Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Teritorijas attīstības plānošana"

Atlasīti: 192
Sakārtot pēc alfabēta Zemes vienības Mores ielā 28 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi Rīgas domes 18.01.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-185-sn/ LV, 24.01.2023.
Zemes vienības Dzelzavas ielā 131 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi Rīgas domes 18.01.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-184-sn/ LV, 24.01.2023.
Par detālplānojuma zemes vienībai "Ķibēni", Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu Ropažu novada domes 11.01.2023. lēmums Nr. 1918/ LV, 23.01.2023.
Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Pumpas", 1. zemes gabala daļai, kad. Nr. 8048 001 0005 apstiprināšanu" atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu Skaņu iela 2, kadastra Nr. 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā Mārupes novada domes 28.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 56/2022/ LV, 13.01.2023.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Atvari" Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā atzīšanu par spēku zaudējušu Dienvidkurzemes novada domes 29.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/45/ LV, 10.01.2023.
Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam "Rosmes", Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā apstiprināšanu Dobeles novada domes 29.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 45/ LV, 09.01.2023.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Ķiršu ielā 36A, Rēzeknē projekta apstiprināšanu Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2022. lēmums Nr. 692/ LV, 03.01.2023.
Par detālplānojuma "Āraiši" apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 21.12.2022. lēmums Nr. 9/ LV, 30.12.2022.
Par detālplānojuma "Vižņi" apstiprināšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 21.12.2022. lēmums Nr. 8/ LV, 30.12.2022.
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Ropažu novada domes 21.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 63/22/ LV, 30.12.2022.
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam "Svētkalni" Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu Ķekavas novada domes 21.12.2022. lēmums Nr. 2/ LV, 30.12.2022.
Par detālplānojuma "Zvirbuļi un Zvirbuļi-1" apstiprināšanu, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada domes 21.12.2022. lēmums Nr. 12/ LV, 30.12.2022.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Stariņi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8064 008 0114, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā Siguldas novada domes 15.12.2022. lēmums / LV, 29.12.2022.
Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu Ropažu novada domes 21.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 62/22/ LV, 29.12.2022.
Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Brīvības iela 32, Saldū, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8401 004 0125 daļai, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Saldus novada domes 22.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 56/ LV, 29.12.2022.
Par detālplānojuma "Detālplānojums zemes gabaliem "Rukši", "Vepri", "Troļļi" un "Vikingi"" grozījumu 2.1. redakcijas un Vides pārskata 2.1. redakcijas apstiprināšanu Ogres novada domes 22.12.2022. lēmums / LV, 28.12.2022.
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Acones mežs" teritorijas daļā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā Salaspils novada domes 15.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 33/2022/ LV, 28.12.2022.
Par Olaines novada domes 2009. gada 30. septembra sēdes lēmumā apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 13 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Mazšlūkas" (kad. Nr. 8080 014 0017)", pielikuma Nr. 3 atcelšanu Olaines novada domes 21.12.2022. saistošie noteikumi Nr. SN18/2022/ LV, 27.12.2022.
Detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Kūliņu ceļā 4 un Siena ceļā 15, Jelgavā, apstiprināšana Jelgavas pilsētas domes 21.12.2022. lēmums Nr. 2-26.3/5929/ LV, 27.12.2022.
Par detālplānojuma zemes vienībai Graudu ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā, apstiprināšanu Siguldas novada domes 15.12.2022. lēmums / LV, 23.12.2022.
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Aizkraukles novada domes 15.12.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/42/ LV, 23.12.2022.
Par Rīgas domes 2018. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 34 "Zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem Rīgas domes 14.12.2022. saistošie noteikumi Nr. RD-22-182-sn/ LV, 20.12.2022.
Par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Mežgravas", Baldones pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu Ķekavas novada domes 07.12.2022. saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-6/2022/ LV, 16.12.2022.
Detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Rogu ceļā 6/8, Jelgavā, apstiprināšana Jelgavas pilsētas domes 09.12.2022. lēmums Nr. 2-26.3/5791/ LV, 15.12.2022.
Detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Žagaru ceļā 4 un Žagaru ceļā 4c, Jelgavā, apstiprināšana Jelgavas pilsētas domes 06.12.2022. lēmums Nr. 2-26.3/5777/ LV, 13.12.2022.
Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 113 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Mežvidi", kadastra Nr. 80880070075, apstiprināšanu" atcelšanu Mārupes novada domes 30.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 54/2022/ LV, 08.12.2022.
Par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 60 "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Remmes – Lāči", kad. Nr. 80480110029, apstiprināšanu" atcelšanu Mārupes novada domes 30.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 53/2022/ LV, 08.12.2022.
Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr. 39 "Mārupes pagasta saimniecības "Granduļi" un "Cepļi" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem Mārupes novada domes 30.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 52/2022/ LV, 08.12.2022.
Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma "Pumpas" sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā Mārupes novada domes 30.11.2022. lēmums Nr. 34/ LV, 08.12.2022.
Par Preiļu novada domes 2022. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 2022/37 "Zemes vienības īpašuma "Smilgas", Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā Preiļu novada domes 30.11.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/49/ LV, 08.12.2022.
 
1 2 3 4 ... 7