Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt to sabiedrisko organizāciju un fondu sarakstu, kuru finansēšanā 1991. gadā paredzēti nodokļu maksājumu atvieglojumi saskaņā ar likuma «Par peļņas nodokli» 33. pantu un likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 4. pantu (šā lēmuma 1. pielikums), to uzņēmumu sarakstu, kuri atbrīvojami no peļņas nodokļa maksāšanas saskaņā ar likuma «Par peļņas nodokli» 23. pantu (šā lēmuma 2. pielikums), kā arī to organizāciju sarakstu, kuras atbrīvojamas no īpašuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar likuma «Par īpašuma nodokli» 4. panta 6. punktu (šā lēmuma 3. pielikums).

2. Noteikt, ka uzņēmumi, kuri atbrīvoti no peļņas nodokļa maksāšanas saskaņā ar likuma «Par peļņas nodokli» 23. pantu, iemaksā 1. pielikumā minētajām sabiedriskajām organizācijām un fondiem vai ziedo labdarības mērķiem summas, kas nav mazākas par aprēķinātajām peļņas nodokļa summām.

3. Noteikt, ka šā lēmuma 1. un 2. pielikumā minētās sabiedriskās organizācijas, fondi un uzņēmumi, gadam beidzoties, ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Valsts finansu inspekcijai ziņas par dāvinājumu, ziedojumu un peļņas atskaitījumu veidā saņemto summu izlietojumu.

4. Noteikt, ka dāvinājumu, ziedojumu un peļņas atskaitījumu veidā saņemto summu izlietošana mērķiem un pasākumiem, kas nav paredzēti sabiedrisko organizāciju un fondu statūtos (nolikumos), kā arī nepareizu un nepilnīgu ziņu sniegšana Valsts finansu inspekcijai par saņemtajām summām un to izlietojumu pielīdzināma ar nodokli apliekamā objekta slēpšanai un pārkāpējiem piemērojamas likuma «Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā» 17. pantā paredzētās sankcijas.

Uzdot Valsts finansu inspekcijai par šādiem gadījumiem informēt Latvijas Republikas Augstāko Padomi.

5. Sabiedriskās organizācijas un fondi dāvinājumu un ziedojumu veidā saņemtās summas saskaņā ar likuma «Par peļņas nodokli» 33. pantu drīkst izlietot samazināta procenta vai bezprocenta aizdevumiem, kultūras vērtību iegādei (bez tiesībām tālāk pārdot), kultūras pieminekļu un sabiedrisko būvju celtniecībai un remontam, citām sabiedriskajām vajadzībām, kā arī individuāliem pabalstiem, taču ne vairāk kā 5000 rubļu gadā vienai personai.

6. Šā lēmuma izpildes kontroli uzdot Valsts finansu inspekcijai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 26. novembrī

Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. novembra lēmuma
«Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā»
1. pielikums

 

SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU UN FONDU SARAKSTS,
kuru finansēšanā paredzēti nodokļu maksājumu atvieglojumi saskaņā ar likuma «Par peļņas nodokli» 33. pantu un likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 4. pantu

