Tiesību aktu tēmas:
"Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem"

Atlasīti: 37
Sakārtot pēc alfabēta Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" Ministru kabineta 13.02.2024. noteikumi Nr. 99/ LV, 14.02.2024.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Rīgas domes 28.06.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-208-sn/ LV, 04.07.2023.
Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību Ministru kabineta 29.11.2022. noteikumi Nr. 752/ LV, 01.12.2022.
Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē Ministru kabineta 18.10.2022. rīkojums Nr. 738/ LV, 20.10.2022.
Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu Rīgas domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr. RD-22-153-sn/ LV, 14.09.2022.
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/11/ LV, 04.08.2022.
Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ministru kabineta 08.06.2022. noteikumi Nr. 339/ LV, 13.06.2022.
Par kārtību, kādā izsniedz un anulē braukšanas kartes braukšanai sabiedriskajā transportā Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos Ukrainas civiliedzīvotājiem Ventspils pilsētas domes 19.05.2022. saistošie noteikumi Nr. 8/ LV, 30.05.2022.
Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā Ministru kabineta 19.04.2022. noteikumi Nr. 256/ LV, 22.04.2022.
Noteikumi par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu Ministru kabineta 12.04.2022. noteikumi Nr. 235/ LV, 14.04.2022.
Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu 07.04.2022. likums/ LV, 08.04.2022.
Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ministru kabineta 15.03.2022. noteikumi Nr. 172/ LV, 16.03.2022.
Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ministru kabineta 12.03.2022. noteikumi Nr. 168/ LV, 13.03.2022.
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 03.03.2022. likums/ LV, 04.03.2022.
Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam Gulbenes novada domes 27.01.2022. saistošie noteikumi Nr. 2/ LV, 08.02.2022.
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā Cēsu novada domes 11.11.2021. saistošie noteikumi Nr. 11/ LV, 17.01.2022.
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā Siguldas novada domes 02.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 29/ LV, 31.12.2021.
Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Siguldas novada domes 04.11.2021. saistošie noteikumi Nr. 24/ LV, 31.12.2021.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā Valmieras novada domes 13.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 22/ LV, 30.12.2021.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā Talsu novada domes 30.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 28/ LV, 20.10.2021.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā Mārupes novada domes 29.09.2021. saistošie noteikumi Nr. 16/2021/ LV, 18.10.2021.
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 662/ LV, 04.10.2021.
Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā Ventspils pilsētas domes 05.08.2021. saistošie noteikumi Nr. 1/ LV, 23.08.2021.
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas Saldus novada domes 30.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 38/ LV, 13.08.2021.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Rīgas domes 06.03.2020. saistošie noteikumi Nr. 3/ LV, 03.04.2020.
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Liepājas pilsētas domes 11.10.2018. saistošie noteikumi Nr. 19/ LV, 12.11.2018.
Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumi Nr. 488/ LV, 27.07.2016.
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 474/ LV, 22.07.2016.
Patvēruma likums 17.12.2015. likums/ LV, 05.01.2016.
Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs Daugavpils pilsētas domes 13.08.2015. saistošie noteikumi Nr. 33/ LV, 31.08.2015.
 
1 2