Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Tiesību aktu tēmas:
"Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem"

Atlasīti: 26
Sakārtot pēc alfabēta Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu Borispoles slimnīcai Ukrainā Ministru kabineta 24.05.2022. rīkojums Nr. 363/ LV, 26.05.2022.
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam Ministru kabineta 24.05.2022. rīkojums Nr. 362/ LV, 26.05.2022.
Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā Ministru kabineta 29.04.2022. rīkojums Nr. 302/ LV, 29.04.2022.
Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā Ministru kabineta 19.04.2022. noteikumi Nr. 256/ LV, 22.04.2022.
Noteikumi par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu Ministru kabineta 12.04.2022. noteikumi Nr. 235/ LV, 14.04.2022.
Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu 07.04.2022. likums/ LV, 08.04.2022.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Ministru kabineta 23.03.2022. rīkojums Nr. 198/ LV, 24.03.2022.
Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ministru kabineta 15.03.2022. noteikumi Nr. 172/ LV, 16.03.2022.
Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ministru kabineta 12.03.2022. noteikumi Nr. 168/ LV, 13.03.2022.
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 03.03.2022. likums/ LV, 04.03.2022.
Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas Mārupes novada domes 22.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 36/2021/ LV, 24.01.2022.
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā Cēsu novada domes 11.11.2021. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 17.01.2022.
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā Siguldas novada domes 02.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 31.12.2021.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā Valmieras novada domes 13.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 30.12.2021.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā Talsu novada domes 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 20.10.2021.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā Mārupes novada domes 29.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 16/2021/ LV, 18.10.2021.
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 662/ LV, 04.10.2021.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Rīgas domes 06.03.2020. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 03.04.2020.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 12.11.2018.
Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumi Nr. 488/ LV, 27.07.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 474/ LV, 22.07.2016.
Patvēruma likums 17.12.2015. likums/ LV, 05.01.2016.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Rīgas domes 02.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 188/ LV, 25.10.2012.
Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem Ministru kabineta 24.01.2012. noteikumi Nr. 68/ LV, 26.01.2012.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.
Valsts sociālo pabalstu likums 31.10.2002. likums/ LV, 19.11.2002.