21Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)22Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.5. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)23Vispārējās valdības sektora balansposteņiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi24Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi25Centrālās valdības apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi26Pašvaldību apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi27Sociālās apdrošināšanas apakšsektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi28Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.6. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumi29Kopējie vispārējās valdības sektora un Eiropas Savienības iestāžu un struktūru ieņēmumiKopā Latvijā, pa nodokļu un nodevu veidiemgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)30Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)31Centrālās valdības apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)32Pašvaldību apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, pa funkcionālajām kategorijāmgads
1.7. Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)33Sociālās apdrošināšanas apakšsektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiem, funkcionālajām kategorijāmgads
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti34Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi, konsolidēti un nekonsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti35Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti36Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi pašvaldību apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti37Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšektoriem, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti38Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi centrālās valdības apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa pretsektoriemceturksnis
1.8. Vispārējās valdības sektora finanšu konti39Vispārējās valdības sektora finanšu kontu atlikumi un darījumi sociālās apdrošināšanas apakšsektoram, konsolidētiKopā Latvijā, pa pretsektoriemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds40Vispārējās valdības sektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds41Centrālās valdības apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds42Pašvaldību apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.9. Vispārējās valdības sektora parāds43Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parādsKopā Latvijā, pa finanšu instrumentiemceturksnis
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija44Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parāduKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija45Pāreja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija46Pāreja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija47Pāreja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija48Vispārējās valdības sektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija49Centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija50Pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija51Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.10. Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācija52Vispārējās valdības sektora parādu skaidrojoša cita papildus informācijaKopā Latvijāgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija53Kopsavilkums par vispārējās valdības sektora deficītu vai pārpalikumu un parāduKopā Latvijā, pa vispārējās valdības apakšsektoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija54Pāreja no Saeimas apstiprinātā centrālās valdības apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija55Pāreja no pašvaldību apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija56Pāreja no sociālās apdrošināšanas apakšsektora deficīta vai pārpalikuma uz deficītu vai pārpalikumu pēc EKS 2010 metodoloģijasKopā Latvijā, pa EKS 2010 metodoloģiju nodrošinošiem korekciju veidiemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija57Vispārējās valdības sektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija58Centrālās valdības apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija59Pašvaldību apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija60Sociālās apdrošināšanas apakšsektora parāda izmaiņu ietekmējošie faktoriKopā Latvijā, pa parādu ietekmējošiem faktoriemgads
1.11. Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija61Vispārējās valdības sektora parādu skaidrojoša cita papildus informācijaKopā Latvijāgads
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta62Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta salīdzināmajās cenās sezonāli nekoriģēts un koriģēts (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta63Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta salīdzināmajās cenās sezonāli nekoriģēts un koriģēts (% pret iepriekšējo periodu)Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta64Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenās sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta65Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta66Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta atsauces gada vidējās cenās sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta67Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*105 apkopojumam, produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta68Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumam, produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta69Pievienotās vērtības struktūra faktiskajās cenās, procentosKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta70Izlaide un starppatēriņš faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta71Izlaide un starppatēriņš atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta72IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada atbilstošā perioda cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta73IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja atsauces gada vidējās cenas =1Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu sadalījumā (A, BDE, C, F, G, H, I, J, K, L, MNS, O, P,Q, R), produktu nodokļi un subsīdijasceturksnis
1.12. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta74Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbinātoKopā Latvijā, faktiskajās cenās, iepriekšējā gada vidējās cenās, atsauces gada vidējās cenāsceturksnis
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta75Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbinātoKopā Latvijā, faktiskajās cenās, iepriekšējā gada cenās, atsauces gada cenāsgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta76Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2. red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta77Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2. red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta78Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta atsauces gada cenāsKopā Latvijā, izlaide (P.1) un starppatēriņš (P.2) (NACE 2. red. sadaļu līmenī), pievienotā vērtība (NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam), produktu nodokļi (D.21) un subsīdijas (D.31)gads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta79Pievienotās vērtības indekss faktiskajās cenās (vērtības indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu līmenīgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta80Pievienotās vērtības indekss salīdzināmajās cenās (apjoma indekss), % pret iepriekšējā gada atbilstošo perioduKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu līmenīgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta81Pievienotās vērtības faktiskajās cenās struktūra procentosKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 nozaresgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta82Pievienotās vērtības iepriekšējā gada cenās struktūra procentosKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 nozaresgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta83IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja iepriekšējā gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu līmenīgads
1.13. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta84IKP no ražošanas aspekta deflatori, ja atsauces gada vidējās cenas = 1Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu līmenīgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta85Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās, sezonāli nekoriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S14+P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta86Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta87Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta88Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta iepriekšējā gada vidējās cenās, sezonāli nekoriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S14+P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta89Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (P.3 S.14), mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta90Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta atsauces gada vidējās cenās, sezonāli nekoriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: vispārējās valdības galapatēriņa izdevumi (P.3 S.13), mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi un mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju galapatēriņa izdevumi (P.3 S14+P3 S.15), bruto kapitāla veidošana (P.5), bruto pamatkapitāla veidošana (P.51), krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegādes mīnus atsavinājumi (P.52+P.53), preču un pakalpojumu eksports (P.6), preču un pakalpojumu imports (P.7)ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta91Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa faktiskajās cenās, iekšzemes jēdziensKopā Latvijā, ECOICOP grupasgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta92Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa iepriekšējā gada cenās, iekšzemes jēdziensKopā Latvijā, ECOICOP grupasgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta93Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pēc mērķa atsauces gada vidējās cenās, iekšzemes jēdziensKopā Latvijā, ECOICOP grupasgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta94Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi
pārējā pasaulē faktiskajās cenās
Kopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta95Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi
pārējā pasaulē iepriekšējā gada cenās
Kopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta96Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi
pārējā pasaulē atsauces gada vidējās cenās
Kopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta97Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā faktiskajās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta98Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta99Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta100Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības faktiskajās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumigads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta101Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumigads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta102Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumigads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta103Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 nozares, AN_F6 klasifikācijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta104Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasifikācija pa nozarēm un pa aktīvu veidiem iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 nozares, AN_F6 klasifikācijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta105Krājumu pārmaiņas pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*10 nozaresgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta106Krājumu pārmaiņas pa nozarēm iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*10 nozaresgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta107Bruto pamatkapitāla veidošanas šķērsklasifikācija pa
nozarēm un pa aktīvu veidiem atsauces gada vidējās cenās
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 nozares, AN_F6 klasifikācijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta108Preču (FOB) un pakalpojumu eksports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)
Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un
struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta109Preču (FOB) un pakalpojumu eksports iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)
Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un
struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta110Preču (FOB) un pakalpojumu eksports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)
Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un
struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta111Preču (FOB) un pakalpojumu imports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)
Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un
struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta112Preču (FOB) un pakalpojumu imports iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)
Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un
struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta113Preču (FOB) un pakalpojumu imports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un
Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)
Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un
struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
gads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta114Preču un pakalpojumu ārējais saldo faktiskajās cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta115Preču un pakalpojumu ārējais saldo iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijāgads
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta116Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības faktiskajās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta117Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta118Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta119Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta120Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi (iekšzemes jēdziens) pēc ilglietojamības atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, sadalījumā pa ilglietojuma preces, vidēji ilga lietojuma preces, īslaicīga lietojuma preces, pakalpojumiceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta121Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem faktiskajās cenāsKopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta122Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta123Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta124Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta125Bruto pamatkapitāla veidošana pa aktīvu veidiem atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, AN_F6 klasifikācijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta126Preču (FOB) un pakalpojumu eksports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta127Preču (FOB) un pakalpojumu eksports iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā)Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta128Preču (FOB) un pakalpojumu eksports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta129Preču (FOB) un pakalpojumu eksports faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā
ceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta130Preču (FOB) un pakalpojumu eksports atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.61) un pakalpojumu (P.62) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.61 un P.62 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta131Preču (FOB) un pakalpojumu imports faktiskajās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta132Preču (FOB) un pakalpojumu imports iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta133Preču (FOB) un pakalpojumu imports atsauces gada vidējās cenāsKopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta134Preču (FOB) un pakalpojumu imports faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta135Preču (FOB) un pakalpojumu imports atsauces gada vidējās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, preču (FOB; P.71) un pakalpojumu (P.72) eksports uz dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, Eiropas Centrālo banku un citām eurozonas iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz dalībvalstīm, kuru valūta nav euro, un Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām (kopā); P.71 un P.72 uz Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībā (kopā) Eiropas Centrālo banku un citas eurozonas iestādes un struktūras; Preču (FOB) un pakalpojumu eksports uz S.22 Trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas nav rezidentes Eiropas Savienībāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta136Preču un pakalpojumu ārējais saldo faktiskajās cenāsKopā Latvijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta137Preču un pakalpojumu ārējais saldo iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijāceturksnis
1.14. Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta138Preču un pakalpojumu ārējais saldo faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta139Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)gads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta140Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta141Pamatkapitāla patēriņš pa nozarēm iepriekšējā gada cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta142Neto pamatdarbības pārpalikums un neto jauktais ienākums faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta143Citi ražošanas nodokļi mīnus citas ražošanas
subsīdijas faktiskajās cenās
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta144Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta145Darba alga pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumamgads
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta146Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, sezonāli nekoriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta147Iekšzemes kopprodukts no ienākumu aspekta faktiskajās cenās, kalendāri koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm: darba ņēmēju atalgojums (D.1), darba alga (D.11), darba devēju sociālās iemaksas (D.12), ražošanas un importa nodokļi (D.2), subsīdijas (D.3), bruto pamatdarbības pārpalikums un bruto jauktais ienākums (B.2g+B.3g)ceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta148Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta149Darba alga pa nozarēm faktiskajās cenāsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta150Darba devēju sociālās iemaksasKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta151Darba ņēmēju atalgojums pa nozarēm faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta152Darba alga pa nozarēm faktiskajās cenās,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.15. Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta153Darba devēju sociālās iemaksas,
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10 apkopojumamceturksnis
1.16. Nacionālais kopienākums154Nacionālais kopienākums faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm (B.1g, D.1, D.2, D.31, D.4, B.5g)ceturksnis, gads
1.16. Nacionālais kopienākums155Nacionālais kopienākums faktiskajās cenās sezonāli koriģētsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponenti (B.5g)ceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji156Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas:
aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditori
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji157Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditoriKopā Latvijāceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji158Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
1.17.1. Nefinanšu komersantu finanšu rādītāji159Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiemKopā Latvijāceturksnis
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji160Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: aktīvi - pavisam; ilgtermiņa ieguldījumi; pamatlīdzekļi; apgrozāmie līdzekļi; krājumi; pasīvi - pavisam; pašu kapitāls; akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls); uzkrājumi; kreditoriKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji161Bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas: nemateriālie ieguldījumi; ilgtermiņa finanšu ieguldījumi; debitori; īstermiņa finanšu ieguldījumi; nauda; akciju (daļu) emisijas uzcenojums; ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve; finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve; rezerves; pārskata gada un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi; ilgtermiņa kreditori; īstermiņa kreditoriKopā Latvijāgads
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji162Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas: neto apgrozījums; peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.17.2. Komersantu finanšu rādītāji163Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļa: peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiemKopā Latvijāgads
1.18. Līzinga un faktoringa portfelis164Finanšu līzinga portfelisKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu līmenī, pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora EKS 2010, rezidenti un nerezidenticeturksnis
1.18. Līzinga un faktoringa portfelis165Līzinga portfelis, finanšu līzings, operatīvais līzings, faktoringa portfelis: izsniegts pārskata periodā; atlikums pārskata perioda beigāsKopā Latvijāceturksnis
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti166Produkcijas vērtība bāzes cenāsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti167Produktu subsīdijasKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti168Produkcijas vērtība ražotāju cenāsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem lauksaimniecības produktiem atbilstoši LEK metodikai (67 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti169StarppatēriņšKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, pa visiem starppatēriņa posteņiem atbilstoši LEK metodikai (20 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti170Lauksaimniecības ekonomisko kontu ienākumu veidošanas kontsKopā Latvijā, faktiskajāss un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (10 pozīcijas)gads
1.19. Lauksaimniecības ekonomiskie konti171Lauksaimniecības ekonomisko kontu kapitāla veidošanas kontsKopā Latvijā, faktiskajās un n-1 gada cenās, atbilstoši LEK metodikai (19 pozīcijas)gads
1.20. Reģionu pievienotā vērtība172Reģionu pievienotā vērtība faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem3, pa 5 plānošanas reģioniem4, NACE 2. red. sadaļu līmenīgads1,4
1.20. Reģionu pievienotā vērtība173Kopējā pievienotā vērtība faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa republikas pilsētām, pa valstspilsētām un novadiemgads1,4
1.21. Valsts parāda struktūra174Vispārējās valdības bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra175Centrālās valdības apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra176Pašvaldību apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra177Sociālās apdrošināšanas apakšsektora bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pēc sākotnējā termiņa, pa finanšu instrumentiem un parādzīmju turētājiemgads
1.21. Valsts parāda struktūra178Vispārējās valdības sektora bruto parāda papildus skaidrojošā informācijaKopā Latvijāgads
1.22. Pensiju saistību aprēķini179Pensiju saistību rādītāji (atlikumi, darījumi, citas izmaiņas)Kopā Latvijā, pa pensiju shēmāmgads
1.23. Reģionālais iekšzemes kopprodukts180Reģionālais IKP faktiskajās cenāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem un republikas pilsētām, pa valstspilsētām un novadiemgads1,4
1.23. Reģionālais iekšzemes kopprodukts181Reģionālā IKP faktiskajās cenās uz vienu iedzīvotāju dispersijaKopā Latvijāgads
1.24. Piedāvājuma-izlietojuma tabulas182Piedāvājuma-izlietojuma tabulas faktiskajās cenās un iepriekšējā gada vidējās cenāsKopā Latvijā, pa EKS 2010 komponentēm, CPA 2.1.red.6 un NACE 2. red. sadalījumā, A*64 nozares un P*64 produktigads
1.25. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji183Saistību īpatsvars bilancē; īstermiņa saistību īpatsvars bilancē; saistības pret pašu kapitālu; kopējā likviditāte; absolūtā likviditāte; visu aktīvu apriteKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.25. Sabiedrību finanšu analīzes rādītāji184Rentabilitāte: komerciālā pirms nodokļiem; komerciālā pēc nodokļiem; ekonomiskā pirms nodokļiem; ekonomiskā pēc nodokļiem; finansiālā pirms nodokļiem; finansiālā pēc nodokļiemKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
1.26.Vispārējās valdības darījumi185Vispārējās valdības sektora ieņēmumiKopā Latvijā, pa ieņēmumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi186Vispārējās valdības sektora izdevumiKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi187Vispārējās valdības sektora nefinanšu aktīvu neto iegādeKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi188Vispārējās valdības sektora finanšu aktīvu neto iegādeKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.26. Vispārējās valdības darījumi189Vispārējās valdības sektora neto finanšu saistībasKopā Latvijā, pa izdevumu veidiemceturksnis
1.27. Vispārējās valdības kopējais bruto parāds190Vispārējās valdības kopējā bruto parāda struktūraKopā Latvijā, pa investoru veidiem, finanšu instrumentiem, valūtu veidiem un atlikušā termiņaceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji191Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu)Kopā Latvijāgads
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji192Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu)Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji193Kopējais iedzīvotāju skaits (tūkstoši personu),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji194Kopējais nodarbināto skaits (tūksoši personu, nacionālais jēdziens)Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji195Kopējais pašnodarbināto skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens)Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji196Kopējais darba ņēmēju skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens)Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji197Kopējais nodarbināto skaits (tūksoši personu, nacionālais jēdziens),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji198Kopējais pašnodarbināto skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji199Kopējais darba ņēmēju skaits (tūkstoši personu, nacionālais jēdziens),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijāceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji200Nodarbinātība pa nozarēm (tūkstoši personu,
tūkstoši nostrādāto stundu)
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam(nodarbinātībai), A*21 apkopojumam (stundām)gads
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji201Pašnodarbinātie pa nozarēm (tūkstoši
personu, tūkstoši nostrādāto stundu)
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam(nodarbinātībai), A*21 apkopojumam (stundām)gads
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji202Darba ņēmēji pa nozarēm (tūkstoši personu,
tūkstoši nostrādāto stundu)
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*64 apkopojumam(nodarbinātībai), A*21 apkopojumam (stundām)gads
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji203Nodarbinātība pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu)Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji204Pašnodarbinātie pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu)Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji205Darba ņēmēji pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu)Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji206Nodarbinātība pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji207Pašnodarbinātie pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu), kalendāri koriģēts un sezonāli koriģētsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
1.29. Nacionālo kontu sistēmas papildrādītāji208Darba ņēmēji pa nozarēm, iekšzemes jēdziens (tūkstoši personu, tūkstoši nostrādāto stundu),
kalendāri koriģēts un sezonāli koriģēts
Kopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā atbilstoši A*10ceturksnis
2. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji1Atskaite saskaņā ar Direktīvu 2009/81/EK pēc iepirkumu veidiem (Būvdarbu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods))Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji2Atskaite saskaņā ar Direktīvu 2009/81/EK pēc iepirkumu veidiem (Piegādes iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods))Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji3Atskaite saskaņā ar Direktīvu 2009/81/EK pēc iepirkumu veidiem (Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, iepirkumu veids, sarunu procedūru atbilstība, valstiskā piederība, CPV kods))Kopā Latvijāgads
2.1. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu rādītāji4Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā (iepirkumu skaits un kopējās līgumcenas pēc procedūru sliekšņiem, CPV kodiem, cetralizācijas, decentralizācijas, procedūru sadalījuma, valstiskās piederības un dinamika)Kopā Latvijāgads
2.3. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji5Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji6Aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums;
ienākumu/izdevumu pārskata kopsavilkums
Kopā Latvijāieguldījumu fondi - ceturksnis
alternatīvie ieguldījumu fondi - gads
2.5. Banku individuālie publiskie finanšu un darbības rādītāji7Banku bilances pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins, darbības rādītāji (ROA, ROE), likviditātes seguma rādītāja aprēķinsKopā Latvijā, tirgus dalībnieku dalījumāceturksnis
2.6. Banku konsolidētie publiskie finanšu un darbības rādītāji8Banku bilances pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamības aprēķins, darbības rādītāji (ROA, ROE), likviditātes seguma rādītāja aprēķinsKopā Latvijā, tirgus dalībnieku dalījumāceturksnis
2.7. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji9Banku bilance (aktīvi (t.sk. kredīti un to kvalitāte), saistības (t.sk. noguldījumi) un pašu kapitāls), peļņas vai zaudējumu aprēķins un kapitāla pietiekamības aprēķina galvenās pozīcijasKopā Latvijāceturksnis
2.7. Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītāji10Banku darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, kredītrisks un aktīvu kvalitāte, likviditāte un finansējums, pelnītspēja, banku tirgus koncentrācija)Kopā Latvijāceturksnis
2.8. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji11Dzīvības apdrošinātāju darbības rādītāji (aktīvi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi u.c.)Kopāceturksnis
2.9. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji12Nedzīvības apdrošinātāju darbības rādītāji (aktīvi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi u.c.)Kopāceturksnis
2.10. Centrālās valdības darījumi13Centrālās valdības darījumiKopā Latvijā; kopā ieņēmumi; kopā izdevumi; pa finansēšanas kategorijāmmēnesis
2.11. Centrālās valdības parāds14Centrālās valdības parādsKopā Latvijā; pa valdības parāda klasifikācijas kategorijāmmēnesis
2.12. Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji15Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanaKopā Latvijāceturksnis
2.13. Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji16Pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelisKopā Latvijāceturksnis
