Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu

1. pants. Vienošanās par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu (turpmāk - Vienošanās), kas noslēgta pušu vēstuļu apmaiņas ceļā, ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3. pants. Vienošanās stājas spēkā tajā minētajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 16. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 18. martāNeoficiāls tulkojums

Ilgai Šuplinskai
Izglītības un zinātnes ministrei
Vaļņu ielā 2
Rīga-LV 1050
Latvija

DG/105

Parīze, 2020.gada 15.janvāris

Temats: Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma pagarināšana

Cienījamā ministre,

Man ir tas gods atsaukties uz 2013.gada 15.martā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu (turpmāk - ESV līgums). Pēc Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas (turpmāk - ESVP harta) parakstīšanas starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kosmosa aģentūru (turpmāk - EKA) 2015.gada 30.janvārī Parīzē, saskaņā ar ESV līguma 14.pantu, iepriekšminētais ESV līgums stājās spēkā 2015.gada 30.janvārī un ir spēkā piecus gadus, tas ir, līdz 2020.gada 29.janvārim.

Ņemot vērā, ka ESV līguma 15.panta 2.daļa nosaka, ka to var pagarināt, savstarpēji rakstiski vienojoties, apzinoties tajā paredzētās sadarbības nozīmīgumu un lai savlaicīgi varētu noslēgt asociētās dalībvalsts instrumentu, man ir tas gods ierosināt pagarināt pašreizējā ESV līguma darbības termiņu uz sešiem mēnešiem, tas ir, līdz 2020.gada 29.jūlijam.

Ja augstākminētais Jums ir pieņemams, es piedāvāju, ka šī vēstule, kopā ar Jūsu atbildes apstiprinājuma vēstuli veido vienošanos, saskaņā ar kuru iepriekšminētā ESV līguma termiņš tiks pagarināts līdz 2020.gada 29.jūlijam.

Ar cieņu,
Johans Dītrihs Verners


Mr. Johann-Dietrich Wörner
Director General
ESA HQ Bertrand
24 rue du Général Bertrand
CS 30798
75345 Paris CEDEX 7
France

  Riga,
  No.

Dear Mr Wörner,

I have the honour to confirm the receipt of letter by the European Space Agency of 15 January 2020 concerning conclusion of the Agreement on the Extension of the European Cooperating State Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the European Space Agency (hereinafter - the Agreement on the Extension), which reads as follows:

"Subject: Extension of the European Cooperating State Agreement between the Government of the Republic of Latvia and ESA

Dear Minister,

I have the honour to refer to the European Cooperating State (ECS) Agreement between the Government of the Republic of Latvia and ESA signed in Riga on 15 March 2013. Following the signature of the PECS Charter between ESA and the Government of the Republic of Latvia in Paris on 30 January 2015, pursuant to Article 14 of the ECS Agreement, the above mentioned ECS Agreement thereby entered into force on 30 January 2015 and will remain in force for a period of 5 years, i.e. until 29 January 2020.

Considering that Article 15 paragraph 2 of the present ECS Agreement establishes that the Agreement "may be extended by mutual agreement in writing", cognisant of the importance of the cooperation enabled thereunder and in order to prepare for a timely establishment of a draft Association Agreement to be proposed to ESA Member States as a follow-on to the ECS Agreement, I have the honour to propose an extension of the duration of the present ECS Agreement for a 6-month period, i.e. until 29 July 2020.

If the above is acceptable to you, I propose that the present letter, together with your affirmative reply, shall constitute the instrument under which the period of validity of the above-mentioned ECS Agreement will be extended until 29 July 2020.".

On behalf of the Government of the Republic of Latvia I have the honour to confirm that letter by European Space Agency of 15 January 2020 and this affirmative letter in reply shall constitute the Agreement on the Extension, which shall enter into force on the day of the receipt of the notification from the Government of the Republic of Latvia of the completion of its internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement on the Extension.

Sincerely yours,
Ilga Šuplinska
Minister

 

Neoficiāls tulkojums

Mr. Johann-Dietrich Wörner
Director General
ESA HQ Bertrand
24 rue du Général Bertrand
CS 30798
75345 Paris CEDEX 7
France

  Riga,
  No.

Cienījamais Mr. Verners

Man ir tas gods apstiprināt Eiropas Kosmosa aģentūras 2019.gada 15.janvāra vēstules saņemšanu saistībā ar ierosinājumu noslēgt Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma pagarināšanu (turpmāk - vienošanās par pagarināšanu), kuras teksts ir šāds:

"Temats: Latvijas Republikas valdības un EKA Eiropas sadarbības valsts līguma pagarināšana

Cienījamā ministre,

Man ir tas gods atsaukties uz 2013.gada 15.martā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu (turpmāk - ESV līgums). Pēc Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas (turpmāk - ESVP harta) parakstīšanas starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kosmosa aģentūru (turpmāk - EKA) 2015.gada 30.janvārī Parīzē, saskaņā ar ESV līguma 14.pantu, iepriekšminētais ESV līgums stājās spēkā 2015.gada 30.janvārī un ir spēkā piecus gadus, tas ir, līdz 2020.gada 29.janvārim.

Ņemot vērā, ka ESV līguma 15.panta 2.daļa nosaka, ka to var pagarināt, savstarpēji rakstiski vienojoties, apzinoties tajā paredzētās sadarbības nozīmīgumu un lai savlaicīgi varētu izstrādāt Asociētās dalībvalsts līguma projektu, ko piedāvāt EKA dalībvalstīm kā turpinājumu ESV līgumam, man ir tas gods ierosināt pagarināt pašreizējā ESV līguma darbības termiņu uz sešiem mēnešiem, tas ir, līdz 2020.gada 29.jūlijam.

Ja augstākminētais Jums ir pieņemams, es piedāvāju, ka šī vēstule, kopā ar Jūsu atbildes apstiprinājuma vēstuli veido instrumentu, saskaņā ar kuru iepriekšminētā ESV līguma termiņš tiks pagarināts līdz 2020.gada 29.jūlijam."

Latvijas Republikas valdības vārdā man ir tas gods apstiprināt, ka 2019.gada 15.janvāra Eiropas Kosmosa aģentūras vēstule, un šī apstiprinošā atbildes vēstule veido vienošanos par pagarināšanu, kas stājas spēkā dienā, kad tiek saņemts paziņojums no Latvijas Republikas valdības par tās iekšējo tiesisko procedūru pabeigšanu, kas nepieciešama, lai spēkā stātos vienošanās par pagarināšanu.

Ar cieņu,
Ilga Šuplinska
Ministre

19.03.2020