Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Teritorijas attīstības plānošana"

Atlasīti: 116
Sakārtot pēc alfabēta Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Baumaņi" un "Laimonīši", Smārdes pagastā, Tukuma novadā, apstiprināšanu Tukuma novada domes 31.08.2022. lēmums / LV, 26.09.2022.
Par Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. februāra lēmuma Nr. 88 "Par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī" apstiprināšanu" atcelšanu Daugavpils pilsētas domes 15.09.2022. lēmums Nr. 631/ LV, 21.09.2022.
Par Ropažu novada pašvaldības 27.05.2009. saistošo noteikumu Nr. 14 "Detālplānojums "Silezers" (kadastrs Nr. 8084 007 0078), Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšanu Ropažu novada domes 14.09.2022. saistošie noteikumi Nr. 39/22/ LV, 21.09.2022.
Par Daugavpils pilsētas domes 2007. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 11 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 15.09.2022. saistošie noteikumi Nr. 26/ LV, 21.09.2022.
Par nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 (kadastra Nr. 8048 001 0881) un nekustamā īpašuma "Lielie Dreimaņi" (kadastra Nr. 8048 001 0069), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu un šajā teritorijā spēkā esošā detālplānojuma atcelšanu daļā Mārupes novada domes 24.08.2022. lēmums Nr. 9/ LV, 16.09.2022.
Zemes vienības īpašuma "Smilgas", Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Preiļu novada domes 30.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/37/ LV, 16.09.2022.
Par nekustamā īpašuma "Mazie Lejnieki", kadastra Nr. 8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu Mārupes novada domes 24.08.2022. lēmums Nr. 3/ LV, 14.09.2022.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Zemieši", kadastra numurs 8076 012 0229, Mārupe, Mārupes novads, atcelšanu Mārupes novada domes 24.08.2022. lēmums Nr. 10/ LV, 14.09.2022.
Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr. 80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr. 80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr. 80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu Mārupes novada domes 24.08.2022. lēmums Nr. 4/ LV, 13.09.2022.
Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" Talsu novada domes 07.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 18/ LV, 12.09.2022.
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma "Ulbrokas Kļavas", ar kadastra numuru 8096 003 1406, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Ropažu novada domes 31.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 35/22/ LV, 07.09.2022.
Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" Talsu novada domes 25.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 21/ LV, 06.09.2022.
Par Olaines novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN5/2022 "Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā Olaines novada domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr. SN10/2022/ LV, 02.09.2022.
Par detālplānojuma "Lūri 1" apstiprināšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 10.08.2022. lēmums Nr. 7/ LV, 31.08.2022.
Par detālplānojuma "Lūri" apstiprināšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 10.08.2022. lēmums Nr. 5/ LV, 31.08.2022.
Par detālplānojuma zemes vienībai Plēsumu iela 20, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu Ropažu novada domes 17.08.2022. lēmums Nr. 1427/ LV, 31.08.2022.
Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma "Lībieši 4" (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Ādažu novada domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 68/2022/ LV, 30.08.2022.
Par Dundagas novada domes 2009. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 8 "Par Dundagas pagasta padomes 2008. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Īpašuma "Muņu Grabi" (kad. Nr. 8850 009 0080) detālplānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 25.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 30.08.2022.
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 18.08.2022. lēmums Nr. 391/ LV, 29.08.2022.
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā, apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 18.08.2022. lēmums Nr. 390/ LV, 29.08.2022.
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajiem īpašumiem Daugavpils ielā 30, Rēzeknē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Rēzeknes pilsētas domes 11.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 14/ LV, 22.08.2022.
Par Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 10 "Grozījumi Tukuma novada domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 "Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 53/ LV, 18.08.2022.
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā Salaspils novada domes 11.08.2022. saistošie noteikumi Nr. 22/2022/ LV, 16.08.2022.
Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas domes 28.07.2022. lēmums Nr. 362/ LV, 09.08.2022.
Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Pambakaru ceļā 10, Jelgavā, apstiprināšana Jelgavas pilsētas domes 03.08.2022. lēmums Nr. 2-35.1.2/1812/ LV, 05.08.2022.
Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.–2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu novada domes 14.07.2022. lēmums Nr. 407/ LV, 04.08.2022.
Par Ludzas novada pašvaldības 2022. gada 14. marta saistošo noteikumu Nr. 10/2022 "Ludzas novada (administratīvā teritorija līdz 2021. gada 1. jūlijam) teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā Ludzas novada domes 20.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 32/2022/ LV, 29.07.2022.
Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Rēzeknes novada domes 21.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 27.07.2022.
Par detālplānojuma "Rāmavas iela 52" grozījumu apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 13.07.2022. lēmums Nr. 34/ LV, 22.07.2022.
Par detālplānojuma "Lapmeži" grozījumu daļā apstiprināšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 13.07.2022. lēmums Nr. 32/ LV, 21.07.2022.
 
1 2 3 4