Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.04.1999. - 08.12.1999. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1999. gada 25. novembra likumu: Par akcīzes nodokli.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par akcīzes nodokli

Likumā lietoto terminu skaidrojums

1. Realizētājs — fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība, kas realizē pašražotās preces.

2. Realizācija — ražotāja uzņēmējdarbība, kas izpaužas kā preču pārdošana vai preču nodošana savstarpējo norēķinu kārtībā citai fiziska vai juridiskajai personai vai šādu personu apvienībai.

3. Realizācijas cena — cena, par kādu realizētājs realizē preces bez akcīzes un pievienotās vērtības nodokļa.

4. Eksports:

1) preču realizācija ārvalstīs;

2) preču realizācija ārvalstu juridiskajām personām (arī to pārstāvniecībām) vai šādu personu apvienībai, ja šīs personas vai šo personu apvienība iegādātās preces izved uz ārvalstīm;

3) preču realizācija to tālākai realizācijai jūras vai gaisa satiksmes līdzeklī, kas veic starptautisku reisu.

5. Imports — šā likuma izpratnē preču ievešana Latvijas Republikas muitas teritorijā brīvam apgrozījumam.

6. (Izslēgts ar 29.10.1998. likumu)

7. (Izslēgts ar 29.10.1998. likumu)

8. (Izslēgts ar 29.10.1998. likumu)

(11.07.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.1992., 30.03.1993., 02.03.1995. un 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

1.pants. Akcīzes nodokļa maksātāji

Akcīzes nodokļa maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas vai šādu personu apvienība, kas realizē pašražotās vai ieved (importē) šā likuma 3.pantā minētās preces.

Par akcīzes nodokļa maksātājiem uzskatāmas arī tās juridiskās personas, kas iegādājušās šā likuma 3.pantā minētās preces no tādām juridiskajām personām, kurām nav likumā "Par uzņēmējdarbību" noteiktās speciālās atļaujas (licences) šo preču realizācijai.

(02.03.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.04.1995.)

2. pants. Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts

Ar akcīzes nodokli apliekamais objekts ir šā likuma 3. pantā minētās preces (pašražotās un ievestās). Naftas produktus apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”. Tabaku un tabakas izstrādājumus apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem". Alkoholiskos dzērienus apliek ar akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem".

(28.07.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.1997. un 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

3.pants. Akcīzes nodokļa likmes un tā aprēķināšana

Akcīzes nodokļa likme alum:

1) ar etilspirta saturu virs 5,5 tilpumprocentiem līdz 7,0 tilpumprocentiem (ieskaitot) par vienu hektolitru ir Ls 4;

2) ar etilspirta saturu virs 7,0 tilpumprocentiem par absolūtā spirta vienu litru ir Ls 4,1.

Akcīzes nodokļa likme dārgmetāliem un to izstrādājumiem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (izņemot dzintaru un dzintara izstrādājumus) ir 20 procenti no:

1) realizācijas cenas — pašražotajām precēm;

2) ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas — ievestajām precēm.

Akcīzes nodokļa likmes vieglajiem automobiļiem ir šādas:

1) par automobiļa vecumu vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir:

a) līdz 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu — Ls 10,

b) virs 10 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu — Ls 20;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir līdz 1000 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,03,

b) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1000 kubikcentimetriem un līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,07,

c) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,11,

d) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,18,

e) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,30,

f) automobiļiem ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, — Ls 0,55,

g) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir līdz 1500 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,07,

h) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 1500 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,11,

i) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot), — Ls 0,18,

j) automobiļiem ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuru motora cilindru darba tilpums ir virs 3000 kubikcentimetriem, — Ls 0,30.

Akcīzes nodokli vieglajiem automobiļiem aprēķina, summējot saskaņā ar šā panta trešās daļas 1. un 2.punktu aprēķinātās summas.

(04.02.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.1999.)