2.14. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana17Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju aktīvu un saistību pārskats, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelisKopā Latvijāceturksnis
2.15. Elektroniskās naudas iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji18Elektronisko naudas iestāžu darbības rādītāji (likvīdie aktīvi, pašu kapitālsKopāpusgads
2.16. Maksājumu iestāžu (licencēto/reģistrēto) finanšu un darbības rādītāji19Maksājumu iestāžu darbības rādītāji (likvīdie aktīvi, pašu kapitāls)Kopāpusgads
2.17. Noguldījumu garantiju fonda bilance20Noguldījumu garantiju fonda bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.18. Apdrošināto aizsardzības fonda bilance21Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceKopā Latvijāceturksnis
2.19. Azartspēļu un izložu rādītāji23Ieņēmumi no izlozēmKopā Latvijāceturksnis, gads
2.19. Azartspēļu un izložu rādītāji24Ieņēmumi no azartspēlēm pa veidiem (azartspēļu automāti, spēļu galdi, bingo zāles, totalizators, interaktīvās azartspēles)Kopā Latvijāceturksnis, gads
2.19. Azartspēļu un izložu rādītāji25Ekspluatēto azartspēļu iekārtu, spēļu zāļu un kazino skaitsKopā Latvijāceturksnis, gads
2.20. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji26Laimestu fonds kopā (euro)Kopā Latvijāceturksnis, gads
2.20. Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītāji27Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
2.21. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji28Kopsavilkums par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem (noslēgto iepirkumu līgumu skaits un kopējā līgumcena, pēc iepirkuma veidiem (būvdarbi, prece, pakalpojumi) un darbības jomas zem ES līgumcenu sliekšņa iepirkumiem un likuma piemērošanas izņēmumiem (šeit iekļaujot arī noslēgto līguma nosaukumu un noteikto pamatojumu))Kopā Latvijāgads
2.22. Publisko iepirkumu rādītāji29Kopsavilkums par publiskajiem iepirkumiem (Procedūru un likuma piemērošanas izņēmumi (noslēgto iepirkumu līgumu skaits, pamatojums un kopējā līgumsumma) un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apkopojums, tajā skaitā maksājumu, kas veikti, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, apkopojums)Kopā Latvijāgads
2.23. Publiskās un privātās partnerības rādītāji30Kopsavilkums par publisko un privāto partneru veiktajiem iepirkumiem (Būvdarbu iepirkumi (noslēgto līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa))Kopā Latvijāgads
2.23. Publiskās un privātās partnerības rādītāji31Kopsavilkums par publisko un privāto partneru veiktajiem iepirkumiem (Pakalpojumu iepirkumi (noslēgto līgumu skaits, līgumsumma, procedūru skaits, valstiskā piederība, iepirkumu veids, CPV kods virs ES līgumcenu sliekšņa un kopējā līgumcena zem ES līgumcenu sliekšņa))Kopā Latvijāgads
2.24. Publisko iepirkumu rādītāji32Vides kritēriju piemērošana pārtikas produktu iegādes līgumiemKopā Latvijā: pēc iegādes līgumiem un līgumsummām, pēc pasūtītājiem un piegādājiem, pēc noteiktu CPV kodu uzskaitījumaceturksnis
3. Ārējā tirdzniecība
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika1Preču eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām pēc Kombinētās nomenklatūrasKopā Latvijā, pa valstīm, valstu grupām un teritorijām un pēc Kombinētās nomenklatūras11 2, 4, 6 un 8 zīmju līmenimēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika2Preču eksports un imports pa valstu grupāmKopā Latvijā, pa valstu grupām (ES, eurozonas valstis, NVS)mēnesis, ceturksnis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika3Preču eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA2010 un pēc ANO Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas BEC 4.red. klasifikācijas kategorijāmKopā Latvijā, pa nacionālo kontu sastāvdaļām (kapitālpreces, starppatēriņa preces, patēriņa preces) un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijāmceturksnis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika4Preču eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam NACE 2. red.Kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenīceturksnis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika5Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijāmKopā Latvijā, pa valstīm, valstu grupām un teritorijām un pa Kombinētās nomenklatūras sadaļāmmēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika6Preču eksports un imports pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām un pēc uzņēmumu darbības veida NACE 2. red.Kopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un Kombinētās nomeklatūras sadaļu līmenīgads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika7Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importāKopā Latvijā, pa atsevišķiem preču kodiemmēnesis, gads
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika8Sezonāli un kalendāri izlīdzināta preču eksporta un importa vērtībaKopā Latvijā, ES valstis, trešās valstismēnesis
3.1. Preču ārējās tirdzniecības statistika9Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneriKopsavilkuma dati pa valstu grupām, svarīgāko preču eksports un imports sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm. Preču eksporta un importa kopapjoms arī salīdzināmajās cenāsceturksnis, konkrētais periods no gada sākuma, gads
4. Cenu statistika
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss1Saskaņotais patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss2Saskaņotā patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.1. Saskaņotais patēriņa cenu indekss3Saskaņotā patēriņa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā4Ražotāju cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija, eksportētā produkcija eirozonas valstīs, eksportētā produkcija ārpus eirozonas valstīs pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā5Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļāsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.2. Ražotāju cenu indekss rūpniecībā6Ražotāju cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu) rūpniecības nozarēsKopā Latvijā; visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija, eksportētā produkcija eirozonas valstīs, eksportētā produkcija ārpus eirozonas valstīs pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenīgads
4.3. Būvniecības izmaksu indekss jaunu dzīvojamo māju būvniecībai7Būvniecības izmaksu indekss pret bāzes gadu jaunu dzīvojamo māju būvniecībaiKopā Latvijā; materiālu izmaksu indekss un darbaspēka izmaksu indekssceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss8Biznesa pakalpojumu cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2. red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenīceturksnis
4.4. Biznesa pakalpojumu cenu indekss9Biznesa pakalpojumu cenu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa atsevišķām NACE 2. red. pakalpojumu nozarēm 2, 3, un 4 zīmju līmenīgads
4.6. Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksi10Gaļas (kautsvarā) vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijā, pa gaļas veidiem - liellopu, cūkas, aitas, kazas, mājputnumēnesis, gads
4.7. Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksi11Piena vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijāmēnesis, gads
4.8. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas un to indeksi12Graudaugu kultūru, pākšaugu un rapša vidējā iepirkuma cenaKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, rudzi, mieži, auzas, griķi, tritikāle, graudaugu maisījums; pākšaugi, rapsisceturksnis, gads
4.9. Lauksaimniecības cenas un indeksi13Lauksaimniecības produkcijas cenu indekssKopā Latvijāceturksnis, gads
4.9. Lauksaimniecības cenas un indeksi14Augkopības produkcijas cenu indekssKopā Latvijā; pavisam, tai skaitā graudiem (kviešiem, rudziem, miežiem, auzām), tehniskajām kultūrām (ieskaitot rapsi), lopbarības kultūrām, kartupeļiem, dārzeņiem, augļiem un ogām, pārējai augkopības produkcijaiceturksnis, gads
4.9. Lauksaimniecības cenas un indeksi15Lopkopības produkcijas cenu indekssKopā Latvijā; pavisam, tai skaitā gaļai (liellopu, cūkas, aitas un kazas, mājputnu), pienam, olām un pārējai lopkopības produkcijaiceturksnis, gads
4.10. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi16Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu indeksiKopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiemceturksnis, gads
4.10. Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksi17Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenasKopā Latvijā, pa ražošanas līdzekļu veidiemgads
4.11. Patēriņa cenu indekss18Patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis, gads
4.11. Patēriņa cenu indekss19Patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.11. Patēriņa cenu indekss20Patēriņa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.11. Patēriņa cenu indekss21Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīgads
4.11. Patēriņa cenu indekss22Patēriņa cenu indekss (1990.gada decembris = 100)Kopā Latvijāmēnesis
4.11. Patēriņa cenu indekss23Patēriņa cenu indekss (1990.gads = 100)Kopā Latvijāceturksnis
4.11. Patēriņa cenu indekss24Vidējās mazumtirdzniecības cenas atsevišķām pārtikas precēmKopā Latvijā, pa preču veidiemgads
4.11. Patēriņa cenu indekss25Pakalpojumu un nepārtikas preču vidējās cenasKopā Latvijā, pa preču veidiemgads
4.11. Patēriņa cenu indekss26Vidējās mazumtirdzniecības cenas atsevišķām pārtikas precēmKopā Latvijā, pa preču veidiemmēnesis
4.11. Patēriņa cenu indekss27Pakalpojumu un nepārtikas preču vidējās cenasKopā Latvijā, pa preču veidiemmēnesis
4.12. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss28Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekssKopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.12. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss29Nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu grupām ECOICOP 2, 3, 4 un 5 zīmju līmenīmēnesis
4.13. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss30Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa galvenajām izdevumu pozīcijāmceturksnis
4.14. Mājokļu cenu indekss31Mājokļa cenu indekssKopā Latvijā, pēc bāzes gada, pa mājokļu grupāmceturksnis
4.14. Mājokļu cenu indekss32Mājokļa cenu pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, pa mājokļu grupāmceturksnis
4.14. Mājokļu cenu indekss33Mājokļa cenu indeksa svariKopā Latvijā, pa mājokļu grupāmgads
4.14. Mājokļu cenu indekss34Mājokļa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa mājokļu grupāmgads
4.15. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.16. Importa cenu indekss
35Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, eirozonā, ārpus eirozonas pa CPA iedaļām un nodaļām 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
4.15. Eksporta vienības vērtības indekss;
4.16. Importa cenu indekss
36Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo gadu)Kopā Latvijā, eirozonā, ārpus eirozonas pa CPA iedaļām un nodaļām 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiemgads
4.17. Būvniecības izmaksu indekss37Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa objektu grupāmmēnesis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss38Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa resursu veidiemmēnesis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss39Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei pret bāzes gadu, un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)Kopā Latvijāmēnesis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss40Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijāceturksnis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss41Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gaduKopā Latvijā, pa objektu grupām, pa resursu veidiemceturksnis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss42Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gadu un pārmaiņas (pret iepriekšējo periodu, pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu), svariKopā Latvijā, pa objektu grupāmceturksnis
4.17. Būvniecības izmaksu indekss43Būvniecības izmaksu indeksi pret bāzes gadu un iepriekšējo gaduKopā Latvijā, pa resursu veidiemgads
4.18. Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiem44Administratīvi regulējamo cenu indekssKopā Latvijāmēnesis, gads
4.19. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena45Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cenaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads2
4.20. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena46Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tai skaitā aramzemei un pļavām un ganībām) pirkšanas cenaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniemgads2
5. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm1Iedzīvotāju skaits mēnešā sākumāKopā Latvijāmēnesis
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm2Iedzīvotāju skaits mēnešā sākumāKopā Latvijāceturksnis
5.1. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dažādām demogrāfiskām pazīmēm3Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumāPēc dzimuma - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām un novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1 km2 tīklojumā, 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā;
Pēc vecuma (ar viena gada vecuma intervālu, pēc vidējā vecuma) - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, valstspilsētām, pa novadiem; piecu gadu vecuma grupā - pa novadiem; pa atsevišķām vecuma grupām (pēc darbspējas vecuma attiecīgajā gadā Latvijā, pēc starptautiski pieņemtā darbspējas vecuma) - pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1 km2 tīklojumā, 1 km2 tīklojumā, 1 ha tīklojumā - pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās;
Pēc dzimšanas valsts (dalījumā pa valstīm) - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām; dalījumā dzimšanas valsts - Latvija, cita ES dalībvalsts vai cita valsts - pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1 km2 tīklojumā, 1 km2 tīklojumā;
Pēc valstiskās piederības (dalījumā pa valstīm) - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām; dalījumā valstiskā piederība - Latvija (pilsoņi, nepilsoņi), cita ES dalībvalsts vai cita valstiskā piederība - pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, 1 km2 tīklojumā;
Pēc etniskās piederības (dalījumā pa tautībām atbilstoši Tautību klasifikatoram) - kopā Latvijā;
Pēc etniskās piederības pa galvenajām tautībām atbilstoši Tautību klasifikatoram - pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm un blīvi apdzīvotās teritorijās;
Pēc juridiskā ģimenes stāvokļa (neprecējies, precējies, šķīries, atraitnis), pēc dzimuma un pa vecuma grupām - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām un novadiem; pēc juridiskā ģimenes stāvokļa (precējies, neprecējies, šķīries, atraitnis) pēc dzimuma - pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm; pēc juridiskā ģimenes stāvokļa (precējies, neprecējies, šķīries, atraitnis) pa galvenajām tautībām pēc dzimuma, vecuma - kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām un novadiem.
gads2,3,4
5.2. Pastāvīgo iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums4Paredzamais mūža ilgumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma, pēc vecumagads2,3,4
5.3. Dzīvi dzimušo skaits5Dzīvi dzimušo skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pēc tautības; pēc dzimuma un mātes vecuma; pēc mātes vecuma un valstiskās piederības; pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc mātes vecuma un laulības statusa; pēc mātes un tēva valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām pēc mātes vecuma; pēc vecāku laulības ilguma; pēc vecāku laulību statusa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa novadiem pēc dzimuma;
Mātes vidējais vecumas pēc izglītības līmeņa un bērna dzimšanas secības;
Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma, bērna dzimšanas secības, ģimenes stāvokļa un mātes izglītības līmeņa
mēnesis, ceturksnis, gads2,3,4
5.4. Mirušo skaits6Mirušo skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma; pēc dzimuma un vecuma; pēc vecuma un vidējā vecuma, dzimuma un valstiskās piederības; pēc dzimuma, vecuma grupas un ģimenes stāvokļa; pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām pēc tautības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa novadiem, pēc dzimuma un vecuma grupām;
nedzīvi dzimušio un mirušo zīdaiņu skaits pēc mātes vecuma; nedzīvi dzimušo un mirušo zīdaiņu skaits pēc vecuma (dienas)
gads2,3,4
5.4. Mirušo skaits7Mirušo skaitsKopā Latvijānedēļa
5.4. Mirušo skaits8Mirušo skaitsKopā Latvijāmēnesis
5.4. Mirušo skaits9Mirušo skaitsKopā Latvijāceturksnis
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi10Perinatālā mirstība, absolūtos skaitļos, uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem,
pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (15 nāves cēloņu grupas)
gads1,2
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi11Specifiskā perinatālā mirstība (pēc gestācijas vecuma un dzimšanas svara), uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pēc gestācijas vecuma (28 un vairāk nedēļas), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods));
kopā Latvijā, pēc dzimšanas svara (dzimšanas svars 1 000 g un vairāk), pēc nāves iestāšanās laika (nedzīvi dzimis, 0-6 dienas (agrīnais neonatālais periods))
gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi12Zīdaiņu un bērnu mirstība, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (67 nāves cēloņu grupas), pa atsevišķām vecuma grupām (0 dienas, 1-6 dienas, 7-27 dienas, 28 dienas līdz 1 gada vecumam (postneonatālais periods), 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, 15-17 gadi)gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi13Zīdaiņu mirstība, absolūtos skaitļos, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc nāves iestāšanās laika (0-6 dienas (agrīna neonatāla), 7-27 dienas (vēlīna neonatāla), 0-27 dienas (neonatāla), 28 dienas līdz 1 gadam (postneonatāla));
kopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (14 nāves cēloņu grupas)
gads1,2
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi14Mātes mirstība [O], absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc mirušo skaita no tieši un netieši ar grūtniecību saistīto nāves cēloņu dēļ (16 diagnožu grupas)gads
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi15Mātes mirstība [O] absolūtos skaitļos un uz 100 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (līdz 19, 20-34, 35+); pa nāves cēloņiem (tieši un no netieši ar grūtniecību saistītie cēloņi, 2 diagnožu grupas)gads1,2
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi16Mirstība, absolūtos skaitļos, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķiem nāves cēloņiem (SSK-10: 69 diagnožu grupas), pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (0-14, 15-59, 60+; 0-4, 5-9, 10-14, 15-17; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+; 0-64);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 9 diagnožu grupas);
kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem, pa galvenajiem nāves cēloņiem (SSK-10: 4 diagnožu grupas)
gads1,2
5.5. Pastāvīgo iedzīvotāju mirstības cēloņi17Novēršamas mirstības rādītājs, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc veida (profilaktiski, medicīniski novēršama)gads
5.6. Noslēgto laulību skaits18Noslēgto laulību skaitsKopā Latvijā noslēgto laulību skaits; pēc vecuma; pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa, vecuma un dzimuma; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām; pēc laulāto dzimuma un vecuma; pēc vidējā vecuma;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa novadiem (pēc līgavaiņa deklarētās dzīvesvietas), pēc laulāto dzimuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas veida
gads2,3,4
5.6. Noslēgto laulību skaits19Noslēgto laulību skaitsKopā Latvijāmēnesis
5.6. Noslēgto laulību skaits20Noslēgto laulību skaitsKopā Latvijāceturksnis
5.7. Šķirto laulību skaits21Šķirto laulību skaitsKopā Latvijā šķirto laulību skaits; pēc vecuma; laulības ilguma; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, valstspilsētās un novadosgads2,3,4
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm22Iedzīvotāju starptautiskā migrācijaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pēc dzimuma;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām pēc dzimšanas valsts dalījumā Latvija, cita ES dalībvalsts (dalījumā pa valstīm), citas valstis (dalījumā pa galvenajām valstīm atbilstoši standartam ISO-3166);
Kopā Latvijā pēc dzimšanas valsts (atbilstoši standartam ISO-3166) pēc vecuma un dzimuma;
Pa novados, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem, pa Rīgas apkaimēm un blīvi apdzīvotās teritorijās pēc dzimšanas valsts (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts) un dzimuma;
Blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1 km2 tīklojumā, 1 km2 tīklojumā pēc dzimšanas valsts (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām pēc valstiskās piederības dalījumā Latvija, cita ES dalībvalsts (dalījumā pa valstīm), citas valstis (dalījumā pa galvenajām valstīm atbilstoši standartam ISO-3166) pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc valstiskās piederības veida, pa galvenajām tautībām;
Pa novadiem, pa novadu pilsētām, pa novadu pagastiem pēc valstiskās piederības (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valstiskā piederība) un dzimuma;
Pa Rīgas apkaimēm, blīvi apdzīvotās teritorijās, 1 km2 tīklojumā pēc valstiskās piederības (Latvija, cita ES dalībvalsts, cita valsts);
Kopā Latvijā pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās dzīvesvietas valsts; pēc ģimenes stāvokļa;
Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstu grupām;
Starptautisko migrantu vecuma un dzimuma struktūra; tautība; ģimenes stāvoklis; valstiskā piederība;
Starptautiskā ilgtermiņa migrācija reģionos, valstspilsētās un novados
gads2,3,4
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm23RemigrācijaKopā Latvijā pēc valstiskās piederības;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa vecuma grupām 0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+;
Kopā Latvijā pēc vecuma, dzimuma un ģimenes stāvokļa
gads2,3,4
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm24Ierašanās valstīKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa novadiem dzīvošana ārzemēs un ierašanās gada Latvijāgads2,3,4
5.8. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm25Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa novadiem, pa Rīgas apkaimēm un blīvi apdzīvotās teritorijās, Eiropas 1 km2 tīklojumā, 1 km2 tīklojumā dzīvesvieta nav mainījusies, mainījusies Latvijā, mainījusies ierodoties no ārzemēmgads2,3,4
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu26Latvijas pilsonību ieguvušo personu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu27Latvijas republikas pilsoņu skaits, kuriem atņemta Latvijas republikas pilsonībaKopā Latvijāgads
5.9. Dati par Latvijas republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu28Latvijas republikas pilsoņu skaits, kas atteikušies no Latvijas republikas pilsonībasKopā Latvijāgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību29Personu skaits, kuras iesniegušas iesniegumu starptautiskās aizsardzības saņemšanaiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību30Personu skaits, kuras iesniegušas pirmreizējo iesniegumu starptautiskās aizsardzības saņemšanaiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību31Personu skaits, kuru iesniegumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai atrodas izskatīšanā pārskata perioda beigāsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību32Personu skaits, kuras (tieši vai netieši) atsaukušas savu starptautiskās aizsardzības iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmmēnesis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību33Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts administratīvās iestādes lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību34Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts administratīvās iestādes lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību35Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts administratīvās iestādes lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmceturksnis
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību36Nepilngadīgo bez pavadības skaits, kuri iesnieguši iesniegumu starptautiskās aizsardzības saņemšanaiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību37Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts tiesas lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības iesniegumuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību38Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts tiesas lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību39Personu skaits, par kurām pārskata periodā pieņemts tiesas lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo statusuKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību40Personu skaits, kuras ieradušās Latvijā ES pārmitināšanas programmas ietvarosKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))41Personu skaits, par kurām saņemti atpakaļuzņemšanas/atbildības uzņemšanās pieprasījumi no citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))42Personu skaits, par kurām pieņemti lēmumi, atbildot uz no citām dalībvalstīm saņemtajiem pieprasījumiemKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))43Personu skaits, kas pārsūtīti uz Latviju no citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))44Personu skaits, par kurām nosūtīti atpakaļuzņemšanas/atbildības uzņemšanās pieprasījumi citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))45Personu skaits, par kurām saņemtas atbildes no dalībvalstīm uz Latvijas nosūtītajiem pieprasījumiemKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs)46Personu skaits, kas pārsūti no Latvijas uz citām dalībvalstīmKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.10. Statistika par starptautisko aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs))47Personu skaits, par kurām saņemti/nosūtīti informācijas pieprasījumiKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības, pēc dzimuma, pa vecuma grupāmgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem48Trešo valstu valstspiederīgo personu skaits, kuriem atteikta ieceļošana Latvijas Republikā uz ārējās robežasKopā Latvijā, pēc valstiskās piederības un ieceļošanas atteikuma iemeslagads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem49Trešo valstu piederīgo personu skaits, kuras nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar imigrācijas likumiemKopā Latvijā, pa vecuma grupām (0-13, 14-17, 18-34, 35+), pēc dzimuma un valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem50Piespiedu izraidīto personu skaitsKopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem51Personas, kuras atgrieztas uz tranzīta valsti (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem52Personas, kuras atgrieztas uz izcelsmes valsti (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem53Personas, kurām jāizceļo no valsts (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasceturksnis, gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem54Personas, kuras reāli ir izceļojušas no valsts (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasceturksnis, gads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem55Personas, kurām sniegts atbalsts atgriešanas procedūrāKopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.11. Statistika par trešo valstu valstspiederīgo personu ieceļošanas atteikumiem, nelikumīgas uzturēšanās gadījumiem un izsniegtajiem izbraukšanas rīkojumiem56Personas, kuras atgrieztas readmisijas līguma ietvaros un bez readmisijas līguma (skaits)Kopā Latvijā, pēc valstiskās piederībasgads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē57Pārskata periodā izsniegtās pirmreizējās uzturēšanās atļaujasPēc valstiskās piederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimumagads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē58Pārskata periodā izsniegtās uzturēšanās atļaujas uzturēšanās statusa maiņas gadījumosPēc valstiskās piederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimumagads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē59Derīgās uzturēšanās atļaujas pārskata perioda beigāsPēc valstiskās piederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimumagads
5.12. Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemē60Pastāvīgie iedzīvotāji pārskata perioda beigāsPēc valstiskās piederības, pēc ilgtermiņa statusa veida, pēc vecuma un pēc dzimumagads
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji61Privāto mājsaimniecību un ģimeņu skaits gada sākumāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem, pilsētās kopā, laukos kopāgads1,2,3,4
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji62Privātās mājsaimniecības lielumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem sadalījumā pēc personu skaita mājsaimniecībāgads1,2,3,4
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji63Ģimenes statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem sadalījumā - partneri, vientuļie vecāki, dēli/meitas (ne vientuļā vecāka, vientuļā vecāka), neattiecas - personas, kas nepieder ģimenes kodolamgads1,2,3,4
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji64Ģimenes kodola veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem sadalījumā - precēta pāra ģimene (bez bērniem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk), kopdzīves parneru ģimene (bez bērniem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk), vientuļā tēva ģimene (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk), vientuļās mātes ģimene (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi vai vairāk)gads1,2,3,4
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji65Ģimenes kodola lielumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem sadalījumā pēc personu skaita ģimenes kodolāgads1,2,3,4
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji66Mājsaimniecības statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem sadalījumā - personas, kas dzīvo privātā mājsaimniecībā (personas, kuras ir ģimenes kodolā, personas, kuras nav ģimenes kodolā (dzīvo vienas, nedzīvo vienas), personas privātā mājsaimniecībā, kuru statuss nav zināms), (personas, kuras nedzīvo privātā mjsaimniecībā (personas institucionālajā mājsaimniecībā, personas, kuras nedzīvo privātā mājsaimniecībā, kurām mājsaimniecības statuss nav zināms (ieskaitot bezpajumtniekus))gads1,2,3,4
5.13. Mājsaimniecību un ģimenes kodolu raksturojošie rādītāji67Privātās mājsaimniecības veidsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem sadalījumā - neģimenes mājsaimniecība (persona dzīvo viena, pesona nedzīvo viena), vienas ģimenes mājsaimniecība (pāra mājsaimniecība (bez bērniem, ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi un vairāk)), vientuļā tēva mājsaimniecība (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi un vairāk), vientuļās mātes mājsaimniecība (ar vismaz vienu bērnu, kas jaunāks par 25 gadiem, ar bērniem, kuriem ir 25 gadi un vairāk), divu vai vairāku ģimeņu mājsaimniecībagads1,2,3,4
5.14. 2021. gada tautas skaitīšana (Tautas un mājokļu skaitīšana (Ģeogrāfiskie rādītāji))68Darbavietas atrašanās vietaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem pēc darbavietas atrašanās vietas (Latvijā, ārzemēs)gads1,2,3,4
