Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 441
Sakārtot pēc alfabēta Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli 07.03.2013. likums/ LV, 27.03.2013.
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 942/ LV, 02.01.2013.
Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 908/ LV, 28.12.2012.
Pievienotās vērtības nodokļa likums 29.11.2012. likums/ LV, 14.12.2012.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 599/ LV, 18.09.2012.
Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumi Nr. 698/ LV, 16.09.2011.
Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumi Nr. 75/ LV, 08.02.2011.
Maksātnespējas likums 26.07.2010. likums/ LV, 06.08.2010.
Invaliditātes likums 20.05.2010. likums/ LV, 09.06.2010.
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumi Nr. 335/ LV, 09.04.2010.
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1643/ LV, 31.12.2009.
Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1494/ LV, 31.12.2009.
Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1609/ LV, 29.12.2009.
Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1517/ LV, 28.12.2009.
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1065/ LV, 29.09.2009.
Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 981/ LV, 04.09.2009.
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 950/ LV, 28.08.2009.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr. 892/ LV, 14.08.2009.
Ministru kabineta kārtības rullis Ministru kabineta 07.04.2009. noteikumi Nr. 300/ LV, 16.04.2009.
Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 164/ LV, 04.03.2009.
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr. 60/ LV, 11.02.2009.
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr. 1013/ LV, 18.12.2008.
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 866/ LV, 28.10.2008.
Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību Ministru kabineta 08.09.2008. noteikumi Nr. 723/ LV, 16.09.2008.
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 416/ LV, 29.06.2007.
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 220/ LV, 03.04.2007.
Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 908/ LV, 09.11.2006.
Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 304/ LV, 08.05.2006.
Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām Ministru kabineta 17.01.2006. noteikumi Nr. 57/ LV, 24.01.2006.
Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1001/ LV, 30.12.2005.
 
1 ... 13 14 15