Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2011. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu

1.pants. Atzīt par spēku zaudējušu Izglītības inovācijas fonda likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 8.nr.; 2004, 2.nr.).

2.pants. Ar šā likuma spēkā stāšanos Izglītības inovācijas fonds beidz pastāvēt kā publisko tiesību juridiskā persona un tiek reorganizēts, pievienojot to Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir Izglītības inovācijas fonda saistību un mantas, tajā skaitā finanšu līdzekļu, pārņēmēja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

3.pants.

(Izslēgts ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

4.pants.

(Izslēgts ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

5.pants.

(Izslēgts ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

6.pants.

(Izslēgts ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

7.pants.

(Izslēgts ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 26.jūnijā
01.01.2011