5.14. 2021. gada tautas skaitīšana (Tautas un mājokļu skaitīšana (Ekonomiskie rādītāji))69Pašreizējais aktivitātes statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem pēc dzimuma, pa vecuma grupām (no 15 gadu vecuma), pa galvenajām tautībām dalījumā - ekonomiski aktīvie (nodarbinātie, bezdarbnieki/darba meklētāji), ekonomiski neaktīvie (pensionāri, skolēni un studenti, kapitāla ienākuma saņēmēji, citi);
Novadu pilsētās un pagastos, Rīgas apkaimēs, blīvi apdzīvotās teritorijās dalījumā - nodarbinātie, bezdarbnieki/darba meklētāji, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji;
Eiropas 1 km² tīklojumā, 1 km² tīklojumā - nodarbinātie
gads1,2,3,4
5.14. 2021. gada tautas skaitīšana (Tautas un mājokļu skaitīšana (Ekonomiskie rādītāji))70Nodarbinātības statussKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem pēc dzimuma, vecuma grupām (no 15 gadu vecuma), pa galvenajām tautībām dalījumā - darba ņēmējs, darba devējs, pašnodarbināta persona, cita nodarbināta persona;
Novadu pilsētās un pagastos pēc dzimuma dalījumā - darba ņēmējs, darba devējs, pašnodarbināta persona, cita nodarbināta persona
gads1,2,3,4
5.14. 2021. gada tautas skaitīšana (Tautas un mājokļu skaitīšana (Ekonomiskie rādītāji))71ProfesijaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem pēc dzimuma, vecuma grupām (no 15 gadu vecuma) atbilstoši profesiju klasifikatoram 4 zīmes;
Novadu pilsētās un pagastos pēc dzimuma atbilstoši profesiju klasifikatoram 4 zīmes
gads1,2,3,4
5.14. 2021. gada tautas skaitīšana (Tautas un mājokļu skaitīšana (Ekonomiskie rādītāji))72NozareKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstspilsētām, pa novadiem pēc dzimuma, pa vecuma grupām (no 15 gadu vecuma) atbilstoši NACE 2. red. nozaru klasifikatoram burtu līmenī;
Novadu pilsētās un pagastos pēc dzimuma atbilstoši NACE 2. red. nozaru klasifikatoram burtu līmenī
gads1,2,3,4
5.14. 2021. gada tautas skaitīšana (Tautas un mājokļu skaitīšana (Izglītības rādītāji))73Iegūtā izglītība (augstākais pabeigtais līmenis)Kopā Latvijā, statistiskajos reģionos, republikas pilsētās/valstspilsētās pēc dzimuma, pa vecuma grupām (no 15 gadu vecuma), profesijas (2 zīmes), nozares (burtu un burtu grupu līmenis), pa galvenajām tautībām atbilstoši ISCED klasifikācijas 1. līmenim;
Novados, Rīgas apkaimēs, blīvi apdzīvotās teritorijās atbilstoši ISCED klasifikācijas 1. līmenim pa grupām;
1 km² tīklojumā - 18 gadus vecu vai vecāku iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību vai doktora grādu (intervāli)
gads1, 2
6. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā1Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju skaits, kurās tiek veikts pētniecības darbsKopā Latvijā, sadalījumā pa sektoriemgads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā2Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa sektoriem; sadalījumā pēc kvalifikācijasgads
6.1. Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā3Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbamKopā Latvijā, sadalījumā pa sektorien; sadalījumā pēc finansējuma avotagads
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji4Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji5Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) beigušo izglītojamo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klasesgads2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji6Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodasgads2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji7Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads2
6.2. Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji8Vispārējās izglītības iestāžu (dienas skolu) pirmsskolas vecuma bērnu apmācībaKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodasgads2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji9Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji10Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu beigušo izglītojamo skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām; pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klasesgads2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji11Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc klases; pēc mācību valodasgads2
6.3. Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji12Vispārējās izglītības iestāžu vakara (maiņu) skolu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads2
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji13Pirmsskolas izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām; pēc iestādes veida; pēc mācību valodasgads2
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji14Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pēc dzimšanas gada; pēc mācību valodasgads2
6.4. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji15Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasgads2
6.5. Augstskolu darbības rādītāji16Augstskolu un koledžu skaitsKopā Latvijā, pēc juridiskā statusagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji17Studentu skaitsKopā Latvijā; sadalījumā pa (valsts) augstskolām; pēc dzimuma un vecuma, uz 10 000 iedzīvotāju; pēc mācību iestādes juridiskā statusa; pēc mācību maksas finansējuma veida; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc izglītības līmeņagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji18Uzņemto studentu skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc studenta dzīves vietas pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc mācību iestādes juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
6.5. Augstskolu darbības rādītāji19Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo skaitsKopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc mācību iestādes juridiskā statusa; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc izglītības līmeņagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji20Mobilo studentu skaitsKopā Latvijā, pēc pastāvīgās dzīves vietas valstsgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji21Mobilo studentu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc valsts, kurā iegūta iepriekšējā izglītība; pēc izglītības tematiskās grupas; pēc izglītības līmeņa; pēc mācību iestādes juridiskā statusagads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji22Mobilo studentu īpatsvars no augstskolā studējošajiem, procentosKopā Latvijāgads
6.5. Augstskolu darbības rādītāji23Akadēmiskā personāla skaitsKopā Latvijā; sadalījumā pa augstskolāmgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji24Profesionālās izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijāgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji25Audzēkņu skaitsKopā Latvijā, uz 10 000 iedzīvotāju; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām, pēc izglītības programmas; sadalījumā pa (valsts) profesionālās izglītības iestādēm.gads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji26Uzņemto skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām, pēc izglītības programmasgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji27Beigušo audzēkņu skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma, vecuma; pa izglītības tematiskajām grupām, pēc izglītības programmasgads
6.6. Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji28Pedagoģiskie darbiniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc vecumagads
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji29Interešu izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētāmgads2
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji30Izglītojamo skaits interešu izglītības programmāsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstapilsētām - pēc dzimuma; pa interešu izglītības programmu jomāmgads2
6.7. Interešu izglītības programmu darbības rādītāji31Pirmsskolas vecuma bērnu apmācība interešu izglītības iestādēsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimuma, pēc dzimšanas gada, pēc mācību valodasgads2
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji32Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētāmgads2
6.8. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji33Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu izglītojamo skaitsKopā Latvijā pa novadiem; pa 6 statistiskajiem reģioniem un valstspilsētām - pēc dzimumagads2
6.9. Centralizēto eksāmenu rezultāti (9. un 12. klašu)34Izglītojamo iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenosKopā Latvijā, pēc eksāmena veida, pēc skolas, pēc skolas tipa, pēc urbanizācijas, pēc izglītojamo dzimumagads
6.10. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos35Pētnieciskajā darbā strādājošo skaits, izdevumi pētnieciskajam darbamKopā Latvijā; NACE 2. red. A sadaļas līmenī;
rūpniecība, NACE 2. red. B+C+D+E sadaļu līmenī;
būvniecība, NACE 2. red. F sadaļas līmenī;
pakalpojumi, NACE 2. red. G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S sadaļu līmenī; IKT nozarēs (kopā), IKT ražošana, IKT pakalpojumi;
pēc dalījuma pa uzņēmumu lieluma grupām
gads
6.10. Pētniecības un attīstības rādītāji uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos36Izdevumi pētnieciskajām darbībāmKopā Latvijā sadalījumā par finanšu avotiemgads
6.11. Izdevumi izglītībai37Valsts izdevumi izglītībaiKopā Latvijāgads
6.11. Izdevumi izglītībai38Privātie izdevumi izglītībaiKopā Latvijāgads
6.11. Izdevumi izglītībai39Ārvalstu finanšu avotiKopā Latvijāgads
6.11. Izdevumi izglītībai40Valsts izdevumi izglītībai, % no iekšzemes kopproduktaKopā Latvijāgads
6.12. Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos41Inovāciju jomā aktīvo uzņēmumu skaits pēc inovāciju veida, inovatīvo uzņēmumu īpatsvars pēc inovāciju veida, inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo īpatsvars pa darbības jomām, strādājošo skaits inovāciju jomā aktīvajos uzņēmumos procentos no kopējā strādājošo skaita uzņēmumos, kopējie izdevumi inovācijāmKopā Latvijā; rūpniecība, NACE 2. red. B+C+D+E sadaļu līmenī; apstrādes rūpniecība (C); pakalpojumi (H+J+K+G46+N71+N72+N73); pa uzņēmumu lieluma grupāmgads
6.13. Augstākās izglītības finansējums42Augstskolu un koledžu ieņēmumiKopā Latvijā, sadalījumā pēc augstākās izglītības iestādes juridiskā statusa, sadalījumā pēc finansējuma avota, sadalījumā pēc ieņēmumu veida, sadalījumā pēc augstskolas par valsts augstskolām un koledžāmgads
6.13. Augstākās izglītības finansējums43Augstskolu un koledžu izdevumiKopā Latvijā, sadalījumā pēc augstākās izglītības iestādes juridiskā statusa sadalījumā pēc izdevumu veida, sadalījumā pēc augstskolas par valsts augstskolām un koledžāmgads
6.15. Arodmācība uzņēmumos44Uzņēmumu īpatsvars, kuros tiek organizēta arodmācībaPa apmācības formām, NACE 2. red. sadalījumā (Kopā; B, C, D, E; F; G, H, I; J, K; L, M, N, R, S), pēc uzņēmuma lieluma (10-49, 50-249, =>250), % no visiem uzņēmumiem, % no uzņēmumiem, kuri organizē arodmācībasreizi piecos gados
6.15. Arodmācība uzņēmumos45Darbinieku īpatsvars, kuri piedalās arodmācības kursosPēc dzimuma, NACE 2. red. sadalījumā (Kopā; B, C, D, E; F; G, H, I; J, K; L, M, N, R, S), pēc uzņēmuma lieluma (10-49, 50-249, =>250), % no nodarbinātām personām uzņēmumosreizi piecos gados
6.15. Arodmācība uzņēmumos46Galvenās prasmes/ kompetences, kas ietvertas arodmācībāNACE 2. red. sadalījumā (Kopā; B, C, D, E; F; G, H, I; J, K; L, M, N, R, S), % no visiem uzņēmumiem, kuri piedāvā arodmācībureizi piecos gados
6.15. Arodmācība uzņēmumos47Faktori, kas ierobežoja arodmācību piedāvājumuNACE 2. red. sadalījumā (Kopā; B, C, D, E; F; G, H, I; J, K; L, M, N, R, S), % no uzņēmumiem kuri piedāvāja arodmācību kursusreizi piecos gados
6.15. Arodmācība uzņēmumos48Iemesli, kādēļ uzņēmums nepiedāvā arodmācībuNACE 2. red. sadalījumā (Kopā; B, C, D, E; F; G, H, I; J, K; L, M, N, R, S), % no uzņēnumiem, kuri neorganizēja kursusreizi piecos gados
6.15. Arodmācība uzņēmumos49Uzņēmumu īpatsvars, kuros ir mācekļu/ praktikantu vietasNACE 2. red. sadalījumā (Kopā; B, C, D, E; F; G, H, I; J, K; L, M, N, R, S), % no visiem uzņēmumiemreizi piecos gados
6.16. Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas50Izglītības iestāžu skaits, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslu jomāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām un pa novadiemgads1,2
6.16. Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas51Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām un pa novadiemgads1,2
6.16. Statistika par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas52Pedagogu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmāsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām un pa novadiemgads1,2
7. Kultūras statistika
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji1Bibliotēku skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji2Aktīvo lielotāju skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji3Fizisko apmeklējumu skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji4Virtuālo apmeklējumu skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji5Izsniegumu skaitsKopā Latvijāgads
7.1. Bibliotēku darbības rādītāji6Bibliotekāro darbinieku skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji7Skatītākās Latvijas filmas TOP 10 (pēc apmeklējuma Latvijas kinoteātros)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji8Kino izrādīšanas vietu skaitsKopā Latvijā; kopējais kino izrādīšanas vietu skaits; daudzzāļu kinoteātru skaits; ekrānu skaits (t.sk. digitālo ekrānu skaits)gads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji9Kinoteātru skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji10Nacionālo filmu apmeklējumsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji11Ārzemju filmu apmeklējumsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji12Apmeklējumu skaits atsevišķi katrai izrādītajai filmaiKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji13Kinoteātru kopējie kases ieņēmumi (euro)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji14Kinobiļetes vidējā cena (euro)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji15Filmu (Latvijas, Eiropas, ASV, citu valstu) pirmizrāžu skaitsKopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji16Izrādīto filmu skaits (Latvijas, Eiropas, ASV un citu valstu filmas)Kopā Latvijāgads
7.2. Kino iestāžu darbības rādītāji17Izrādīto 3D filmu skaitsKopā Latvijāgads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai18Kopējais grāmatu un brošūru skaits,tirāža un iespiedlokšņu novilkumiKopējais grāmatu un brošūru skaits, tirāža (metiens), iespiedlokšņu novilkumi;
Grāmatas latviešu valodā - kopējais skaits un tirāža (metiens);
Grāmatu sadalījums pēc tematikas/veida - skaits, tirāža, iespiedlokšņu novilkumi :
zinātniskā, populārzinātniskā, oficiālā, lietišķā, mācību, mācību metodiskā, daiļliteratūra, grāmatas bērniem (daiļliteratūra un populārzinātniskā literatūra), uzziņu literatūra, reliģiskā literatūra, memuārliteratūra;
Grāmatu iedalījums pēc izdošanas valodas, oriģinālizdevumi un tulkojumi - skaits, tirāža, iespiedlokšņu novilkumi: oriģinālizdevumi kopā, tulkojumi pavisam kopā, latviešu valodā no angļu valodas, vācu valodas, krievu valodas, franču valodas, itāļu valodas, zviedru valodas un citām valodām.
Grāmatas citās valodās : oriģinālizdevumi citās valodās kopā, krievu valodā, angļu valodā, vācu valodā, citās valodās;
Vārdnīcas - skaits, tirāža, iespiedlokšņu novilkumi
gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai19Žurnālu izdevumu skaits un gada tirāžaŽurnālu kopējais skaits un gada tirāža (metiens)
Žurnālu skaits, gada tirāža latviešu valodā: pavisam, reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā, nav reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā;
Žurnālu skaits, gada tirāža citās valodās: pavisam, reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā, nav reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā
gads
7.3. Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai20Laikrakstu izdevumu skaits, gada tirāža un viena numura tirāžaLaikrakstu kopējais skaits, gada tirāža, viena numura tirāža.
Laikrakstu skaits, gada tirāža, viena numura tirāža latviešu valodā: pavisam, reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā, nav reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā;
Laikrakstu skaits, gada tirāža, viena numura tirāža citās valodās: pavisam, reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā, nav reģistrēti Masu informācijas līdzekļu reģistrā
gads
7.4. Filmu ražošana21Pabeigto un pirmizrādīto Latvijas filmu skaitsKopā Latvijā; pēc filmu veida (pilnmetrāžas spēlfilmu, īsmetrāžas spēlfilmu, pilnmetrāžas animācijas filmu, īsmetrāžas animācijas filmu, pilnmetrāžas dokumentālo filmu, īsmetrāžas dokumentālo filmu skaits)gads
7.4. Filmu ražošana22Valsts finansējums filmu nozarei (euro)Kopā Latvijāgads
7.4. Filmu ražošana23Kopprodukcijas filmu skaitsKopā Latvijā; sadalījumā: vairākuma kopprodukcijas un mazākuma kopprodukcijas filmasgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji24Muzeju skaits (ieskaitot filiāles; gada beigās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.5. Muzeju darbības rādītāji25Muzeju skaits (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas; gada beigās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.5. Muzeju darbības rādītāji26Muzeju apmeklējumu skaits, tai skaitā bezmaksas apmeklējumi un ārvalstu tūristi grupās (tūkst.)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.5. Muzeju darbības rādītāji27Muzeju apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiemKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji285 apmeklētākie muzeji pārskata gadāKopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji29Kopējais muzeju krājumu vienību skaits gada beigās (tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji30Jauniegūto vienību skaits muzeju krājumā (vienību skaits, tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.5. Muzeju darbības rādītāji31Zinātnisko publikāciju skaits (referāti, raksti, monogrāfijas, izstāžu un krājumu katalogi)Kopā Latvijāgads
7.6. Teātru darbības rādītāji32Teātru skaits (no tiem operas un baleta teātri, drāmas, muzikālie teātri, bērnu un jaunatnes teātri)Kopā Latvijāgads
7.6. Teātru darbības rādītāji33Teātru izrāžu skaitsKopā teātrosgads
7.6. Teātru darbības rādītāji34Teātru apmeklējumu skaits, (tūkst.)Kopā teātrosgads
7.6. Teātru darbības rādītāji35Teātru apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiemKopā teātrosgads
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji36Kultūras centru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji37Pasākumu skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.7. Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji38Apmeklētāju skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji39Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits kultūras centrosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji40Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros (tūkst.)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,3,4
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji41Ar kultūras centriem nesaistīto mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaitsKopā Latvijāgads
7.8. Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji42Dalībnieku skaits ar kultūras centriem nesaistītos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (tūkst.)Kopā Latvijāgads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji43Koncertu skaitsKopā Latvijāgads
7.9. Koncertorganizāciju darbības rādītāji44Koncertorganizāciju ieņēmumiKopā Latvijāgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji45Apmeklējumu skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji46Izmantoto glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji47Glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji48Attiecīgajā gadā jaunpieņemto glabājamo vienību skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.10. Arhīvu darbības rādītāji49Arhīva uzraudzībā esošo institūciju skaitsKopā Latvijā, pa atsevišķām struktūrvienībāmgads
7.11. Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars50Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu skaitsKopā Latvijāgads
8. Veselības aprūpes statistika
8.1. Nelaimes gadījumu darbā statistika pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijas1Darbā notikušajos nelaimes gadījumos cietušo personu skaitsKopā Latvijā, detalizācija atbilstoši ESAW metodoloģijaigads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe2Pacientu skaits ar pirmo reizi noteiktu arodslimību, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10), pa vecuma grupāmgads
8.2. Reģistrētās arodslimības un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpe3Arodslimību izplatība, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa dzimumiem un noteiktām slimību grupām (SSK-10)gads
8.3. Nefinanšu veselības aprūpes rādītāji Eurostat, PVO, OECD datu tabulām4Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo (ārstu, zobārstu, medicīnas māsu, farmaceitu) skaits veselības aprūpes tematiskajā jomāKopā Latvijāgads
8.4. Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: valsts finansējums veselības aprūpei5Valsts finansējums veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)6Kopējie izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)7Vispārējās valdības izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.5. Veselības aprūpes finanšu rādītāji Eurostat, PVO, OECD veselības aprūpes kontu sistēmas tabulām (pēc SHA metodoloģijas)8Privātie izdevumi veselības aprūpeiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība9Medicīnisko pārbaužu skaits alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanai, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc ekspertīzes veidagads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība10Ambulatoro apmeklējumu skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām republikas pilsētām un novadiem, pēc veselības aprūpes pakalpojuma veida (ambulatorās pieņemšanas, mājas vizītes), pēc ārstniecības personas (pie ārsta (neieskaitot zobārstus); pie zobārsta; pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām vecmāšu un medicīnas māsu pieņemšanas punktos)gads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība11Dienas stacionārā ārstēto pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība12Ambulatoro operāciju skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā);
kopā Latvijā, pēc atsevišķām operāciju grupām (12 operāciju grupas), pēc operācijas veikšanas vietas (dienas stacionārā)
gads1
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība13Onkocitoloģiski (profilaktiskā izmeklēšana dzemdes kakla vēža savlaicīgai atklāšanai) izmeklēto sieviešu skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 000 sievietēm attiecīgajā vecumāKopā Latvijā par noteiktu vecuma grupu (25-70 gadi)gads
8.6. Ambulatorā medicīniskā palīdzība14Palīgkabinetu darbs ambulatorajās ārstniecības iestādēs, absolūtos skaitļos un uz 100 apmeklējumiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darbības veida (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, endoskopisko izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits)gads1
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika15Infekcijas un parazitāro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa reģistrējamām infekcijas slimību diagnožu grupāmmēnesis
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika16Infekcijas un parazitāro slimību gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, ar letālu iznākumugads
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika17Infekcijas un parazitāro slimību gadījumi, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-14, 15-17, 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 +), pa slimību grupām un apakšgrupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (kopā, 0-17), pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (0-17), pa noteiktām slimībām un slimību grupām (pēc SSK-10, 15 izvēlētas slimības, slimību grupas)
gads1,2
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika18Uzskaitē esošo tuberkulozes
pacientu skaits, absolūtos skaitļos
Kopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupām (0, 1-6, 7-14, 15-17, 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 +), pa slimību grupām un apakšgrupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa atsevišķām vecuma grupām (kopā, 0-17), pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība");
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc vecuma (0-17), pa noteiktām slimībām un slimību grupām (pēc SSK-10, pēc izvēlētas tuberkulozes formas)
gads1,2
8.7. Infekcijas slimību un parazitāro slimību statistika19Uzskaitē esošo tuberkulozes
pacientu skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām diagnožu grupām (SSK-10 kodi: A15-A19, A15-A16, A15)gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts20Uzskaitē uzņemto cukura diabēta pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: E10, E11, E13, E14);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: E10, E11, E13, E14), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts21Uzskaitē esošo cukura diabēta pacientu skaits (prevalence), absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem:E10, E11, E13, E14);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10:E10, E11, E13, E14), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)
gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts22Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: F00-F09; F20-F98, izņemot F63.0 (10 grupas);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: F00-F09; F20-F98, izņemot F63.0 (10 grupas), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);
pēc SSK-10 kodiem: F00-F09, F20-F98, izņemot F63.0, Latvijā kopā, pa 97 diagnozēm un diagnožu grupām
gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts23Uzskaitē esošo pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: F00-F09, F20-F29, F30-F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80-F89, F90-F98);
pēc SSK-10 kodiem: F00-F09, F20-F98, izņemot F63.0, Latvijā kopā, pa 97 diagnozēm un diagnožu grupām
gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts24Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnozēm (SSK-10: F10-F16.0-9;F17.0,1,2,3;F18-F19.0-9 (27 diagnožu grupas)), pa vecuma grupām (0-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+)gads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts25Gada laikā ārstēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa diagnožu grupām (pēc SSK-10 kodiem: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (7 diagnožu grupas))gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts26Pirmreizēji reģistrēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (27 diagnožu grupas)), pa vecuma grupām (0-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+);gads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts27Pirmreizēji reģistrēto narkoloģisko pacientu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: F10-F16.0-9; F17.0-3; F18-F19.0-9 (7 grupas))gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts28Pacientu skaits ilgtermiņa farmokoloģiskās opioīdu atkarības ārstēšanas programmās, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc programmas veida, pēc kustības veida, pēc dzimumagads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts29Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu skaits, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām));
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa slimību grupām (SSK-10: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām), pa vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+); diagnožu grupa pēc SSK-10 kodiem C00-C97 kopā, pa republikas pilsētām un novadiem
gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts30Gada beigās reģistra uzskaitē esošo pacientu skaits ar ļaundabīga audzēja diagnozi, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa slimību grupām (pēc SSK-10 kodiem: C00-C97 (t.sk. pa 32 lokalizācijām)gads1,2
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts31Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem sadalījums pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī, skaits un īpatsvars %Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (25 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)gads
8.8. Neinfekcijas slimību statistika: ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, t.sk. psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, cukura diabēts32Pacientu ar ļaundabīgiem audzējiem: pirmā gada letalitāte (%) un novērotā 5 gadu izdzīvotība (%)Kopā Latvijā, pa ļaundabīga audzēja lokalizācijām (29 lokalizācijas), pa stadijām diagnozes noteikšanas brīdī (I, II, III, IV, bez precizējuma)gads
8.9. Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits33Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupām (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);
kopā Latvijā, pēc reģistrētā ievainojumu veida, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, pēc nolūka saistībā ar gūto traumu, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, pēc norises vietas, pēc dzimuma un vecuma grupas;
kopā Latvijā, par vainīgā saistību ar cietušo, pēc vecuma grupas
gads
8.9. Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits34Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+);
kopā Latvijā, vardarbībā cietušās personas, pēc dzimuma un vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)
gads
8.9. Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits35Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu īpatsvars, %Kopā Latvijā, pēc traumas gūšanas mehānisma (13 veidi), pēc vecuma grupas (0-4, 5-9, 10-14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība36Vidējais gultdienu skaits uz 1 pacientu (dienās)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads1,2
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība37Gultas aprite, reizesKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads1,2
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība38Gultu slodze, %Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās)gads1,2
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība39Hospitalizāciju skaits (iestājušos pacientu skaits), absolūtos skaitļos un uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas)gads1,2
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība40Pavadītās gultdienas, absolūtos skaitļos un uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc stacionāra pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās slimnīcas)gads1,2
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība41Stacionārā ārstēto skaits, absolūtos skaitļos un uz 1 000 iedzīvotājiemKopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-14, 0-17, līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60+);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (0-17, 18 gadi un vairāk; līdz 1 gadam, 1-14, 15-17, 18-44, 45-59, 60 gadi un vecāki)
gads1,2
