Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 56

Rīgā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 10 55. §)

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 6 340 018 euro - 5 816 300 euro 62. resoram "Mērķdotācijas pašvaldībām" un 523 718 euro 15. resoram "Izglītības un zinātnes ministrija" -, no tiem:

1.1. 4 437 124 euro, lai izmaksātu pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem (tai skaitā pedagogu palīgiem) piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par vienu likmi;

1.2. 1 902 894 euro, lai izmaksātu personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs (auklēm, skolotāja palīgiem), piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par slodzi.

2. Apstiprināt šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma 5 816 300 euro apmērā 62. resoram "Mērķdotācijas pašvaldībām" sadalījumu pašvaldībām (1. pielikums).

3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.

5. Lai sagatavotu pārskatu par apstiprinātā finansējuma izlietojumu, valsts izglītības iestādes, pašvaldības un privātās izglītības iestādes izmanto šādas ePārskatos pieejamās veidlapas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus:

5.1. pašvaldības līdz 2021. gada 14. jūnijam sagatavo pārskatu (2. pielikuma 1. tabula) par šā rīkojuma 2. punktā minētā finansējuma izlietojumu;

5.2. Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestāde "Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"" un privātās izglītības iestādes līdz 2021. gada 14. jūnijam sagatavo pārskatu (2. pielikuma 2. tabula) par šā rīkojuma 1. punktā minētā finansējuma 15. resoram "Izglītības un zinātnes ministrija" izlietojumu.

6. Pašvaldības un privātās izglītības iestādes finansējumu, kas nav izlietots līdz 2021. gada 31. maijam atbilstoši pārskata ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām", līdz 2021. gada 30. jūnijam atmaksā finansējuma devējam.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
rīkojumam Nr. 56

Finansējums pašvaldībām piemaksas piešķiršanai pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikāā

Pašvaldība Summa (euro)
Rīgas pilsēta 1 820 121
Daugavpils pilsēta 295 027
Jēkabpils pilsēta 61 543
Jelgavas pilsēta 153 809
Jūrmalas pilsēta 119 591
Liepājas pilsēta 208 163
Rēzeknes pilsēta 94 469
Valmieras pilsēta 118 569
Ventspils pilsēta 100 361
Ādažu novads 26 538
Aglonas novads 4 828
Aizkraukles novads 29 520
Aizputes novads 28 615
Aknīstes novads 6 077
Alojas novads 10 833
Alsungas novads 3 894
Alūksnes novads 39 040
Amatas novads 27 411
Apes novads 13 836
Auces novads 13 012
Babītes novads 27 562
Baldones novads 16 879
Baltinavas novads 2 314
Balvu novads 29 844
Bauskas novads 66 122
Beverīnas novads 10 322
Brocēnu novads 21 660
Burtnieku novads 22 583
Carnikavas novads 16 572
Cēsu novads 76 907
Cesvaines novads 6 567
Ciblas novads 5 348
Dagdas novads 23 504
Daugavpils novads 30 532
Dobeles novads 78 890
Dundagas novads 10 681
Durbes novads 5 522
Engures novads 17 033
Ērgļu novads 6 364
Garkalnes novads 22 473
Grobiņas novads 24 439
Gulbenes novads 68 210
Iecavas novads 34 736
Ikšķiles novads 34 127
Ilūkstes novads 12 526
Inčukalna novads 18 860
Jaunjelgavas novads 9 473
Jaunpiebalgas novads 5 507
Jaunpils novads 3 388
Jēkabpils novads 7 045
Jelgavas novads 73 122
Kandavas novads 19 105
Kārsavas novads 12 150
Kocēnu novads 24 856
Kokneses novads 29 832
Krāslavas novads 24 047
Krimuldas novads 16 370
Krustpils novads 18 347
Kuldīgas novads 82 105
Ķeguma novads 16 416
Ķekavas novads 70 007
Lielvārdes novads 34 080
Līgatnes novads 9 774
Limbažu novads 49 492
Līvānu novads 33 495
Lubānas novads 5 367
Ludzas novads 29 469
Madonas novads 76 082
Mālpils novads 8 572
Mārupes novads 64 942
Mazsalacas novads 6 327
Mērsraga novads 4 561
Naukšēnu novads 2 655
Neretas novads 6 538
Nīcas novads 7 470
Ogres novads 99 365
Olaines novads 67 421
Ozolnieku novads 50 462
Pārgaujas novads 23 608
Pāvilostas novads 8 361
Pļaviņu novads 11 380
Preiļu novads 21 345
Priekules novads 21 783
Priekuļu novads 32 680
Raunas novads 6 513
Rēzeknes novads 67 878
Riebiņu novads 8 287
Rojas novads 8 810
Ropažu novads 21 261
Rucavas novads 3 299
Rugāju novads 3 965
Rūjienas novads 15 405
Rundāles novads 16 067
Salacgrīvas novads 12 863
Salas novads 9 583
Salaspils novads 55 118
Saldus novads 81 497
Saulkrastu novads 16 178
Sējas novads 3 771
Siguldas novads 57 417
Skrīveru novads 10 139
Skrundas novads 12 292
Smiltenes novads 47 153
Stopiņu novads 51 295
Strenču novads 5 580
Talsu novads 99 445
Tērvetes novads 8 878
Tukuma novads 106 815
Vaiņodes novads 4 987
Valkas novads 22 799
Varakļānu novads 6 207
Vārkavas novads 3 151
Vecpiebalgas novads 11 261
Vecumnieku novads 20 752
Ventspils novads 30 963
Viesītes novads 7 474
Viļakas novads 10 179
Viļānu novads 12 048
Zilupes novads 4 137
Kopā 5 816 300

