Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 2002.-2003.gadā

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 9.1 punkta 2.apakšpunktu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par ēkām un būvēm 2002.-2003.gadā tiek atbrīvotas šādas sabiedriskās organizācijas un to uzņēmumi:

1. Latvijas Arhitektu savienība.

2. Latvijas Bērnu fonds.

3. Latvijas Invalīdu biedrība.

4. Latvijas Kultūras fonds.

5. Latvijas Mākslinieku savienība.

6. Latvijas Nedzirdīgo savienība.

7. Latvijas Neredzīgo biedrība.

8. Latvijas Komponistu savienība.

9. Latvijas organizācija "Glābiet bērnus".

10. Latvijas Ārstu biedrība.

11. Latvijas Rakstnieku savienība.

12. Latvijas Sarkanais Krusts.

13. Latvijas sporta biedrība "Daugava".

14. Latvijas Teātra darbinieku savienība.

15. Maltas palīdzības dienests.

16. Rīgas Latviešu biedrība.

17. Sorosa fonds-Latvija.

18. Latvijas Republikas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

19. Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija.

20. Vides aizsardzības klubs.

21. Līvu (lībiešu) savienība — "Līvōd Īt".

22. Latvijas Nacionālo karavīru biedrība.

23. Latvijas Pašvaldību savienība.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 7.decembrī
01.01.2002