Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 27.§)
Aitu gaļas papildu marķējuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
13.panta trešās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka prasības Latvijā nokautu mājas aitu (Ovis aries) sugas dzīvnieku (turpmāk – aitas) gaļas papildu marķējumam, gaļu izplatot Latvijas tirgū.

2. Noteikumi attiecas uz visiem pārtikas aprites posmiem.

3. Kautuve, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centra elektroniskajā datubāzē pieejamo informāciju, visas aitas identificē pēc vecuma un pēc to nokaušanas aitu liemeņus iedala divās kategorijās:

3.1. jēru liemeņi – tādu aitu liemeņi, kuras kaušanas brīdī vēl nav sasniegušas 12 mēnešu vecumu;

3.2. pārējo aitu liemeņi – tādu aitu liemeņi, kuras kaušanas brīdī sasniegušas 12 un vairāk mēnešu vecumu.

4. Kautuves darbinieks 60 minūšu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas aitu liemeņus marķē ar attiecīgās kategorijas identifikācijas burtu:

4.1. "J", ja aita nokauta līdz 12 mēnešu vecumam;

4.2. "A", ja aita nokauta 12 un vairāk mēnešu vecumā.

5. Aitu liemeņu marķējumā blakus attiecīgās kategorijas identifikācijas burtam norāda:

5.1. pirmajā rindā – kaušanas datumu XxxD, kur X – gada pēdējais skaitlis, xx – gada nedēļa, D – nedēļas diena;

5.2. otrajā rindā – kaušanas kārtas numuru (ar arābu cipariem) konkrētajā dienā.

6. Aitu liemeņu ārējo virsmu marķē, izmantojot zīmogu. Ja aitu liemeņus sadala pusliemeņos vai ceturtdaļliemeņos vai pusliemeņus sadala trijās daļās, marķē katru aitas liemeņa gabalu.

7. Zīmogam izmanto neizdzēšamu un netoksisku tinti.

8. Marķējumā izmantotie burti un cipari ir vismaz divus centimetrus augsti un skaidri salasāmi.

9. Svaigas, atdzesētas vai saldētas aitas gaļas (sadalītas vai nesadalītas) marķējumā un pavaddokumentos visos pārtikas aprites posmos norāda aitas gaļas tirdzniecībā lietojamo nosaukumu:

9.1. "Jēra gaļa", ja aita nokauta līdz 12 mēnešu vecumam;

9.2. "Aitas gaļa", ja aita nokauta 12 un vairāk mēnešu vecumā.

10. Ja galapatērētājam mazumtirdzniecībā aitas gaļu piedāvā bez iesaiņojuma, attiecīgajā pārtikas izplatīšanas vietā novieto skaidri saskatāmu, salasāmu un neizdzēšamu rakstisku norādi ar šo noteikumu 9. punktā minēto informāciju.

11. Marķējumā, pavaddokumentos un šo noteikumu 10. punktā minētajā gadījumā papildus var norādīt konkrētā gaļas gabala vai pārtikā izmantojamā subprodukta nosaukumu vai apzīmējumu.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumus Nr. 127 "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
06.06.2015