Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Aknīstes novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2016

Aknīstē 2016.gada 27.aprīlī

Par Aknīstes novada domes saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 27.aprīlī (prot. Nr.6, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Aknīstes novada domes apstiprināto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Aknīstes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Aknīstes novada pašvaldības informatīvais izdevums "Aknīstes Novada Vēstis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja V.Dzene



Aknīstes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2016 "Par Aknīstes novada domes saistošo noteikumu publicēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā: "[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]"
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Aknīstes novada domes turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Aknīstes novada pašvaldības informatīvais izdevums "Aknīstes Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja V.Dzene

13.05.2016