Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Rēzeknē 2020. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 95, 4. p., lēmums Nr. 1239)
Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta 11. punktu, 43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu profilaktiskais mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu cienīšanu, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas.

II. Aizliegumi un ierobežojumi

3. Par spļaudīšanos publiskā vietā – piemēro naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām.

4. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos ar ubagošanu, zīlēšanu un buršanu apkārtējiem publiskās vietās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām.

5. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm un uz ielu brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, kā arī par staigāšanu, stāvēšanu pa atpūtas soliņiem, vai gulēšanu uz tiem – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrām naudas soda vienībām.

6. Par pilsētas apstādījumu (kokiem, dekoratīviem krūmiem, sēto zāli un puķēm apstādīto laukumu) bojāšanu, ziedu plūkšanu un tamlīdzīgām darbībām – piemēro naudas sodu līdz piecdesmit septiņām naudas soda vienībām.

7. Par informācijas nesēju (norādījuma zīmju, informatīvo zīmju, stendu, afišu, u.c. materiālu) bojāšanu, t.sk. ar uzrakstiem vai zīmējumiem, iznīcināšanu, patvarīgu izvietošanu, vai to neuzturēšanu pienācīgā kārtībā – juridiskām un fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

8. Par ielu vai citu publisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.) – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

9. Par sīko sadzīves atkritumu, zaru, nopļautās zāles nenovākšanu no zālāja/zāliena (praktiskām vajadzībām ierīkota laukuma ar mākslīgi sēto un/vai pašsēto zāļu zelmeni) un citas teritorijas, ja tas bojā pilsētas ainavu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

10. Par sīko sadzīves atkritumu mešanu no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju loga – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

11. Par veļas, apģērbu u.c. priekšmetu izkāršanu vai žāvēšanu tam neparedzētās vietās, kā arī dzīvojamo ēku lodžijās, balkonos ielas pusē redzamā veidā, ja tas bojā pilsētas ainavu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

12. Par segu, paklāju, drēbju un citu priekšmetu izpurināšanu, cigarešu izsmēķu pelnu kaisīšanu (izmešanu) no daudzdzīvokļu māju balkoniem, lodžijām un logiem, kā rezultātā ar netīrumiem, putekļiem vai pelniem tiek piesārņoti kaimiņu balkoni, lodžijas logi vai palodzes un minētās personas pret to pamatoti iebilst – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

13. Par baložu un citu savvaļas putnu barošanu, ja tas rada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu, lodžiju, palodžu vai cita īpašuma piemēslošanu (apķēzīšanu), izņemot pīļu un citu savvaļas putnu barošanas vietas, kur pašvaldība to atļauj apzīmējot barošanas vietas ar informatīvām zīmēm – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.

14. Par uzturēšanos un nakšņošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju bēniņos, pagrabos, kāpņu telpās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņām naudas soda vienībām.

15. Par attiecīgās izglītības, kultūras, sporta, medicīnas un citās publiskās iestādēs kārtības noteikumu neievērošanu, ja tas traucē iestādes darbu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

16. Par vizināšanos bojājot pilsētas infrastruktūras objektus ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem un tamlīdzīgiem rīkiem vietās, kur tas nav paredzēts, vai braucot pa pilsētas ielām, ietvēm, laukumiem, ja tas traucē gājējiem, velobraucējiem un citiem satiksmes dalībniekiem – vainīgai personai vai par bērnu vecumā līdz 14 gadiem personai, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trim naudas soda vienībām.

17. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu apstādījumu dīķos, strūklakās un upēs, kur tas nav paredzēts vai aizliegts – piemēro naudas sodu līdz piecām naudas soda vienībām.