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība42Pavadīto gultdienu skaits pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa diagnožu grupām (SSK-10: F10-F16.0-9; F17.0,1,2,3; F18-F19.0-9, F63.0 (25 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība43Pavadīto gultdienu skaits pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa diagnožu grupām (SSK-10: F00 – F09; F20 – F29; F30 – F39; F40 – F48; F50 – F59; F60 – F69, izņemot F63.0; F70 – F79; F80 – F89; F90 – F98; F99 (48 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība44Stacionārā ārstēto pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc kustības (izrakstīti (pēc vecuma (kopā, 0-17 gadi)) un miruši), pa diagnožu grupām (SSK-10: F10-F16.0-9; F17.0,1,2,3; F18-F19.0-9, F63.0 (25 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība45Stacionārā ārstēto pacientu skaits ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa diagnožu grupām (SSK-10: F00 – F09; F20 – F29; F30 – F39; F40 – F48; F50 – F59; F60 – F69, izņemot F63.0; F70 – F79; F80 – F89; F90 – F98; F99 (48 diagnožu grupas))gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība46Pavadīto gultdienu skaits izrakstītiem pacientiem, uz 1 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pēc diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-17, 18-44, 45-59, 60+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība47No stacionāra izrakstīto pacientu vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā, dienāsKopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (0-14, 0-17, 15-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība48Stacionāra pacientu letalitāte, %Kopā Latvijā, pēc stacionāru pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātā);
kopā Latvijā, pa atsevišķām diagnožu grupām (73 diagnožu grupas), pa vecuma grupām (līdz 1 gadam, 0-14,1-14, 0-17, 15-17, 18 gadi un vecāki, 18-44, 45-59, 60+);
kopā Latvijā, pēc pacientu grupas (operētie pacienti), pa atsevisķām operācijas grupām (38 grupas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pacientu grupas (neoperēti pacienti), pa diagnožu grupām (2 diagnožu grupas)
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pacientu grupas (neatliekami operētie pacienti), pa atsevišķām diagnožu grupām (11 diagnožu grupas)
gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība49Ķirurģisko operāciju skaits stacionārā, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (38 operācijas grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība50Noteiktas operāciju grupas īpatsvars (%), procentos no kopskaitaKopā Latvijā, pa atsevišķām operācijas grupām (38 operācijas grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība51Operēto pacientu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (38 grupas);
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupu (kopā, 0-17)
gads1
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība52Operācijas un pēcoperācijas periodā mirušo skaits, aboslūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām operāciju grupām (38 grupas)gads
8.10. Stacionārā medicīniskā palīdzība53Palīgkabinetu darbs visos stacionāros, uz 1 stacionāro pacientuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc palīgkabineta darba (laboratorisko analīžu skaits, fizikālās medicīnas procedūru skaits, funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits, radioloģisko izmeklējumu skaits)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe54Mātes slimības, grūtniecības un dzemdību sarežģījumi, skaits un īpatsvars (% no kopējā dzemdību skaita)Kopā Latvijā, pa dažādām slimību un sarežģījumu grupām (53 grupas)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe55Dzemdību veida dati: skaits, uz 100 dzemdībāmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem pēc augļu skaita (vienaugļa, daudzaugļu), pēc dzemdību laika (priekšlaicīgas, savlaicīgas, pēclaika), pēc pēc dzemdību vietas (plānotas un neplānotas ārpusstacionāra, stacionārā dzemdības), pēc dzemdību veida (vaginālas, ķeizargrieziens (t.sk. plānots, steidzams))gads1,2
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe56Analgēzijas īpatsvars dzemdībās, % no dzemdībāmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa analgēzijas veidiem (spinālā,epidurālā, lokālā, intravenozā, endotraheālā, slāpekļa oksiduls), pēc dzemdību veida (kopējais, ķeizargriezienu)gads1,2
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe57Dzemdniecības operācijas, absolūtos skaitļos, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa operācijas veidiem (kopējais, perineotomijas, epiziotomijas, ķeizargriezieni, ārpusdzemdes grūtniecība)gads1,2
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe58Nedzīvi dzimušo bērnu skaits sadalījumā pēc dzimšanas svara, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa atsevišķām svara grupām (līdz 999 gramiem, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe59Dzīvi dzimušo bērnu skaits un īpatsvars, sadalījumā pēc mātes vecuma vai bērna dzimšanas svara (skaits un % no kopējā dzīvi dzimušo skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, atsevišķās svara grupās (500-999 grami, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000+);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām mātes vecuma grupām (15-17, 18-19, 20-29, 30-39, 40+)
gads1,2
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe60Smēķējošo dzemdētāju skaits, īpatsvars, % no dzemdētājāmKopā Latvijā, pa atsevišķām vecuma grupā (līdz 19 gadiem, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40+)gads
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe61Antenatālās aprūpes uzsākšanas īpatsvars līdz divpadsmitajai grūtniecības nedēļai, % no uzskaitē ņemtajām grūtniecēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa vecuma grupām (kopā, 15-17 gadi)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe62Summārais grūtniecību skaits, uz 1 000 sievietēm reproduktīvajā vecumā (15-49 gadi)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe63Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 sievietēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe64Mākslīgo abortu skaits, uz 1 000 dzīvi dzimušiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (15-49, 15-17, 18-19, 20-34, 35+)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe65Abortu īpatsvars, % kopējā abortu skaitaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām vecuma grupām (līdz 14, 15-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49), pa abortu veidiem (mākslīgie aborti (t.sk. medicīniski; legāli; medikamentozi), spontāni aborti, nenotikuši aborti, pārējie un neskaidras izcelsmes aborti, kopējais abortu skaits (t.sk. pārtraukta pirmā grūtniecība))gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe66Kontracepcija reproduktīvā vecuma sievietēm, uz 1 000 sievietēm (15-49)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa kontracepcijas veidiem (intrauterīnā, ķirurģiskā)gads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe676 un 12 gadīgo bērnu zobu stāvoklis (piena un pastāvīgo zobu KPE indekss, bērnu īpatsvars ar ortodontiskajām anomālijām un ar pataloģisko periodontu, %)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.11. Mātes un bērna veselības aprūpe68Zīdaiņu, kuri saņēma krūts barošanu, skaits un īpatsvars %Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķiem vecuma periodiem (6 nedēļas, 3 mēneši, 6 mēneši, 12 mēneši), pēc barošanas veida (kopā, ekskluzīvā zīdīšana)gads1
8.12. Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas un iedzīvotājiem veiktā imunizācija69Imunizācijas līmenis, %Kopā Latvijā, pēc infekcijas slimības un potes, pa atsevišķām vecuma grupām (jaundzimušie, 2 mēn., 6-11 mēn., 12-15 mēn., 7 gadi, 12 gadi (meitenes), 14 gadi)gads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem70Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pēc smaguma pakāpes; pa nozarēm NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļām, pa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāžagads
8.13. Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem71Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma; pa vecuma grupām, pa nozarēm NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupām; pēc nelaimes gadījumu cēloņiem, ievainojuma veida, traumēšanas faktoriem, ievainotām ķermeņu daļām, pa uzņēmumu grupām, cietušo skaita sadalījums pēc to instruēšanas un darba stāžagads
8.14. No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītāji72Valsts veselības aprūpes budžeta izdevumiKopā Latvijā, pēc veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc veselības aprūpes funkcijāmgads
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs73Izpildītie neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits un uz 100 iedzīvotājiemKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiemgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs74Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne vēlāk kā 12 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars republikas pilsētās (%)Pa republikas pilsētāmgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs75Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars novadu pilsētās (%)Pa novadu pilsētāmgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs76Vienota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 2. prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)Laukos kopāgads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs77NMP izsaukumu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc rezultāta pa atsevišķām izpildīto izsaukumu grupām (6 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc NMP izsaukuma izpildītāja (ārsts, ārsta palīgs);
kopā Latvijā, pēc pieteikto izsaukumu motīva (3 grupas);
kopā Latvijā, pēc rezultatīvo izsaukumu skaita dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos, pēc izsaukuma vietas (pa republikas pilsētām un novadu pilsētām, laukos kopā) ar ierašanos laiku attiecīgi līdz 12, 15 vai 25 minūtēm
gads1
8.15. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs78Atsevišķu NMP izsaukumu īpatsvars %, procentos no kopskaitaKopā Latvijā, pēc atsevišķa izpildīto izsaukumu rezultāta (6 rezultātu grupas);
kopā Latvijā, pēc atsevišķa izsaukuma motīva (3 motīvu grupas)
gads
8.16. Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)79Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbsKopā Latvijā, ekspertīžu skaits sadalījumā pēc ekspertīzes rezultāta, personas pieskaitāmību noziedzīga nodarījuma nodarīšanas brīdī un ieteiktajiem medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem;
Kopā Latvijā, cietušajiem un lieciniekiem izdarīto ekspertīžu skaits sadalījumā pēc ekspertīzes rezultāta
gads
8.17. Invaliditātes noteikšana80Pirmreizēji par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām un dzimumagads
8.17. Invaliditātes noteikšana81Atkārtoti par personām ar invaliditāti atzīto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc slimībām un dzimumagads
8.17. Invaliditātes noteikšana82Personu ar invaliditāti kopējais skaitsKopā Latvijā, sadalījumā bērni un pieaugušie, pēc funkcionēšanas traucējumiem un invaliditātes grupaspusgads, gads
8.17. Invaliditātes noteikšana83Personu ar invaliditāti īpatsvars iedzīvotāju kopskaitāKopā Latvijā, pa valstspilsētām, novadu pilsētām un novadiemgads2
8.18. Potenciāli zaudētie mūža gadi84Potenciāli zaudēto mūža gadu (līdz 64 g.v.un līdz 69 g.v.) skaits, uz 100 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc nāves cēloņa (25 diagnožu grupas);
Kopā Latvijā, pa vecuma grupām, pēc nāves cēloņa (3 diagnožu grupas)
gads1,2
8.19. Zāļu realizācijas dati85Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums (euro)Latvijā, ārpus Latvijasmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati86Zāļu lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms vispārējā tipa aptiekām (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati87Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati88Reģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.19. Zāļu realizācijas dati89Nereģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)Kopā Latvijāmēnesis
8.20. Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)90Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijasgads
8.21. Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)91Aptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)Kopā Latvijā, pēc preču veidiem: pa medikamentiem (lietošanai cilvēkiem), ekstemporāli izgatavotajām zālēm (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles) un pārējām precēmgads
8.22. Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)92Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijasgads
8.23. Absolūtā alkohola patēriņš93Absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju (litri)Kopā Latvijā, uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotājugads
8.26. Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā94Liekās ķermeņa masas un aptaukošanās īpatsvars bērniem 7 gadu vecumā (%)Kopā Latvijā, pēc dzimumareizi trīs gados
8.29. Veselības aprūpes resursi95Ārstniecības iestāžu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc atsevišķa darbības profila (stacionāri, ambulatorās aprūpes ārstniecības iestāžu skaits (ārstu prakses (ģimenes ārstu, internistu, pediatru), ārstu speciālistu prakses, zobārstniecības iestādes), feldšeru-vecmāšu un feldšeru veselības punkti, un medpunkti izglītības iestādēs, ražotnēs, uzņēmumos);
kopā Latvijā stacionāri, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes)
gads
8.29. Veselības aprūpes resursi96Gada vidējais gultu skaits stacionārā, absolūtos skaitļos, uz 10 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības iestādes)gads1
8.29. Veselības aprūpes resursi97Vietu skaits dienas stacionāros, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.29. Veselības aprūpes resursi98Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu skaits, absolūtos skaitļosKopā Latvijā, pēc palīdzības sniedzēja specialitātes (ārsts, ārsta palīgs)gads
8.29. Veselības aprūpes resursi99Praktizējošo ārstniecības personu skaita struktūra pa vecuma grupām, %Kopā Latvijā, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, ģimenes ārsti, zobārsti, medicīnas māsas, ārsta palīgi, vecmātes, farmaceiti, farmaceitu asistenti), pa vecuma grupām (līdz 35, 35 - 39, 40 - 44, 45 - 49, 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65+)gads
8.29. Veselības aprūpes resursi100Ārstniecības personu skaits, absolūtos skaitļos, uz 10 000 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti (69 specialitātes), pēc ārstnieciskās darbības veida (kopā, praktizējošie);
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un 9 pilsētām, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, zobārsti, medicīnas māsas, ārstu palīgi, vecmātes, zobu higienisti, zobārstu asistenti, farmaceiti, farmaceitu asistenti, radiologa asistenti, funkcionālie speciālisti), pēc ārstnieciskās darbības veida (kopā, praktizējošie)
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa atsevišķām specialitāšu grupām (ārsti, zobārsti, medicīnas māsas, ārstu palīgi, vecmātes), pēc pamatdarba vietas pakļautības veida (Veselības ministrijas, pašvaldības, privātās iestādes), pēc ārstnieciskās darbības veida (praktizējošie)
gads1
8.29. Veselības aprūpes resursi101Iedzīvotāju skaits uz vienu praktizējošu ārstuKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads1
8.30. Medicīnas tūrisma dati102Ārzemniekiem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi pēc formasKopā Latvijā, pa valstīm, pēc pakalpojuma formas (ambulators, dienas stacionāra, stacionāra pakalpojums)gads
8.30. Medicīnas tūrisma dati103Ārzemniekiem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi pēc veidaKopā Latvijā, pa valstīm, pēc pakalpojuma veida (11 veidi)gads
8.30. Medicīnas tūrisma dati104Medicīnas tūrisma pacientu skaitsKopā Latvijā, pa valstīm, pēc dzimuma;
Kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
gads1
9. Sociālās aizsardzības statistika
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki1Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaita sadalījums pēc vecuma, dzimuma un līdzdalības veidaKopā Latvijāmēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki2Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaits pēc līdzdalības veida un dzimumiem pa ieguldījumu plāniemKopā Latvijāmēnesis
9.1. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki3Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku sadalījums pēc vecuma un pensijas kapitālaKopā Latvijāceturksnis
9.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumi4Izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs (euro)Kopā Latvijāgads
9.3. Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi5Pašvaldību sociālo dienestu uzturēšanas izdevumi (euro)Kopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
9.4. Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā6Sociālās aizsardzības izdevumi (pēc ESSPROS klasifikācijas)Kopā Latvijāgads
9.5. Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu Latvijā7Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāPa sociālās aizsardzības shēmām, pa ESSPROS funkcijāmgads
9.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi8Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēju skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemmēnesis
9.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi9Valsts sociālo un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vidējie apmēriKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemmēnesis
9.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi10Valsts pensijas saņēmēju skaitsKopā Latvijā, pēc piešķirtās pensijas apmēramēnesis
9.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētie pakalpojumi11Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem - pensijām, valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiemKopā Latvijā, sadalījumā pa pakalpojumu veidiemgads
9.7. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti12Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro)Kopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pa pabalstu veidiemgads2
9.7. Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti13Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pa pabalstu veidiemgads2
9.8 Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas14Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
9.8 Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas15Vietu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
9.8 Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas16Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju uzturēšanai saņemtais finansējums (izņemot humāno palīdzību)Kopā Latvijā un sadalījumā pa finansējuma avotiemgads
9.8 Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas17Klientu skaits bērnu, pilngadīgo personu un specializētajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāsKopā Latvijā, pa valstspilsētām, pēc dzimuma, pēc vecuma grupāmgads2
9.8 Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas18Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti ar invaliditātiKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pēc dzimuma, pēc piešķirtās invaliditātesgads2
9.8 Bērnu, pilngadīgo personu un specializētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas19Bērnu, pilngadīgo personu un specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju uzturēšanai izlietotais finansējumsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
9.9. Sociāli apdrošinātās personas20Sociāli apdrošināto personu skaitsKopā Latvijāgads
9.9. Sociāli apdrošinātās personas21Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksasKopā Latvijāgads
9.10. Aprūpe mājās22Aprūpējamo personu skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pēc dzimuma, sadalījumā bērni, pilngadīgās personas, personas ar invaliditāti, pensijas vecuma personasgads2
9.10. Aprūpe mājās23Aprūpētāju skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
9.10. Aprūpe mājās24Aprūpei mājās izlietotais pašvaldības budžeta finansējums (euro)Kopā Latvijā, pa rvalstspilsētām un novadiemgads2
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu25Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu26Adoptējamo bērnu skaits, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā (tikai tie bērni, kuru aizbildņi ir devuši piekrišanu bērna adopcijai citā ģimenē), audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)Kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu27Aizbildņu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu28Aizbildņu ģimenēs esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu29Audžuģimeņu skaitsKopā Latvijāgads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu30Audžuģimenēs esošo bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu31Aizgādņu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu32Aizgādnībā esošo personu skaitsKopā Latvijāgads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu33Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu34Bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas vai atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu35Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu36Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas, atjaunotas aizgādības tiesībasKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu37Nepilngadīgo personu bez pavadības (trešās valsts valstspiederīgie vai bezvalstnieki) skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, pēc statusa, pēc nodrošinātās ārpusģimenes aprūpes formasgads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu38Pieteikumu skaits, ko bērna interesēs iesniegusi bāriņtiesa ar lūgumu tiesai nodrošināt pagaidu aizsardzību pret vardarbībuKopā Latvijā, pēc pieteikuma pamatojumagads
9.11. Informācija par bāriņtiesu darbu39Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma, bērna uzturēšanās ilguma institūcijāgads
9.12. Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību40Personu skaits, kurām attiecīgajā mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statussKopā Latvijāmēnesis
9.12. Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību41Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo personu skaitsKopā Latvijā, pa pabalstu veidiemmēnesis
9.12. Operatīvie dati par trūcīgo un maznodrošināto personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzību42Pašvaldību sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi (euro)Kopā Latvijā, pa pabalstu veidiemmēnesis
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem1Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētājuKopā Latvijāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem2Nabadzības riska slieksņa ilustratīvās vērtības1 personas mājsaimniecība; mājsaimniecība ar 2 pieaugušie un 2 bērni, kas jaunāki par 14 gadiemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem3Nabadzības riska indekssKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma un dzimuma; pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa; pēc mājsaimniecības tipa; pēc vecuma, dzimuma un apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa; pēc pilsonības un vecumagads2,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem4Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiemKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un izglītības līmeņagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem5Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam2004. gada nabadzības riska slieksnis; 2007. gada nabadzības riska slieksnisgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem6Variācija ap nabadzības riska slieksniKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un procentus no mediānasgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem7Nabadzības riska indekss pirms sociālo transfertu saņemšanasKopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pirms visiem sociālajiem transfertiem, bet ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un ņemot vērā visus sociālos transfertus
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem8Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisaKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem9S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekssKopā Latvijā un pēc vecuma; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads2,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem10Džini koeficientsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads2,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem11Strādājošo nabadzības riska indekssKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma; pēc darba laikagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem12Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai sociālai atstumtībaiKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem13Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam vai dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu darba intensitātiKopā Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem14Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa 5 plānošanas reģioniem, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, pilsētās kopā, laukos kopā, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju, ienākumu mediāna uz vienu ekvivalento patērētāju;
kopā Latvijā, pēc mājsaimniecības tipa, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; kvintiļu grupās, vidēji uz vienu mājsaimniecību, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - zemākā robeža, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli - augstākā robeža, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju; pēc vecuma, vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli, vidēji uz vienu ekvivalento patērētāju
gads2,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem15Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs (euro, mēnesī) un struktūra (%)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā; vidēji uz vienu mājsaimniecības locekligads2,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem16Visu mājsaimniecību rīcība esošo ienākumu sadalījums pa ienākumu grupāmMājsaimniecību ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi deciļu un kvintiļu grupās; mājsaimniecību rīcībā esošie (neto) ienākumi deciļu un kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem17Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem18Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem19Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumusKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem20Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājāmKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem21Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem22Ekonomiskā spriedze (mājsaimniecību īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem23Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem24Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem25Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no datoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; mājsaimniecībās zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem26Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; pa 5 plānošanas reģioniem; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem27Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties uzturēt mājokli siltuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem28Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt neparedzētus izdevumusKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem29Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājāmKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem30Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis katru otro dienuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem31Ekonomiskā spriedze (iedzīvotāju īpatsvars)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem32Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no veļas mazgājamās mašīnasKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem33Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no vieglā automobiļaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem34Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no datoraKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pēc vecuma; pilsētās kopā, laukos kopā, pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņa; pēc 0-17 g.v. bērnu vecāku izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem35Mājsaimniecību iespējas "savilkt galus kopā"Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; iedzīvotāji zem nabadzības riska sliekšņa; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipa; pēc izglītības līmeņagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem36Vidējais istabu skaits mājsaimniecību lietošanāKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem37Istabu skaits uz vienu mājsaimniecības locekliKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem38Mājokļa veidsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem39Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī (euro)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem40Mājokļa izdevumi, procentos pret rīcībā esošiem ienākumiemKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem41Ar mājokli saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situācijuKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem42Kopējie ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli (euro)Kopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem43Mājokļa izdevumi uz mājsaimniecības locekli, procentos pret rīcībā esošo ienākumuKopā Latvijā; pēc personu skaita mājsaimniecībāgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem44Veselības stāvokļa pašnovērtējums 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem45Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem46Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem47Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem48Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesli 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem (%)Kopā Latvijā; pilsētās kopā, laukos kopā; pēc dzimuma; kvintiļu grupās;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
gads1
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem49Mājsaimniecību sadalījumsKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc personu skaita mājsaimniecībā;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc bērnu skaita;
kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc to mājsaimniecību demogrāfiskā tipa;
Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, personu skaits mājsaimniecībā, mājsaimniecības demogrāfiskais tips pēc kvintiļu grupām
gads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem50Mājsaimniecības locekļi sadalījumsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc personas sociālekonomiskā statusa;
kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pilsētās kopā, laukos kopā, kvintiļu grupās pēc vecuma un dzimuma
gads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem51Vidējais bērnu skaits (visās mājsaimniecībās)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; kvintiļu grupāsgads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem52Vidējais bērnu skaits (mājsiamniecībās ar bērniem)Kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pilsētās kopā, laukos kopā; kvintiļu grupāsgads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem53Mājsaimniecību vidējais lielumsKvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem54Minimālā ienākuma līmeņa ilustratīvās vērtības (euro, mēnesī)1 personas mājsaimniecība; 2 pieaugušie un 2 bērni jaunāki par 14 gadiemgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem55Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņaKopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem,
kopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma un pamatnodarbošanas statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pēc apdzīvotas platības īpašumtiesību statusa;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem;
kopā Latvijā, pēc vecuma, dzimuma pirms visiem sociālajiem transfertiem, ņemot vērā vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas; pēc mājsaimniecības tipa; pēc zemas darba intensitātes
gads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem56Minimālā ienākuma (MIL) mediāna (ekvivalentais ienākums uz vienu mājsaimmniecības locekli; skala 1, 0,7, 0,7)Summa gadā;
Summa mēnesī.
