Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Teritorijas attīstības plānošana"

Atlasīti: 60
Sakārtot pēc alfabēta Par nekustamā īpašuma "Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv. Nr. 8" detālplānojuma redakcijas 1.0. apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes 19.05.2022. lēmums Nr. 2-2.4/2/ LV, 20.05.2022.
Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, apstiprināšanu Saldus novada domes 17.05.2022. lēmums / LV, 19.05.2022.
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 21000030119 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Rēzeknes pilsētas domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 18.05.2022.
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 05.05.2022. lēmums Nr. 194/ LV, 18.05.2022.
Par nekustamā īpašuma "Valdari", Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu Mārupes novada domes 27.04.2022. lēmums Nr. 13/ LV, 13.05.2022.
Par nekustamā īpašuma Bangu ielā 36, Ventspilī (kad. Nr. 2700 032 0212) detālplānojuma atcelšanu Ventspils pilsētas domes 05.05.2022. lēmums Nr. 68/ LV, 11.05.2022.
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu "Lamberti-1" (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr. 80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Mārupes novada domes 27.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20/2022/ LV, 11.05.2022.
Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Olaines novada domes 27.04.2022. saistošie noteikumi Nr. SN5/2022/ LV, 10.05.2022.
Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā Ādažu novada domes 25.04.2022. lēmums Nr. ĀNP/1-2-3/22/189/ LV, 09.05.2022.
Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 09.05.2022.
Par Olaines novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes lēmuma "Par nekustamā īpašuma "Lācīši" (kadastra Nr. 8080 013 0082), Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu" (7. prot., 12. p.) atcelšanu Olaines novada domes 27.04.2022. lēmums / LV, 05.05.2022.
Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2022 "Lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas". Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa." Ogres novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 14/2022/ LV, 05.05.2022.
Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.–2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Alūksnes novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 9/2022/ LV, 03.05.2022.
Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu Ādažu novada domes 23.03.2022. lēmums Nr. 143/ LV, 26.04.2022.
Par Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 11. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 "Daugavpils pilsētas Vidzemes ielā 134A un tai pieguļošās teritorijas detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 14.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 25.04.2022.
Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Dārzniecības ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Kuldīgas novada domes 31.03.2022. saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/13/ LV, 21.04.2022.
Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašuma Dienvidu iela 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, zemes vienība 6413 006 0045 Dienvidkurzemes novada domes 31.03.2022. lēmums Nr. 272/ LV, 19.04.2022.
Par precizējumiem Ropažu novada domes 9.03.2022. lēmumā Nr. 790 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Apsīši", Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, apstiprināšanu" Ropažu novada domes 06.04.2022. lēmums Nr. 933/ LV, 13.04.2022.
Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 "Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Alūksnes novada domes 05.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 8/2022/ LV, 12.04.2022.
Par nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu Mārupes novada domes 30.03.2022. lēmums Nr. 15/ LV, 11.04.2022.
Par detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 31.03.2022. lēmums Nr. 120/ LV, 11.04.2022.
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 31.03.2022. lēmums Nr. 119/ LV, 11.04.2022.
Par Babītes novada pašvaldības domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 132 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zīlītes", kad. Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu" atcelšanu Mārupes novada domes 30.03.2022. saistošie noteikumi Nr. 14/2022/ LV, 07.04.2022.
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Upes lauks", Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Jelgavas novada domes 30.03.2022. saistošie noteikumi Nr. 10/ LV, 07.04.2022.
Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam Ludzas novada domes 14.03.2022. saistošie noteikumi Nr. 10/2022/ LV, 01.04.2022.
Par precizējumiem Ropažu novada domes 23.02.2022. lēmumā Nr. 742 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads apstiprināšanu" Ropažu novada domes 23.03.2022. lēmums Nr. 837/ LV, 31.03.2022.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Apsīši", Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, apstiprināšanu Ropažu novada domes 09.03.2022. lēmums Nr. 790/ LV, 31.03.2022.
Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu Ķekavas novada domes 24.03.2022. saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2022/ LV, 28.03.2022.
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 8, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1195 un nekustamā īpašuma Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 1199 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Talsu novada domes 08.03.2022. saistošie noteikumi Nr. 7/ LV, 11.03.2022.
Par detālplānojuma apstiprināšanu zemes vienībai Zeltenes iela 18, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā Dienvidkurzemes novada domes 24.02.2022. lēmums Nr. 138/ LV, 11.03.2022.
 
1 2