Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Covid-19"

Atlasīti: 399
Sakārtot pēc alfabēta Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1609/ LV, 29.12.2009.
Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi Nr. 1517/ LV, 28.12.2009.
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1065/ LV, 29.09.2009.
Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 981/ LV, 04.09.2009.
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 950/ LV, 28.08.2009.
Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr. 892/ LV, 14.08.2009.
Ministru kabineta kārtības rullis Ministru kabineta 07.04.2009. noteikumi Nr. 300/ LV, 16.04.2009.
Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 164/ LV, 04.03.2009.
Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr. 60/ LV, 11.02.2009.
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr. 1013/ LV, 18.12.2008.
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 866/ LV, 28.10.2008.
Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību Ministru kabineta 08.09.2008. noteikumi Nr. 723/ LV, 16.09.2008.
Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr. 416/ LV, 29.06.2007.
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 220/ LV, 03.04.2007.
Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 908/ LV, 09.11.2006.
Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu Ministru kabineta 18.04.2006. noteikumi Nr. 304/ LV, 08.05.2006.
Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām Ministru kabineta 17.01.2006. noteikumi Nr. 57/ LV, 24.01.2006.
Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr. 1001/ LV, 30.12.2005.
Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumi Nr. 523/ LV, 22.07.2005.
Dziesmu un deju svētku likums 16.06.2005. likums/ LV, 28.06.2005.
Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 413/ LV, 17.06.2005.
Noteikumi par stipendijām Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumi Nr. 740/ LV, 01.09.2004.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumi Nr. 445/ LV, 26.10.2001.
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi Nr. 384/ LV, 31.08.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 220/ LV, 22.06.2001.
Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumi Nr. 219/ LV, 22.06.2001.
Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr. 152/ LV, 06.04.2001.
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr. 332/ LV, 29.09.2000.
 
1 ... 13 14