I. Sabiedriskās organizācijas

1. Labdarības kustība «Mēs - Tēvu zemei»

2. Latvijas Kultūras darbinieku savienība

3. Latvijas republikāniskā savienība «Černobiļa»

4. Likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās organizācijas

5. Latvijas Arhitektu savienība

6. Latvijas mūzikas biedrība

7. Latvijas Rēriha biedrība

8. Latvijas Ārstu biedrība

9. Latvijas Zinātnieku savienība

10. Latvijas Sieviešu līga

11. Latvijas Nacionālā sieviešu līga

12. Latvijas Sieviešu biedrība

13. Latvijas Neredzīgo biedrība

14. Latvijas Nedzirdīgo biedrība

15. Latvijas Invalīdu biedrība

16. Latvijas Politiski represēto apvienība

17. Vispasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu biedrība «Dēkla»

18. Latvijas Republikas Daudzbērnu ģimeņu biedrība

19. Biedrība «Rūpju bērns»

20. Starptautiskās alianses «Glābiet bērnus» Latvijas organizācija «Glābiet bērnus»

21. Bērnu multikinostudija «Pegaziņš»

22. Latvijas Brāļu kapu komiteja

23. LBAS Kultūras apvienība

24. J. Cimzes biedrība

25. Latvijas Republikas Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka

26. Rīgas Rotāriešu klubs

27. Vides aizsardzības klubs

28. Latvijas Sarkanā Krusta biedrība

29. Latvijas Nacionālā asociācija «Dzīve bez AIDS»

30. Savienība «Salanga»

II. Fondi

1. Afganistānas kara veterānu, invalīdu un bojāgājušo karavīru ģimeņu Latvijas atbalstīšanas fonds

2. Latvijas Kinematogrāfijas attīstības fonds

3. Latvijas Bērnu fonds

4. Latvijas Dizaineru savienības Dizaina fonds

5. Latvijas Kinematogrāfistu savienības Latvijas Kinofonds

6. Latvijas Mākslinieku savienības Latvijas Mākslas fonds

7. Latvijas Fotomākslinieku savienības Fotofonds

8. Latvijas Komponistu savienības Mūzikas fonds

9. Latvijas Rakstnieku savienības Latvijas Literatūras fonds

10. Latvijas Rakstnieku savienības fonds «Latvijas rakstniecības attīstībai»

11. Latvijas Nieru fonds

12. Latvijas Teātru darbinieku savienības Teātra fonds

13. Latvijas Zemniecības fonds

14. Latvijas Republikas Vides aizsardzības fonds

15.Latvijas Dabas fonds

16. Latvijas Nacionālās operas rekonstrukcijas un restaurācijas fonds

17. Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības fonds

18. Latvijas Izglītības fonds

19. Pašvaldību vides aizsardzības ārpusbudžeta fondi

20. Latvijas Aviācijas fonds

21. Gandra fonds

22. Sigismunda Vidberga fonds

23. Mātes fonds

24. Abrenes fonds

25. Jūrniecības fonds

26. Sociālās labdarības fonds

27. Latvijas jaunsaimnieku palīdzības fonds

28. Latvijas Ekoinvestīciju fonds «Latekoinvest»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. novembra lēmuma
«Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā»
2. pielikums

UZŅĒMUMU SARAKSTS,
kuri atbrīvojami no peļņas nodokļa maksāšanas saskaņā ar likumu «Par peļņas nodokli» 23. pantu

 

1. Republikāniskais eksperimentālais protezēšanas un ortopēdijas centrs

2. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas valsts firma «Invalīdu tehnika»

3. Rēzeknes medicīnas tehnikas uzstādīšanas un remonta uzņēmums «Kandela»

4. Republikāniskās Rīgas psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

5. Republikāniskās Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

6. Republikāniskās Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

7. Republikāniskās Liepājas psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstnieciskās ražošanas darbnīcas

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. novembra lēmuma
«Par peļņas nodokļa, īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem un uzņēmumiem Latvijas Republikā»
3. pielikums

ORGANIZĀCIJU SARAKSTS,
kuras atbrīvojamas no īpašuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar likuma «Par īpašuma nodokli» 4. panta 6. punktu

1. Likumdošanā noteiktajā kārtībā reģistrētās reliģiskās organizācijas

2. Nacionālo kultūras biedrību asociācija

3. Latvijas Rakstnieku savienība

4. Latvijas Mākslinieku savienība

5. Latvijas Fotomākslinieku savienība

6. Latvijas Kinematogrāfistu savienība

7. Latvijas Komponistu savienība

8. Latvijas Teātra darbinieku savienība

9. Latvijas Arhitektu savienība

10. Latvijas Žurnālistu savienība

11. Latvijas Bērnu fonds

12. Latvijas Mūzikas biedrība

13. Latvijas Neprofesionālo kinematogrāfistu savienība

14. Latvijas Sieviešu biedrība

15. Latvijas Sieviešu līga

16. Latvijas Nacionālā sieviešu liga

17. Latvijas Republikas Daudzbērnu ģimeņu biedrība

18. Rīgas pilsētas Centra rajona daudzbērnu māšu biedrība

19. Vispasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu biedrība «Dēkla»

20. F. Brīvzemnieka Latvijas folkloras biedrība

21. Latvijas arodbiedrības

22. Latvijas Olimpiskā komiteja

23. Latvijas Kultūras darbinieku savienība

24. Latvijas Žēlsirdības fonds

25. Latvijas Sarkanā Krusta biedrība

26. Latvijas Tautsaimnieku savienība

27. Latvijas Zinātnieku savienība

28. Latvijas Grāmatu draugu biedrība

29. Latvijas Nedzirdīgo biedrība

30. Latvijas Neredzīgo biedrība

31. Latvijas Rēriha biedrība

32. Latvijas Invalīdu biedrība

33. Latvijas Bibliotekāru biedrība

34. Latvijas republikāniskā savienība «Černobiļa»

35. Latvijas Būvinženieru savienība

36. Latvijas Jūrniecības savienība

37. Latvijas Enerģētiķu savienība

38. Latvijas Politiski represēto apvienība

39. Latvijas Ārstu biedrība

40. Latvijas Juristu biedrība

41. Latvijas Nieru fonds

42. Latvijas un ārzemju draudzības biedrību savienība

43. Latvijas Dizaineru savienība

44. Latvijas Autoamatieru biedrība

45. Biedrība «Rūpju bērns»

46. Starptautiskās alianses «Glābiet bērnus» Latvijas organizācija «Glābiet bērnus»

47. Latvijas Zinību biedrība

48. Latvijas Inženieru asociācija

49. Latvijas Brāļu kapu komiteja

50. Mātes fonds

51. Vides aizsardzības klubs

52. Abrenes fonds

53. J. Cimzes biedrība

54. Sociālās labdarības fonds

55. Starptautiskās kustības «Pasaules ārsti cīņā par kodolkara novēršanu» Latvijas komiteja

56. Latvijas Jaunsaimnieku palīdzības fonds

57. Latvijas Sarkanā Krusta biedrības Žēlsirdīgo māsu savienība

58. Kara veterānu organizācija

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

26.11.1991