gads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem57Vispārēja apmierinātība ar dzīviKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pēc aktivitātes statusa; pēc izglītības līmeņa; iedzīvotāji zem un virs nabadzības riska sliekšņa; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem58Uzticēšanās citiem cilvēkiemKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; kvintiļu grupās; pilsētās kopā, laukos kopā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem; pēc aktivitātes statusa; pēc izglītības līmeņa; iedzīvotāji zem un virs nabadzības riska sliekšņa; pēc mājsaimniecības tipagads1,3,4
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem59Mājsaimniecības ienākumu izmaiņas COVID-19 krīzes ietekmēKopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem60Mājsaimniecības saņemts valsts vai pašvaldības finansēts atbalsts Covid-19 krīzes pārvarēšanai, tai skaitā veids un apjomsKopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem61Iespējas mājsaimniecības bērnam (6–15 gadi) Covid-19 krīzes laikā mācīties attālināti, tai skaitā pieejams tehniskais nodrošinājumsKopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupāsgads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem62Iespējas Covid-19 krīzes laikā strādāt attālinātiKopā Latvijā; pēc dzimuma un vecumagads
10.1. ES statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem63Covid-19 krīzes ietekme uz personas garīgo veselībuKopā Latvijā; pēc dzimuma un vecumagads
10.2. Teritorijas attīstības indeksa aprēķins64Teritorijas attīstības indekssPa republikas pilsētām un novadiem, pa 5 plānošanas reģioniemgads2,4
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri1Kopējais notiesāto personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veidagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri2Notiesāto nepilngadīgo personu skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma panta, pēc dzimuma, pēc vecuma, pēc pamatsoda veidagads
11.1. Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri3Notiesāto ārvalstnieku skaitsKopā Latvijā, sadalījumā pēc Krimināllikuma pantagads
11.2. Kriminālā statistika4Valstī reģistrējamie noziedzīgie nodarījumiKopā Latvijā, pēc nodarījuma veidiemgads
11.2. Kriminālā statistika5Personu skaits, kurām izvirzīta apsūdzībaKopā Latvijā, pēc dzimumagads
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija6No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas institūciju skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija7No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijā, gan dzīvesvietāKopā Latvijā, kopā novados, kopā valstspilsētās un kopā sociālās rehabilitācijas institūcijās pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc identificētām vardarbības formāmgads2
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija8Bērnu pavadoņu skaits no prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institūcijāsKopā Latvijāgads
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija9No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālajai rehabilitācijai izlietotais finansējums (euro)Kopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads2
11.3. No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālā rehabilitācija10No prettiesiskām darbībām cietušo personu sociālajai rehabilitācijai saņemtais finansējums (euro)Kopā un sadalījumā pa finansējuma avotiemgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās11Pabeigto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās12Neizskatīto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesāsKopā Latvijāgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās13Saņemto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās14Pabeigto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.4. Civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās15Neizskatīto civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesāsKopā Latvijā, pa tiesu iestādēmgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji16Ieslodzīto skaitsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma (nepilngadīgie, pilngadīgie); pēc valstiskās piederības (ārzemnieki); pa ieslodzījuma vietu tipiemgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji17Notiesāto skaitsKopā Latvijā; pēc vecuma (pa atsevišķām vecuma grupām); pēc dzimuma; pēc valstiskās piederības (ārzemnieki, tajā skaitā Eiropas Savienības valstspiederīgi); pēc piespriestā brīvības atņemšana soda termiņa ilguma; pēc soda izciešanas reizēm; pēc īpašām vajadzībāmgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji18Apcietināto skaitsKopā Latvijā; pēc valstiskās piederības (ārzemnieki, tajā skaitā Eiropas Savienības valstspiederīgi); pēc dzimumagads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji19Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaitsKopā Latvijā; komersantu izveidotajās vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpēgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji20Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinātie ieslodzītie ieslodzījuma vietāKopā Latvijā; komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpēgads
11.5. Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji21Izdevumi viena ieslodzītā uzturēšanai dienāKopā Latvijāgads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji22Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma un dzimumagads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji23Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomāKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji24Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomāKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji25Valsts probācijas dienestā noslēgto izlīgumu skaitsKopā noslēgto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji26Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzībaKopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots bez elektroniskās uzraudzības, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots ar elektronisko uzraudzību, nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)gads
11.6. Valsts probācijas dienesta darbības rezultatīvie rādītāji27Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmasKopā Latvijā
Probācijas programmās iesaistīto probācijas klientu skaits. Probācijas klientu un notiesāto skaitu, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas programmas, aprēķina, summējot probācijas klientu un notiesāto skaitu, kuri attiecīgajā periodā ir iesaistīti programmā ar probācijas klientu un notiesāto skaitu, kuri turpina dalību programmā no iepriekšējā gada
gads
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika28Ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads1,2
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika29Ugunsgrēkos cietušo un bojā gājušo cilvēku skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pēc dzimuma un vecumagads1,2
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika30Ugunsgrēkos bojā gājušie un cietušie bērniKopā Latvijā, pēc dzimumagads
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika31Ugunsgrēki objektosKopā Latvijā, Rīgā, pa objektiemgads
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika32Kūlas ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiemgads1,2
11.7. Ugunsgrēku un glābšanas darbu statistika33Glābšanas darbu skaitsKopā Latvijā, pa notikuma veidiemgads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika34Ceļu satiksmes negadījumu skaitsKopā Latvijāceturksnis
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika35Bojā gājušo un ievainoto skaitsKopā Latvijā; pēc vecuma; pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji); pēc transportlīdzekļa statusagads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika36Ceļu satiksmē cietušo bērnu skaitsKopā Latvijā, pa vecuma kategorijāmgads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika37Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaitsKopā Latvijā; pa republikas pilsētām un novadiem, pa novada pagastiemgads2
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika38Ceļu satiksmes negadījumu skaits ar cietušajiem sadalījumā pēc to notikuma vietasKopā Latvijā; pēc notikuma vietas (Rīga, pārējās pilsētas, apdzīvota vieta, valsts autoceļi, cita vieta)gads2
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika39Vadītāju alkohola reibumā izraisītie negadījumu skaitsKopā Latvijāgads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika40Ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto vieglo automobiļu vadītāju skaitsKopā Latvijā, pēc vadītāju vecuma un stāžagads
11.8. Ceļu satiksmes negadījumu statistika41Ceļu satiksmes negadījumu radīto zaudējumu izmaksas (milj. euro)Kopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem42Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiemKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem43Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotā un nosūtītā informācija tiesību aizsardzības iestādēm; nosūtīto dokumentu skaita sadalījums pēc adresātiemKopā Latvijā; pa adresātiem un uzskaitījumā pēc uzsāktajiem kriminālprocesiem (arī kriminālprocesiem pievienotajiem)gads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem44Finanšu izlūkošanas dienesta izdoto rīkojumu skaitsKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem45Ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumiem iesaldēto finanšu līdzekļu summa (euro) un cita iesaldētā mantaKopā Latvijāgads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem46Materiālu sagatavošana - Finanšu izlūkošanas dienestā, kuros figurē darījumu shēmas ar lielu iesaistīto personu skaitu (20 – 50 un vairāk juridiskās vai fiziskās personas) un darījumu shēmās figurē lielas naudas summas (miljons euro un vairāk)Kopā Latvijā; materiālus skaits ar pazīmi "miljonu lieta" un materiālu skaits ar pazīmi "shēma"gads
11.9. Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanas, atklāšanas vai iztiesāšanas rādītājiem47Finanšu izlūkošanas dienestā saņemtie ziņojumi, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumuKopā Latvijā; no likuma subjektiem saņemto ziņojumu skaits, kas ziņoti par aizdomām par iespējamu terorisma vai proliferācijas finansēšanas gadījumu, kā arī sankciju apiešanu vai to mēģinājumugads
11.10. Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums48No vardarbības cietušās personu īpatsvarsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc vardarbības veida; pēc pāridarītāja tipa; pēc laika, kad piedzīvota vardarbība (pēdējo 12 mēnešu laikā, pēdējo piecu gadu laikā, vairāk kā pirms pieciem gadiem)gads
11.10. Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums49No seksuālās uzmākšanās darba vietā cietušo personu īpatsvarsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc pāridarītāja tipa; pēc laika, kad piedzīvota uzmākšanās darba vietā (pēdējo 12 mēnešu laikā, pēdējo piecu gadu laikā, vairāk kā pirms pieciem gadiem)gads
11.10. Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums50No vajāšanas cietušo personu īpatsvarsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc vardarbības veida; pēc pāridarītāja tipa; pēc laika, kad piedzīvota vajāšana (pēdējo 12 mēnešu laikā, pēdējo piecu gadu laikā, vairāk kā pirms pieciem gadiem)gads
11.10. Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums51No vardarbības bērnībā cietušo personu īpatsvarsKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc vardarbības veida; pēc pāridarītāja tipa; pēc laika, kad piedzīvota vardarbība (pēdējo 12 mēnešu laikā, pēdējo piecu gadu laikā, vairāk kā pirms pieciem gadiem)gads
11.10. Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums52Vai persona ir informēta par pieejamiem pakalpojumiem no vardarbības cietušajiemKopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; no vardarbības cietušās personasgads
12. Statistikas uzņēmumu reģistrs
12.1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (fiziskas personas, zemnieku/zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)1Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitsKopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem;
pa valstspilsētām un novadiem;
NACE 2. red. sadaļu, 2 zīmju un 4 zīmju līmenī;
pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 2010 metodoloģijas (S12; S13; S14 un S15)
gads10,2
12.2. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības2Vietējo vienību skaitsKopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem;
pa valstspilsētām un novadiem; NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
gads10,2
12.3. Uzņēmumu grupu skaits3Uzņēmumu grupu skaitsKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa valstīmgads
12.3. Uzņēmumu grupu skaits4Uzņēmumu skaits uzņēmumu grupāsKopā Latvijā, pa uzņēmumu grupu veidiemgads
13. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos1Uzņēmumu skaits, apgrozījums, izlaides vērtība, pievienotā vērtība, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos, darbinieku un pašnodarbināto personu skaits, darbinieku skaits, darbinieku skaits pilnas slodzes ekvivalenta vienībāsKopā Latvijā, NACE 2. red. no NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, 4 zīmju līmenī;
Iedalījumam pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, NACE 2. red. no NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, 3 zīmju līmenī;
pa 6 statistiskajiem reģioniem NACE 2. red. no NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, 2 zīmju līmenī;
pa republikas pilsētām NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, sadaļu līmenī;
pēc zināšanu un tehnoloģiskās intensitātes
NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji
gads1
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos2Darbības veida vienību skaitsKopā Latvijā, NACE 2. red. B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos3Bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm, bruto kapitālieguldījumi zemes gabalos,
bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās,
bruto kapitālieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē,
bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās,
kustamu kapitālieguldījumu preču pārdošana
Kopā Latvijā, NACE 2. red. B–G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji, 4 zīmju līmenī - rādītājam Bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm, pārējiem rādītājiem Kopā Latvijā, NACE 2. red. B–G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos4Darbinieku nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, NACE 2. red. B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji, 4 zīmju līmenī;
pa lieluma klasēm pēc nodarbināto personu skaita (0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+; NACE 2. red. no B līdz F sadaļai, 3 zīmju līmenī)
gads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos5Enerģētikas produktu iepirkumiKopā Latvijā,NACE 2. red. B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji, 4 zīmju līmenīgads
13.1. Ikgadējā uzņēmumu statistika rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos6Uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība, algas, darbinieku un pašnodarbināto personu skaits, darbinieku skaitsKopā Latvijā, Kultūras un radošās nozarēs (kopā) (NACE 2. red. C18, C3212, C322, G4761, G4762, G4763, J5811, J5813, J5814, J5821, J59, J60, J6391, M7111, M741, M742, M743, N7722, P8552, R90, R91 klasificētie tirgus ražotāji); Kultūras un radošās nozarēs (pakalpojumi) (NACE 2. red. J5811, J5813, J5814, J5821, J59, J60, J6391, M7111, M741, M742, M743, N7722, P8552, R90, R91 klasificētie tirgus ražotāji)gads
13.3. Ikgadējā ārvalstu kontrolētu uzņēmumu iekšējā statistika (Latvijā)7Uzņēmumu skaits, apgrozījums, izlaides vērtība, pievienotā vērtība, bruto darbības rezultāts, kopējie preču un pakalpojumu iepirkumi, preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, personāla izmaksas, algas, sociālās nodrošināšanas izmaksas, bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos, darbinieku un pašnodarbināto personu skaits, darbinieku skaitsKopā Latvijā, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, NACE 2. red. A*38 līmenī, kontrolējošo valstu dalījumsgads
13.4. Ikgadējā Latvijas kontrolēto uzņēmumu ārējā statistika (ārvalstīs)8Uzņēmumu skaits, apgrozījums, darbinieku un pašnodarbināto personu skaitsNACE 2. red. B–N un P–S sadaļās klasificētie tirgus ražotāji ārvalstīs, NACE 2. red. A*38 līmenī, sadalījumā pa valstīmgads
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji9Jaunizveidoti uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji10Likvidēti uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji11Darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji12Likvidēti darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji13Jaunizveidoti darba devēju uzņēmumiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji14Straujas izaugsmes uzņēmumi pēc strādājošo skaita; apgrozījuma pieaugumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2. red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.5. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji15Jaunizveidoti straujas izaugsmes uzņēmumi (gazeles) pēc strādājošo skaita; pēc apgrozījuma pieaugumaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa republikas un novadu pilsētām, NACE 2..red. B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji, burta līmenīgads1
13.7. Globālo vērtību ķēžu apsekojums16Uzņēmumu skaits, kas pārcēlis funkcijas uz ārvalstīmKopā Latvijā, NACE 2. red. B+C+D+E+F (rūpniecība un būvniecība), G+H+I+J+K+L+M+N (biznesa pakalpojumi), B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (kopā), sadalījumā pa biznesa funkcijām, pēc veicinošiem un kavējošiem faktoriem un valstīmgads
13.7. Globālo vērtību ķēžu apsekojums17Nodarbināto personu skaitsKopā Latvijā, NACE 2. red. B+C+D+E+F (rūpniecība un būvniecība), G+H+I+J+K+L+M+N (biznesa pakalpojumi), B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (kopā), sadalījumā pa biznesa funkcijāmgads
14. Darba samaksas statistika
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)1Nodarbināto skaita indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)2Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi rūpniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. B, C, D, E sadaļas 2 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)3Nodarbināto skaita indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļas līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)4Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi būvniecībā un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļas līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)5Nodarbināto skaita indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N, L sadaļas burta līmenīceturksnis
14.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji (indeksi)6Nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi tirdzniecībā un pakalpojumos un to pārmaiņas procentos:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. G, H, J sadaļas 2 zīmju līmenī, I, M, N, L sadaļas burta līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss7Darbaspēka izmaksu indeksi un to pārmaiņas:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadus;
kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
neizlīdzinātu, sezonāli un kalendāri izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu;
neizlīdzinātu un kalendāri izlīdzinātu indeksu pret bāzes gadu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu
Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. no B līdz S sadaļas burta līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss8Vienas stundas darbaspēka izmaksasKopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.2. Darbaspēka izmaksu indekss9Darbaspēka izmaksas un to struktūra (sabiedriskajā, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.3. Darba samaksas pārmaiņas centrālās valdības iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam10Centrālās valdības iestāžu darbinieku atlīdzības indekssCentrālās valdības iestādēsgads
14.3. Darba samaksas pārmaiņas centrālās valdības iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinam11Darbinieku skaits centrālās valdības iestādēsCentrālās valdības iestādēsgads
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks12Aizņemto darbvietu skaits (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenī; pa profesiju grupāmceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks13Aizņemto darbvietu skaits (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstpilsētām un novadiemceturksnis 2,4
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks14Aizņemto darbvietu skaits pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2. red.sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis 2,4
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks15Aizņemto darbvietu skaits pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa valstpilsētām un novadiem, pēc pamatdarbības NACE 2. red.sadaļu līmenīceturksnis 2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks16Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sabiedriskajā un privātajā sektorāKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem; pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu līmenī; pa profesiju pamatgrupāmceturksnis 2,4
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks17Apmaksāto un nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks18Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis 2,4
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks19Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībāsKopā Latvijā, pa valstpilsētām un novadiem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu līmenīceturksnis2
14.4. Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks20Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietasKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, valstpilsētām un novadiem, pa novada pagastiemgads 2,4
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2024. gadu (2022. gadā datu publicēšana par 2020. gada apsekojumu)21Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairākKopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2024. gadu (2022. gadā datu publicēšana par 2020. gada apsekojumu)22Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesīKopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenīgads
14.6. Darbaspēka izmaksu apsekojums par 2024. gadu (2022. gadā datu publicēšana par 2020. gada apsekojumu)23Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar dabinieku skaitu 10 un vairākKopā Latvijā pēc pamatdarbības NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenīgads
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa24Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un pārmaiņas:
pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības sektorā sadalījumā pa apkšsektoriem, privātajā sektorāceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa25Strādājošo mēneša vidējā darba samaksaKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa26Strādājošo regulārā vidējā darba samaksa mēnesī un nostrādātā stundāKopā Latvijā, sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa27Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (sabiedriskajā, vispārējās valdības, privātajā sektorā)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstpilsētām un novadiemceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem) 2,4
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa28Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīceturksnis 2,4
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa29Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiemKopā Latvijā, pa valstpilsētām un novadiem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu līmenīceturksnis 2
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa30Strādājošo reālā darba samaksa un pārmaiņas:
pret iepriekšējo periodu;
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijāceturksnis (sadalījumā pa mēnešiem)
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa31Sieviešu un vīriešu mēneša vidējā darba samaksa un tās atšķirības (pārskata gada 1.ceturksnī)Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā, pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu un 2 zīmju līmenīgads
14.7. Mēneša vidējā darba samaksa32Sieviešu un vīriešu vidējās darba samaksas stundā atšķirības (pārskata gada oktobrī saskaņā ar ES metodoloģiju)Kopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā; pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu līmenī; pēc darba laika; pa vecuma grupāmgads
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem33Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiemKopā Latvijā, sabiedriskajā, privātajā sektorā; pēc pamatdarbības NACE 2. red. sadaļu līmenī; pēc dzimuma; pa vecuma grupām; pēc izglītībasmēnesis
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem34Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, skaits un īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiemKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstpilsētām un novadiem pēc darba devēja biroja vai pamatdarbības adreses, pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas adresesmēnesis 2,4
14.8. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem35Darba ienākumu deciles un mediānaKopā Latvijā, sabiedriskajā un privātajā sektorāgads
15. Nodarbinātības statistika
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums1Nodarbināto iedzīvotāju skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma (vecuma grupā 15-74)mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums2Bezdarbnieku skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma (vecuma grupā 15-74)mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums3Bezdarba līmenisKopā Latvijā, pēc dzimuma (vecuma grupā 15-74)mēnesis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums4Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdabnieki, ekonomiski neaktīvi)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums5Iedzīvotāji pēc nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un bezdarba līmeņaKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupās (15-89, 15-74, 15-64)ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums6Iedzīvotāji pēc ienākumu veidaKopā Latvijā, pa ienākumu veidiemceturksnis, gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums7Ekonomiski aktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņaceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums8Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc darba slodzes un nepilna darba laika iemesliem;
kopā Latvijā, pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā;
kopā Latvijā, vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaits pēc nodarbinātības statusa
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums9Attālināti strādājošie darbiniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma grupām (15-34, 34-44, 45-54, 55-74, 15-74); attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars attiecīgā saimnieciskās darbības veida (NACE 2. red.) strādājošo darbinieku kopskaitā (vecuma grupā 15-74)ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums10Blakusdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc nostrādātā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums11Personas, kuras meklēja darbuKopā Latvijā, pēc dzimuma un statusaceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums12BezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc darba meklēšanas ilguma
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums13Bezdarba līmenisKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74)ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums14Bezdarbnieki ar darba pieredziKopā Latvijā, pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesla un dzimuma;
kopā Latvijā, pa profesiju grupām;
kopā Latvijā, pēc bez darba pavadītā laika
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums15Ekonomiski neaktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc statusa;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
ceturksnis
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums16Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes (ekonomiski aktīvi, nodarbināti, bezdarbnieki, ekonomiski neaktīvi)Kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma vecuma grupās 15-89; 15-74, 15-64;
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64;
pilsētās kopā, laukos kopā, pēc ekonomiskās aktivitātes vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64
