Tiesību aktu tēmas:
"Izglītība, zinātne, sports"

Atlasīti: 82
Sakārtot pēc alfabēta Par Līgumu par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu 10.02.2022. likums/ LV, 16.02.2022.
Starptautisko skolu likums 02.07.2020. likums/ LV, 10.07.2020.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 05.06.2020. likums/ LV, 09.06.2020.
Par Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu 16.03.2020. likums/ LV, 18.03.2020.
Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu 01.11.2018. likums/ LV, 14.11.2018.
Rīgas Juridiskās augstskolas likums 01.11.2018. likums/ LV, 07.11.2018.
Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" 15.12.2016. likums/ LV, 29.12.2016.
Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi 10.12.2015. likums/ LV, 18.12.2015.
Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu 29.01.2015. likums/ LV, 11.02.2015.
Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi 23.10.2014. likums/ LV, 05.11.2014.
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums 28.10.2010. likums/ LV, 17.11.2010.
Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 12.06.2009. likums/ LV, 26.06.2009.
Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi 11.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Satversmi 04.06.2009. likums/ LV, 19.06.2009.
Par nacionālās sporta bāzes statusu 19.03.2009. likums/ LV, 07.04.2009.
Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem 18.12.2008. likums/ LV, 07.01.2009.
Par Liepājas Universitātes Satversmi 12.06.2008. likums/ LV, 02.07.2008.
Par Ventspils Augstskolas Satversmi 13.12.2007. likums/ LV, 29.12.2007.
Par Vidzemes Augstskolas Satversmi 13.12.2007. likums/ LV, 29.12.2007.
Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi 13.12.2007. likums/ LV, 29.12.2007.
Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmi 18.10.2007. likums/ LV, 07.11.2007.
Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmi 26.04.2007. likums/ LV, 16.05.2007.
Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi 26.04.2007. likums/ LV, 16.05.2007.
Par Banku augstskolas Satversmi 29.03.2007. likums/ LV, 17.04.2007.
Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmi 02.11.2006. likums/ LV, 15.11.2006.
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu 15.06.2006. likums/ LV, 27.06.2006.
Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā 23.02.2006. likums/ LV, 09.03.2006.
Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Rīgas Juridisko augstskolu 15.12.2005. likums/ LV, 29.12.2005.
Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus 02.06.2005. likums/ LV, 22.06.2005.
Zinātniskās darbības likums 14.04.2005. likums/ LV, 05.05.2005.
 
1 2 3