18. Par lēkšanu ūdenstilpēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem un tml.), kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

19. Par ugunskuru kurināšanu (dažādu materiālu, sauso lapu, zaru un citu organisko vai neorganisko atkritumu dedzināšanu ar atklāto liesmu), kaimiņu teritoriju piedūmošanu, izņemot publiskos pasākumus, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar Rēzeknes pilsētas domi, un Līgo svētkus, ja tiek ievērota ugunsdrošības tehnika – piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

20. Par telts uzstādīšanu sabiedriskajās vietās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.

21. Par pašvaldības neinformēšanu par ilgstošu, vai liela daudzuma pirotehnisko līdzekļu lietošanu pilsētas administratīvajā teritorijā, kas var traucēt citu cilvēku mieru – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

22. Par pašvaldības neinformēšanu par lidaparātu un citu gaisā paceļamo objektu: gaisa balonu, deltaplānu, paraplānu un liela izmēra gaisa pūķu, liela daudzuma (vairāk par desmit) gaisa balonu palaišanu, baložu izlaišanu un tml. darbībām, kas var traucēt citiem saskaņoti esošiem (paceltiem) gaisā objektiem, var bojāt pašvaldības infrastruktūru, radīt vides piesārņojumu, vai citādi apdraudēt svešu īpašumu un citu cilvēku veselību – juridiskām un fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz simts naudas soda vienībām.

23. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

24. Par bezalkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās – piemēro juridiskajai personai un personai, kura veic komercdarbību, bet nav juridiska persona, naudas sodu no astoņām līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām.

25. Par atklātu staigāšanu ar asiem priekšmetiem, beisbola vālītēm, stekiem, sitamajiem riņķiem un tamlīdzīgiem rīkiem publisko pasākumu norises vietās, izņemot gadījumus, kad šādi rīki ir nepieciešami pasākuma norisei – piemēro naudas sodu no trim līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

26. Par ļaunprātīgu iekļūšanu no publikas atdalītajās teritorijās, pārkāpjot ar nožogojuma lentēm, aizsargbarjerām un citām žogveida konstrukcijām noteiktās šādu teritoriju robežas publisko pasākumu norises vietās – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām.

27. Par alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību publisko pasākumu norises vietās, ja to ar īpašu lēmumu nav atļāvusi Rēzeknes pilsētas dome – piemēro juridiskajai personai un personai, kura veic komercdarbību, bet nav juridiska persona, naudas sodu no piecdesmit septiņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

28. Par alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās – piemēro juridiskajai personai un personai, kura veic komercdarbību, bet nav juridiska persona, naudas sodu no četrpadsmit līdz simt četrdesmit divām naudas soda vienībām.

29. Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot gadījumus, kad alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

30. Par bojātas autosignalizācijas lietošanu transportlīdzeklī, kā rezultātā notiek autosignalizācijas spontāna iedarbošanās un tās skaņa traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00 – piemēro naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

31. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko apkopi šim nolūkam neparedzētā publiskā vietā – piemēro naudas sodu līdz piecdesmit septiņām naudas soda vienībām.

32. Par braukšanu ar transportlīdzekli un/vai to novietošanu stāvēšanai zaļajā zonā (sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālienu vai stādījumiem apaudzētā un koptā teritorijā) – piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

III. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija.

34. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

IV. Noslēguma jautājumi

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

36. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006. saistošie noteikumi Nr.20 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē"
Projekta nepieciešamības pamatojumsLai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likuma, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, regulējumam, nepieciešams: 1) mainīt naudas soda izteiksmi un aizstāt euro vienības ar naudas soda vienībām (vienas naudas soda vienības vērtība ir 5 euro); 2) pēc jauna regulējuma nav paredzēta atkārtotība kā atbildību pastiprinošs apstāklis; 3) minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības; 4) atbilstoši Administratīvās atbildības likumā lietotajai terminoloģijai tiek aizstāti saistošajos noteikumos vārdi "uzliek" un "izsaka" ar vārdu "piemēro"; 5) Administratīvais atbildības likums vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā administratīvā pārkāpuma protokols, tā vietā likums paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros; 6) normu sankcijās jānorāda visi subjekti, kuriem piemēros sodu, ja subjekts nav norādīts, uzskatāms, ka sodu varēs piemērot tikai fiziskai personai.