gads1,3
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums17Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmeņaKopā Latvijā, pēc dzimuma un pa vecuma grupām (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64; pilsētās kopā, laukos kopā, vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64, latvieši un citas tautības vecuma grupās 15-89, 15-74, 15-64
gads1,3
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums18Ekonomiski aktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma un izglītības līmeņa
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums19Pamatdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, NACE 2. red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nodarbinātības statusa;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, normālu un nepilnu laiku nodarbinātie;
pa 6 statistikajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, NACE 2. red. sadaļu grupu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, nostrādātā laika;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, netipiskā darba veida;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības `
gads1,3
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums20Vidēji nedēļā nostrādāto stundu skaitsKopā Latvijā, pēc dzimuma un nodarbināto statusagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums21Blakusdarbā nodarbinātie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums22DarbiniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba līguma veida;
kopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc mēneša bruto samaksas lieluma pamatdarbā;
kopā Latvijā, pēc mēneša bruto samaksas lieluma pamatdarbā NACE 2. red. sadaļu grupu līmenī; kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums23Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas)Kopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, NACE 2 red. sektoru līmenī un pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa profesiju pamatgrupām;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums24BezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-74, 15-64, 15-74);
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc darba pieredzes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc papildu izglītības;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, pēc aktivitātēm darba meklēšanā;
kopā Latvijā, pēc dzimuma, darba meklēšanas ilguma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums25Bezdarbnieki ar darba pieredziKopā Latvijā, pēc dzimuma, darba pārtraukšanas iemesla;
kopā Latvijā, pēc saimniecisko darbību veidu grupām (NACE 2. red. sadaļu līmenī) pēdējā darba vietā;
kopā Latvijā, pēc profesijas pamatgrupas;
kopā Latvijā, pēc laika, kas pavadīts bez darba, un pēc dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums26Ilgstošie bezdarbniekiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-74, 15-64)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums27Ekonomiski neaktīvie iedzīvotājiKopā Latvijā, pēc dzimuma, pa vecuma grupām (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-89, 15-64, 15-74, 15-89);
kopā Latvijā, pēc statusa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc darba nemeklēšanas iemesla;
kopā Latvijā; pēc izglītības līmeņa un dzimuma
gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums28Personas, kuras nemeklēja darbuKopā Latvijā, pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums29Iedzīvotāju izglītībaKopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un papildu izglītības;
iedzīvotāji, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā pa vecuma grupām (25-34, 35-54, 55-64, 25-64), pēc dzimuma;
iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma;
kopā Latvijā pa 6 statistiskajiem reģioniem un 5 plānošanas reģioniem, pēc ekonomiskās aktivitātes statusa un izglītības līmeņa;
kopā Latvijā, pilsētās kopā, laukos kopā: mācības pārtraukušie jaunieši 18-24 gadu vecumā pēc dzimuma
gads1,3
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums30Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvarsKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums31Jaunieši (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), kuri pārtraukuši mācībasKopā Latvijā un pēc dzimumagads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums32Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kas vēlas strādāt vairākKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa, pa vecuma grupām (15-74, 15-24, 25-54, 55-74)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums33Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklēKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa, pa vecuma grupām (15-74, 15-24, 25-54, 55-74)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums34Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsāktKopā Latvijā, pēc dzimuma un iegūtās izglītības līmeņa, pa vecuma grupām (15-74, 15-24, 25-54, 55-74)gads
15.1. Darbaspēka izlases apsekojums35Nodarbināto īpatsvars vecuma grupā 25–64 gadi, kuri piedalījās izglītības procesā apmaksāto darba stundu laikā, no nodarbinātajiem vecuma grupā 25-64 gadi, kuri piedalījās izglītības procesāKopā Latvijāgads
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji36Reģistrēto bezdarbnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiem, pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pēc izglītības līmeņa, pēc bezdarba ilgumamēnesis2
15.2. Reģistrētā bezdarba rādītāji37Reģistrētā bezdarba līmenisKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiemmēnesis2
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes38Piešķirts bezdarbnieka statuss (skaits)Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, mērķa grupāmmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes39Zaudēts bezdarbnieka statuss (skaits)Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniem, pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma, mērķa grupāmmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes40Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanuKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes41Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši konkurētspējas paaugstināšanas pasākumusKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes42Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši neformālo izglītībuKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes43Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos noteiktām personu grupāmKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes44Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes45Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumā "Praktiskā apmācība"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes46Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanaiKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes47Bezdarbnieku skaits, kuri uzsākuši dalību "Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām"Kopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes48Reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijasKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
15.3. Reģistrētā bezdarba situācija un NVA aktivitātes49Citu personu (nestrādājošie, strādājošie, izglītojamie, izglītojamo vecāki) skaits, kas saņēmuši karjeras konsultācijasKopā Latvijā, pa 5 plānošanas reģioniemmēnesis2,4
16. Lauksaimniecības statistika
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās1Lauksaimniecības produkcijas indeksi salīdzināmās cenāsKopā Latvijā, sadalījumā augkopība un lopkopībagads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās2Lauksaimniecības produkcijas vērtība faktiskās cenāsKopā Latvijāgads
16.1. Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenās3Lauksaimniecības produkcijas vērtības struktūraKopā Latvijā pa produktu veidiem (13 pozīcijas)gads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība4Lauksaimniecības kultūru sējumu kopplatībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība5Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa graudaugu kultūrām; pākšaugi; rapsis; kartupeļi; dārzeņi; ilggadīgo zālāju siensgads2
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība6Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrāmgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība7Augkopības produktu ražošana uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijā, pa kultūrām - graudi, kartupeļi, dārzeņi, augļi un ogasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība8Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar graudaugu sējumiem, graudaugu sējumu platība un vidējā ražībagads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība9Lauku saimniecību grupējums pēc graudaugu ražībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar graudaugu sējumiem, graudaugu sējumu platībasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība10Lauku saimniecību grupējums pēc kartupeļu stādījumu platībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar kartupeļu stādījumiem, kartupeļu stādījumu platība un vidējā ražībagads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība11Lauku saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar kartupeļu stādījumiem, kartupeļu stādījumu platībasgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība12Lauku saimniecību grupējums pēc rapša sējumu platībasKopā Latvijā, saimniecību skaits ar rapša sējumiem, rapša sējumu platībagads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība13Augļu koku un ogulāju stādījumu platība, kopraža un vidējā ražībaKopā Latvijā, pa kultūrāmgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība14No kopējiem augļu un koku stādījumiem platības tirgumKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība15Siltumnīcu izmantojamā platībaKopā Latvijāgads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība16Ražoti dārzeņi visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijā; pavisam, tai skaitā pa kultūrām - tomāti, gurķi, salāti, pārējie dārzeņigads
16.2. Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražība17Ražotas zemenes visu veidu siltumnīcāsKopā Latvijāgads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un pārdošana (platības, pārdotie apjomi)18Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšanas platībasKopā Latvijā, atklātā lauka, apsildāmo, neapsildāmo siltumnīcu un ar plēvi apklātās platībās (tai skaitā griešanai paredzēto ziedu, ziemciešu stādu, podu puķu)gads
16.3. Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un pārdošana (platības, pārdotie apjomi)19Puķu, dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku, ogulāju un meža stādāmā materiāla produkcijas pārdošanaKopā Latvijā, pārdoti ziedi (grieztie ziedi, podu puķes), puķu dēsti (ziemcietes, viengadīgās puķes, divdadīgās puķes), dekoratīvo koku un krūmu, augļu koku un ogulāju stādi pa galvenām sugāmgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits20Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, slaucamās govis, cūkas, aitas, mājputnigads2
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits21Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa lauksaimniecības dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, truši, mājputni, bišu saimes, pēc dzimuma un pa vecuma grupāmgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits22Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, nosacītās mājlopu vienībāsKopā Latvijā, pa galvenajām dzīvnieku sugām- liellopi, cūkas, aitas un kazas, zirgi, truši, mājputnigads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits23Lauku saimniecību grupējums pēc liellopu, slaucamo govju, cūku, sivēnmāšu, aitu un kazu skaitaKopā Latvijāgads
16.5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits24Lopkopības intensitāte (lauksaimniecības dzīvnieku skaits un galveno lopkopības produktu ražošana uz 100 ha platību)Kopā Latvijāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana25Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošanaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniemgads2
16.6. Lopkopības produktu ražošana26Lopkopības produktu ražošanaKopā Latvijā, gaļa pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu; piens; olas; vilna; medusgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana27Lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošana uz 1 iedzīvotājuKopā Latvijāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana28Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte (vidējais izskaukums no 1 govs, olu ieguve no 1 dējējvistas, vilnas nocirpums no 1 aitas)Kopā Latvijāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana29Iegūta gaļa (kautsvarā) kautuvēs (tūkst. t)Kopā Latvijā; pa veidiem - liellopu un teļu, cūkas, aitu un kazu, putnu, pārējāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana30Iegūta gaļa (kautsvarā) kopā (tūkst. t)Kopā Latvijā; pa veidiem - liellopu un teļu, cūkas, aitu un kazu, putnu, pārējāgads
16.6. Lopkopības produktu ražošana31Galveno lopkopības produktu (gaļa, piens, olas) ražošanaKopā Latvijāceturksnis
16.7. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē32Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta visu veidu gaļa (kautsvarā) kautuvēsKopā Latvijā, pa veidiem - liellopu, cūkas, aitu, kazu, putnu, pārējāmēnesis
16.10. Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)33Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognozeKopā Latvijā; pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi, lauka pupas)mēnesis (maijs - novembris)
16.11. Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)34Kultūraugu ražu prognozeKopā Latvijā,pa kultūraugiem (ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras mieži, auzas, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, kartupeļi, lauka pupas)mēnesis (maijs - novembris)
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes35Prognozētā bruto iekšzemes produkcija liellopiem (nokautie dzīvnieki un neto eksports)Kopā Latvijāpusgads
16.12. Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes36Prognozētā bruto iekšzemes produkcija cūkām (nokautie dzīvnieki un neto eksports)Kopā Latvijāceturksnis
16.13. Graudu, pākšaugu un rapša iepirktais apjoms37Iepirkti graudi, pākšaugi un rapsisKopā Latvijā, pa graudaugu kultūrām - kvieši, pārtikas kvieši, rudzi, pārtikas rudzi, griķi, mieži, alus mieži, auzas, pārtikas auzas, tritikāle; pākšaugi un rapsisceturksnis, gads
16.14. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana38Iestrādāti minerālmēsli, tai skaitā slāpekļa, fosfora, kālija uz 1 ha sējumu kopplatības (pārrēķinot 100% augu barības vielās)Kopā Latvijā, pa galvenām lauksaimniecības kultūrām - graudaugiem, kartupeļiem, tehniskām kultūrām, dārzeņiem, lopbarības - zaļbarības kultūrāmgads
16.14. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana39Iestrādāti organiskie mēsli (uz 1 ha sējumu kopplatības)Kopā Latvijāgads
16.14. Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšana40Iestrādāts kaļķošanas materiāls (uz 1 ha sējumu kopplatības)Kopā Latvijāgads
16.15. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana41Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībaKopā Latvijā, pa izmantošanas veidiemgads
16.16. Informācija par lauku saimniecību skaitu un vidējo lielumu42Lauku saimniecību skaits un vidējais lielumsKopā Latvijāgads
16.17. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību43Bioloģiskās lauksaimniecības kultūru sējumu platībasInformācija par bioloģisko graudaugu, pākšaugu, kartupeļu, eļļas augu, dārzeņu, ilggadīgo zālāju, pļavu un ganību, augļu dārzu un ogulāju, zemeņu, segto platību un pārējo kultūru platībāmgads
16.17. Informācija par bioloģisko lauksaimniecību44Bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju skaitsKopā Latvijāgads
16.18. Piena produktu ražošana48Piena produktu (pārtikas piens, krējums, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, sviests un pārējie dzelteno tauku produkti,siers) ražošanaKopā Latvijāmēnesis
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos49Piena produktu (pārtikas piens,paniņas, krējums, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, sviests un pārējie dzelteno tauku produkti,siers kopā, nogatavināts siers,svaigais siers) ražošanaKopā Latvijāgads
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos50Piena produktu (pārtikas piens,paniņas, krējums, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, sviests un pārējie dzelteno tauku produkti,siers kopā, nogatavināts siers,svaigais siers) ražošanai izlietotais pilnpiensKopā Latvijāgads
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos51Piena produktu (pārtikas piens,paniņas, paskābināts piens, iebiezināts piens, sausie piena produkti, siers kopā, nogatavināts siers,svaigais siers) ražošanai izlietotais vājpiensKopā Latvijāgads
16.19. Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktos52Krējuma, sviesta un pārējo dzelteno tauku produktu ražošanas procesā atgūtais vājpiensKopā Latvijāgads
16.20. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)53Ekonomisko aktīvo saimniecību raksturojums (grupējumi pēc zemes platības, nodarbinātajiem, saimniecību specializācijas un standarta izlaides; lauku saimniecību īpašnieki, vadītāji, lauku attīstības pasākumi)Kopā Latvijā; statistiskajos reģionos, novadosgads1, 2
16.20. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)54Zemes izmantošana (izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, aramzeme, sējumu platības, bioloģiski audzēto kultūraugu platības)Kopā Latvijā; statistiskajos reģionos, novadosgads1, 2
16.20. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)55Lauksaimniecības dzīvnieki (skaits pa dzīvnieku sugām, bioloģiski audzēto lauksaimniecības dzīvnieku skaits)Kopā Latvijā, statistiskajos reģionos, novadosgads1, 2
16.20. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)56Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas metodas un kūtsmēslu apsaimniekošanaKopā Latvijā, statistiskajos reģionos, novadosgads1, 2
16.20. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)57Lauksaimniecībā nodarbinātie (nodarbināto skaits, nodarbināto skaits pilnajās gada darba vienībās, citas ienākumus nesošas aktivitātes)Kopā Latvijā, statistiskajos reģionos, novadosgads1, 2
16.20. 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana (analīze, rezultātu apkopošana un publicēšana)58Galvenie lauku saimniecību struktūras rādītāji (saimniecību skaits, vidējais lielums, zemes izmantošana, kultūraugu platība, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, nodarbināto skaits)Kopā Latvijā, statistiskajos reģionos, novados, pagastosgads1, 2
16.21. Izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomi59Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu izplatītie apjomiKopā Latvijā; pa ķīmisko vielu klasēmgads
16.22. Augkopības produktu bilances (graudaugi, eļlas augi)60Graudaugu bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņš (pārtikai, rūpnieciskai pārstrādei, lopbarībai, sēklai, zudumi)Kopā Latvijā, kopā un pa graudaugu kultūrām (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza, pārējie graudaugi)gads
16.22. Augkopības produktu bilances (graudaugi, eļlas augi)61Eļļas augu bilance: ražošana, imports, eksports, krājumi un to izmaiņas, patēriņš (eļļas ieguvei, sēklai, zudumi)Kopā Latvijā, pa eļļas augu kultūrām (rapša un ripsis sēklas, saulespuķu sēklas, sojas pupiņas)gads
16.23. Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)62Gaļas bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņšKopā Latvijā, pa gaļas veidiem (liellopu gaļa, cūkgaļa, putnu gaļa)gads
16.23. Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)63Piena bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņš, tai skaitā patēriņš lopbarībaiKopā Latvijāgads
16.23. Lopkopības produktu bilances (gaļa, piens, olas)64Olu bilance: ražošana, imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņšKopā Latvijāgads
16.24. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte65Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzumsKopā Latvijā, saimniecību līmenīmēnesis
16.24. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte66Iepirktā piena cenaKopā Latvijāmēnesis
16.24. Iepirktā svaigpiena apjoms, vidējā iepirkuma cena un kvalitāte67Piena ražotāju un pārstrādātāju skaitsKopā Latvijāmēnesis
16.25. Svaigpiena tiešā tirdzniecība68Saražotie un pārdotie piena produkti tiešajā tirdzniecībāKopā Latvijā, informācija par pārdotu svaigpienu, sviestu, sieru, biezpienu, rūgušpienu, jogurtu, krējumu, piena eksportugads
16.26. Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana69Kautie lauksaimniecības dzīvniekiKopā Latvijā pa galvenajām sugām - liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, putni, trušimēnesis
16.27. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits70Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi un citi grupveida dzīvnieki (mājputni, truši, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki, savvaļas putni, bišu saimes)1. pusgads2, 2.pusgads2
16.27. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits71Lauksaimniecības produktu ražotāju skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pa galvenajām dzīvnieku sugām1. pusgads2, 2.pusgads2
16.27. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits72Bioloģisko lauksaimniecības dzīvnieku skaitsKopā Latvijā, pa valstspilsētām un novadiem, pa galvenajām dzīvnieku sugām - liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi un citi grupveida dzīvnieki (mājputni, truši, kažokzvēri, savvaļas dzīvnieki, savvaļas putni, bišu saimes)1. pusgads2, 2.pusgads2
16.29. Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves73Novietņu infrastruktūra un kūtsmēslu krātuves pa veidiemKopā Latvijā skaits pa sugām pēc dzīvnieku turēšanas veida, kūtsmēslu uzglabāšanas veida, mēslošanas līdzekļu izmantošanas veida, kūtsmēslu izkliedēšanas veidapusgads
17. Mežsaimniecības statistika
17.1. Informācija par koku ciršanu1Koku ciršanas apjomi, ha un m3Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa ciršu veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi2Meža ugunsgrēkos izdegušās platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašumu veidiem, pa ugunsgrēku cēloņiemgads1,3,4
17.2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi3Meža ugunsgrēku skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,3,4
17.2. Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi4Meža ugunsgrēku nodarītie zaudējumi (euro)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,3,4
17.3. Meža atjaunošana5Atjaunotās meža platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa atjaunošanas veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.4. Mežaudžu bojājumi6Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa bojājumu cēloņiemgads1,3,4
17.5. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits7Nomedīto dzīvnieku skaits medību sezonā (tūkst.)Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugāmgads
17.5. Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits8Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.)Kopā Latvijā, pa dzīvnieku sugāmgads
17.6. Informācija par inventarizētajiem mežiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos vides un dabas resursu aizsargjoslās9Dabas aizsardzības mežu platības (ha)Kopā Latvijā, pa īpašuma veidiem, pa aizsargājamo teritoriju veidiemgads
17.7. Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas10Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenasKopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiempusgads
17.8. Vidējās mežsaimniecības izmaksas11Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksasKopā Latvijāgads
17.8. Vidējās mežsaimniecības izmaksas12Mežizstrādes vidējās izmaksasKopā Latvijāgads
17.9. Inventarizēto mežu dati13Inventarizēto mežu datiKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.9. Inventarizēto mežu dati14Meža zemes platību sadalījums pa zemes kategorijām (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.9. Inventarizēto mežu dati15Mežaudžu vecumstruktūraKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.9. Inventarizēto mežu dati16Meža platības sadalījumā pa valdošajām koku sugām (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.9. Inventarizēto mežu dati17Mežaudžu krāja (m3)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām un novadiem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.10. Meža ieaudzēšana (t.sk., plantāciju mežu ieaudzēšana)18Ieaudzētas meža platības (ha)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa īpašuma veidiem, pa koku sugāmgads1,3,4
17.11. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana19Sēklu un sēklu vienību ražošana valstī (hl, kg)Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugāmgads
17.11. Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ražošana20Stādāmā materiāla un augu daļu ražošana valstī (milj.gab.)Kopā Latvijā, pa MRM kategorijām, pa koku sugāmgads
17.12. Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi inventarizētajos mežos21Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (ha)Kopā Latvijā, pa aprobežojumu veidiemgads
17.13. Meža platība22Meža platība (ha)Kopā Latvijā pa meža zemes lietošanas veidiem meža apsaimniekošanā; pēc īpašuma formas; pa koku sugām; pa vecuma grupām; pa meža tipu grupāmgads
17.14. Koksnes krāja23Koksnes krāja (m3)Kopā Latvijā; pa koku sugām; pēc īpašuma formasgads
17.15. Statistika par meža nozares produkciju24Koksnes produktu plūsmas kopsavilkums (ciršana, ražošana, eksports, imports)Kopā Latvijāgads
18. Zivsaimniecības statistika
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža1Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža2Galvenā kuģa dzinēja jaudaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.1. Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža3Kuģa tonnāžaKopā Latvijā; pa zvejas kuģu segmentiem: zvejai tāljūrā, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un piekrastēgads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem4Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguveKopā Latvijā; pa sugām (brētliņas, reņģes, mencas), vēžveidīgie un moluski;
kopā Latvijā, pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
gads
18.2. Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa zvejas vietām un rajoniem5Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniemKopā Latvijā; pa nozvejas vietām un rajoniem: iekšējos ūdeņos, Atlantijā (iesk. Baltijas jūru un Rīgas jūras līci), Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcīceturksnis, gads
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena6Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaKopā Latvijā; pa sugām, pa Latvijas ostām: Salacgrīva, Kuiviži, Skulte, Rīga, Mērsrags, Roja, Ventspils, Pāvilosta, Liepājagads
18.3. Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena7Izkrauto zivju vidējā cenaKopā Latvijā; pa sugāmgads
18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana, ekonomiskie rādītāji)8Pārdotas zivis un vēžveidīgie akvakultūrāKopā Latvijā: pa zivju sugām (karpas, karūsas, līdakas, līņi, varavīksnes foreles, stores)gads
18.4. Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana, ekonomiskie rādītāji)9Zivju un vēžveidīgo mazuļu audzēšana akvakultūrāKopā Latvijā: pa zivju sugām (līdakas, līņi, zandarti, foreles); dabisko ūdens resursu atjaunošanai; akvakultūras vajadzībāmgads
19. Rūpniecības statistika
19.1. Saražoto rūpniecības produkcijas veidu realizācija1Saražotās rūpniecības produkcijas realizācijaKopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums;
kopā Latvijā, PRODCOM klasifikācijas 10 zīmju līmenī
gads
19.2. Rūpniecības produkcijas apjoma indekss2Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. B, C, D sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis, gads
19.3. Rūpniecības apgrozījuma indekss3Rūpniecības apgrozījuma indeksi, tai skaitā vietējā tirgus, eksporta, eirozonas, ārpus eirozonas: neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. B, C sadaļas 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenī, pēc ražošanas pamatgrupējumiemmēnesis, ceturksnis
19.4. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums4Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums, tai skaitā vietējais tirgus, eksportsKopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļa 2 zīmju līmenī, 10. un 16. nodaļa 3 zīmju līmenīceturksnis
20. Enerģētikas statistika