4. pants. Akcīzes nodokļa atvieglojumi

Ar akcīzes nodokli netiek aplikti:

1) dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi, kurus importē un iepērk Latvijas Republikas dārgmetālu fonda vajadzībām;

2) dārgmetāli, kurus izmanto zobu protēžu izgatavošanai;

3) dārgmetāli, kurus izmanto rūpniecības produkcijas ražošanai un kuri nav juveliersakausējumi;

4) vieglie automobiļi, kuri atbrīvoti no muitas nodokļa vai pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likumiem "Par muitas nodokli (tarifiem)" un "Par pievienotās vērtības nodokli";

5) antīkie vieglie automobiļi, kuru vecums pārsniedz 25 gadus, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

6) (izslēgts ar 04.02.1999. likumu);

7) vieglie automobiļi ar elektromotoru (elektromobiļi);

8) vieglie automobiļi ar kravas kasti vai ar furgonu;

9) 10 litri alus, ko fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved personīgam patēriņam;

10) alus, ko fiziskā persona izgatavojusi personīgam patēriņam;

11) preces, ko izmanto šā likuma 3.pantā minēto preču ražošanai.

No akcīzes nodokļa tiek atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras pārdod vieglos automobiļus, ja akcīzes nodoklis par attiecīgo vieglo automobili ir jau vienreiz samaksāts.

Nomaksātais akcīzes nodoklis par vieglajiem automobiļiem, kurus izved no Latvijas triju mēnešu laikā pēc to ievešanas, tiek atmaksāts no valsts budžeta.

Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) eksportē preces, par kuru ražošanā izmantotajām izejvielām akcīzes nodoklis ir nomaksāts, budžetā iemaksātais akcīzes nodoklis tiek atmaksāts.

(29.10.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.02.1999. likumu, kas stājas spēkā 01.04.1999.)

5.pants. Maksāšanas kārtība

Akcīzes nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību nosaka šis likums, likums "Par nodokļiem un nodevām" un Ministru kabineta noteikumi.

Preču ražotāji akcīzes nodokli aprēķina un maksā, realizējot preces, preču importētāji — uz valsts robežas muitas iestādē preču uzrādīšanas laikā vai pirms tam bankas iestādē, izņemot preces, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir marķējamas ar akcīzes nodokļa markām vai citu speciālu marķējumu.

(Trešā daļa izslēgta ar 29.10.1998. likumu)

(Ceturtā daļa izslēgta ar 29.10.1998. likumu)

(Piektā daļa izslēgta ar 29.10.1998. likumu)

(Sestā daļa izslēgta ar 29.10.1998. likumu)

Alus ražotājiem akcīzes nodoklis par iepriekšējo mēnesi jānomaksā līdz nākamā mēneša 15.datumam atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļai iesniegtajai deklarācijai, kuras formu apstiprina Ministru kabinets.

(02.03.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.03.1997., 18.06.1997., 13.11.1997. un 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)  

5.1 pants. Nodokļa sadalījums pa budžetiem

(Izslēgts ar 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

6. pants. Maksātāja tiesības un atbildība

Akcīzes nodokļa maksātāja tiesības un atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nenomaksāšanu nosaka likums "Par nodokļiem un nodevām" un citi likumi, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.

Ja tiek slēpts ar akcīzes nodokli apliekamais objekts vai nodokļa summa ir aprēķināta nepareizi, budžetā ieskaita visu par objektu maksājamā nodokļa summu, kā arī soda naudu 100 procentu apmērā no šīs summas, bet, ja minētie pārkāpumi viena kalendārā gada laikā tiek izdarīti atkārtoti, —— 150 procentu apmērā.

(Trešā daļa izslēgta ar 29.10.1998. likumu)

Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, tirdzniecības un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Uz alus pudeļu (vai cita iesaiņojuma) etiķetēm jābūt informācijai par etilspirta saturu tilpumprocentos. Alum faktiskā etilspirta tilpumprocenta pieļaujamā novirze no etilspirta tilpumprocenta, kas norādīts uz pudeles (vai cita iesaiņojuma) etiķetes, ir 0,3 tilpumprocenti uz vienu vai otru pusi.

(02.03.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.03.1997., 13.11.1997. un 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

6.1 pants. To uzņēmumu pienākumi un atbildība, kuri ražo cigaretes, tabakas izstrādājumus un alkoholiskos dzērienus (izņemot alu) eksportam vai realizācijai beznodokļu veikalos

(Izslēgts ar 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

7. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas rodas par akcīzes nodokļa aprēķināšanu vai maksāšanu, izskatāmi Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

(Izslēgti ar 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

1. (Izslēgts ar 13.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

2. (Izslēgts ar 13.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

3. (Izslēgts ar 13.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

4. (Izslēgts ar 13.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

5. (Izslēgts ar 13.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

6. (Izslēgts ar 13.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1998.)

7. (Izslēgts ar 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

8. (Izslēgts ar 29.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 12. decembrī
01.04.1999