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas mērķis ir aizstāt Rēzeknes pilsētas domes 2006. gada 31. jūlija (protokols Nr. 24, 15. §) saistošos noteikumus Nr. 20 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" (turpmāk – Noteikumi), jo, saskaņojot tos ar spēkā esošām tiesību normām, nepieciešams svītrot saistošajos noteikumos iekļautās normas, par kuru neievērošanu atbildība paredzēta augstākstāvošos normatīvos aktos:

a) Sakarā ar to, ka 2014. gada 12. decembrī Latvijas Republikas Satversmes tiesa lietā Nr. 2013-2103 atzina, ka "jautājumus par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un traucē sabiedrisko kārtību (tātad arī apkārtējo personu mieru, iestāžu un organizāciju normālu darbību), jau ir noregulējis likumdevējs", proti, "konkrēto ar sabiedrisko kārtību saistīto jautājumu regulē likums", šobrīd Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmā daļa visaptveroši regulē dažādu veidu trokšņa kontroli, nepieciešams svītrot Noteikumu 3.4.1. punktu.

b) Sakarā ar to, ka Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" 142.2. apakšpunktā noteikts, ka dzīvojamā zonā aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm un atbilstoši šo noteikumu 144. punktam uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem attiecināmas prasības, kas minētas nodaļā par ceļu satiksmi dzīvojamās zonās, nepieciešams svītrot Noteikumu 3.5.1. punktu.

c) Sakarā ar to, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta septītā daļa paredz, ka "Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas atrasties interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus" un 50.2 panta piektā daļa nosaka, ka "Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Par nakts laiku šā likuma izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.", nepieciešams svītrot Noteikumu 3.7.9. un 3.7.17. punktu.

d) Sakarā ar to, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta septītā daļa paredz, ka "Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas atrasties interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus" un 50.2 panta piektā daļa nosaka, ka "Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Par nakts laiku šā likuma izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.", nepieciešams svītrot Noteikumu 3.7.9. un 3.7.17.punktu.

e) Sakarā ar to, ka noteiktais regulējums nav aktuāls un netiek piemērots, nepieciešams svītrot Noteikumu 2.2., 2.4., 3.7.18., 3.7.19., 3.9.10., 4.2.1. un 4.2.2. punktu.

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar to, ka Administratīvās atbildības likums neparedz atkārtotību kā atbildību pastiprinošo apstākli, nepieciešams svītrot Noteikumu 3.1.3., 3.1.5, 3.1.7., 3.1.9., 3.1.11., 3.4.2., 3.5.2., 3.6.2., 3.6.4., 3.9.3., 3.9.7. punktu.

Sakarā ar nepieciešamību saskaņot Administratīvās atbildības likumā lietoto terminoloģiju jāgroza Noteikumu 4.1. apakšnodaļas nosaukumu un 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.6., 3.1.8., 3.1.10., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.1., 3.3.2., 3.5.3., 3.6.1., 3.6.3., 3.7.18., 3.7.19., 3.9.1., 3.9.2., 3.9.6., 3.9.8., 3.9.10., 4.1.2. punktu, izsakot atbilstošā redakcijā.

Ņemot vērā, ka jāgroza vairāk par pusi tiesību aktu, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktā noteikto, ka "grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu", lietderīgi ir aizstāt Rēzeknes pilsētas domes 2006. gada 31. jūlija (protokols Nr. 24, 15. §) saistošos noteikumus Nr. 20 "Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" ar jauniem Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē", paturot iepriekšējos Noteikumos esošās tiesību normas (ar nepieciešamiem grozījumiem) un papildinot saturu ar aktuālām tiesību normām:

– Par informācijas nesēju (norādījuma zīmju, informatīvo zīmju, stendu, afišu, u.c. materiālu) bojāšanu, t.sk. ar uzrakstiem vai zīmējumiem, iznīcināšanu, patvarīgu izvietošanu, vai to neuzturēšanu pienācīgā kārtībā – juridiskām un fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.;