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)1Dabasgāzes imports un patēriņšKopā Latvijā: imports, krājumu izmaiņas, patēriņšmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)2Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsKopā Latvijāmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)3Elektroenerģijas ražošana, imports,eksports un patēriņšKopā Latvijā: pa HES, pa VES, imports un eksports, piegāde iekšējam tirgummēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)4Cieto kurināmo (kūdra, akmeņogles) ražošana, imports un patēriņšKopā Latvijāmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)5Naftas produktu (dīzeļdegviela, mazuts) bunkurēšanaKopā Latvijā: pa naftas produktiem, kurus bunkurēmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)6Naftas produktu imports, eksports, krājumu izmaiņas, patēriņšKopā Latvijā: pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.1. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (mēneša dati)7Naftas produktu drošības rezervesKopā Latvijā: pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)8Dabasgāzes piegāde patērētājiemKopā Latvijā: NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)9Elektroenerģijas patēriņšKopā Latvijā: NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)10Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiemKopā Latvijā, sadalījumā pa hidroelektrostacijām (HES), vēja elektrostacijām (VES), biomasas, biogāzes elektrostacijām un koģenerācijas stacijāmgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)11Katlu māju skaitsKopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pēc uzstādītās siltumenerģijas jaudas un saražotās siltumenerģijasgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)12Katlu māju skaitsKopā Latvijā, pa katlu mājām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās siltumenerģijas jaudasgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)13Katlu māju skaitsKopā Latvijā: katlu mājās saražotā siltumenerģija un tās ražošanai izlietotais kurināmais pa resursu veidiemgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)14Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pēc elektriskās jaudas un atbilstoši saražotā elektroenerģija un siltumenerģijagads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)15Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: pa koģenerācijas stacijām sadalījumā pa kurināmā veidiem un uzstādītās elektriskās un siltumenerģijas jaudasgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)16Koģenerācijas staciju skaitsKopā Latvijā: koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģija un siltumenerģija un tam patērētai kurināmais pa resursu veidiemgads
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)17Siltumenerģijas bilanceKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, saražotā siltumenerģija, zudumi, abonentiem piegādātā siltumenerģija, katlumāju un koģenerācijas staciju skaits un jaudagads1
20.2. Energoresursu ražošana, pārveidošana, imports,eksports, bunkurēšana, patēriņš (gada dati)18Kurināmā patēriņš pa saimnieciskās darbības veidiemKopā Latvijā, kurināmā patēriņš uzņēmumu katlu mājās un koģenerācijas stacijās pa saimnieciskās darbības veidiem NACE 2. red.(izņemot nodaļu 35) 2 zīmju līmenīgads
20.3. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus indikatori19Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus indikatoriKopā Latvijā, uzņēmumu skaits, kas ražo vismaz 5% no Latvijā saražotās elektroenerģijas; uzņēmumu skaits, kuru uzstādītā jauda ir vismaz 5% no Latvijā uzstādītās elektroenerģijas jaudas; gada laikā uzstādītas jaunas elektroenerģijas jaudas; elektroenerģijas tirgotāju skaits, dabasgāzes tirgotāju skaitsgads
20.4. Dabasgāzes vidējās cenas20Dabasgāzes vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.4. Dabasgāzes vidējās cenas21Dabasgāzes vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā, dabasgāzes vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 3 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas22Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas23Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem ieskaitot visus nodokļus, izslēdzot PVN, izslēdzot visus nodokļus sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas24Elektroenerģijas vidējās cenas rūpnieciskajiem gala lietotājiem (gala lietotāji, kas nav mājsaimniecības)Kopā Latvijā, elektroenerģijas vidējā cena rūpnieciskajiem gala lietotājiem izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 6 grupāmpusgads
20.5. Elektroenerģijas vidējās cenas25Elektroenerģijas vidējās cenas mājsaimniecības gala lietotājiemKopā Latvijā: elektroenerģijas vidējā cena mājsaimniecības lietotājiem, izdalot enerģijas cenu, tīkla izmaksas un visus nodokļus un nodevas sadalījumā pēc gada patēriņa pa 5 grupāmpusgads
20.6. Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņā26Atjaunojamās enerģijas īpatsvarsKopā Latvijā, atjaunojamās enerģijas (AER) īpatsvars kopējā enerģijas bruto patēriņā; AER īpatsvars transporta sektorā; AER apsildei un dzesēšanai, elektroenerģijas patēriņāgads
20.7. Latvijas energobilance27Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; ražošana pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija - HES, VES, SES)gads
20.7. Latvijas energobilance28Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; imports un eksports pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance29Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; bunkurēšana pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela)gads
20.7. Latvijas energobilance30Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; krājumu izmaiņas pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biodegviela)gads
20.7. Latvijas energobilance31Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; kopējais patēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance32Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā patērētais pa energoresursu veidiem (naftas produkti, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela)gads
20.7. Latvijas energobilance33Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā saražotais pa energoresursu veidiem (kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija - koģenerācijas stacijās un elektrostacijās)gads
20.7. Latvijas energobilance34Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; zudumi pa energoresursu veidiem (dabasgāze, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance35Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze (kopā un atsevišķi biometāns), biodegviela (piejaukumā un 100% biodegviela), siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance36Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš rūpniecībā (NACE sadaļas B, C, F) pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija,elektroenerģija), NACE sadaļās B un C 2-zīmju līmenī.gads
20.7. Latvijas energobilance37Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš transportā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, biodegviela, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance38Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš citās nozarēs pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegviela, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance39Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš mājsaimniecībās pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance40Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos,toeKopā Latvijā; galapatēriņš lauksaimniecībā, mežsaimniecībā pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.7. Latvijas energobilance41Energobilance (naturālās mērvienībās), teradžoulos, toeKopā Latvijā; galapatēriņš zivsaimniecības nozarē pa energoresursu veidiem (naftas produkti, dabasgāze, akmeņogles, kurināmā koksne, biogāze, biodegvielas, siltumenerģija, elektroenerģija)gads
20.9. Naftas produktu drošības rezerves42Naftas produktu rezervju apjomsKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.10. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana43Naftas produktu patēriņšKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.10. Naftas produktu patēriņš un naftas produktu ražošana44Naftas produktu ražošanaKopā Latvijā, pa naftas produktu veidiemmēnesis
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās45Enerģijas skaitītāji mājokļos (%)Kopā Latvijā, sadalījumā pa enerģijas skaitītāju veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās46Mājokļu apkurināmo telpu platība sadalījumā pa mājokļa tipiem (%)Kopā Latvijā, sadalījumā pa mājokļu tipiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās47Mājokļu sadalījums pēc apkurināmo telpu platības (%)Kopā Latvijā, sadalījumā pēc apkurināmo telpu platības, m2gads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās48Mājokļu skaits, kas saņem siltumenerģiju no ārējā piegādātāja, to apkurināmo telpu platībaKopā Latvijā, pa valstspilsētāmgads2
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās49Mājsaimniecību sadalījums pēc gada vidējā elektroenerģijas patēriņa (%)Kopā Latvijā, sadalījumā pēc elektroenerģijas gada patēriņagads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās50Mājsaimniecību sadalījums pēc gada vidējā elektroenerģijas patēriņa un mājokļa tipa (%)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa mājokļu tipiem, sadalījumā pēc elektroenerģijas gada patēriņagads2
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās51Mājokļos izmantotās elektroierīces un elektroierīču vidējais vecumsKopā Latvijāgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās52Mājsaimniecību izdevumi par patērētajiem energoresursiem (tūkst. euro)Kopā Latvijā, izdevumi pa energoresursu veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās53Mājsaimniecību izdevumi par patērētajiem energoresursiem (euro/m2)Kopā Latvijā, izdevumi pa energoresursu veidiem, uz kvadrātmetru apkures telpu platībasgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās54Mājsaimniecību izdevumi par patērētajiem energoresursiem (euro/cilvēku)Kopā Latvijā, izdevumi pa energoresursu veidiem, uz vienu mājsaimniecības locekligads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās55Mājsaimniecību izdevumi par piegādāto siltumu un karstā ūdens uzsildīšanu, ja tos saņem no ārējā piegādātājaKopā Latvijā, pa valstspilsētāmgads2
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās56Energoresursu vidējās izmaksas (euro)Kopā Latvijā, izdevumi pa energoresursu veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās57Energoresursu patēriņa sadalījums pēc to izmantošanas veidiem (%)Kopā Latvijā, sadalījumā pa izmantošanas veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās58Mājokļu sadalījums atkarībā no telpu apkures maksas aprēķināšanas veida, ja siltumenerģiju saņem no ārējā piegādātāja (%)Kopā Latvijā, pēc maksas aprēķināsanas veidagads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās59Mājokļu sadalījums atkarībā no karstā ūdens maksas aprēķināšanas veida, ja karsto ūdeni saņem no ārējā siltuma piegādātāja (%)Kopā Latvijā, pēc maksas aprēķināsanas veidagads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās60Mājokļu skaits, kas izmanto kurināmo koksni patērējošās iekārtas un iekārtu vidējais vecumsKopā Latvijāgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās61Mājokļu skaits, kas izmanto kurināmo koksni patērējošās iekārtas un iekārtu vidējais vecumsKopā Latvijā, lauku teritorijās un pilsētāsgads1
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās62Kurināmās koksnes patēriņa sadalījums pa veidiem (%)Kopā Latvijā, pa kurināmās koksnes veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās63Kurināmās koksnes ieguves veids (%)Kopā Latvijā, kurināmās koksnes sadalījums pēc ieguves veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās64Patērētais karstais ūdens uz vienu cilvēku gadā, ja mājoklī ir uzstādīts karstā ūdens skaitītājs (m3)Kopā Latvijā, sadalījumā pēc cilvēku skaita mājsaimniecībāgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās65Kopējais degvielas patēriņs (tūkst l, MWh)Kopā Latvijā, pa degvielas veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās66Mājokļu sadalījums pēc ēdiena gatavošanas iekārtās patērētajiem energoresursiem (%)Kopā Latvijā, pa energoresursu veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās67Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās (naturālās mērvienībās un teradžoulos)Kopā Latvijā, pa energoresursu veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās68Vidējais energoresursu patēriņš (GJ/cilvēku, GJ/m2, kWh/cilvēku, kWh/m2)Kopā Latvijā, pa energoresursu veidiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās69Izdevumi par siltumu uz apkurināmo telpu platību mājokļos, kas siltumu saņem no ārējā siltuma piegādātāja (%, euro/m2)Kopā Latvijā, sadalījumā pa mājokļu tipiemgads
20.11. Energoresursu apsekojums mājsaimniecībās70Mājokļi, kuros izmanto siltuma sūkni un iekārtas, kas izmanto tā saražoto enerģiju (%)Kopā Latvijā, pa enerģijas patērējošām iekārtāmgads
20.12. Kopējā valsts un tautsaimniecības nozaru un sadaļu energointensitāte71Kopējā valsts un tautsaimniecības nozaru un sadaļu energointensitāteKopā Latvijā, NACE 2. red. nozaru un sadaļu līmenīgads
20.13. Primāro energoresursu patēriņš un enerģijas galapatēriņš atbilstoši Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībām72Primāro energoresursu patēriņš un enerģijas galapatēriņš atbilstoši Direktīvas Nr.2012/27/ES prasībāmKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā; rūpniecībā; būvniecībā; transportā; komerciālajā un pakalpojumu sektorā; mājsaimniecībās; lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībāgads
20.14. Latvijas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ne ETS energobilances, teradžoulos73ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) operatoru energobilance, teradžoulosKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā; rūpniecībā; būvniecībā; transportā; komerciālajā un pakalpojumu sektorā; lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā un pa energoresursu veidiemgads
20.14. Latvijas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ne ETS energobilances, teradžoulos74ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļauto uzņēmumu (ne-ETS) energobilance, teradžoulosKopā Latvijā; pārveidošanas sektorā; rūpniecībā; būvniecībā; transportā; komerciālajā un pakalpojumu sektorā; lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā un pa energoresursu veidiemgads
21. Būvniecības statistika
21.1. Būvniecības produkcijas apjoma indekss1Būvniecības produkcijas indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. F - burta 2 un 3 zīmju līmenī, NACE 2. red. 42. nodaļa 4 zīmju līmenīceturksnis, gads
21.2. Būvatļauju skaits2Būvatļauju skaits, kurās izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēku būvniecībai un paredzētā platība, tai skaitā jaunbūvēmKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa būvju veidiemceturksnis2,4, gads2,4
21.2. Būvatļauju skaits3Būvatļauju skaita indekss jaunbūvēm, kurās uzsākti būvniecības darbi: neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu
Kopā Latvijā, pa būvju veidiemceturksnis, gads
21.3. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā4Ekspluatācijā pieņemtas jaunas dzīvojamās ēkas (tai skaitā viena dzīvokļa mājas, ekspluatācijā pieņemto dzīvokļu skaits divu un vairāku dzīvokļu jaunuzbūvētajās mājās) un to platība, jaunu nedzīvojamo ēku platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa valstspilsētām, pa būvju veidiemceturksnis2,4, gads2,4
21.4.Būvniecības produkcijas apjomi5Būvniecības produkcijas izlaide (tai skaitā jaunās būvniecības un ārpus Latvijas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms)Kopā Latvijā, NACE 2. red. F burta, 2 un 3 zīmju līmenī, NACE 2. red. 42. nodaļa 4 zīmju līmenī; ēku būvniecība pa būvju veidiemceturksnis
22. Investīciju statistika
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā1Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (tūkst. euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā2Izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai (tūkst. euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā3Izdevumi investīcijām valsts autoceļos (tūkst. euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā4Valsts autoceļu uzturēšanas izdevumi (tūkst. euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā5Vispārējie izdevumi valsts autoceļos (tūkst. euro)Kopā Latvijāgads
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā6Izdevumi investīcijām pašvaldību autoceļos un ielās (tūkst. euro)Kopā Latvijā, pa novadiem un valstspilsētāmgads2
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā7Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumi (tūkst. euro)Kopā Latvijā, pa novadiem un valstspilsētāmgads2
22.1. Investīcijas transporta infrastruktūrā8Vispārējie izdevumi pašvaldību autoceļos un ielās (tūkst. euro)Kopā Latvijā, pa novadiem un valstspilsētāmgads2
22.2.1. Bruto kapitālieguldījumi9Bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumos; bruto ieguldījumi pamatlīdzekļos; bruto ieguldījumi ēkās, būvēs un celtnēs; bruto ieguldījumi zemesgabalos; bruto ieguldījumi tehnoloģiskās iekārtās, ierīcēs un mašīnās; bruto ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļosKopā Latvijā, NACE 2. red. no A līdz S sadaļai, NACE 2. red. C sadaļa 2 zīmju līmenīceturksnis
22.2.2. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi10Bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumos; bruto ieguldījumi pamatlīdzekļos; bruto ieguldījumi ēkās, būvēs un celtnēs; bruto ieguldījumi zemesgabalos; bruto ieguldījumi tehnoloģiskās iekārtās, ierīcēs un mašīnās; bruto ieguldījumi pārējos pamatlīdzekļosKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2. red. no A līdz S sadaļu līmenīgads1
23. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika
23.1. Pakalpojumu apgrozījuma indeksi1Pakalpojumu apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. H, I, J, L, M (izņemot 701,72,75), N, R, S, sadaļas 2 zīmju līmenīmēnesis (H, I, J, L, M, N), ceturksnis (R, S)
23.2. Pakalpojumu produkcijas indeksi2Pakalpojumu apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. H, I, J, L, M (izņemot 701, 72 un 75), N sadaļas 2 zīmju līmenīmēnesis
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi3Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. 47. nodaļa pa atsevišķiem grupējumiem un 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi4Mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. 47. nodaļa pa atsevišķiem grupējumiem un 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi5Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. 45. nodaļa pa pozīcijām (45, 451+453+454, 452)mēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi6Automobiļu un motociklu tirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. 45. nodaļa pa pozīcijām (45, 451+453+454, 452)mēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi7Vairumtirdzniecības apgrozījuma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. 46. nodaļa 3 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.3. Vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu tirdzniecības apgrozījuma un pārdošanas apjoma indeksi8Vairumtirdzniecības pārdošanas apjoma indeksi:
neizlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli un kalendāri izlīdzināti indeksi pret bāzes gadu;
sezonāli izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu;
kalendāri izlīdzinātu indeksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
Kopā Latvijā, NACE 2. red. 46. nodaļa 3 zīmju līmenīmēnesis, ceturksnis, gads
23.4. Mazumtirdzniecības apgrozījums9Mazumtirdzniecības kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiemKopā Latvijā, NACE 2. red. 47. nodaļa pa atsevišķiem grupējumiem un 3 un 4 zīmju līmenīmēnesis
24. Transporta statistika
24.1. Dzelzceļa transporta darbība1Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)mēnesis, ceturksnis
24.1. Dzelzceļa transporta darbība2Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie);
kopā Latvijā, pa preču grupām, konteineros;
kopā Latvijā, pa bīstamo kravu kategorijām;
kopā Latvijā, starptautiskie kravu pārvadājumi pa valstīm
gads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība3Kravu apgrozība dzelzceļa transportā (tkm)Kopā Latvijāceturksnis
24.1. Dzelzceļa transporta darbība4Kravu apgrozība dzelceļa transportā (tkm)Kopā Latvijā pa preču grupām, pa bīstamo kravu kategorijām, satiksmes veidiem, konteineriemgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība5Dzelzceļa ritošā sastāva skaitsKopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība6Sliežu ceļu garums (km)Kopā Latvijāgads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība7Pārvadāti pasažieri ar dzelzceļa transportu (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.1. Dzelzceļa transporta darbība8Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā (pasažierkilometri)Kopā Latvijāgads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu9Kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu10Kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie), pa preču grupām; eksporta un importa pārvadājumi pa valstīm,
pa bīstamo kravu kategorijām
gads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu11Kravu apgrozība autotransportā (tkm)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie)ceturksnis
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu12Kravu apgrozība autotransportā (tkm)Kopā Latvijā, pa satiksmes veidiem (iekšzemes, starptautiskie), preču grupām, pa bīstamo kravu kategorijāmgads
24.2. Kravu pārvadājumi ar autotransportu13Iekšzemes kravu pārvadājumi ar autotransportu (t)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,3
24.3. Lidostu darbība14Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā (skaits)Kopā Latvijā (ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām)mēnesis, ceturksnis, gads
24.3. Lidostu darbība15Iebraukuši un izbraukuši pasažieri lidostā (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
24.3. Lidostu darbība16Nosūtītas un saņemtas kravas lidostā (t)Kopā Latvijāmēnesis, gads
24.3. Lidostu darbība17Gaisa kuģu ar dzinēju skaitsKopā Latvijāgads
24.4. Ostu darbība18Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā pa ostāmmēnesis
24.4. Ostu darbība19Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā, pa ostām, pa kravu veidiemceturksnis
24.4. Ostu darbība20Nosūtītas un saņemtas kravas ostās (t)Kopā Latvijā, pa ostām, pa preču grupām, pa galvenajiem virzieniem, konteinerosgads
24.4. Ostu darbība21Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās (skaits)Kopā Latvijā, pa ostāmceturksnis, gads
24.4. Ostu darbība22Kuģu skaitsKopā Latvijā, pa kuģu veidiem, pēc kravnesībasgads
24.5. Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē23Pārvadāti pasažieri regulārajā autobusu satiksmē (skaits)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.5. Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē24Pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē (pasažierkilometri)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.6.Cauruļvadu transporta darbība25Transportēti naftas produkti pa maģistrālo naftas produktu vadu (t)Kopā Latvijāceturksnis, gads
24.6.Cauruļvadu transporta darbība26Transportēta gāze pa maģistrāliem gāzes vadiem (m3)Kopā Latvijāgads
24.6.Cauruļvadu transporta darbība27Maģistrālo gāzes vadu garums (km)Kopā Latvijāgads
24.6.Cauruļvadu transporta darbība28Maģistrālā naftas produktu vada garums (km)Kopā Latvijāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība29Tramvaju līniju garums (km)Kopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)gads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība30Trolejbusu līniju garums (km)Kopā Latvijā, Rīgāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība31Ar tramvajiem pārvadāti pasažieri (skaits)Kopā Latvijā, pa pilsētāmceturksnis, gads1,2
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība32Ar trolejbusiem pārvadāti pasažieri (skaits)Kopā Latvijā, pa pilsētāmceturksnis, gads1,2
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība33Trolejbusu skaitsKopā Latvijā, Rīgāgads
24.7. Pilsētu elektrotransporta darbība34Tramvaju vagonu skaitsKopā Latvijā, pa pilsētām (Rīga, Liepāja, Daugavpils)gads
24.8. Autoceļu tīkls35Valsts autoceļu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiemgads2,4
24.8. Autoceļu tīkls36Pašvaldību autoceļu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiemgads2,4
24.8. Autoceļu tīkls37Pašvaldību ielu garums (km)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa novadiem un republikas pilsētāmgads2,4
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits38Reģistrēto transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi autobusi, motocikli, elektrotransportlīdzekļiceturksnis
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits39Reģistrēto, tehniskā kārtībā esošo un apdrošināto transportlīdzekļu skaitsKopā Latvijā, pēc transportlīdzekļa veida un izmantotās transporta enerģijas veidagads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits40Reģistrētā mototransporta skaitsKopā Latvijā, pēc mototransporta veidagads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits41Transportlīdzekļu vidējais vecumsKopā Latvijā, pēc transportlīdzekļa veida (kravas, vieglie, autobusi, elektrotransportlīdzekļi)gads
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits42Pirmoreiz reģistrēto transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi, autobusi, motocikli, elektrotransportlīdzekļiceturksnis
24.9. Reģistrēto transporta līdzekļu skaits, tai skaitā fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu skaits43Pirmoreiz reģistrēto jauno transporta līdzekļu skaitsKopā Latvijā; pēc transportlīdzekļa veida: kravas automobiļi (ieskaitot vilcējus), vieglie automobiļi, autobusi, motocikli, elektrotransportlīdzekļiceturksnis
24.10. Dzelzceļa satiksmes negadījumi44Kopējais un relatīvais nopietnu negadījumu skaits pa to veidiemKopā Latvijāgads
24.10. Dzelzceļa satiksmes negadījumi45Kopējais un relatīvais personu skaits, kas guvušas smagus miesas bojājumus vai gājušas bojā, pa nelaimes gadījumu veidiemKopā Latvijāgads
24.10. Dzelzceļa satiksmes negadījumi46Kopējais un relatīvais negadījumu skaits, kas saistīti ar bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļuKopā Latvijāgads
24.10. Dzelzceļa satiksmes negadījumi47Kopējais un relatīvais pašnāvību un pašnāvības mēģinājumu skaitsKopā Latvijāgads
24.10. Dzelzceļa satiksmes negadījumi48Kopējais un relatīvais dzelzceļa satiksmes drošības pārkāpumu skaits pa to veidiemKopā Latvijāgads
24.11. Latvijas iedzīvotāju mobilitāte49Personu skaits, kurām bija pārvietošanās apsekojuma dienā (%) no kopējā skaitaKopā Latvijā, pa darba dienām un brīvdienāmgads
24.11. Latvijas iedzīvotāju mobilitāte50Vidējais braucienu skaits personai dienāKopā Latvijā, pēc pārvietošanās iemesliem, pēc transporta veida, pēc degvielas veidagads
24.11. Latvijas iedzīvotāju mobilitāte51Vidējais brauciena garums personai dienā (km)Kopā Latvijā, pēc pārvietošanās iemesliem, pēc transporta veida, pēc degvielas veidagads
24.11. Latvijas iedzīvotāju mobilitāte52Vidējais brauciena ilgums personai dienā (minūtes)Kopā Latvijā, pēc pārvietošanās iemesliem, pēc transporta veida, pēc degvielas veidagads
24.11. Latvijas iedzīvotāju mobilitāte53Vieglo automobiļu noslogojuma rādītājsKopā Latvijāgads
25. Tūrisma statistika
25.1. Tūristu mītņu darbība1Tūristu mītnēs apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupasmēnesis, ceturksnis, gads
25.1. Tūristu mītņu darbība2Tūristu mītnēs tūristu (tai skaitā ārvalstu viesu) pavadītās naktisKopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupasmēnesis, ceturksnis, gads
25.1. Tūristu mītņu darbība3Viesnīcu numuru noslogojums (%)Kopā Latvijā, Rīgāmēnesis
25.1. Tūristu mītņu darbība4Viesnīcu gultasvietu noslogojums (%)Kopā Latvijā, Rīgāmēnesis
25.1. Tūristu mītņu darbība5Tūristu mītņu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstpilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas
ceturksnis2, gads1,2,4
25.1. Tūristu mītņu darbība6Tūristu mītnēs pieejamo numuru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstpilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas
ceturksnis2, gads1,2,4
25.1. Tūristu mītņu darbība7Tūristu mītnēs pieejamo gultasvietu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstpilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas
ceturksnis2, gads1,2,4
25.1. Tūristu mītņu darbība8Tūristu mītnēs apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstpilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas;