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 28. janvāra
rīkojumam Nr. 56

Pārskats par finansējuma izlietojumu

1. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada .......................... rīkojums Nr. ...... "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" dod tiesības pieprasīt šos datus Veidlapa Nr. 15_Fin_izl_piem.
Pārskats
par finansējuma izlietojumu piemaksām pašvaldību speciālo izglītības iestāžu un pirmsskolu pedagogiem, auklēm un skolotāju palīgiem, kuri strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā
           
          KODI
Pašvaldības nosaukums
Iestādes nosaukums
Pārskata gads

euro, centi

Speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus Speciālās izglītības iestādes, kas nenodrošina internāta pakalpojumus Izglītības iestādes, kurās ir speciālās pirmsskolas grupas bērniem no 1,5 gadu vecuma* Izglītības programmas bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai Izglītības programmas bērnu no 1,5 gadu līdz 5 gadu vecumam izglītošanai Aukles, skolotāju palīgi
A B 1 2 3 4 5 6
I. Ieņēmumi
MERK_DOT Saņemta dotācija pārskata periodā no IZM
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā dotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)
II. Izdevumi**
1140 Piemaksas, prēmijas, naudas balvas
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
ATL_BEIG Atlikums uz pārskata perioda beigām
Paskaidrojums
Fin_sk Finansējuma saņēmēju skaits (pedagogu (cilv.))          

Piezīmes.

* Izņemot speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus. Speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, informāciju par speciālajām pirmsskolas grupām norāda 1. ailē, iekļaujot to kopējā izglītības iestādei piešķirtajā un izlietotajā finansējumā.

** Pēc uzkrāšanas principa.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

2. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2021. gada ................................. rīkojums Nr. ....... "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" dod tiesības pieprasīt šos datus Veidlapa Nr. 15_Fin_izl_piem.
Pārskats
par finansējuma izlietojumu piemaksām privāto un valsts finansēto izglītības iestāžu pedagogiem, auklēm un skolotāju palīgiem, kuri strādā klātienē Covid-19 pandēmijas laikā
           
          KODI
Ministrijas nosaukums/Privātās izglītības iestādes dibinātājs
Iestādes nosaukums
Pārskata gads

euro, centi

Sociālās korekcijas izglītības iestāde Izglītības programmas bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai Izglītības programmas bērnu no 1,5 gadu līdz 5 gadu vecumam izglītošanai Aukles, skolotāju palīgi
A B 1 2 3 4
I. Ieņēmumi
MERK_DOT Saņemta dotācija pārskata periodā no IZM
PASV_UZ_IZM Izglītības iestādes pārskaitītā dotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)
II. Izdevumi*
1140 Piemaksas, prēmijas, naudas balvas
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
ATL_BEIG Atlikums uz pārskata perioda beigām
Paskaidrojums
Fin_sk Finansējuma saņēmēju skaits (pedagogu (cilv.))      

Piezīme.

* Pēc uzkrāšanas principa.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

28.01.2021