– Par sīko sadzīves atkritumu, zaru, nopļautās zāles nenovākšanu no zālāja/zāliena (praktiskām vajadzībām ierīkota laukuma ar mākslīgi sēto un/vai pašsēto zāļu zelmeni) un citas teritorijas, ja tas bojā pilsētas ainavu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.;

– Par sīko sadzīves atkritumu mešanu no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju loga – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.;

– Par veļas, apģērbu u.c. priekšmetu izkāršanu vai žāvēšanu tam neparedzētās vietās, kā arī dzīvojamo ēku lodžijās, balkonos ielas pusē redzamā veidā, ja tas bojā pilsētas ainavu – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.;

– Par segu, paklāju, drēbju un citu priekšmetu izpurināšanu, cigarešu izsmēķu pelnu kaisīšanu (izmešanu) no daudzdzīvokļu māju balkoniem, lodžijām un logiem, kā rezultātā ar netīrumiem, putekļiem vai pelniem tiek piesārņoti kaimiņu balkoni, lodžijas logi vai palodzes un minētās personas pret to pamatoti iebilst – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.;

– Par baložu un citu savvaļas putnu barošanu, ja tas rada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu, lodžiju, palodžu vai cita īpašuma piemēslošanu (apķēzīšanu), izņemot pīļu un citu savvaļas putnu barošanas vietas, kur pašvaldība to atļauj apzīmējot barošanas vietas ar informatīvām zīmēm – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām.;

– Par lēkšanu ūdenstilpēs no infrastruktūras objektiem (hidrotehniskām būvēm, tiltiem un tml.), kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvi un veselību, ārpus lēkšanai ūdenī speciāli iekārtotām vietām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.;

– Par telts uzstādīšanu sabiedriskajās vietās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām.;

– Par pašvaldības neinformēšanu par ilgstošu, vai liela daudzuma pirotehnisko līdzekļu lietošanu pilsētas administratīvajā teritorijā, kas var traucēt citu cilvēku mieru – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.;

– Par pašvaldības neinformēšanu par lidaparātu un citu gaisā paceļamo objektu: gaisa balonu, deltaplānu, paraplānu un liela izmēra gaisa pūķu, liela daudzuma (vairāk par desmit) gaisa balonu palaišanu, baložu izlaišanu un tml. darbībām, kas var traucēt citiem saskaņoti esošiem (paceltiem) gaisā objektiem, var bojāt pašvaldības infrastruktūru, radīt vides piesārņojumu, vai citādi apdraudēt svešu īpašumu un citu cilvēku veselību – juridiskām un fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz simts naudas soda vienībām.

Pamatojums: Sabiedriskās kārtības jomā pašvaldību saistošajos noteikumos var tikt paredzēti tādi administratīvie pārkāpumi, kas nav paredzēti kādā nozares likumā vai citā tiesību normā.

– Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, ja kāds pret to pamatoti iebilst, izņemot gadījumus, kad alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Pamatojums: Sabiedriskās kārtības jomā pašvaldību saistošajos noteikumos var tikt paredzēti tādi administratīvie pārkāpumi, kas nav paredzēti likumā. Šobrīd vairākos pašvaldību saistošajos noteikumos ir paredzēts administratīvās atbildības regulējums par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu (piemēram, Rīgas domes 2007. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā"), tomēr tāda nav Rēzeknes pašvaldību saistošajos noteikumos. Līdz ar to, lai nodrošinātu vienotu administratīvās atbildības regulējumu par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu Rēzeknes pilsētā, ir priekšlikums to paredzēt Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 22 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē".

Īss projekta satura izklāstsAr Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē":

1. tiek paredzēta administratīvā atbildība par saistošajos noteikumos noteikto sabiedriskās kārtības noteikumu (ierobežojumu) neievērošanu;

2. ievērota pašvaldības saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām;

3. noteiktas amatpersonas, kuras ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību savas kompetences ietvaros;

4. noteikts, ka par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija, bet Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuNav.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots pašvaldības tīmekļvietnē www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" un būs pieejams publiskā telpā, kā arī domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē)
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
01.07.2020