kopā Latvijā, Rīgā, pa valstīm
eturksnis2, gads1,2,4
25.1. Tūristu mītņu darbība9Tūristu mītnēs tūristu pavadītās naktis (tai skaitā ārvalstu viesu)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniem, pa republikas pilsētām/valstpilsētām un novadiem;
kopā Latvijā, pēc mītņu tipa grupas;
kopā Latvijā, Rīgā, pa valstīm
ceturksnis2, gads1,2,4
25.1. Tūristu mītņu darbība10Tūristu mītņu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiemmēnesis2
25.1. Tūristu mītņu darbība11Tūristu mītnēs pieejamo numuru skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiemmēnesis2
25.1. Tūristu mītņu darbība12Tūristu mītnēs pieejamo gultasvietu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiemmēnesis2
25.1. Tūristu mītņu darbība13Tūristu mītnēs apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiemmēnesis2
25.1. Tūristu mītņu darbība14Tūristu mītnēs tūristu pavadītās naktis (tai skaitā ārvalstu viesu)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiemmēnesis2
25.1. Tūristu mītņu darbība15Viesnīcu skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūristu mītņu darbība16Viesnīcās pieejamo numuru skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūristu mītņu darbība17Viesnīcās pieejamo gultasvietu skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūristu mītņu darbība18Viesnīcās apkalpoto cilvēku (tai skaitā ārvalstu viesu) skaitsKopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.1. Tūristu mītņu darbība19Viesnīcās pavadītās naktis (tai skaitā ārvalstu viesu)Kopā Latvijā, Rīgā pēc kategorijasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem20Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri dodas atpūtas un citos personiskajos braucienosKopā un pēc brauciena galamērķa (pavisam, tikai pa Latviju, tikai uz ārvalstīm, pa Latviju un uz ārvalstīm) kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem21Latvijas iedzīvotāju veikto braucienu skaitsKopā un pēc dzimuma dalījumā pēc brauciena galamērķa (pa Latviju, uz ārvalstīm), ilguma (vienas dienas, vairākdienu) un mērķa (atpūtas un citi personiskie, darījumu)gads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem22Latvijas iedzīvotāju nakšņojumu skaitsKopā un pēc dzimuma dalījumā pēc brauciena galamērķa (pa Latviju, uz ārvalstīm) un mērķa (atpūtas un citi personiskie, darījumu)gads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem23Latvijas iedzīvotāju izdevumi braucienos (euro)Kopā un pēc dzimuma dalījumā pēc brauciena galamērķa (pa Latviju, uz ārvalstīm), ilguma (vienas dienas, vairākdienu) un mērķa (atpūtas un citi personiskie, darījumu)gads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem24Latvijas iedzīvotāju vienas dienas ārvalstu braucienu skaitsKopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem25Latvijas iedzīvotāju kopējie izdevumi ārvalstu vienas dienas braucienos (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem26Latvijas iedzīvotāju vidējie vienas dienas ārvalstu brauciena izdevumi (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem27Latvijas iedzīvotāju vairākdienu ārvalstu braucienu skaitsKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pēc izmantotās naktsmītnes veida; pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem28Latvijas iedzīvotāju kopējie izdevumi ārvalstu vairākdienu braucienos (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem29Latvijas iedzīvotāju vidējie izdevumi diennaktī ārvalstu vairākdienu braucienos (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem30Latvijas iedzīvotāju vidējie izdevumi ārvalstu vairākdienu braucienā (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem31Latvijas iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits vairākdienu ārvalstu braucienosKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pēc izmantotās naktsmītnes veida; pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem32Latvijas iedzīvotāju izmantoto naktsmītņu īpatsvars vairākdienu ārvalstu braucienospēc braucienu skaita un izmantotās naktsmītnes veida; pēc pavadīto nakšu skaita un izmantotās naktsmītnes veidagads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem33Latvijas iedzīvotāju vidējais pavadīto nakšu skaits vairākdienu ārvalstu braucienosKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pēc izmantotās naktsmītnes veida; pa valstīmgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem34Latvijas iedzīvotāju vienas dienas braucienu skaits pa LatvijuKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,4
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem35Latvijas iedzīvotāju kopējie izdevumi vienas dienas braucienos pa Latviju (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,4
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem36Latvijas iedzīvotāju vidējie vienas dienas brauciena izdevumi pa Latviju (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem37Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucienu skaits pa LatvijuKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pēc izmantotās naktsmītnes veida; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,4
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem38Latvijas iedzīvotāju kopējie izdevumi vairākdienu braucienos pa Latviju (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,4
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem39Latvijas iedzīvotāju vidējie izdevumi diennaktī vairākdienu braucienos pa Latviju (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem40Latvijas iedzīvotāju vidējie izdevumi vairākdienu braucienā pa Latviju (euro)Kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem41Latvijas iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits vairākdienu braucienos pa LatvijuKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pēc izmantotās naktsmītnes veida; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,4
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem42Latvijas iedzīvotāju izmantoto naktsmītņu īpatsvars vairākdienu braucienos pa Latvijupēc braucienu skaita un izmantotās naktsmītnes veida; pēc pavadīto nakšu skaita un izmantotās naktsmītnes veidagads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem43Latvijas iedzīvotāju vidējais pavadīto nakšu skaits vairākdienu braucienos pa LatvijuKopā, pēc dzimuma un vecuma grupas; pēc izmantotās naktsmītnes veidagads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem44Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri neceļoKopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.2. Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem45Iemesli, kādēļ Latvijas iedzīvotāji neceļoPēc iemesliem kopā, pēc dzimuma un vecuma grupasgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība46Tūrisma operatori un tūrisma aģenti un operatori (skaits)Kopā Latvijāgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība47Tūrisma komersantu uzņemtie ārvalstu viesi (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība48Latvijas iedzīvotāji, kuri devušies uz ārvalstīm, izmantojot tūrisma komersantu pakalpojumus (skaits)Kopā Latvijā, pa valstīmgads
25.3. Tūrisma komersantu darbība49Tūrisma komersantu apkalpoto tūristu skaitsKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa 5 plānošanas reģioniemgads1,2,4
25.4. Tūrisma satelītkonti50Tūrisma īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā (%)Kopā Latvijāgads
25.4. Tūrisma satelītkonti51Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā (%)Kopā Latvijāgads
25.4. Tūrisma satelītkonti52Tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvars kopējā izlaidē (%)Kopā Latvijāgads
26. Nekustamā īpašuma statistika
26.2. Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļās1Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumu skaitsKopā Latvijā, pa zemesgrāmatu nodaļāmgads
26.2. Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļās2Zemesgrāmatās atklāto nodalījumu skaitsKopā Latvijā, pa nekustamā īpašuma veidiemgads
26.2. Statistika par darījumiem zemesgrāmatu nodaļās3Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.)Kopā Latvijā, pa zemesgrāmatu nodaļāmgads
27. Vides statistikas un ģeogrāfiskās ziņas
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu1Radītais bīstamo atkritumu daudzums no organizācijām, kuras atskaitījušās ar oficiālās statistikas pārskata veidlapu "Nr.3 - Pārskats par atkritumiem"Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; NACE 2. red. A, B, C, D, E, F, G, H, l, N, O, P, Q, R, S sadaļu līmenīgads1,2
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu2Bīstamo atkritumu apsaimniekotāju savāktais bīstamo atkritumu daudzums no uzņēmumiem - atkritumu radītājiemKopā Latvijā, pa atkritumu klasēm8gads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu3Pārstrādātais bīstamo atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu un pārstrādes veidu (R) griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu4Apglabātais bīstamo atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu un apglabāšanas veidu (D) griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu5Eksportētais bīstamo atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu6Importētais bīstamo atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu7Radītais sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzums no organizācijām, kuras ir atskaitījušās ar oficiālās statistikas pārskata veidlapu "Nr.3 - Pārskats par atkritumiem"Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; NACE 2. red. A, B, C, D, E, F, G, H, l, N, O, P, Q, R, S sadaļu līmenī; atkritumu klašu griezumsgads1,2
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu8Savāktais sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzums no tiešajiem atkritumu radītājiemKopā Latvijā, atkritumu klašu griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu9Pārstrādātais sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu un pārstrādes veidu (R) griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu10Apglabātais sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzums par 2019. gaduKopā Latvijā, atkritumu klašu un apglabāšanas veidu (D) griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu11Eksportētais sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu griezumsgads
27.1. Informācija par atkritumiem un to apsaimniekošanu12Importētais sadzīves (visu nebīstamo) atkritumu daudzumsKopā Latvijā, atkritumu klašu griezumsgads
27.2. Izdevumi vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)13Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībaiKopā Latvijā, pa vides aizsardzības jomām, NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads
27.3. Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas)14Piesārņojošo vielu emisiju dati no stacionāriem un difūziem gaisa piesārņojuma avotiemKopā Latvijāgads
27.4. Ūdens resursu lietošana15Ūdens ņemšana - vietu skaits, kopējais ieguves apjoms, sadalījums pa virszemes un pazemes avotiem, lietus ūdeņiKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana16Ūdens izmantošana - kopā, sadzīves vai ražošanās vajadzībām, atgriezeniskās sistēmas un zudumiKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana17Ūdens novadīšana - vietu skaits, novadīts pēc notekūdeņu kategorijasKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana18Mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtasKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana19Ķīmiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtasKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana20Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtasKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana21Paliekošais piesārņojums 1. daļa - suspendētās vietas, BSP-5, ĶSP, naftas produkti, SVAVKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana22Paliekošais piesārņojums 2. daļa - Pkop, PPO4, Nkop, NNH4, NNO2, NNO3Kopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana23Paliekošais piesārņojums 3. daļa - Hg, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, CuKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana24Notekūdeņu dūņu ražošanaKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.4. Ūdens resursu lietošana25Notekūdeņu dūņu izmantošanaKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiem; pēc baseina; NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads1,2
27.5. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība26Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu, kuri ir Eiropas nozīmes aizsargājamas teritorijas (Natura 2000), platība sauszemē un jūrāKopā Latvijā, pa aizsardzības kategoriju grupām (dabas rezervāts, nacionālais parks, dabas parks, dabas liegums, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas piemineklis, mikroliegums, aizsargājama jūras teritorija)gads
27.6. Gaisa emisiju konti27Piesārņojošo vielu un siltumnīcefekta gāzu emisijasKopā Latvijā, NACE 2. red. sadalījumā A*64 griezumā un mājsaimniecībāsgads
27.7. Vides nodokļi28Vides nodokļiKopā Latvijā, pa nodokļu veidiem, NACE 2. red. sadalījumā A*64 un mājsaimniecībāsgads
27.8. Materiālu plūsmas konti29Iekšzemes ieguveKopā Latvijā, pa materiālu kategorijāmgads
27.8. Materiālu plūsmas konti30Materiālu imports un eksportsKopā Latvijā, pa materiālu kategorijāmgads
27.8. Materiālu plūsmas konti31Resursu produktivitāteKopā Latvijāgads
27.8. Materiālu plūsmas konti32Iekšzemes resursu patēriņšKopā Latvijā, pa materiālu kategorijāmgads
27.8. Materiālu plūsmas konti33Tiešā resursu ieejošā plūsmaKopā Latvijā, pa materiālu kategorijāmgads
27.9. Informācija par gaisa kvalitāti34Sēra dioksīda mēneša vidējā koncentrācijaPa novērojumu stacijām9mēnesis
27.9. Informācija par gaisa kvalitāti35Sēra dioksīda maksimālā diennakts koncentrācijaPa novērojumu stacijāmmēnesis
27.9. Informācija par gaisa kvalitāti36Sēra dioksīda maksimālā stundas koncentrācijaPa novērojumu stacijāmmēnesis
27.9. Informācija par gaisa kvalitāti37Slāpekļa dioksīda maksimālā stundas koncentrācijaPa novērojumu stacijāmmēnesis
27.9 Informācija par gaisa kvalitāti38Slāpekļa dioksīda mēneša vidējā koncentrācijaPa novērojumu stacijāmmēnesis
27.9. Informācija par gaisa kvalitāti39Ozona maksimālā stundas koncentrācijaPa novērojumu stacijāmmēnesis
27.9. Informācija par gaisa kvalitāti40Cietās daļiņas (PM10) maksimālā diennakts koncentrācijaPa novērojumu stacijāmmēnesis
27.10. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām41Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu radītie izmeši teritoriālā griezumāKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1,2
27.10. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām42Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu radītie izmeši pēc ekonomiskās darbības veidaKopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads
27.10. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām43Katlu māju radītie izmeši teritoriālā griezumāKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1,2
27.10. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām44Katlu māju radītie izmeši pēc ekonomiskās darbības veidaKopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads
27.10. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām45Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu izdalīto vielu uztveršana un izmete atmosfērā teritoriālā griezumāKopā Latvijā, pa republikas pilsētām un novadiemgads1,2
27.10. Informācija par uzņēmumu radītajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām46Stacionāro gaisa piesārņojuma avotu izdalīto vielu uztveršana un izmete atmosfērā pēc ekonomiskās darbības veidaKopā Latvijā, NACE 2. red. sadaļu un nodaļu līmenīgads
27.11. Vides kvalitātes informācija47Gaisa kvalitāteKopā Latvijā, pa novērojumu stacijāmmēnesis
27.11. Vides kvalitātes informācija48Nokrišņu skābums (gada vidējā, maksimālā un minimālā)Pa novērojumu stacijāmgads
27.12. Laika apstākļi Latvijā49Vidējā gaisa temperatūraKopā Latvijā; mēneša vidējā vērtība attiecībā pret klimatisko normu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijā; mēneša vidējā vērtība attiecībā pret klimatisko normu attiecīgajā mēnesī vidēji Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā50Minimālā gaisa temperatūraKopā Latvijā, mēneša minimālā vērtība attiecībā pret klimatisko minimumu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā51Maksimālā gaisa temperatūraKopā Latvijā, mēneša maksimālā vērtība attiecībā pret klimatisko maksimumu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā52Nokrišņu summaKopā Latvijā, mēneša summārā vērtība attiecībā pret klimatisko normu 10 punktos Latvijā; mēneša summārā vērtība attiecībā pret klimatisko normu attiecīgajā mēnesī vidēji Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā53Dienu skaits ar nokrišņiem 1mm un vairākKopā Latvijā, dienu skaits mēnesī attiecībā pret klimatiski vidējo skaitu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā54Saules spīdēšanas ilgumsKopā Latvijā, mēneša summārā vērtība attiecībā pret klimatisko normu 6 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā55Vidējais vēja ātrumsKopā Latvijā, mēneša vidējā vērtība attiecībā pret klimatisko normu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā56Vidējās vēja brāzmasKopā Latvijā, mēneša vidējā vērtība attiecībā pret klimatisko normu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā57Vidējais sniega segas biezumsKopā Latvijā, mēneša vidējā vērtība attiecībā pret klimatisko normu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā58Dienu skaits ar sniega seguKopā Latvijā, dienu skaits mēnesī attiecībā pret klimatiski vidējo skaitu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā59Sala dienu skaitsKopā Latvijā, dienu skaits mēnesī attiecībā pret klimatiski vidējo skaitu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.12. Laika apstākļi Latvijā60Vasaras dienu skaitsKopā Latvijā, dienu skaits mēnesī attiecībā pret klimatiski vidējo skaitu attiecīgajā mēnesī 10 punktos Latvijāmēnesis
27.13. Derīgo izrakteņu krājumu bilance61Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecisko dūņu) krājumu bilanceKopā Latvijā, pa derīgo izrakteņu veidiem un ieguves laukumiemgads
27.13. Derīgo izrakteņu krājumu bilance62Pazemes ūdeņu krājumu bilanceKopā Latvijā, pa pazemes ūdeņu veidiem un atradnēmgads
27.14. Energoresursu plūsmas konti63Energoresursu plūsmu piedāvājumu izlietojuma tabulas, TJKopā Latvijā, pa energoresursu veidiem, NACE 2. red. sadaļu līmenī un mājsaimniecībāsgads
27.15 Vides preču un pakalpojumu nozares konti64Vides preču un pakalpojumu nozares kontiKopā Latvijā, pa vides aizsardzības un resursu pārvaldības jomāmgads
27.16 Vides aizsardzības izdevumu konti65Vides aizsardzības izdevumu kontiKopā Latvijā, pa vides aizsardzības jomām, NACE 2. red. 2 zīmju līmenīgads
27.18. Vides monitoringa novērojumu dati66Atmosfēras gaisa kvalitātes faktiskie novērojumiKopā Latvijā, atbilstoši Vides monitoringa programmainepārtraukti
27.18. Vides monitoringa novērojumu dati67Meteoroloģiskie faktiskie novērojumiKopā Latvijā, atbilstoši Vides monitoringa programmainepārtraukti
27.18. Vides monitoringa novērojumu dati68Ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie faktiskie novērojumiKopā Latvijā, atbilstoši Vides monitoringa programmainepārtraukti
27.19. Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013–2020)69Latvijas kopējās SEG emisijas pa nozarēm neskaitot (kilotonnas CO2 ekvivalenta)Kopā Latvijā pa nozarēm (lauksaimniecība, enerģētika, tai skaitā transports, rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana, lauksaimniecība, zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība, atkritumu apsaimniekošana)gads
27.19. Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013–2020)70Latvijas Kopējās SEG emisijas ieskaitot un neskaitot zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (kilotonnas CO2 ekvivalenta)Kopā Latvijāgads
27.19. Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2013–2020)71Latvijas kopējās SEG emisijas ETS un Ne ETS sektorosKopā Latvijāgads
27.20. Latvijas teritorijas un sauszemes teritorijas platība72Latvijas teritorijas un sauszemes teritorijas platībaKopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa valstspilsētām un novadiem, pa novadu pilsētām un novadu pagastiemgads2
27.21. SEG intensitāte
(t CO2 ekv./IKP)
73SEG intensitāte (t CO2 ekv./IKP)Kopā Latvijāgads
28. Informācijas sabiedrības procesu statistika
28.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija1Interneta lietošana (% no kopējā uzņēmumu skaita)Kopā Latvijā pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, NACE 2. red. C, D, E, F, G, H, I, J, L, N sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, NACE 2. red. (69-74, 951, 10-18, 19-23, 24-25, 26-33, 35-39, 45, 46, 47, 55, 56, 261-264 + 268+465+582+61+62+631+951);
kopā Latvijā, pa uzņēmumu lieluma grupām pēc darbinieku skaita
gads1
28.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija2IKT drošība uzņēmumāKopā Latvijā, NACE 2. red. C, D, E, F, G, H, I, J, L, N sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pa NACE 2. red. pozīcijām (69-74, 951, 10-18, 19-23, 24-25, 26-33, 35-39, 45, 46, 47, 55, 56, 261-264 + 268+465+582+61+62+631+951);
kopā Latvijā, pa uzņēmumu lieluma grupām pēc darbinieku skaita
gads
28.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija3Pirkšana internetā (e-komercija) (% no kopējā uzņēmumu skaita)Kopā Latvijā, NACE 2. red. C, D, E, F, G, H, I, J, L, N sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pa NACE 2. red. pozīcijām (69-74, 951, 10-18, 19-23, 24-25, 26-33, 35-39, 45, 46, 47, 55, 56, 261-264 + 268+465+582+61+62+631+951);
kopā Latvijā, pa uzņēmumu lieluma grupām pēc darbinieku skaita
gads
28.1. Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija4IKT speciālisti uzņēmumosKopā Latvijā, NACE 2. red. C, D, E, F, G, H, I, J, L, N sadaļu līmenī;
kopā Latvijā, pa NACE 2. red. pozīcijām (69-74, 951, 10-18, 19-23, 24-25, 26-33, 35-39, 45, 46, 47, 55, 56, 261-264 + 268+465+582+61+62+631+951);
kopā Latvijā, pa uzņēmumu lieluma grupām pēc darbinieku skaita
gads
28.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās5Interneta pieejamība, interneta pieslēguma veidi mājsaimniecībās (% no kopējā mājsaimniecību skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc mājsaimniecības satāva;
kopā Latvijā, pēc ienākuma līmeņa;
kopā Latvijā, laukos kopā un pilsētās kopā
gads1
28.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās6Interneta lietošana (% no iedzīvotāju skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa
gads1
28.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās7Sadarbība ar valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem internetā (% no iedzīvotāju skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa
gads1
28.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās8Preču un pakalpojumu pirkšana vai pasūtīšana internetā (e-komercija) (% no iedzīvotāju skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa
gads1
28.2. Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās9Lietu interneta izmantošana (% no iedzīvotāju skaita)Kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem;
kopā Latvijā, pēc dzimuma;
kopā Latvijā, pa vecuma grupām;
kopā Latvijā, pēc ekonomiskās aktivitātes;
kopā Latvijā, pēc izglītības līmeņa
gads1
28.3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports10IKT produktu imports un eksports (euro)Kopā Latvijāgads
28.4. Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss11Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekssKopā Latvijāgads
28.5. Saražotās un pārdotās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produkcijas vērtība12Saražotās un pārdotās IKT produkcijas vērtība (euro)Kopā Latvijāgads
29. Konjuktūras rādītāji
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums1Apstrādes rūpniecības konfidences rādītājs saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums2Ražošanas aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence) saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums3Produkcijas pasūtījumi (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums4Eksporta pasūtījumi (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums5Gatavās produkcijas krājumi (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums6Gaidāmā ražošanas aktivitāte turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums7Saimnieciskās darbības attīstības prognozējamība (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums8Gaidāmās realizācijas cenas turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums9Gaidāmā nodarbinātība turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums10Kopējā saimnieciskā darbība (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums11Gaidāmā kopējā saimnieciskā darbība turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums12Jaudas pietiekamība, ievērojot gaidāmo pasūtījumu (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums13Kopējie pasūtījumi pēdējos 3 mēnešos (tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums14Eksporta pasūtījumi turpmākajos 3 mēnešos, pavisam (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums15Eksporta pasūtījumi uz ES turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums16Eksporta pasūtījumi uz NVS turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums17Konkurentspēja iekšējā tirgū pēdējos 3 mēnešos (tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums18Konkurentspēja ārējā tirgū: ES valstīs pēdējos 3 mēnešos (tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums19Konkurentspēja ārējā tirgū: ārpus ES pēdējos 3 mēnešos (tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums20Ražošanas jaudas izmantošana, %Kopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.1. Apstrādes rūpniecības konjunktūras novērtējums21Ražošanu ierobežojošo faktoru izplatība, % no apsekoto uzņēmumu skaita: ierobežojošu faktoru nav, nepietiekams pieprasījums, darbaspēka trūkums, materiālu un iekārtas trūkums, finansiālas grūtības, citi faktoriKopā Latvijā, NACE 2. red. C sadaļas līmenī,
pēc ražošanas pamatgrupējumiem;
uzņēmumu grupās pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums22Būvniecības konfidences rādītājs, saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums23Uzņēmumu darbības aktivitāte pēdējos 3 mēnešos (tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums24Pasūtījumi būvdarbu veikšanai (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums25Gaidāmā nodarbinātība turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums 26Saimnieciskās darbības attīstības prognozējamība (līmenis), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa, 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums27Gaidāmās būvdarbu cenu izmaiņas turpmākajos 3 mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa, 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums28Būvuzņēmējdarbības aktivitāti ierobežojošo faktoru izplatība, % no apsekoto uzņēmumu skaita: ierobežojošu faktoru nav, nepietiekams pieprasījums, laika apstākļi, darbaspēka trūkums, materiālu un iekārtas trūkums, finansiālas grūtības, citi faktoriKopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa 2 zīmju līmenīmēnesis
29.2. Būvniecības konjunktūras novērtējums29Būvniecības uzņēmumu nodrošinājums ar pasūtījumiem, mēnešosKopā Latvijā, NACE 2. red. F sadaļa 2 zīmju līmenī;
kopā Latvijā, pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita
ceturksnis
29.3. Mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējums30Mazumtirdzniecības konfidences rādītājs, saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. 45. un 47. nodaļa, NACE 2. red. grupas: 45.1, 45.2-45.4, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4-47.7, 47.8, 47.9;
kopā Latvijā, pēc uzņēmumu lieluma grupas pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.3. Mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējums31Uzņēmumu darbības aktivitāte pēdējos trīs mēnešos (tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. 45. un 47. nodaļa, NACE 2. red. grupas: 45.1, 45.2-45.4, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4-47.7, 47.8, 47.9;
kopā Latvijā, pēc uzņēmumu lieluma grupas pēc nodarbināto skaita
mēnesis
29.3. Mazumtirdzniecības, automobiļu tirdzniecības un remonta nozares konjunktūras novērtējums32Uzņēmumu darbības aktivitāte turpmākajos trīs mēnešos (nākotnes tendence), saldo %Kopā Latvijā, NACE 2. red. 45. un 47. nodaļa, NACE 2. red. grupas: 45.1, 45.2-45.4, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4-47.7, 47.8, 47.9;
kopā Latvijā, pēc uzņēmumu lieluma grupas pēc nodarbināto skaita
mēnesis