Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem 1992. un 1993. gadā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt to sabiedrisko organizāciju un fondu sarakstu, kuru finansēšanā 1992. un 1993. gadā paredzēti nodokļu maksājumu atvieglojumi saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likuma «Par peļņas nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3/4) 33. pantu un Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 42) 4. pantu (šā lēmuma 1. pielikums), un to uzņēmumu sarakstu, kuri atbrīvojami no peļņas nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par peļņas nodokli» 23. pantu (šā lēmuma 2. pielikums), kā arī to organizāciju sarakstu, kuras atbrīvojamas no īpašuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas 1990. gada 18. decembra likuma «Par īpašuma nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3/4) 4. panta 6. punktu (šā lēmuma 3. pielikums).

2. Noteikt, ka uzņēmumi, kas atbrīvoti no pelņas nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pelņas nodokli» 23. pantu, iemaksā 1. pielikumā minētajām sabiedriskajām organizācijām un fondiem vai ziedo labdarības mērķiem summas, kas nav mazākas par aprēķinātajām peļņas nodokļa summām.

3. Noteikt, ka atvieglojumi sabiedriskajām organizācijām un fondiem par 1993. gadu piešķirami tikai pēc to reģistrācijas (pārreģistrācijas) Latvijas Republikas likuma «Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1/2) noteiktajā kārtībā.

4. Noteikt, ka šā lēmuma 1. un 2. pielikumā minētās sabiedriskās organizācijas, fondi un uzņēmumi, gadam beidzoties, ne vēlāk ka līdz nākama gada l. februārim iesniedz Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijai ziņas par dāvinājumu, ziedojumu un peļņas atskaitījumu veidā saņemto summu izlietojumu.

5. Noteikt, ka dāvinājumu, ziedojumu un peļņas atskaitījuma veida saņemto summu izlietošana mērķiem un pasākumiem, kas nav paredzēti sabiedrisko organizāciju un fondu statūtos (nolikumos), ka arī nepareizu un nepilnīgu ziņu sniegšana Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijai par saņemtajām summām un to izlietojumu pielīdzināma ar nodokli apliekamā objekta slēpšanai un pārkāpējiem piemērojamas Latvijas Republikas 1990. gada 28. decembra likuma «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991» 3/4) 17. pantā paredzētās sankcijas.

6. Šā lēmuma izpildes kontroli uzdot Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijai.

7. Uzdot Latvijas Republikas Valsts finansu inspekcijai ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. martam iesniegt Latvijas Republikas Augstākajai Padomei pārskatu par šā lēmuma izpildi un tā pārkāpšanas gadījumiem.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1993. gada 30. martā

Latvijas Republikas Augstākās Padomes
1993. gada 30. marta lēmuma «Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa
un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma atvieglojumiem sabiedriskajām
organizācijām, fondiem un uzņēmumiem 1992. un 1993. gadā»
1. PIELIKUMS

Sabiedrisko organizāciju un fondu saraksts, kuru finansēšanā paredzēti nodokļu maksājumu atvieglojumi saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par peļņas nodokli» 33. pantu un Latvijas Republikas likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 4. pantu

I. SABIEDRISKAS ORGANIZĀCIJAS

1. Labdarības kustība «Mēs - Tēvu zemei»

2. Latvijas Kultūras darbinieku savienība

3. Latvijas republikāniskā savienība «Černobiļa»

4. Likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās organizācijas

5. Latvijas Arhitektu savienība

6. Latvijas Mūzikas biedrība

7. Latvijas Rēriha biedrība

8. Latvijas Ārstu biedrība

9. Latvijas Zinātnieku savienība

10. Latvijas Sieviešu līga

11. Latvijas Nacionālā sieviešu līga

12. Latvijas Sieviešu biedrība

13. Latvijas Sieviešu Palīdzības biedrība

14. Latvijas Neredzīgo biedrība

15. Latvijas Nedzirdīgo biedrība

16. Latvijas Invalīdu biedrība

17. Latvijas Sarkanā Krusta biedrība

18. Latvijas Politiski represēto apvienība

19. Latvijas Bāreņu biedrība

20. Starptautiskās alianses «Glābiet bērnus» Latvijas organizācija «Glābiet bērnus»

21. Latvijas Republikas Daudzbērnu ģimeņu biedrība

22. Vispasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu biedrība «Dēkla»

23. Latvijas asociācija «Rūpju bērns»

24. Latvijas Nacionālā asociācija «Dzīve bez AIDS»

25. Latvijas Mākslinieku savienība

26. Latvijas Komponistu savienība

27. Latvijas Rakstnieku savienība

28. Latvijas Teātra darbinieku savienība

29. Latvijas Kinematogrāfistu savienība

30. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība

31. Latvijas pašvaldību savienība

32. Latvijas Brāļu kapu komiteja

33. LBAS Kultūras apvienība

34. Bērnu multikinostudija «Pegaziņš»

35. J. Cimzes biedrība

36. Žēlsirdības kustība «Latvija»

