Tiesību aktu tēmas:
"Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi"

Atlasīti: 23
Sakārtot pēc alfabēta Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai 10.02.2022. likums/ LV, 21.02.2022.
Par likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušu 08.06.2006. likums/ LV, 20.06.2006.
Sabiedriskā labuma organizāciju likums 17.06.2004. likums/ LV, 07.07.2004.
Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums 22.01.2004. likums/ LV, 05.02.2004.
Biedrību un nodibinājumu likums 30.10.2003. likums/ LV, 14.11.2003.
Par nekustamā īpašuma nodošanu 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātajam sabiedriskajam fondam 27.06.2002. likums/ LV, 05.07.2002.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 2002.-2003.gadā 22.11.2001. likums/ LV, 07.12.2001.
Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu Līvu (lībiešu) savienībai — "Līvõd Īt" 16.12.1999. likums/ LV, 22.12.1999.
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Kara invalīdu savienībai 30.09.1999. likums/ LV, 13.10.1999.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu Ebreju slimnīcas "Bikur Holim" biedrībai 21.05.1998. likums/ LV, 02.06.1998.
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Kara invalīdu savienībai 28.05.1997. likums/ LV, 11.06.1997.
Par zemes īpašuma atdošanu Latvijas Agronomu biedrībai 25.03.1997. likums/ LV, 10.04.1997.
Par īpašuma tiesību atjaunošanu Latvijas Igauņu biedrībai 16.01.1997. likums/ LV, 29.01.1997.
Par nekustamo īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām 28.11.1996. likums/ LV, 10.12.1996.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 2000.— 2001.gadā 08.07.1996. likums/ LV, 16.07.1996.
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. likums/ LV, 26.09.1995.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums 19.07.1995. likums/ LV, 02.08.1995.
Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem 1992. un 1993. gadā Augstākās Padomes 30.03.1993. lēmums / LV, 15.04.1993.
Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām 15.12.1992. likums/ Ziņotājs, 14.01.1993.
Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" spēkā stāšanās kārtību Augstākās Padomes 12.05.1992. lēmums / Ziņotājs, 04.06.1992.
Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību 11.12.1991. likums/ Ziņotājs, 13.02.1992.
Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā Augstākās Padomes 26.11.1991. lēmums / Ziņotājs, 24.12.1991.
Par reliģiskajām organizācijām 11.09.1990. likums/ Ziņotājs, 04.10.1990.