37. Labdarības organizācija «Labvēsts»

38. Misija «Pakāpieni»

39. Vides aizsardzības klubs

40. Bezalkohola biedrība «Ziemeļblāzma»

41. Rīgas Rotāriešu klubs

42. Invalīdu sporta biedrība «Optimisti»

43. Latvijas Būvinženieru savienība

44. Latvijas mazpulku organizācija

45. Latvijas skautu un gaidu organizācija

46. Latvijas Zemnieku federācija

47. Latvijas Agronomu biedrība

II. FONDI

1. Latvijas Kultūras fonds

2. Latvijas Bērnu fonds

3. Latvijas Kinematogrāfijas attīstības fonds

4. Latvijas Kinematogrāfistu savienības Kinofonds

5. Latvijas Dizaineru savienības Dizaina fonds

6. Latvijas Mākslinieku savienības Latvijas Mākslas fonds

7. Latvijas Fotomākslinieku savienības Fotofonds

8. Latvijas Komponistu savienības Mūzikas fonds

9. Latvijas Rakstnieku savienības Latvijas Literatūras fonds

10. Latvijas Rakstnieku savienības fonds «Latvijas rakstniecības attīstībai»

11. Latvijas Teātra darbinieku savienības Teātra fonds

12. Latvijas Republikas Vides aizsardzības fonds

13. Latvijas Vides fonds

14. Latvijas Dabas fonds

15. Pasaules Dabas fonda pārstāvniecība Latvijā

16. Latvijas ekoinvestīciju fonds «Latekoinvest»

17. Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāda «Vieda» fonds

18. Latvijas Izglītības fonds

19. Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas un restaurācijas fonds

20. Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības fonds

21. Latvijas Nieru fonds

22. Latvijas Zemniecības fonds

23. Latvijas Jaunsaimnieku palīdzības fonds

24. Latvijas Aviācijas fonds

25. Latvijas Jūrniecības fonds

26. Latvijas Ķīmijas izglītības fonds

27. Sociālās labdarības fonds

28. Fonds «Dole»

29. Pašvaldību žēlsirdības fondi

30. Pašvaldību vides aizsardzības ārpusbudžeta fondi

31. «Mārtiņa fonds»

32. Raiņa un Aspazijas fonds

33. Gandra fonds

34. Sigismunda Vidberga fonds

35. Gaujas nacionālā parka fonds

36. Mātes fonds

37. Abrenes fonds

38. Jūrniecības fonds

39. Fonds genocīdā cietušās Latvijas nācijas un kultūras atjaunotnei

40. Latvijas Republikas Sporta fonds

41. Baltijas jūras valstu fonda «Samarija» Latvijas organizācija

42. Sorosa fonds

43. Gaujienas fonds

44. Paula Strādina Klīniskās slimnīcas humānās palīdzības fonds

45. Dziesmu svētku fonds

46. Fonds «Latvijas arodskola»

Latvijas Republikas Augstākas Padomes
|1993. gada 30. marta lēmuma «Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa

un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma atvieglojumiem sabiedriskajam
organizācijām, fondiem un uzņēmumiem 1992. un 1993. gadā»
2. PIELIKUMS

Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību saraksts, kuri atbrīvojami no peļņas nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par peļņas nodokli» 23. pantu

1. Republikāniskais eksperimentālais protezēšanas un ortopēdijas centrs

2. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts firma «Invalīdu tehnika»

3. Rēzeknes medicīnas tehnikas uzstādīšanas un remonta uzņēmums «Kandela»

4. Republikāniskās Rīgas psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

5. Republikāniskās Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

6. Republikāniskās Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

7. Republikāniskās Liepājas psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

8. Latvijas Nedzirdīgo biedrības Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums «Auseklis»

9. Latvijas Nedzirdīgo biedrības Daugavpils mācību un ražošanas uzņēmums «Dana»

10. Latvijas Nedzirdīgo biedrības Rēzeknes mācību un ražošanas uzņēmums

11. Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums - internāts

12. Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils mācību un ražošanas uzņēmums

13. Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas mācību un ražošanas uzņēmums

14. Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums

15. Rīgas Centra rajona invalīdu mācībražošanas centrs

16. Rīgas Ziemeļu rajona invalīdu firma «Loreks»

17. Rīgas Kurzemes rajona invalīdu SIA «Londo»

18. Rīgas Latgales priekšpilsētas invalīdu uzņēmums «Merkūrijs-5»

19. Rīgas rajona invalīdu ražošanas uzņēmums «Cepurīte»

20. Liepājas invalīdu mācībražošanas uzņēmums

21. Ogres rajona invalīdu ražošanas uzņēmums «Vienība»

22. Jūrmalas invalīdu SIA «Vektors»

23. Nacionālās sporta bāzes

Latvijas Republikas Augstākās Padomes
1993. gada 30. marta lēmuma «Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa
un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma atvieglojumiem sabiedriskajām
organizācijām, fondiem un uzņēmumiem 1992. un 1993. gadā»
3. PIELIKUMS

Organizāciju saraksts, kuras atbrīvojamas no īpašuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par īpašuma nodokli» 4. panta 6. punktu

1. Likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās organizācijas

2. Nacionālo kultūras biedrību asociācija

3. Latvijas Rakstnieku savienība

4. Latvijas Mākslinieku savienība

5. Latvijas Fotomākslinieku savienība

6. Latvijas Kinematogrāfistu savienība

7. Latvijas Komponistu savienība

8. Latvijas Teātra darbinieku savienība

9. Latvijas Arhitektu savienība

10. Latvijas Žurnālistu savienība

11. Latvijas Bērnu fonds

12. Latvijas Mūzikas biedrība

13. Latvijas Neprofesionālo kinematogrāfistu savienība

14. Latvijas Sieviešu biedrība

15. Latvijas Sieviešu līga

16. Latvijas Nacionālā sieviešu līga

17. Latvijas Republikas Daudzbērnu ģimeņu biedrība

18. Rīgas pilsētas Centra rajona daudzbērnu māšu biedrība

19. Vispasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu biedrība «Dēkla»

20. F. Brīvzemnieka Latvijas folkloras biedrība

21. Likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās Latvijas arodbiedrības

22. Latvijas Olimpiskā komiteja

23. Latvijas Kultūras darbinieku savienība

24. Latvijas Žēlsirdības fonds

25. Latvijas Sarkanā Krusta biedrība

26. Latvijas Tautsaimnieku savienība

27. Latvijas Zinātnieku savienība

28. Latvijas Grāmatu draugu biedrība

29. Latvijas Nedzirdīgo biedrība

30. Latvijas Neredzīgo biedrība

31. Latvijas Rēriha biedrība

32. Latvijas Invalīdu biedrība

33. Latvijas Bibliotekāru biedrība

34. Latvijas republikāniskā savienība «Černobiļa"

35. Latvijas Būvinženieru savienība

36. Latvijas Jūrniecības savienība

37. Latvijas Enerģētiķu savienība

38. Latvijas Politiski represēto apvienība

39. Latvijas Ārstu biedrība

40. Latvijas Juristu biedrība

41. Latvijas Nieru fonds

42. Latvijas Dizaineru savienība

43. Latvijas Autoamatieru biedrība

44. Latvijas asociācija «Rūpju bērns»

45. Starptautiskās alianses «Glābiet bērnus» Latvijas organizācija «Glābiet bērnus»

46. Latvijas Zinību biedrība

47. Latvijas Inženieru asociācija

48. Latvijas Brāļu kapu komiteja

49. Mātes fonds

50. Vides aizsardzības klubs

51. Abrenes fonds

52. J. Cimzes biedrība

53. Sociālās labdarības fonds

54. Starptautiskās kustības «Pasaules ārsti cīņa par kodolkara novēršanu» Latvijas komiteja

55 Latvijas Jaunsaimnieku palīdzības fonds

56 Latvijas Sarkanā Krusta biedrības Žēlsirdīgo masu savienība

57. Likumdošanas aktos noteiktajā kartībā reģistrētās kara veterānu organizācijas

58. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība

59. Raiņa un Aspazijas fonds

60. Baltijas jūras valstu fonda «Samarija» Latvijas organizācija

61. Nacionālās sporta bāzes

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

30.03.1993